A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - D

Dobosi Több konnektort — több beszélőhely, Dán Fiilöp szűcs Sk 181-455 D D. Gestetner Rotary G.m.b.H budapesti fiókja utóda,VI. Andrássy­ót 9. 227-241 227-221 Dabasi Endre dr. Operateur, v.egyet, tanársegéd, IV, Só-u. 2. 183-203 Dabasi Gyula, a Pesti m. kér. bank ny. fiókig., XIV. Szabó József- n. 23. ‘ 427-549 Dabasi Halász Alfrédné ma­gánzó, IV. Petőfi 8ándor-u. 16. 180-528 Dabasi Halász Károly min tit­kár, XII. Gyóri-űt 12. 152-846 Dabolczy András honvéd fö- tisztv., 1. Királyi-vár 161-370 Dabrovszky László szföv. adó­szedő tiszt. VI. Szinvei Merse-n. IC. 329-832 Daeh Fülöp bördiszmüves mester, IX. Ferenc-krt 33. 142-628 Daeh Géza dr. ügyvéd, V. Klo­tild-u. 4. 118-416 Dach József dr. ügyvéd. V Klo- tild-n. 4. 0118-416 Dach Miklós dr. belgyógyász, kórh. laboratórium vezető főorvos, V. Falk Miksa-u. 10. 115-868 Ha nem telel: Orvoshivó *786-986 Dach Sándorné dr.-né kórh. főorvos özvegye, V. Szalay-u. 2. 117-329 Dacsó Emil szerkesztő, VI. Andrássy-ót 77. 420-761 Dacsó Mária Hona női divat­szalon, VI. Teréz-krt 8. 115-736 Dacsó Mihály dr. orvos, XI. Bu­dafoki-ót io/c. 269-430 Daczó Endre szabómester, VII. Klauzál-u. 32. 223-335 Dadányi Györgyné Csernovics Erzsébet, XII. Gömbös Gyula-út 51. 357-885 Daday András dr. deési, v. kórh. főorvos, egyet. m.-tanár, a bőr- és nemi betegségek szakorvosa, V. Zoltán-u. 6. 126-858 Dadi Ferenc szobafestő, mázoló és ércfényezőmester, V. Ujpesti­rkp. 7. 292-028 Dáhlia virágterem, túl. Szent- iványi Angela, VIH. József-krt 26. 135-468 Daibukát Ilona színművésznő, kozmetikai atelier, VI. Nagymező­it. 22/24. 0127-099 Daily Express levelezője Morell Sydney, I. Róka-n. 4. 151-128 Dajaszászy Ferenc Józsefné szül. Dietz Vilma tanár, V. Ujpesti­rkp. 8. 326-555 Dajka József vendéglős, XII. Budakeszi-ót 21/a. 164-751 Dajkavizsgáló, bentlakó szoptató dadák. Hygienia orvosi. Vezető-fő­orvos Kelemen Endre dr. v. egyet, tanársegéd. Szolgálat éjjel-nappal. VI. Teréz-krt 25. 117-477 Dajkovlch Ferenc dr. kissze­redi, ügyvéd, IV. Petőfi-tér 3. 187-383 Dajkovlch István dr. kissze- redi, ügyvéd, vm. tb. tiszti fő­ügyész irodája, IV. Váci-u. 41 /a. 183-795 Lakása, XII. Tárogató-út 8/c. 165-736 Dajkovlch Sándor dr. kissze- redi.ügyvéd irodája, IV. Petőfi­tér 3. 181-673 Daka Ferenc szobafestő, mázoló és bntorfénvező, VI. Munkácsy Mihály-u. 37. 316-189 Daka Rezső divatáruház, Kispest, Wekerle-telep, Fő-tér 1. 149-288 Divatáru és cipökeresk. fióküzlete, Kispest, Üllői-ót 95. 349-383 Dákay Sándor m. kir. föbadbiz- tos, VI Podmaniczky-u. 71. 113-292 Dala Károly dr. min. titkár. V. Navay Lajos-u. 6. 117-939 Daláry Ákos dr. min. titkár, Vili Kisfaludy-kőz 6. 132-710 Daláry Ferenc, VIII. Beniczky- u. 3. 142-794 Daláry Ferencné Btiihmer lera­kat», II. Olasz-fasor 5. 166-726 Dali Antal Lajos hites könyv- vizsgáló, Kispest, Üllői-ót 120. 149-386 Dalkó Gábor képesített ácsmes­ter. építési vállalkozó, VI. Podma- niczky-n. 11. 316-483 Dallos Béla, Magyar Földhitel- intézet ny. ig., XII. BernáthGéza u. 38. 367-565 Dallos Béla dr. banktisztviselő, n Torockó-u. 10. 366-844 Dallos Gyula dr. máv. taná­csos, II Káplár-u. 11/13. 357-531 Dallos Hanna férj. Kreutzer Jó­zsefné grafikus. II llona-u. 10. 154-585 Dallos József ny. föv. főmérnök. Vili. Horánszky-u. 4. 144-876 Dallos Rezső, II. Torockó-u. 10. 166-844 Dallos Sándor Író, az Dj Magyar­ság belső munkatársa, II. Bimbó­ót 5. 155-657 Dallos Sándor szföv. polg. isk. ig., VII. Garay-u. 4. 428-740 Dalma Rezső áll. vizsg. fogász, V. Akadémia-u. 13. 121-530 Dalmady Márta, VII Jósiká­it- 25. 225-757 Dalmady Ödön ny. min. osztály­főnök, VI Lendvay-u. 26. 124-158 Dalmady Zoltánné, TV. Pro- bászka Ottokár-u. 10. 183-468 Nyáron, II. Kapy-u. 23. 164-719 Dalmai Géza dr. ny. ezredes- hadbíró, 11. Nagybányai-ót 29/31. 364-207 Dalmay Angéla keresk.. V. Szent István-krt 22. __ 113-231 Dalmát Piroska szföv. tanár, XII. Kékgolyó-u. 20/a. 353-900 Dalnok Károly nagykeresk.. n Mária-tér 3. 157-792 Dalnoki Józsefné özv. kosár- és háztart. cikkek üzlete, IV. Váci u. 46. 181-543 Dálnoki-Kováts Jenő Országos Iparegyesületj ig., XI. Németvölgyi- árok 46. 256-855 Dalnoki László, I. Attila-u. 45. 161-007 Dalnoky Viktor dr. orvos, Mátyásföld. Arany János-u. 46. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-44 Dáloky János, .a Magyar Film Iroda r.-t. rendezője, Vili Mária Terézia-tér 6. 138-608 Dályai Gyula ny. postafőtelügyelő, Pestújhely. Molnár Viktor-u. 19/a. 296-097 Dáma cipőüzem, túl. Fischer Ármin, VI. Rózsa-u. 72. 123-967 Dáma fűző és női fehérnemű különlegességek, túl. ErdeD- sohn Imre, VI. Teréz-krt 30. Cl 25-403 Dáma kalapszalon, cégtul. Ujj Teréz és Deák Andrásné sz. Gyar- mathy Ilona, Kispest, Üllöi-út 164. 346-814 Damásay René bornagykeresk. és bizományos, VlI.Damjanich-u.40. 420-224 Damásay René ny. áll. ezredes. VII. Damjanich-u. 42. 220-530 Damasy Farkas dr. vitéz, m. kir. csendörezredes, a honv. min. 20. (csendőrségi) osztály vezetője, XII. Böszörményi-ót 34/a. 166-471 Damián Lajos hirlapbizományos, Pestszenterzsébet, Árpád-u. -7. 147-541 Damján Józsefné K.8.O.D. ig. özvegye, XII. Gömbös Gyula-ót 7/a. 355-687 Damjanich gyógyszertár, Mé­szöly Mátyás gyógysz., VII. Dam­janich-u 39. 220-630 Damjanich-n. 40 sz. Kasselik Ferenc és Erzsébet alapítvány bér­háza. Házfelügyelő, VII. Damjanioh­u. 40. 220-356 Damjanovich Miklós dr. ny. ezredes-badbiró. ügyvéd, honvédségi védő. 11 Garas n. 6. 152-870 Damkó Lőrinc dohánykisárus, IV. Városbáz-u. 20. 189-598 Dammang András dr., a Fém­áru Fegyver- és Gépgyár r.-t. ve­zérig. lakása. X Cserkesz-u. 39 148-562 Damokos László áll. tisztv., V. Nádor-u. 26. 110-749 Damokos Leó dr. ügyvéd (dr. Da­mokos L.-né) VII. Nyár-u. 14. • 0223-418 Damokos Leóné dr.-né (dr. Da­mokos L.) VII. Nyár-u. 14 223-418 Damp! Anna, VI. Szondv-u. 84. 327-446 Damrely Rezsőné özv. dohány­kisárus, Vll. Nagyatádi 8zabó-n.28 423-180 Dán Adrián festékáru nagy- -és kiskeresk. cég. Vili. József-krt 16. 131-259 Dán János cégtul. lakása, Vili. József-krt 36. 139-523 Dán Andor, V Pbőnix-u. 5. 125-936 Dán Andor dr. kir. törvsz biró, V. Tátra-u. 28 293-169 Dán Béla acélcsőbutor és vasipari üzem.Vll. Kazinczy-u. 51 227-079 Dán Béla m. kir. kormányfőtaná esős, II Bimbó-üt 157. 164-508 Dán Dezső textilkeresk., VII. Ka- zinezy-u. 7. 223-324 Dán Endre, a Szépvölgyi Augora- tenyészet és Háziipar túl., Hl. Szépvölgyi-ót 192. 151-817 Dán F. Fülöp, IV. Bécsi-u. 5. 180-275 Dán Fülöp szűcs és szörmeáruháza, IV. Bécsi-u. 5. 181-455 Dán György dr. ügyvéd, V Kos­suth La jos-tér 13/15. 118-892 Dán Hédy, XI. Fehérvári-ót 7. 258-369 Dán Imre dr. ügyvéd és bites könyvvizsgáló, V Kresz Géza u. 29. 299-322 Dán kir. főkonzulátus, V. Zol­tán-u. 6. 0#113-683 Dán Lajosné fehérnemüszalon. IV. Váci-u. 20. 187-291 Dán Leó lakása, IV. Bécsi-u. 5. 382-335 Dán Marcel ékszerész, Vll Károly kiráíy-út 5. 423-349 Dán Sándor füszerkeresk., X. Ju- ranics-telep 510. 144-309 Dán Sándor Tente gyermekkocsik gyáii lerakata, VII. Akácía-u. 2. 226-484 Lakása, VII. Kisdiófa-u. 9. 426-842 Dán testvérek m. kir. ndv. szű­csök, IV Váci-u. 6. 182-423 Dán Viktor keresk. tan., IV Bécsi- u. 5. 180-676 Dann B. Béla férfi- és nőidivat keresk., XIV. Kerepesi-üt 36. 299-920 Dánn Hágó vasárunagykeresk , II. Margit-krt 8. 151-634 Fiókja, XII. Gömbös Gyula-ót 9 358-090 Dann Ilona úri és női divatáru- háza, XII. Gömbös Gyula-ót 13 150-720 n. Olasz-fasor 23. 157-433 Dánn Jenő papirkeresk., II. Zsig- moud király-ótja 13. 367-267 Dann Magda,XII.Menkina János- u. 6. 155-857 Danciger Szilárd faszénke- resk.,XII. Gömbös Gyula-út 16. 158-278 Dancziger Ignác üzletvezető, vii. Wesseléuyi-u. 13. 223-527 Danziger László dr. orvos, fog­orvos, Vili. Népszinház-u. 24. 135-955 Danes Antalné özv. festékke- resk., n. Retek-u. 18. 352-572 Danes Bertalan dr. máv. fő­tan., XIV. Erzsébet-királyné­útja 2/a. • 220-941 Danes Gyula lakása, VII Madách Imre-út t. 223-486 Danes Jánosné dobánvkisárus. XIII. Röppentyű-u. 9. 290-756 Danes Pálné vitéz, magánzó. I. Krisztina-krt 149. 366-892 Dancz Sándor dr. városi orvos, Pestszenterzsébet. Kossuth L.-u. 64. 347-954 Danczer József drogériája, vm. Baross-u. 69. 349-499 Dancziger lásd Danciger alatt. Danczinger Majer úri szabó, Vili. Baross-u. 100. 149-951 Danczkay Béla dr. szföv. mér­nök, XI. Gébics-u. 4/b. 456-921 Danczkay P. Dezső oki. mérnök, kövezömester, mélyépítő. XII. Ráth György-u. 16. 166-757 Dandárparancsnokság, lásd Katonai épületek és hatóságok. Danderer Mária általános és kü­lönlegességi dohánykisárudája, VH. István-út 6. 226-277 Danek Friderika, II. Fö-u. 90 154-985 Dánfi Alajos m. kir. honvéd- tisztv., Csillaghegy, Szentendrei­üt 52. 163-430 Dáni Imre m. kir. őrnagy, XI. Horthy Miklós-üt 15/a. 269-190 Dani Irén textilnagykeresk. (Gutlohn S.) VI. Paulay F,de-u. 1. 129-297 Dáni József dr. ügyvéd. IV. Pe­tőfi 8ándor-n. 2. 0188-930 Dani Károly munkaköpeny és ruhaüzeme, V. Deák Ferenc-tór 1. 184-124 Dáni Mihály dr.B. Sz. K. Rt. ny. h. ig., Vili. Rákóczi-tér 10 333-637 Dáni Nándor gyáros, XI. Szent Gellért-tér 3. 259-303 Nyáron, XII. Költö-u. 3. 165-131 Dáni Szabolcs konzul. XI. Bics- kei-u 6 269-433 Dány Aladár szföv. irodafőtiszt, IX. Tompa-u. 19. 137-124 Dániel Adolf cukrász, IX. Ferenc- krt 15 135-222 Dániel Áron dr. ügyvéd, Mabi titkár, IX. Kinizsi-u. 10. 185-679 Dániel Dezső dr. máv. főtan., ügyész. XIV. Szent Domonkos-u. 19. 227-311 Dániel Elemér dr. vitéz, egyet, magántanár, a Magdolna baleseti kórház sebészföorvosa, IV. Muzeum­krt 31. 189-441 Dániel Endre szföv. polg. isk. tanár, X. Allomás-u. 9. 148-775 Dániel Ervin, a Magyar Pamut- ipar r -t ig. nyári lakása. XII. Menyét-u. 12. 0165-012 Dániel Gábor báró dr. ügy-, véd, az Orsz. Közp. Hitelszcvetk. jog­tanácsosa. V Nádor-u. 22. 126-639 Dániel Gábor dr. vitéz, főorvos­ié. u 3—5-ig nem felel) I. Budakeszi, Erzsébet királyné szanatórium 164-456 Dániel Gáborné báróné özv. szül. báró Korányi Malvin földbirto­kos, I Szent János-térl/b. 351-549 Dániel György vitéz, m kir. szá­zados, XII. Városmajor-u 45. 151-457 Dániel Gyula ny. bankcégv., VI. Áradi-u. 67. 129-809 Dániel Istvánné postáig, öz­vegye, XII. Nagyenyed-u. 11. 354-129 , (

Next

/
Oldalképek
Tartalom