A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - P

Papirossaakma 1 P 20 f ért, este és éjjel 1 P 76 f-éit az ország Engelmann Dezső 294-329 Engelmann Mérné özv 423-825 Erdős Tibor 428-129 Faragó Béláné özv. 312-704 Farkas Tibor 381-079 Fekete 8. Ernő 345-138 Fischer Ernő 118-105 Fischer Heine 228-910 Forgách Lajos 425-779 Gál Lajosné özv. 290-254 Garay papirkereskedés 228-685 Gárdony Károlyné 147-569 Gárdonyi Ferenc, V. Szent István- krt 21. 111-867 Gémes Mór 384-120 Gesmey István 116-345 Glattstein Adolf 119-858 Glória papirftzlet 327-616 Goldberger Arnold 137-069 Goldberger Ignác 151-873 Gombosi József 113-402 Grundléger Mór 144-739 Gnbovits Szilárdné özv. 226-679 Gyökér Tibor 312-701 Gvöry Istvánná 119-394 Hahn Józsa 181-636 Halász Zoltán 223-644 Harmos Károlyné, V. Bank-u. 4. 125-501 Havas Béla 114 528 Hegedűs Erzsébet 143-335 Henik Sándor, VUI. József-krt 32. 134-363 Herczeg Istvánné 349-457 Herczfeld és Klein 117-069 Hirn Sándor fia Hirn Lipót 136-188 Borii Dezső dr. 421-966 Papph zy László 181-795 Paszternák Ferenc 499-273 Pauker papíráru szaküzletg 124 737 Pilitzer József 228-119 Pilitzer Vilmos 421-970 Posner grafikai mttlnt. és Üzleti könyvek gyára r.-t., VI. Teréz-krt. 40. 122-355 Pttskf Sándor dr. IV. Szerb­it. 17. 186-058 Iroda Servlée, V. Nádor­it. 17. 116-261 Jánossy Károly, VI. Izabella-u. 45. 221-473 Kunitz €. és Fiai papír- és írószer szaküzlet, nyomda, V. Dorottya-u. 8. 182-705 Károlyi György, V. Vörös mariy-tér 3. 181-043 Kenderessy Sándor VI. Nagymezö- n. 41. 129-361 Keresztény Főiskolai Hallgatók Centrum Fogy. Szövetkezete. 1. sz. üzlete. Vili. Baross-u. 52. 337-514 2. sz. üzlete. XLSzent Gellért­tér 3. 259-611 3. sz. üzlete.V. Báthory-u.12. 125-424 Kertész .Henrik 423-718 Király Árpádné 129-802 Kiss János 421-852 Klausz Ferenc 163-586 K.ókal Cafos, ív. Ka mermayer Károly-u. 3. 189-444 és 189-464 Koralós Arnold 113-092 Kondor Izor 113-219 Korda István 187-079 Korda Testvérek, VII. Erzsébet-krt 52. 422-109 Kovács Emilné 423-181 Kovács Mihály 325-085 Kováts Lajosné 367-078 Kunstádter Marcell 496-184 Landesmann Gyula 423-399 László Károly 348-606 Lefkovits Béla 426-993 Leitner M. L. és fia 128-166 Leutwyier Ferenc 136-821 Lohonyai J 221-102 Loschitz Ferenc 121-365 Lusztig Miksa 223-426 Lusztig Mór, VII. Nagyatádi Szabó- u. 42. 428-351 M. Hermann Anna 165-309 Machovits Józsefné 112-118 Magyar Papír- és lrószers7áliitási vállalat, Schuler István és Fiai, V Bzalay-n. 3. 124-308 129-676 Mandl Imre 382-097 Meer Ilona, V. Bálvány-u. 15. 121-916 Mikenbrfin H. 120-422 Minen-a papíráru ház 226-610 Molnár Józsefné 347-455 Molnár Lajos 426-621 Mráz Erzsébet, könyv, papír és írószer kereskedő, Vlj. Thököly-út 40. 428-624 Muzsnay Vince István 189-637 Müller József 112-304 Nagy Ivánné özv. 143-868 Nagy Kálmán 187"429 Neuer Ilka 139-6Í9 Neuner Manó 292-783 Olympia papiráruház 221-563 Papírok és Nyomdakellékek ipari és kereskedelmi szövetkezete 189-470 Rabinovits Bemát Radó Artur Raiz József Reich József 330-864 317-151 332-026 129-219 Reptsik Gvula, Újpest, Horthy Mik' lós-út 29/a. 494-006 Retter lllésné özv. 358-348 Ciéspértly S. Patent, fa, és szürke lemezek, hullámpapi- rok, V. Kresz Géza-u. 24. 490-392 Hungária paplrlemez-és pa­pírgyár r.-t. Újpest, Váci- út 83 295-626, #295-930 1lévéSX István V Vise­grádi u. 17 119-032 Rlgler Jó*séf £de papirnemtigyár r.-t. köz­pontja és fötizlete, VI. Rézsa-u. 55. #228-238 Fiókja: IV. Václ-u. 33. 188-427 Városi raktárai V. Gróf Tfsza István-u. 14.180-617 Roboz Géza 118-977 Rónai Miksa 124-928 Rosner Hermann 188-014 Rozsnyai Károly papirkereskedés, IV. Muzeum-krt 15 188-445 Sándor Irma 155-909 Schnürmacher Jakabné özv. 126-661 Scholtz testvérek LY Kereuc krt 19/21 133-395 Schubert Sándor 347-882 Schütz Zoltán 140-315 Seemann Ferenc 120-182 Seres Ernő, IV. Vámház-krt 10 183-258 Somló Jenő 113-394 Borger Lajos 111-826 Spreier Borbála 127-625 Steinitz Gábor 426-278 Szabó és Glück 123-887 Szabó Istvánná 184-673 Szántó Miklós 117-308 Szántó Nándor 111-925 Szántó Zsigmond 130-367 Szauder Mihály 124-524 S*énásy Béla, vitéz, IV. Ferenciek-tere 9. #189-980 Szepea és Társa 183-341 Szepes Jenő 153-360 Sziklai Sándorné özv 116-243 Szilárd Károlyné özv. 111-417 Tábor papirkereskedés, IV. Veres Pálné-u. 3 184-218 Tóth Pál ifj. 269-066 Török Erzsébet, papír író-' szer - irógópkellékek szak­üzlet. VIII. Práter-ü. 65. 135-495 Turcsány Antal k.f.t. vm Üllői-út 2. 339-913 Universal, V József nádor-tér 7 180-261 Vécsei Ferenc 224-401 Vidor Ernő 336-657 Weinberger és Fefér spec, üzleti könyvek VI. Deák-tér 6. 427-302 Weiner László, V. Nádor-n. 30. 123-803 Weiser I. Zoltán 337-564 Weisz Andor 312-735 Weisz Kálmán 127-064 Weisz Rezső 133-672 Weiszmann József 134-552 Wendt Róbert 184-702 Wild B. 423-324 Zimmermann Aladár 330-966 14. Papiroslemeiek. (Karion.) Blnetter Jenő, VI. Pod- manlczky-u. 61. 111-906 Brust Béla, Patent, fa és szürkelemezek, hullámpa- pirok. Nagybátony-Ujlaki papirlemezgyárának vezór- képv. Reklámnaptárak, VI. Nagymező-u. 37/89. 122-383 112-939 Első Magyar Cartonlemezgyár r.-t., VI. Sziv-u. 60. *129-574 Franki Jakab kül és bel­földi lemezek lerakata VI. Klrály-u. 12. 226-402 226-463 Ciúspúrdy S. Csomagoló­papír, papírzacskók, enyve­zett papírszalagok, lemezek. V. Kresz G-u. 24. 490-392 Gerö Gábor és Gonda Ferenc 259-926 Grosz és Oesterreichet 118-400 Grosz József 291-553 György Lajos aknaszlatinai 117-202 Haas Sándor 185-036 .Nagybátony-Ujlaki” Egyesült Ipar mii vek r.-t., V. Vilmos császár-út 16. #181-808 Rácz Sándor, V. Báthory- u. 3. 112-889 122-199 Vadai Tibor, papirnagykeres- kedós.V. Nádor-u. 29.124-084 Zeller kft. II. Csalogány- i. 4 c. 355-748 15. Papirosmaché. Gelbmann Miksa, XIV. Nürnberg-u. 26, 299-949 1 g. Papiros- nagykereskedők. Aczél és Bild r.-t. 317-550 Alföldi Emil, V'U Dembinsky-u. 10. 425-602 Bauer Zoltán 425-667 Berényi Márkus papirnagyke- reskedő Budapest, VII. Dohány-u. 29. 225-843 Biró Albert k.f.t 227-442 Bognár Jóxsef, irodai és csomagoló papírok, Irodai cikkek, Iránok, tinták, carbon Indigó és stb. IV. Cálvln-tér 3. Tel: 180-443 Bruckner Aladár 142-846 Brust Béla papír, papir- lomez nagykeresk. Reklám naptár vállalat. VI. Nagy- méző-u. 37/39. 122-383 112-939 Budapesti Papirárusitó, V. Visegrádi- u. 33/a. 493-706 Butkay László 493-765 Czégény József if j. 380-664 Bunavidékl papír­gyárak lerakata és nagykereske­delmi r.-t., V. Fáik Miksa-u. 13. #112-340 JErdös Árpád és fia, paplrnagykeresk. paplr- nemü- és zacskóüzem, V. Sas-u. 17. 113-504 Feuerstein György, V. Szabadság tér 17. 126-991 Forma papirkeresk 428-571 Franki Jakab, paplrlera- kata és naptár vállalata VI Király-u. 12. 226-402 226-463 Frend Adolf. V Vadász-u. 38. 118-543 Friedmann Etus 224-768 Friedmann Slmonné özv. VIII. ör-u. 12. 339-132 Galltzenstelh H. r.-t. most Papírkereskedelmi és Ipari r.-t.XIH.Frangepán- u.l 2/14. #298-860,298-869 Hajdú és Bokor. Csoma­goló-, szűrőpapírok, Sta- nlol és Alumlniumfolla „Cellophan** VII. Slp-u. 3. 228-236 Hartmann Vtlmos­féle papíripar és papír- forgalmi r.-t. V. Alkot- mány-u. 4. #114-666 Hochstädter Józsefné 114-046 Hoffmann Béla 427-338 Horváth Károly, VII. Barát-n. 10. (8zövetség-utcánál) 222-250 lgnatovits Mária Terézia 121-850 Kauderer Istvánné 110-260 Kindea Lajos 221-870 Klein Vilmos pu pír nagy­kereskedelmi k.f.t. V. Kálmán-u. 15. 114-166 124-736 Kleinné, Potocker Mária 181-518 Kovács Gyula 310-886 Kovaltsik I. 223-431 Coschltz Ferenc, VI. Révay-u. 22. 121-355 Magyar Papír- és Irószerszállitási vállalat, Schnler István és Fiai. V. Szalay-u. 3. 124-308 129-676 Mersioh és Moskovits 118-595 Miletich Lászlóné 127-512 Molnár Gyula, paptr­nagykeresk. V. Zoltán- u. 12. #116-723 Moskovits Soma 119-tílt Neumann Húgé papirnagy- keresk. Csomagolópapír-kü­lönlegességek, VI. Jókai-u. 8. 111-502 Heusiedler papír­kereskedelmi r.-t. V. Akadémla-u. 7. 123-298,124-781 Papír és papírgyártási nyersanyag import k.f.t. 116-878 Papírgyári képviseletek és papírkereskedelmi r.-t. az­előtt Sas és Bauer, a Hazai papírgyár R T. (Füzfó) le­rakata és az Exportverband Őst. Rot. Druckpapier Fab­riken G. m. b. H. (rotációs- papír) vezérképviselete V. Szemólynök u. 21/23. 122-520, 123-034. Rotációs- papirosziály: 113-570 Papírkereskedelmi és Ipari r.-t. azelőtt Gallt- zensteln H. r.-t. XIII. Frangepán-u. 12/14. _________#298-860. 298-869 Paptrmtívek r.-t. Papírnemtí- és zacskó- gyér, a Diósgyőri Papír­gyér és a Papír- és Nyers- fedéllemezgyár, Pest- szenterzsébet gyárt lera­kata VI. Szabolcs-u. 4. 291-895, 291-896, 298-039 PAPYRUS papír- nagykereskedés. V. Bálvány-u. 11. 316-105 Péter Cásxló, papir­nagvkereskedő. Papír­zacskók csomagoló papír kicsinyben Is, II. Fő-u. 75. 357-736 214

Next

/
Oldalképek
Tartalom