A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - P

■NBHiBHnni Üzenetet közvetit a 338-888. Pátria Paszternák Sándor katonai, egyenrnhacikkek, kalap- és sapka­kellékek, VI. Paulay Ede-n. 57. 121-996 Gyára, VEH. Koszoru-u. 28. 137-462 PAszthy, PAszti, lásd Pászty. PAsztné Maleczky Bianca, zeneművészeti föisk. tanár, VI. Paulay Ede-u. 41. 119-061 PAsztó Ede dr. orvos, II Har- gitta-n. 6. 157-485 Pásztó Henrik borkereskedő, üj- pest, Árpád-út 158. 295-216 PAsztó PA1, a Kispesti Textilgyár r.-t. fonóda vezetője, Pestszent- lőrinc, Fáy-n. 2. Tárcsázza először a *t 46-654 számot, azután kérje Pestszentlőrinc 1-94 PAsztó SAndor uradalmi főszám- vevő, XI. Budakeszi-út 29. 268-423 Pásztohy Artúr m. kir. testőr- százados, 1. Attila-brt 4. 166-701 PAsztor Andor, a Kovács E. M. főnöke. EL Harangvirág-u. 4. 0164-467 PAsztor Andor gumiüzeme és antopnenmatik keresk., V. Kádár­n. 4. 113-237 PAsztor Andor keresk. utazó, VII. Rózsa-u. 38/a. 335-662 PAsztor ArpAd író, V Rothermere­u. 2. 115-409 PAsztor Artur vajkeresk. lakása, IX. Közraktár-u. 10. 186-356 PAsztor Béla, a Rádius-fllmszin báz ig., VI. Nagymező-u. 22/24. 128-773 PAsztor Béla építőmester, XIV. Ijöcsei-út 61. 296-863 PAsztor Béla ig.,XI. Irinyi János u. io. 259-420 PAsztor Béla textilkeresk., V. 8as- u. 7. 181-359 PAsztor Béla dr. belgyógyász, szakorvos, 1H. Nagyszombat-n. 4. 162-818 PAsztor Dezső, a Hoffmann és Pásztor cég beltagja, I. KissváV begyi-út 16. 153-016 PAsztor Emil lisztügynöksége, IX Tompa-u. 19. 138-672 PAsztor és TArsa Stabil hajlított bútorgyár, X. Kozma-u. 13. 148-047 PAsztor Ferenc Kollarit r.-t. ig., VH. Madách Imre-tér 5. 111-593 PAsztor György kötőüzem, Újpest, Bem-u. 28. 294-122 PAsztor Illésné m. kir. gazd. fő­tanácsos özvegye, V. Mária Valéria- u. 15. 187-052 PAsztor Istvánná özv. fala- és cserépfedőmester,VllI.8ándor-u.30/a. 136-947 PAsztor J. György oki. mérnök, épitési vállalkozó. V. Fáik Miksa­it 13. 120-218 PAsztor János szobrászművész, XI. Szüret-u. 15. 269-437 Pásztor János vitéz, dohánykis- Arus, VI. 8zondy-u. 87. 126-855 PAsztor Jenő fűszer- és csemege- üzlete, V. Pozsonyi-út 30. 299-247 PAsztor József, a Fox film r.-t. dramaturgja, VII. Aréna-út 80. 141-616 Erzsébet kpti uj száma 420-214 PAsztor József iró, igazgató, XI. Késmárk-u. 8. 268-796 Pásztor József dr. és Halmos Jenő dr. ügyvédek irodája, V. Kaik Miksa-u. 13, 121-266 PAsztor József dr. szfőv. f. kér. isk. tanár, VI. Délibáb-u. 25. 119-148 Erzsébet kpti uj száma 220-462 Pásztor József dr. ifj. ügyvéd irodája, V. Honvéd-u. 1. 0124-841 Lakása, II Zárda-u. 34. 367-011 PAsztor Károly gyógys ierész, Törökbálint. Fő-u. 9. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 5 PAsztor Margit férj. Juhász I,ászióné füzószalouja, VII. Károly király-út 3/a. 349-895 Pásztor Mihály Bhév. müsz. fő­tanácsos, U. Pasaréti-út 7. 152-640 PAsztor Mihály hírlapíró, V. Ka­tona Józscf-u. 26. 127-138 Pásztor Mihály dr. orvos, szü­lész, nőgyógyász, Pestújhely, Gróf Klebelsberg-u. 5. 497-179 PAsztor Miklós fogtechnikus, I. Nagyenyed-u. 5. 351-488 PAsztor Miksa, a Pénzint. Közp. ny. vezérig., XIV. Thökölv-út 96/b. 497-751 PAsztor Miksa dr. ügyvéd, V. Pozsonyi-út 33. 298-602 PAsztor SAndor hites könyvvizs­gáló, II. Krecsányi-u. 10. 164-628 Pásztor SAndor Teri füzö-sza- lonja, H. Margít-krt 13. 357-323 IV. Muzeum-krt 27. 185-678 XI. Horthy Miklós-út 18. 0259-186 PásztorSAndor dr.,aMáv. B.B.l. kórház ig: főorvosa, VLB oly ovszky­o. 39. 119-527 PAsztor Tivadar dr. orvos, VII. 8zövetség-u. 14/16. 142-4) 16 Erzsébet kpti uj száma 222-236 Pásztor Zoltán malomképviselő, EX. Lónyay-n. 34. 0186-025 Nyáron, I Zngliget, Hnnyadorom 10546. 0165-535 Pásztori, lásd Pásztory. Pásztori k István cukrász, VII. l)amjanich-u. 39. 144-699 Erzsébet kpti uj száma 220-760 Pásztori Arthur sütőipari és cuk­rászati nyersanyagok lerakata, Vn. Hernád-u. 40. 149-734 Erzsébet kpti uj száma 220-565 PAsztory Antal, a m. kir. Opera­ház parókaraktára tul.,VI.Andróssy­út 22. 127-529 PAsztory Balázs dr. ügyvéd, Irodája (Athenaeum írod. és nyom­dai r.-t.), VH. Miksa-u. 8. 0*146-299 Lakása,V.Klotild-u.lO/b. 114-374 PAsztory Endre dr. ny. sz. v. pü. főtanácsos, I. Mikó-u. 2. 161-149 PAsztory JAnos szfőv. számv. főtiszt, IX. Mester-u. 5. 139-680 PAsztory JAnos tla női-, úri-, szinh. fodrász, scbampoing-, mani- cür-és hajmunkaterme,VHI. Rákóczi út 7. 142-074 PAsztory vlrAgkereskedés, VH1. Rákóczi-út 9. 130-483 PAsztóy Ámon dr. belügyminisz­teri tanácsos, I. Orbánhegyi-út 9. 155-292 PAszti SAndor id. min. számv. főtan., I. Csaba-n. 12. 167-756 PAszti SAndor 11]. m. kir. po^ta­számtiszt, I. Böszörményi-út 13/15. 367-639 PAszty JAnos bőrkeresk. és cipő- felsörészkészitő, IV. Veres Pálné­u. 4/6. 183-355 PAszty KAroly dr. szfőv. fogal­mazó, H. Bajvivó-n. 7. 152-233 Patai Dezső bölgyíódrászat és fod­rászat! cikkek képviselete, VI. Szi- nyei Merse-u. 23. 113-227 Patai József dr. tanár, a Mnlt és Jövő szerk., II. Nyul-u. 24. 167-455 Patai Józsei dr. v. egyet, tanár­segéd, belgyógyász, VHI. Szentki- rályi-u. 29/31. 135-988 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Patai LAszló antorizált biztosítási mathematikus biztosítási ügyeket fe­lülvizsgáló irodája, V. József Nádor­tér 12. 183-467 Patai MihAly szobafestő- és má­zolómester, V. 8zemélynök-u. 27. 115-776 Patai Samu dr. gyakorló orvos, V. Sziget-u. 43. 291-549 Patay György dr. báji, IV. Veres Pálné-u. 25. 184-612 Patay IstvAn, a bpesti kir. büntető- törvényszék m.-elnöke, EV. Kaas Ivor-u. 9. 186-465 Patay LAszló dr., IV. Havas-n. 3. 189-507 Patay Tibor dr. báji, a- felsőház tagja, V. Bálvány-u. 20. 121-491 Patak Bertalanná, I. Mészáros- n. 38. 151-331 Patak Dezső, XT. Gébics-n. 5. 256-830 Patak Elemér ig., n. Borbolya- n. íi. 157-282 Patak Józselné postakezelőnő, Újpest, Nádor-u. 11. 495-163 Patak LAszló hat. eng. villany- szerelő, E Hertelendy-n. 13. 355-839 Patak Ottó hirdető irodája, VT. Vil­mos császár-út 29. 117-869 127-171 Imkása, VI. Vilmos császár-út 19/b. 112-841 Patak Rudolf dr., a posta beteg­ségi biztosító int. orvosa, XI. Horthy Miklós-út 57. 269-211 Patak Vilma, V. Katona József- u. 31. 127-981 Patak-né dr.-né Fényes Böske női febémemüszalonja, IEMargit-krt 29. 167-276 Patakfalvl JAnos m. kir. posta- ellenőr, Rákospalota, Beller Imre- u. 119. 295-155 Patakfalvy LAszló dr. ügyvéd egyet. m. tanár (Szilágyi A.) VI. Podmaniczky-u. 7. 0119-142 Patakfalvy SAndor gyógysze­rész. v. egyet, tanársegéd, Cinkota, Kossuth Lajos-n. 2. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 6 Pataki Ervin, II. Bajvivó-n. 5. 167-244 Pataki és Farkas mérlegüzeme, tuL Pataki R. és Farkas 8., VH. Bárs- fa-u. 3. 137-368 Pataki és tArsa papirzacskó-ké szitök, V. Visegrádi-n. 15. 124-739 Pataki Ferenc ny. máv. főmér­nök, Rákosszentmihály, Miklós-u. 32 Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 4Ö Pataki Gyuláné kúriai bíró öz­vegye, VH. Damjanich-u. 12. 133-794 Erzsébet kpti uj száma 222-355 Pataki Imre tetöfedövállalata, V Katona József-n. 41. 119-236 Pataki IstvAn oki. gépészmérnök XTV. Erzsébet királyné-átja 4. 497-555 Pataki Józsei keresk., IX. Ráday- n. 41. 383-080 Pataki KAlmAn korcsmáros, VUI Mátyás-tér 9. 333-665 Pataki LAszló dr. és Döraölki Ferenc dr. ügyvédek irodája, V. Ná- dor-n. 13. 126-259 Pataki Lili MArla dr. orvos dr. Gartner Pálné, V. Kálmán-u. 21 0113-031 Pataki Miklós órás és ékszerész, Vn. Rákóczi-út 86. 144-647 Pataki PA1 papirgyáros, V. Viseg­rádi-n. 19. 298-104 Pataki PAl szfőv. tanító,, Hl. Kiscelli-u. 53. 162-546 Pataki Sándorné szül. Lndwig Malvin kóser husszéke, VII. Dobáuy- u. 29. 349-982 Pataki Vilmos impresszárió, Vili. Alföldi-u. 16. 135-830 Pataky AladArné, II. Margit- krt 56. 154-512 Pataky Arnold dr. egyet, nyilv. rendes tanár, VEI. Damjanich-u. 44. 137-183 Erzsébet kpti uj száma 221-270 Pataky Béla hites könyvvizsgáló, Kispest, Báthory-u. 88. 149*362 Pataky Béla kir. müsz. tan., IX. Lónyay-n. 39/b. 188-693 Pataky Dénes dr. földmiy. min. oszt. tan.,XIV. Álmos vezér-útja!07. 297-382 Pataky Ernő dr. min. titkár, V. Szent István-park 15. 293-435. Pataky Ferene vitéz, festőmű­vész, az Orsz. Vitézi Szék grafikusa, EX. Ráday-u. 22. 382-006 Pataky Ferenc dr., n. Bat­thyány-u. 8. 155-655 Pataky Ilona féregteleuitési és lakástisztitási váll., EX. Ferenc- krt 15. 135-089 Pataky IstvAn kosárfonómester, I. Pálya-u. 7. 152-617 Pataky IstvAn máv. tiszt, Kispest, Zoltán-u. 24. 346-808 Pataky Jenő színész, a Nemzeti Színház tagja, VEI. Murányi-u. 21. 136-755 Pataky Jenő dr. gyakorló ügy­véd, Kispest, Üllői-út 133. 149-261 Pataky Józsei tanár, r.-t. ig. gom­bakertészete és szerves műtrágya üzeme, XI. DiÓ8zegí-út62. 258-351 Pataky Józselné özv.,V\ Váci­ét e. 114-961 Pataky KAroly dr. főldmiv. min. tan., I. Csőrsz-n. 10. 257-432 Pataky KArotyné, IV. Ferenciek- tere 4. 184-131 Pataky LAszló pujoni, m. kir. százados, I. Dísz-tér 3. 161-538 Pataky LAszló dr. orvos, klini­kai tanársegéd, VHI. Ullői-út 78/a. 3 39-676 Pataky LAszlóné özv. dohány- kisárns, VI. Nagymező-u. 66. 129-619 Lakása, IX. Ráday-u. 4. 386-652 Pataky MArla szabónő. XI. Ber- csényi-n. 8. 256-820 Pataky Pír I Örkényi, iparm ü vésznő, EV. Gróf Károlyi-u. 6. 381-108 Pataky ZoltAn oki. gépészmérnök, Bpest Szfőv. Elektromos Müvei mér­nöke, I. Böszőrményi-út6.152-326 Patassy Rezső vitéz, ny. ngyv. ig., I. Tábor-n. 3. 161-022 Patat PAl dr. mütősebész, nőor­vos, XLEV. Thököly-út 150. 296-111 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Patay, lásd Patai. Patek Ferencné dr-né szfőv. polg. isk. tanárnő, H Olasz-fasor 13/15. 150-649 Pathó IstvAn lakása, H. Pasaréti- n. 5. 166-680 PAthy Ernő dr., a Magyar-Egyip­tomi keresk. r.-t. ig. irodája. V. Mérleg-n. 3. 0*380-870 Lakása, II. Fillér-n. 41. 154-813 Páti Nagy Ferenc r.-t. íőtisztv., V. Báthory-u. 24. 825-194 PAtkai Andor ny. máv. hivatal­nok, XI. Horthy Miklós-út 29. 259-948 PAtkai Béla dr. ügyvéd. IV. Ká­roly király-üt 12. 383-128 PAtkai PAl ny. áll. főmérnök, XI. Lejtó-út li/b. 257-438 PAtkai PAl nri divatárnház és sza­bóság,IX. Ferenc-krt 13. 140-818 PAtkay DAniel dr. földbirtokos, V. Ferenc József-tér 5. 181-261 PAtkay Teréz, V. Pannonia-n. 56. 292-537 Patkó IstvAn sokszorosító irodája, V. Vilmos császár-út 54. 123-733 Patkó KAroly, I. Gömbös Gyula­it. 31. 158-158 Patócs AndrAs fűszer- és cseme- gekeresk., XIV. Thököly-út 114. 296-621 Patócs István m. kir. kormány- főtan., ny. statisztikai főtanácsos, n. Olasz-fasor 43/b. 151-992 Pátria bútor- és faárugyár, Szántó ZoltAn és SAndor, Újpest, Lőrinc-n. 76. 294-409 Pátria filmkereskedelmi és filmkölcsönző vállalat, Guttman Manó k.I.t., VEI. F.rzsébet-krt 8. 140-623 Erzsébet kpti uj száma 221-807 . VÉG. Népszinház-u. 19. 349-414 Pátria filmszínház, tnl. Arleth Lajosné Vannay Sarolta, VÉG. Nép­szinház-u. 13. 145-673 Nyilvános állomás 132-888 PAtrlafövA.rosi fagylaltgyAr, túl. Telkes Arminné, sz. Herzog Szerén. VIII. Conti-u. 28. 131-135 Pátria hiteltudósitó cégtul. Károlyi Lajos, VlI. Wesselényi-n. 71. 134-986 PATRIA hanglemezek KELEN PÉTER PÁL VI. Andrássy-út 19. 118-800 327 Bőrretikülökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom