A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora 1943. január (Budapest)

B

f arosnaz-u. Pollatsek József, Újpest, Szabadkai- n. 13. 394-100 Reach Ferenc, XIV. Szabó József- u. 36. 427-359 Rés eh Ferenc Olympia bőrgyára, Újpest, Baross-u. 52/54. 294-437 Rex bőrgyár r.-t. Újpest, Attila-u. 64 494- 318 Schneller József, Mercur bőr­gyára, Újpest, Rákóczi-u. 14. 294-667 Schwartz Jenő, Újpest, Lőrino-u. 4. 495- 117 Stern testvérek bőrgyár r.-t. Újpest Temesvári-u. 8. 294-213 StrlIIer Béla, sejt bőr gyér, XIII. Vágány-u. 12. 498-587 Szegő Vilmos bőr és gép* szíjgyéra VérosI Iroda és lerakat: VI. Panlay Bde- n. 40. 420-174 420-507 Gyért Pestszenterzsébet Hatér-út 61/05. S47-50S Szilágyi István, Újpest, Váci-út 68 494-302 Tannerie u. Maroquinerie bőrözem k.f.t. VII. Rottenbiller-u, 46. 426-729 Union finombőripar, Újpest, Tomori- n. 8. 4Ó5-516 Vígodni Adolf bőrgyár, VI. Panlay Ede-u. 46. 424-999 Vinoze Ernő, VI. Dalszinház-n. 1. *226-630 WOCFNER GYULA ÉS TÁUSA R.-T. Városi Irodai IV.KÁROLY KIRÁLY-ÍIT 26. *189-920. 188-765 Vfpesti gyúr: véci- út 17. #294-890 Érsekújvár ,Clkta*«clpőgyértést és ke­reskedelmi R.-T. cipő és bőrgyér, Érsekújvár, Felszabadulás-a. 8. 22-25, 22-00 Fióküzlet: Széchenyi* u. 11. 20-70 11. Börhulli Bányavölgyi Miklósné vitéz, VII. Nefelejts-n. 56. 228-049 Bnan Jenő vesz és elad börhulladékot, új és hasz­núit gépszíjat, VI. Paulay Ede-u. 33. 424-945 Engel Gyula és fia VI. Pan­lay Ede-u. 16. 427-379 Engel testvérek ifj. Újpest, Tőrök Ignác-u. 6. 294-367 Fleischer Bernát, VI. Kazár-n. 3. 427-021 Házkötő Illés, XIV. Thököly-iit 31. 496-182 Káliétley Súnúor István, Bőrnagykeres­kedő Mlndenléle bőr- hulladék, V Szalay-u. 5a. 111-15» Lustig Lipót,VIL Elemér-u. 38. 420-626 Varga Lászlóné, bőr és bőrhulladékok nagyban és kicsinyben. Mindennemű bőr- hnlladék vétele és eladása, VI. Paulay Ede-u. 33.424-923 12. Bőripari gápak. (Lásd gép alatt.) 13. Bórkereskedők. Ács József, Újpest, Szent István- tér 15. 494-108 Agárdi József, IV. Városház-u. 20. 185-114 Alexander Béla, XII. Gömbös Qyula- út 34. 166-776 BagonyiGyuláné özv. VII. Aréna-űt 88. 428-438 Bajnok János, IX. Ráday-u. 31.386-719 Bajnok Sándor, XIII. Üteg-u. 3.493-102 Benedek Ferenc, VI. 8zondy-u. 23. 326-176 Berosényi Albert, VI. Vilmos császár­át 29. 319-900 Eerger és Társai bőrkereskedelmi k.f.t. Vili. Gróf Teleki László-tér 24. 349-784 Bíró János, bőrkereskedő, II. Zsigmond király-útja 5. 152-090 Blitz Miksa, VI. Panlay Ede-n. 46. 224-664 Bolgár Pál dr. II. Retek-u. 3. 152-304 Boző István, VII. Dohány-u. 20. 224-044 Braun Hugó, VII. Klauzál-tér 14. 226 743 Brann Jenő, VI. Panlay Ede-n. 33. 424-946 Bujdosó Sándorné özv. II. Csalogány- u. 55. 162-455 Csák Sándor,VII. Király-u. 97. 428-403 Daróczy Gábor,VIII. Szerdahelyi-u. 20. , 146-718 Deutsch Jenő, vm. Népszinház-n. 46. 145-046 Eiohler Ernő, Hl. Tavasz-u. 21.162-670 Eichner Ede, VII. Wesselényi-u. 4. 227 186 Farkas György, I. Mészáros-u. 6. ■:j 353-682 Fett Adolf, VI. Paulay Ede-n. 2Ö. 426-899 Fisohoff Náthán, II. Margit-krt 64. 166-677 Fleischmann József, VHL Népszinház- n. 21. 140-494 Fränkel József, IV. Paulay Ede- u. 31. , 227-944 Fränkel Nándor, Újpest, Arpád-út 98. 295-680-Fri9hert Samn, VI. Vörösmarty-n. 23. 220-380 Friedmann Jenő, XIV. Kerepesi- . Út 38. 499-969 Friedmann Miksa Csepel, n. Rákóczi Ferenc-út 7. 347-891 Gál Sándor, VT. Ó-u. 46. 117-012 Gergely Izidor, V. Katona József- n. 14. 329-363 Glasner Jenő, Vm. Kölcsey-u. 2. 130-235 Gottlieb Miksa és tsa', VII. Dohány- n. 46. 428-916 Gróf Sándor m. Bécsi-út 84. 362-499 Grosz Marcel vm. Kálvária-tér 4. 130-327 Grünfeld Sándor, VI. Szondy-n. 62 126-679 Gnttmann Ignáoné özv. Vm. Fiumei­ét 26: 336-796 Gyöngy Testvérek, Ili. Szépvölgyi- n. 3/a. 162-773 Heller Ignác, IX. Ráday-n. 6. 186-417 Hesser József, VII. Károly király­át 3/c. 427-175 Hirsci) A. Jakab, IV. Kéroly klrély-út 24. 889-110 Hirsch Andor, V. Markó-u. 7. 120-826 Hirsch György, II. Kitaibei Pál- n. 11. 366-319 H0LIT8 GABOR, különleges szarvas- bőrök, .XIV. Abonyi-n. 4. 424-699 Horváth Rudolf Vin. Nagyfnvaros- u. 26. 330-868 Illés József ül. Flórián-tér 6. 362-441 Jónás Imre, V. Hollán-u. 49. 498-209 Juhász Ernő, VI. Vasvári Pál-n. 7. 228-242 Káldor Miksa, Vm. Mátyás-tér 14. 137-836 Kardos és Korda, IX. Üllői-út 53. 139-818 Kardos József, VI. Kazár-n. 1. 427-437 Kanfman Richard. VI. Liszt Ferenc- tér 10. 226-846 Kepes Sándor, IX. Ráday-n. 56. 188-135 Kertész Mihály, Vili. Rökk Szilárd- u. 6. 134-060 Kertész Simon, VI. Ó-u. 28. 311-419 Keszthelyi Lajos, XIII. Róbert- krt 68. 491-169 Kispál József, IX. Mester-n. 34. 134-993 Klein Hugó, Vili. Népszinház-n. 33. 330-917 Klein Jenő, IX. Üllői-át 81. 837-474 Klein Pál, VII. Dob-n. 99. 424-634 Klement Tibor, Pestszentlőrinc, Üllői-út 39|b. 142-387 Korányi Mihály Pestszenterzsébet, Angyal-u. 18. 147-587 Korn Endre, Kispest, Füzér-u. 29. 14« 892 Korn Károly, VIII. Lujza-n. 16.345-060 Köntös Rezső, Pestszenterzsébet, Török Flóris-u. 119. 347-835 Kövesi Gyula, VII. Dob-u.53. 222-684 Krámer Zoltán, VII. Thököly-át 7. 225-767 Kngler Mária Magdolna, VI. Paulay- Ede-n. 28. , 426-620 Kupár György, Újpest, Arpád-út 61. 294- 584 Kübel testvérek, VI. Panlay Ede- u. 39 . 420-044 Lázár Ignác, V. Szent István-krt 23. 119-936 Lichter Igo, VI. Vasváry Pál-n. 9. 426-803 Löff Jenő« bőrkereskedő, Korona kaptafa Ipari k.f.t. lerakata. VII. Klauzál- tér 15. 426-624 Lukács Mór, Újpest, Arpád-út 61. 494-789 Makk Pál, X. Üllői-út 120Ü22. 148-187 Mandl Zsigmond, VI. Panlay Ede- u. 20. , 427-112 Manovill Miksa, Újpest, Arpád- út 80. 494-532 Mérő Oszkár, IX. Üllői-út 95. 335-724 Molnár Dezső, VI. Kazár-n. 2. 426-172 Münzner Ferencné, IX. Lónyay- n. 89/c. 383-480 Nagel Oszkár, V. Csáky-n. 8. 311t421 Nagy Ferenc, VI. Kazár-n. 8. 223-144 Nemes Márkus, VI. Panlay Ede- u. 44. 426-915 Németh János, VII. Wesselényi- ^ u. 17. 425-135 Nemsitz László, V. Hollán-n. 2. 312-694 Oláh Fereno, V. Katona József- n. 26. 129-296 Ozsvátb Sándor, VI. Aradi-u. 87. 329- 912 Papp Sándor, X. Körösi Csorná­ét 6/a. 148-130 Pápa József, VI. Kazár-n. 4/6. 226-927 Pászty János, TV. Veres Pálné- n. 4/6. 389-079 Pataky Károly, Kispest, Kossnth- tér 1. 846-880 Patonay Károly, VT!. Izabella-u. 6. 421- 341 Pavelcsák István, VI. Vasvári Pál­it. 4. 223-166 Pege Lajos, IV. Semmelweis-n. 15. 382-279 Pethő Endréné, VI. Panlay Ede- u. 23. 420-241 Petries Oyörgyné özv. Pestszent­erzsébet, Erzsébet-n. 82. 147-601 Pfabler József, VII. Károly király­ét 5. 223-136 Pilitzer Béla, Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-n. 64. 347-614 Porász Armin, VII. Dohány-u. 73. 424-662 Pórász Henrik, VI. Lövölde-tér 8. 221-160 Porász Vilmos, Vili. Práter-u. 60. 330- 808 Preisach Sándor, VII. Kisdiófa-n. 4. 422- 476 Rába Nándor, Újpest, Arpád-n. 66. 295- 917 Rajkay László és Jeney Mária bőr­ipari és kereskedelmi k.f.t. Új­pest, Tinódy-u. 6 . 494-409 Rosenbaum Gyula, V. Visegrádi- n. 60. 498-084 Rottmann Ferenc Béla, VII. Akácfa- n. 9, 421-416 Rothschild Tibor, XI. Horthy Miklós­ét 64; 256-011 Rózsa Miksa börkereskedelmi r.-t. VI. Panlay Ede-n. 16. 227-617 SántaLajosné,VI. Lehel-u.6. 493-407 SasadiLajos,Vm. Baross-u.2.140-448 Schwanlelder és Staflenber- ger bőrkereskedés, IV. Kamermayer Károly-u. 1. 189-304 Sípos Ferenc és Korelsky Antal, XII. Endresz GyÖrgy-tér-4/h. 151-995 Solymár Jenöné, XIV. Nagy Lajos király-útja 129. 299--947 Btéhli Béla, XI. Horthy Miklós­ét 68. 256-094 Steiner Endre Tibor, VII. Garay- n. 17. 426-848 Steiner István raktára, VII. Rumbach Sebestyén-u. 2. ‘2^6-044 Steiner Pál, VI. Landon-n. 12. 226-116 Steuer Gynla, IX. Gróf Haller-n. 15. r 149-502 Strausz Jenő, Vili. Gróf Teleki László- tér 23. 332-063 Strausz Testvérek, VI. Panlay E.-u. 31. 426-982 Szabados Mór, Vili. Mátyás-tér 4. 134-052 Sxaberski Zsig­mond börktilőnleges- ségek raktára, Bpest, VII. Károly-krt 9. 423.340 Szabó Ferenc, V. Visegrádi-u. 48. 499-303 Szabó Károly, VH. Dohány-u. 1/b. 426 057 Szabó Mihály, Kispest, Üllői-út 100. 147-050 Szántó Lajos, VII. Bethlen Gábor-u. 3. 425-749 Szigeti György, Újpest, Kemény Gusztáv-u. 1. 495-171 Szöllő^y József, VH. Alsóerdősor 22. 220-393 Ullmann Em.il, XIII. Tar-u. 6. 493-352 Üllmann László, V. Vilmos császár­ét 26. 311-402 Ungár László, V. Gróf Tisza István- n. 18. 382 396 Uszkó József és Kovács Jenő, Újpest, Templom-u. 4. 494-406 Vadász Adolfné, VII. Nagydiófa-n. 9. 423-846 Vágó László, XIV. Thököly-út 86. 499-872 Varga Lajos, XIV. Bosnyák-tér 16. , 497-492 Varga Testvérek, Újpest, Arpád-út 117. 294-454 Vida István vitéz, bőrkereskedése. VI. Vasváry Pál-n. 6. 426-907 Vinoze Károly, V. Gróf Klebelsberg- D. 26.. 110-326 Weisz Árpád, VH. Károly király-út 6. 227-946 Welsx Arpáú, minden­nemű dlszmtt bőrktllőn* legességek. Moire. VI. Kazár-u. 5. 227-201 426-752 Weisz Károly, V. Pannonia-u. 21. 111-598 Weisz Lajosné, Újpest. István-út 1. 494-014 Wimmer Sándor,VEI. Bérkocsis-u. 19. 149-876 Wimmer 8ándor, V. Visegrádi-u. 14. 122-184 Winkler Viktor, VI. 8zondy-u. 14. 327-872 14. Bőr­wagykereokedók. Ágoston Jőzsefné, VI. Paulay Ede- u. 38. 221-625 Alerto Kereskedelmi Részvénytársa­ság oipészkellékek, VI. Hajós-u. 3. 425-974, 426-978 Balog Béla, VT. Paulay-Ede-u. 44 420-339 Bátor! Sándor,VI. Kazár-u. 16. 427-193 Beosey Jenő, VI. Nagymező-u. 25. 128-825 Bendzel Béla, VI. Nagymező-u. 14. 224-036 Bendzsel Béla, XIV. Erzsébet király* né-útja lói. 499-667 Bőrforgalmi és Ipari Részvénytársa­ság, VI. Dalszinház-u. 2. 426-794 Braim Jenő bőrnagykeresk. Bel- és külföldi bőrhulladék VI. Paulay Ede-u.23.424-945 Bnrmeister József, VI. Hnnyadi-tér 3. 226-819 Cutis Bőrkereskedehni r.-t. VI. Kazár-n. 12. 426-146 Dannbia bőrkereskedelmi r.-t. .VI. Panlay. Ede-n. 23. 426-612 Éber Béla, VTI. Dohány-u. 22/24. 223-235 Engelthaller Fereno, VI. Paulay Ede- u. 7/9. 427-491 Farkas Gábor, bőrkereskedő, VI. Paulay Ede-u. 38. 426-192 Fitz Mária, XI. Horthy Miklós-út 63.. 257-021 FraHk János, VI. Paulay Ede-u. 26. 427-117 Fuchs Zoltán, U. Hadapród-u. 6. 164-473 Fnzék Lajos,VII. Dohány-u.67.220-238 42* Bőrruhákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom