A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

B

hogy kézbesítése kimutatható legyen. Bodorkós '. Ródiss Kálmán Hangya központ főtisztv., Albertfalva, Gróf Apponyi Albert-u. 9. 0259-104 Bodnár Adolf női szabó, VIU. Jó­zsef-krt 18. 339-196 Bodnár D. és társa posztó és hnliadékkeresk., VII. Kazinczy-u.38. 423-320 Bodnár Dezső, XIII. Reitter Fe- . renc-n. 17. 493-145 Bodnár Dezső ny. r.-t. tg. n. Kapy-u.. 41. 165-642 Bodnár Endre cipészmester, V Kálmán-u 27 115-102 Bodnár Endremagántisztv., VII. Király-u. 91. 228-311 Bodnár Endréné, a Kulcsár és Huppert tisztító gyüjtötelepe, IV. Károly-krt 2. 380-178 Bodnár Ernő, a Rosenthal Béla utóda divatszalon túl., VII. Barát­u. 5. 224-135 Bodnár Ernő és Katzer Árpádné divatszalonja, Rosenthal Béla utóda, V. Vigadó-n. 5. 0183-086 Bodnár és Britek angol gyapju­posztókeresk., V. Erzsébet-tér 2. 180-285 Bodnár Ferenc ny. hbs. vezér­őrnagy, Hollán-u. 30. 329-381 Bodnár Ferencné, V. vigadó­it. 4. 388-012 Bodnár Géza női fodrász, IV. Du- na-n. e. 184-172 Bodnár Gyula cipőszalonja, Vili. Aggteleki-u. 4. 183-558 Bodnár Gyula lakása, V, Kádár­at. «• 116-131 Bodnár István ig.,V. Személynök- n. 2/b. 316-050 Bodnár István Antal dr, ügy­véd irodája, V. Szent István-krt 7. 329-234 Lakása: n. Rét-u. 7. 367-680 Bodnár István dr. orvos, fog orvos, l. Krisztlna-krt 115.853-922 Bodnár János dr. orvos, rönt- genszakorvos, X. óhegy-n. 21/b. 148-077 Bodnár Jenő legenyei, színész, a Nemzeti Színház tagja, Vili. Kis- templom-u. 8. 137-552 Bodnár Jenő hat. eiig. villany­szerelő és villamoscikk keresk., V. Báthori-u. 25. 113-497 Lakása, V. Pozsonyi-út 23. 118-187 Bodnár Jenőné sz.Benkő Mária. V. Csáky-u. 52. 493-551 Bodnár .József gyógypipész és kijelölt cipökeresk., IX. Űllöi-út 95. 134-159 Bodnár József Klinika-drogéria, IX. Üilói-út 91. 142-914 Bodnár József szücsmester, IV. Párisi n. 2. 181-817 Bodnár József dr. oki. közgazda, hites könyvvizsgáló, az Oeconomia közg. és revizori szakszeminárium tűi., IV. Pővám-tér 2/3. 386-333 Bodnár Kálmán takarítási váll., XTV. Nürnberg-u. 20. 299-725 Bodnár Lajosné őzv. dohány­kisárns, n. Hattyu-n. 7. 152-428 Bodnár László Bodnárkert ven­déglő, étterem (Nyári állomás) Csil­laghegy, Dunapart, Kossuth Lajos- üdiilö part 10. ■ 163-057 Bodnár László cukrász, VI. Nagymezö-u. 85. 326-036 Bodnár László oki. gépészmér­nök, V. Tátra-n. 15/a. 111-058 Bodnár Lászlóné, Hl. Drugeth- n. 4. 362-531 Bodnár Lászlóné fűszer- éscse- megekeresk., IV. Magyar-n. 40. 187-714 Bodnár Margit dohánykisárus, VII. Garay-tér 6. 228-158 Bodnár Margit postai segédtiszt, XI. Fadmsz-u. 26/a. 257-727 Bodnár Mihály cégvezető, VII. Murányi-u. 59. 422-450 Bodnár Miklós textilhulladék- keresk., Rákosszentmihály, Rózsa­u. 20 22. 208-733 Bodnár Mór ny. m. kir. posta- takptári I. o. főszámtan., XII.' Városmajor-u. 27/b. 357-815 Bodnár Ottóné villamossági, gramofon és csillárüzlete, V. Vil­mos császár-ót 60. 121-949 Bodnár Pál, a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank' cégvezetője, V. Szent István-krt 10. 326-405 Bodnár Péter dohánykisárus, 11. Margit-krt 32. 156-419 Bodnár Péter úri szabó, V. Gróf Vigyázó Ferene u. 4. 329-216 Bodnár Rfchárd dr. oki. köz­gazda, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara sajtóelöadója, XII. Bernáth Géza-u. 13. 855-902 Bodnár Róbert dr. ny. szföv. állatorvos, tanácsos, V. Kresz Géza- u. 29. 493-348 Bodnár Sándor müszerészmester, író- és számológépjavitó műhelye, V. Légrátíy Károly-u.9. 498-686 Bodnár Sándorné őzv. nyug­díjas, XII. Városmajor-u. 27/b. 157-915 Bodnár Zoltán, VITT. Mária . Terézia-tór 6. 349-412 Bodnár Zoltán oki. épitészraér- nök, építőmester, IX. Tűzoltó-u. 23. 130-774 Bodó Anna dohánykisárus, VII. Rottenbiller-u. 4/b. 428-126 Bodó Antal kárpitos-, lakbereu- dezőmester, VII. Huszár-u. 5. 228-577 Bodó Aurél, II. Lánchid-u. 11. 352-361 Bodó Bertalan dr. szelefarmosi, a Máv. kórház nőgyógyász főorvosa, Hl. Zsigmond király-útja 23. 155-290 Bodó Dávid ingatlan irodája, VII. Nagyatádi Szabó-u. 46. 220-118 Bodó Elek dr. nagykászoni, ny. rendőrkapitány, V. Báthori-u. 9. 123-042 Bodó Farkas dr. m. kir. köz- igazg. bírósági tanácselnök, XII. Ugocsa-u. 6/a. 155-765 Bodó Ferenc nagykászoni, m. kir. százados, 1. Lógodi-u.60. 360-499 Bodó hlteltudósltó, m. Dereglye-u. 2/c. 0162-344 Bodó Ica színésznő, V. Katona Jó- zsef-u. 9/11. 127-816 Bodó Ida dr. orvos, X. Üllői- ót 124/a. 148-737 Bodó Ilus, V.Katona József-u. 9/11. 129-280 Bodó Imre szabómester, VI. Jókai- tér 3. 311-519 Bodó János diósadi, m. kir. gazd. főtan. v. országgyfil. képv., XI>. Mártonhegyi-út 40/b, 155-504 Bodó Jenő oki. mérnök, B.H.E.V. műsz. tan., IX. Soroksári-út 42. 345-033 Bodó Jenő oki. textiltecbnológns, n. Kacsa-n. 22. 167-033 Bodó Jenő dr., a B.Ö.M.E. fő­orvosa, V. Deák Ferenc-n. 12. 381-520 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Bodó Jenő dr. ny. máv. tan.- ügyész, VI. Andrássy-út 88. 316-501 Bodó József dohánykisárus, Vili. József-krt 22/24. 139-423 Bodó Julia fűszer- és esemege- keresk., VIH. Baross-u. 127. 149-870 Bodó Károly, VI. lzabella-u. 70. 127-441 Bodó Károly vas-, szerszám-, mű­szaki és elektromos anyagok, XI. Ibrahim-u. 7. 459-060 Bodó Katalin szföv. polgári Isb. tanárnő, XII. Knrnclesi-út 12. 164-460 Bodó kávéház, tnl. Bodó A.,vm. József-krt 52/66. 131-367 133-586 140-201 Bodó L. János banktisztv.. IX. Fövám-tér 15. 380-037 Bodó L. Zoltánná szelefarmosi. dohánykisárns és papirkeresK., Pestszenterzsébet, Kossuth Bajos- tér 4. 147-931 Bodó Lajosné dr.-né dohány- tőzsde, XI. Szent Imre herceg- ólja 14. 259-941 Bodó László dr. börgyógyász- urologns, v. egyet. kiin. tanársegéd (Bodó 8. dr.) IV. Veres Pálné-u. 22 0185-485 Bodó Mátyás építőmester, XIV. Colombus-u. 24. 49Ó-704 Bodó Miklós szövet- és bélésáruk, VII. Király-u. 7. 227-969 Bodó Oszkár dr. marosszent­királyi, ügyvéd lakása, VIH. József­□. 12. 349-705 Bodó Pál dr. marosszenfkirályi, ny. m. kir. o.-ezredes, Vili. Mária Terézia-tér 2. 331-731 Bodó Péter dr. marosszentki- rályl, tb. kórházi főorvos, belgyó­gyász, nőgyógyász, vm. Mária Te­rézia-tér 2. 337-506 Bodó Rezsőné, Hl. Laktanya n. 9. 162-535 Bodó Sándor dr., a Kir. Józset Műegyetem rendelőintézet v. bőr­gyógyász-urológus szakorvosa (Bodó L. dr.) IV. Veres Páiné-n. 22. 185-485 Bodó Zoltán máv. tan., Pestszenr- lőrinc, Kolozsvár-u. 1. 142-338 Bodó Zoltán dr. postatitk., XIV. Báróczy-u. 6. 496-917 Bodócsl István oki. gépészmér­nök, I. Tárnok-u. 12. 161-432 Bodócsl Lászlóné tésztaárugyár, VI. Benezur-n. 47. 227-000 Bodócsl Miklós dr. pénzügyi fogalmazó, IV. Kecskéméti-u. 2. 381-461 Bodóesy Endre dr; belgyógyász, kér. hatósági orvos. VII. Rákóczi­ét 30. 225-446 Bodóesy Lászlóné tészta- és konzervgyára Csömör, Lukáos-ura- dalom. Tárcsázza először a *297-388 számot, azután kérje Csömör 23 Bodogh Ferenc gy ümölcskeresk., IX. Nagyvásártelep 125. sz. 137-026 Bódogh Géza mázolómester, VI1. Klanzál-tér 13. 227-470 Bodográi Filmszínház, lásd Baross Filmszínház. Bodolal György dr. orvos, bel­gyógyász szakorvos, iskolaorvos és egészségtantanár, Pestszentlőrinc, Szent László-út 65. 342-835 Bodolay Andor, a Generáli bizt. társ. tisztv., IV. Dalmady Győzö­tt. 3/5. 886-084 Bodolay Józsefné nemes, szföv. tanítónő, Hl. Lublói-út 9, 151-976 Bodon Károly tanár, iparműv. tervező, XI. Horthy Mikiós-út 51. 256-119 Bodon Károly dr. egyet, m tanár, m. kir. egészségügyi főtan., főorvos, VI. Révay-u. 12. 125-429 Bodon Sándor asztalos és butor- keresk., VH. Péterfy 8ándor-u. 42. 228-423 Lakása, XTV. Aréna-űt 17. 226-911 Bodonczl Béla vendéglős, IV. Pipa-n. 6. 180-099 Bodonczy János vendéglősmes- ter, Pestszenterzsébet, Baross-u. 95. 147-542 Bodonczy Sándor sertésvágó, EX. Gubacsi-út 6. Sertésvágóhíd 134-890 Bodony Dávldné íüszerkeresk., Vili. Kálvária-u. 28. 182-068 Bodony Ilona, IV. Kossuth Lajos­it i. 388-031 Bodonyl Aladár dr. fogorvos, vm. Rákóczi-út 67/b. 137-154 Bodonyl Aladárné dr.-né női ruhaszalon, VII. Király-u. 69. 221-553 Bodonyl Albert magántisztv., XI. Kende-n. 14. 259-170 Bodonyl Bállntné 11 j. fuvaros, XI. Budaörsi-út 88. 258-758 Bodonyl J. Imre lakása, VII. * Miksa-u. 16. 423-016 Bodonyl János úri szabó, VIH. 8ándor-n. 32. 143-780 b 1 fc'' | Bodonyl Jánosné textil nagy- és kiskeresk., V. Vadász-n. 34. 123-992 Bodonyl Jenő lakásberend., kár­pitos és díszítő, VIH. Üllöi-út 12. 132-776 Bodonyl József dr. ügyvéd, IX. Közraktár-u. 12/a. 384-463 Bodonyl Károly ny. máv. fő- felngy., VIH. Kerepesi-út 1. 336-737 Bodonyl László föfelügy., n. Zárda-u. 55. 152-848 Bodonyl Szövőipar k.f.t., X. Kerepesi-út 73. 144-875 Bodor Aladár r.-t. ig., műsz. irodája, V. Katona József-n. 27. 329-281 Bodor Aladár dr. vitéz, ny. áU. gimnáziumi tanár. XI. Booskay-út 73. 269-431 Bodor Antal építőmester, építési váll., I. Attila-krt 19. 156-469 Bodor Antalné dr.-né iécfslvi V. Géza-u. 4. 129-984 Bodor Béla szföv. tanár, H. Batthyány-u. 46. 152-203 ■■■ Bodor Dezső lécfalvi, Magyar Pamutipar r.-t. főtisztv., Újpest, As Munkácsy Mihály-n. 50. 494-138 ^ Bodor és Gelrlnger acéláru* ^ gyár k.f.t., VI. Eötvös-u. 38. ff 116-181 V Bodor Frigyes Effekt fonalipar fi ügyv., XIV. Stefánia-út 39; _ 299-716 ** Bodor Géza dr. ügyvéd, V. Kresz A 1 Géza-u. ie. 123-151 Bodor György tisztv.,VH. Rákóczi- út 8/a. 423-410 3T Bodor György dr. lécfalvi, ügy- A véd, I. Gellérthegy-u. 47. 157-715 M Bodor Györgyné Gergely Mag­dolna, IV. Veres Pálné-u. 4/6. m ^ 886-721 WÍ Bodor Gyula női kalapflzlete, VI. Szinyei Merse-n. 4. 127-584 h Bodor Henrlkné őzv. magánzó, X VI. Csengery-u. 64. 825-055 ■■■ Bodor Imre, a Bodor és Geiringer mb acélárugyár k.f.t. beltagja, n. Bimbó-út 10/b. 357-707 Bodor István, V. Rothermere-o. 2. ■■ 123-390 L Bodor István tisztviselő, IV Váei-u. 20. 382-236 ■ Bodor Lajos gyógyszerész, a Hesz I. és tsa drogéria cég túl., V. Báthory­11 9 0121-230 B Lakása, V. Katona József-u. 39. » — 110-972 Ml Bodor Lajosné, a Mignon illat- ■! szertár túl., V. Harmincad-u. 2. 182-287 B Bodor Márton országgyűlési képv., Rákospalota, Háromszék­n- 100. 494-089 Bodor Miksa magántisztv.. VI. * Podmaniezky-n. 43. 129-227 Bodor Pál lécfalvi, ny. bankvezér­ig., szanatóriumi alelnők, XII. Kék­golyód. 12. 152-097 Bodor Pál 1IJ. lécfalvi, a Pontos optikai lencsegyárig, lakása, I.kér. IV. Béla-u. 45. 161-075 Gyár, XII. Kékgolyó-u. 6. 0157-072 Bodor Rezső ny. po3tafelügy.,vm. Bándor-u. 17. 335-638 Bodor Sándor paplrnemúnagyke­resk., VI. Gróf Zichy Jenő-n. 32. 317-514 Bodor Sándor zsibárus, butor- keresk., VIII. Gróf Teleki László- tér, 122. fülke 133-528 Bodor Teréz Orchidea virágüzlet tnl., V. Mária Vatéria-n. 10. 186-142 Bodor Tibor hites könyvvizsgáló, V. Pannőnia-u. 26. 310-766 Bodorlk Antal épület- és portál- üvegezési váll., VH. Károly király­it 9. 423-369 Bodorkós Lajos fuvarozási vili., IX. Páva-u. 5. 188-788 53

Next

/
Oldalképek
Tartalom