A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - F

Fiiszerszakma Közönséges levélben pénzt küldeni tilos és KOCKŐZOtOS. Bogdán Péter 149-654 Erzsébet kpti uj száma 220-367 Bognár Lajos 167-347 Bolovits József 167-106 Bolovits László 456-767 Bolváry Béla 499-653 Bona Imre 151-524 Bondy Károly 326-430 Bonyhády Antal 295-765 Bornemissza Józsefné 113-159 Bosznay, Péter 145 312 Böhm Árminná 338-634 Braun Gyula 134-760 Braun Henrik 291-564 Braun Pál 185-350 Brenners Helén 310-717 Brettschneider Juda 136-387 Brüll Olga 114-519 Erzsébet kpti uj száma 221-479 Brnnauer Jenő 132-050 Buda Gyöngye 150-283 BunczUuer Ödön Jenő 351-502 Burger Józsefné 167-352 Buzgó Dénes. Tárcsázza először a *148-570 számot, azután kérje Rákoshegy 49 Büehler Mór 367-231 Cecei Imre 186-558 Csákfalvi Józset 166-791 Csatay Lajos 347-683 Csathó Sándor 157-834 Cseh 8ándor 256-671 Csepella Sándor 149-346 Cseri Géza 167-043 Csidey Ferenc 496-791 Csillag Ferenc 124-616 Czakó Ferenc 367-394 Czeizner József 128-798 Cziriák Béla ifj. 139-429 Czittler Károly 498-787 Czotter János 121-740 Erzsébet kpti uj száma 420-127 Czukor Mártonná 342-961 Dán Sándor 144-309 Danknef Adolf 349-480 Fisch S Zsigmond Fischer Géza Fischer János Fischer Simon 29Ő-161 358-354 154-283 154-963 Fiiszár Imre, V. Wekerle 8ándor-a 15. 123-738 Focher Zsigmondné özv. Fodor Arturné Fogarassy Bálint Fortvingel Antalné özv. Földes Győző Danszky Fereno 336-735 Danzig Aladár 145-719 Erzsébet kpti uj száma 421-475 Darits Gyuláné 142-372 Daróczi L. Lajos 295-008 Dávid István 256-346 Dávid Józsefné 167-469 Deák József 367-406 Deák 8ándor 135-761 Dékány .Ignác 349-726 Deme Henrik 357-749 Deményi Adolfné 163-241 Dénes 335-766 Erzsébet kpti uj száma 421-676 Deutsch Elemér 112-744 Deutsch kpf.t. 296-567 Dévényi Ágoston 152-515 Doma István 338-791 Dornány Ede 181-328 Du_na-8záva-Adria Vasúttársaság' Élelmezési főraktára 152-020 Duray Sándor 155-461 D.ntkevies, Nándor 497-714 Dűngher Ágoston 256-970 Dvorszky Ede 456-485 Eckstein Adolf cég utóda. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 15 Egyed Endréné 456-816 Eibenschütz Ignáo 380-654 Eiben8ohütz Jenő 355-742 Eichner Gyula 129-151 Eisler Gyula 494-393 Elefánti Gergely 256-316 Elek Imre 136-554 Elek János 132-075 Endrödy Olivér 162-547 Engel Dávid 139-106 Engel Ferenc 299-345 Engel József 388-064 Engel Lipótnó özv. 499-238 Engel Mór 134-637 Engelhardt Ottónó 365-370 Erdőssy Gábor 152-862 Paludi Ede 135-172 Falnhelyi József 150-613 Farkas Albert 496-185 Farkas Antalnó özv. 348-720 Farkas Dezső 155-038 Farkas Ferenc 151-671 Farkas József • 310-794 Erzsébet kpti uj száma 421-258 Farkas Lajos 269-722 Farkas Márk 137-133 Fáskerty István ős Fáskerty Mária 858-149 Feohnor Jakab 163-091 Feit Gyula 344-730 Fekete Dávidnó 386-651 Fernengel és Czickeli 150-929 Feuer Ármin 138-745 Feuer Lajos 349-413 Feuermann József 288-514 Plkó István 294-086 Kiló Imre 138-624 Finn János Id. Tárcsázza először a *164-547 számot, azután kérje Budakeszi 21 oo Frank Ignác Frank Lipót Friebert Béla Fried J. Gyula Fried Miklós Friedmann Kornél Fridrich Gézámé Frisch Géza Friss Adolf Füller József Fürst Rezső Fürst 8ámuel Fürstner József Gách Imre Gaál Pál Gálik M-'hály Gáncs Imre Gazdag László Gazsó János Gebhard József Géméé Ferencné Gerencsér Lajos Geschmay Manó 118- 944 189-397 136-110 163-409 315-118 499-908 298- 674 299- 974 499-265 110-251 136-917 256-972 119- 658 256-032 292-858 132-415 115-139 136-320 383-065 121-016 338 625 154-236 139-040 459-034 362-357 295-380 330-858 498-666 Gittinger György El. Flórián-tér 16. 162-223 Qittinger György Hl. Majláth-u. 42. 362-471 Glauber Aladár 149-210 Glück Vilmos 136-108 Goldinger Róbert 156-327 Goldmann József 497- 592 Goldstein Gábor 466-638 Goldstein György 167-438 Goldstein Ignác 353-995 Goldstein Jenő 310-890 Gombár Béláné 499-687 Gottlieb Sándor ' 141-523 Gönye János 326-407 Qrád ijór 497-785 Greif Ármin 338-614 Erzsébet kpti uj száma 420-403 Greiner Arthur 494-061 Grosz Jenő 298-757 Grosz Sándorné 381-068 Groszberger Mór 296-385 Grunbaum Ferencné özv. 116-472 Erzsébet kpti uj száma 221-152 Grünfeld Árpád 362-403 Grünwald Dezső 294-426 Grünwald Izsó 111-612 Gulya Zoltán 131-594 Gyémánt Károly 499-928 Gyepes János 259-240 György Károly 151-182 Györgyei Imréné, I. Tárogató-ót 43. 365-938 151-505 148-865 347- 644 355-644 137-364 133- 699 348- 724 269-392 134- 263 266-969 499-876 161-480 166-755 Györgyi Erzsébet Gyulai Zoltán Gyurik Jenönó Haber L. Lajos Hack Vilmos Hadadi Edéné Haidler Fereno Hajdú István Hakker József Halász Ferenc Halász Sándor Halmai Jenő Hargitai Margit Haschek Lőrincné, II. Csóvi-u. 10. 165-698 Haut József Havas L. László Hegedűs István Erzsébet kpti uj száma Hegedűs Pál Heitler Mihály Heller József Erzsébet kpti uj száma Helyes József Herzfeld Árpád Herzfeld Gábor Herzfeld Imre Herczog Bernát Herczog Mór Hesz Péter llilger Gáspár Hirschl Apdorné Hirschler Árpád Hirth Gézáné Hoffmann András Hoffmann Ferenc Hoffmann Karolta Holló József Boraik Rezső Horvát Imre Horváth Antal Horváth Fereno Horváth Forencnó 139-459 123-923 332-167 420-662 183-626 131-485 129-580 221-218 316-443 150-896 152-062 355-840 291-818 150-428 164-042 297-068 136-817 498- 636 166-901 165 824 499- 601 115 486 295-371 166-905 141-068 187-191 499 899 111 554 Horváth József I. Rátli György-U. 18. 154-631 Horváth József, Újpest 294-648 Horváth Józsefné 151-987 Horváth Kálmánná özv 340-947 Horváth Lajosné _ 119-309 Horváth Mihályné 154-616 Horváth Nándor Löwenstein Mihály utóda 187-560 Horváth Rezső 367-563 Horváth Sándor 367-204 Hruska Ferenc 256-090 Hunvald Iziddrné özv. 498-685 Hunvald József 299-296 Hurth Gyula 155-749 Huss Erzsébet 187-120 Huszti Lajos , 124-075 Jáhn V. Géza 349-845 Erzsébet kpti ui száma 420-807 Jalcs Ferenc. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 27 Jancsó Lajos 150-409 Jancsó Lajosné 268-079 Járfás Béla 140-920 Jelinek Miksa 291-497 Jónás Sándor 134-606 Joó István XIV. Czobor-u. 41. 299-659 Joó István XIII. Frangepán-u. 39. 499-230 Joó Sándorné özv. 167-362 Józsa Pálné özv 457-704 Juhász Kálmán 294-693 Jung Miklós 499-970 Jungreisz Gyula 149-916 Kádár László 344-680 Erzsébet kpti uj száma 422-067 Kádas Jjlnos 165-911 Kaiser Ábrahámné özv. 336-775 Kallós Tibor és Bálint László 139-725 Kalmár Jolán 163-667 Kammer Frida 154^255 Kangyera J. László 295-240 Kapcsos Géza 133-742 Kapitár Ernő 166-916 Kaposvári Gyuláné 353-691 Karkus András 357-317 Kaszay Géza 182-488 Katz Sándor 295-683 Kaudelka János 115-180 Kazatsay József 130-964 Kedvessy Ede 360-758 Kégli Lajosné özv. 116-002 Kele Lajos 298-622 Kellner Béla 299-771 Kemény Miksa 115-051 Kümpfner Jakab. Tárcsázza először a *146-674 számot, azután kérje Pest8zentlörinc 2-43 Kerék Rezsöné özv. 120-366 Kerekes József * 138-777 Keresztes János 130-781 Kerner Emil. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 15 Kerrer János Kertész Pál Kheim Nándor Kijácz István Kiss Géza Kiss István Kiss Lajosné Kisliázy Jánosné Kládler Ernő Klauber Vilmos Klein Béla Klein Jenő 162-284 351-525 152-932 256-051 316-527 152-943 345-098 164-799 348-618 348-168 258-054 141-615 Klein Jenönó özv. 'és Schwärz Pál 128-729 Klein Lajos 187-182 Klein Márton 293-013 Klein Sándor, III. Szérüskert-u. 24. 362-588 Klein Sándor XIV. Thököly-üt 80. 296-659 Kiingert László 167-217 Klug testvérek 180-235 Klupp Antalnó 151-864 Kohn Sámuel 259-038 Kőim Tibor 349-674 Komássy Andor 135-153 Kouez Dezsönó 337-493 Komád Lipót, Tárcsázza először a *268-959 számot, azután kérje Horváth József. Tárcsázza először a *297-860 számot, azután kép Je Rákosszentmihály 7 Budaörs 17 Kopp Antal 152-220 Korányi Miksáné 827-588 Korpás Gyula 256-819 Kosa tg pác ' 132-958 Kovács Árpád 118-353 Kovács Arthur 112-469 Kovács Fereno 117 361 Kovács Flóront 269-098 Kovács Géza 118-199 Erzsébet kpti uj száma 420-175 Kovács Imre 125-564 Kovács János 162 976 Kovács József 160-377 Kovács Kálmán 257 122 Kovács Lajos 166-741 Kovács Pál 128 122 Erzsébet kpti uj száma 220 874 Kovács Zoltán, 1. Országház-u. 16. 360 780 Kovács Zoltán, VI. Szondy-u. 42/c. 119-472 Kováts I. László 161-533 Kováts István. Tárcsázza először a *147-380 számot, azután kérje Soroksár 28 Kozma István 128-976 König János 165-250 Nöte les István 383-107 Kővári János 131-275 Kramár István 358-319 Krasznavölgyi Márton vitéz 333-670 Krausz Vilmos 499-331 Kriszt János 184-036 Kritzler Mihály 332-082 Kfupa György 499-754 Kun Pál és Kun Miklós 327-442 Kun Zsigmondné 258-142 Kurunczi József 291-905 Kürthy Gyula 154-756 Kürtösi Illés 349-830 Erzsébet kpti uj száma 420-673 Laborczy Ferenc vitéz 153-070 Láng Lajos • 299-837 Láng Norbert 136-579 Erzsébet kpti uj száma 421-467 Lapsánszky Ernő 115-821 Erzsébet* kpti uj száma 221-486 László Árpád 348-763 László Edéné özv. 299-818 Lázár Géza 349-745 Léderer Rezső 347-660 Lefkovits Ferencné 111-426 Lehőcz Pál 351-847 Leopold Samu 498-720 Lichtenstein Lajos fiai 338-632 Liebschütz Ignác 310-703 Livald Henrik 349-245 Löb István 290-623 Löbi Péter 295-598 Löwy Gyula 110-316 Lukács Félixné özv. 165-179 Lukács György 365-343­Lustig Farkas- 299-314 Lusztig Jenő 124-990 Lusztig Miksáné özv. 127-867 Mahalitzky Gyuláné 133-941 Mahler Ferenóné 299-619 Mahler Géza 383-059 Malindovsky Gyula 295-251 Mandel Samu 129-578 Mányó Miklós 132-152 Márkus Gyula 299-897 Márkus Miklósné 166-357 Maschanzker Jenő 256-589 Matern János 181-732 Mautner László 145-617 Medgyes Ferencné 156-398 Menczer Jenő 186-181 Merva Ferenc 152-797 Metykó Gyula 158-398 Miklós János 496-948 Miklós Sándorné 167-671 Milgram Ármin 259-978 Mitterpacher Ferencné 351-415 Mogán Miksáné 296-094 Molnár Bernát 157-068 Molnár Emil 256-643 Molnár Károly 267-736 Molnár Mária 127-643 Molnár Pálné 130-858 Morvay János ifj. 358-228 Móry János 134-988 Mosdóssy László 353-962 Moskovitz László 163-226 Mosonyi János 134-735 Müller Zsigmond, V. 8zemélynök-u. 27. 115-655 Nagy Ambrnsné Nagy Antalnó Nagy Árpádnó Nagy Gézáné Nagy János Nagy József Nagy Julianna Nagy Lajos Nagy László Nagy Pál Erzsébet kpti uj száma Nagy Pálné Nagy Péter Némedy Károlyné Német Lajos és társa utóda Németh lnne Németh János Németh Lajos Neubauer Dezső Neubrunn Manó Nenhold József Erzsébet kpti uj száma Neumann Dezső Notlmágel István Novák Gyuláné Nováky Béla Oláh Béláné Oláh Gyula Orlai Sándor Orsóval Rezső Paezolt Sándor Palásty Artur Pálinkás Józsefné Pálmai Istvánnó Pálmai József Papp László 145- 008 257-742 384-340 151-085 335- 644 156-343 132-735 151-373 164-603 143-423 220-910 366-886 142-930 299-703 189-015 164-939 147-155 298-879 298 685 336- 629 146- 416 421-650 141-04Í 256-378 183-191 295-412 886-746 363-551 469-774 338 60S 158-055 126-866 835- 616 456 895 167 379 344-696

Next

/
Oldalképek
Tartalom