A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - O

Orvosok A „Tnubeszélö Propaganda Iroda" elme: ll Petőfi Vitéz Mihályné dr.-né 468-119 Vizteleki Anna dr. VI. Andrássy-út 13. 427-58» Waldmann Adolf Alfréd dr 222-294 Weinberger Lipót dr 137-408 Weisz Arnold dr 123-223 Weisz Miklós dr. XIII. Béke-tér 12. 292-983 Wiesinger Frigyes dr. nöorvos, szülész Operateur, Vili József-krt 34. 340-371 Windisch Ödön dr. 133-297 Wirtmann Imre dr 425-966 Wolf Imre dr. 352-936 Zágon András dr 123-282 Zsigmond Zoltán dr. 134-410 21, Természetes gyógymódok (physiko-, klimato- és balneotherapia). Bakács Margit dr. 421-743 Bernátk Árpád dr. V. Gróf Tisza István-u. 14.- 187-445 Bernátb Anrélné dr. Pártos Alice 114-985 Boér Kálmán dr. III. Florián-tér 3. 362-323 Borsos László dr 152-877 Elek Sándor dr. Rövidhullám fény és elektrotberápis. Quarz, histamin, Ionisator, VII. Károly-krt 3/a. 423-947 Engländer Árpád dr., Orthopédia és Pizikotherapia szakorvosa, V. Szent István-krt 13. 118-915 Farkas Endre dr. V. Báthory-n. 3. 326—438 Gáspárdy Géza dr 152-876 G erő Ármin dr. 367-221 Keller Dezső dr. 156-680 Kiss Jenő dr. főorvos V. Vilmos os. út 18. 121-398 Koriesoner Margit dr 355-317 Kunszt János dr 154-485 Réh Béladr. Elektromágneses gyógy­int. VII Vilma királynö-út 11/a. 220 089 Schmitt Pál dr. 356-111 Szelényi Jenő dr. 297-047 Teleki Pál dr 185-625 22, Teategyewéaaet (orthopaedia). Adorján István dr., orthopéd sebész, 'i»5—6-ig. VII. Erzsébet-krt 16 222-600 Bognár János dr. 187-698 Czimbalmos Józse! dr. 386-183 Dolíinger Béla dr. egyetemi tanár, vm. Vas-u 19. 144-244 Engländer Árpád dr., Orthopédia és Vizikotherapia szakorvosa, V. Szent István-krt 13. 118-915 Fischer Ernő dr. közkórházi főorvos, orthopäd rend., V. Kaik Miksa-u. 18. 114-462 Glauber Andor dr. Í18-678 Grosz Tibor dr. 128-339 Hajós Íjászló dr. V. Tátra-a. 6.116-876 Baller Ödön dr. orthopád-sebés* szak­orvos, V. Hollán-u. 3. 118-411 Horváth Boldizsár űr. 185-622 Kenéz Jenő dr. V Hollán-u. 4.120-449 Kopits Imre dr. egy. magántanár orthop. szakorvos. VU. Nyár-u. 22. 223-634 Küllő Zoltán dr. 143-118 Lovich Ede dr. VIII. József-krt 13. 389-135 Niederecker Gáspár dr 259-586 Puky Pál dr. 421-707 Reichard József dr. orthopaed szak­orvos, v. kórházi adjunktus. IV. Apponyi-tór 4. 181-631 Rojkó Antal dr. 113-926 Roth Tibor dr. VI. Andrássy-út 24. 183-317 Strausz Hágó dr. 225-474 Ziuner Nándor di. ig. főorvos, IV. Szervita-tér 6 189-020 23. Urológia. (Lásd hngy és ivarszervi bántalmak alatt.) Orvosszakértők (állandó bírósági.) (Lásd állandó bírósági szakértők alatt.) Ostorok és ostornyelek. Ebei Ármin III. Zsigmond királv- útja 84. 351-912 Grosz B. 220-751 Krizsán Mihály 497-674 Zinimermann Gábor 137-235 Ostya. (Lásd cukor, keksz és tápszerek alatt is.) ADAM A. UTÓDA | Első Magyar Ostyasiltőde) Túl.: báró Bornemisza-Lipthay Zsófia, II. Szász Károly-ntea 151-853 iitődel dpthay I utca 8. I Egger György 351-534 Elek Miklósné 125-480 Garzó Gvuláué 362-914 Helyes Ödön 421-765 Horvát Lajos, a «Balatonostya és Édes­ipar» üzem tulajdonosa, VII lza- beila-n. 13. 224-949 II uszít r Károlyné, csemege- ostya. V. Zápolya-u. 24. 291-280 Huszár Sándor, V. Garam-u. 23.298-460 Jakab ostya- és csokoládéárú- gyár, Vili. Magdolna-u. 16. 141-784 Jakabfalvy Árpádné őzv 367-172 Király Ostya, VII. Sip-utca 7. 223-480 Reich László 338-783 Royal ostyagyár, II. Hattyu- u. lO/a. 151-804 Schmidt Albert bisqult gyógy és csemegeostya* gyér. Vili. Bókay J&nos- u. 36 182-515 ökultéty Lajos 330-650 Stück Frigyes cukros ostya­gyára. XIV. Hungária-krt 70. 296-898 Ószeresek. Brandt Henrik Cselovszky János Pfeifer Aladár 347-432 140-621 134-807 Osztályozó bérén- dezések. Barcza L. speciális osztályozó beren­dezések és bevonatok gyártása XIV. ld»-u. 2. 296-276 Osztálysorslegy­góárusitók. (Lásd bankárok, bankházak, valamint bankok és takarékpénztárak alatt is.) Ács Sándor, XIV. Aréna-út 15. 426-404 Belvárosi váltóüzlet r.-t. V. Szent István-krt 1. 122-329 Benedek Lajosné őzv. Berend Ferenc Chiovini Sándor Cser Gizella Csomay Kál uinné 469-342 130-297 146-947 347-605 268-411 Delej László, VII. Erzsébet-krt 16. 220-697 Dembinsky B. az. osztálysorsjáték gyorslista összes húzásáról kiadás, 11 Zsigmond király-útja 8. 351-197 Dénes Sándorné őzv. vitéz 855-677 Dőrge Frigyes bank r.-t. osztálysors­jegy főárusitó, IV. Kossuth Lajos- u. 4. 189-280 Döri Emilia 498-527 Elbog’en Arnold 426 071 Engel Zsigmoudné özv. II. S2ász Ká- roly-u. 4. 167-432 Eőrdögh András 299-902 Eörs Sándor 114-931 Fortuna m. kir. osztálysorsjegy fö- ánisitás 426-521 Friedmann Adóit 258-036 Fuchs Adolfné dr.-né Özv 380-126 Gergely Zsigmond 142-009 Glória kereskedelmi r.-t 118-999 Hesz Mária, osztálysorsjegy főárusitó, Újpest, Árpád-út 66. 295-611 Hochenberg Zelma 311-471 Horváth János vitéz 222-288 Horváth' Kálniánné 459-025 Ifj. Komlós testvérek 137-176 Jobbsors sorsjegyárusitó r.-t. 127-091 Kálmán Jenőué 110-746 Kalotay Árpád 140-477 Károlyi Károly 188-140 Kemptner Kálmán 387-099 Kirschbaum Edéné özv. 227-750 Kiss Antalné özv. , 166-930 KISS KÁROLY É£ TARBA bank r.-t. IV. Kossuth Lajos-u. 6. 185-242 Kullmarn Vilmos 328-743 Kürti Józsefné özv. 137-829 Lányi és Társa, IV. Appo* nyl-tér 3. 188-554 László és Társa ■ 422-550 Légmán dr. Óhidi r.-t. XI, Horthy Miklós-út 9. 269-072 Lengyel Gábor 128-219 Lepel Pálné báróné özv 466-869 Lottó Sorsjegyárusitó r.-t. VII. Er­zsébet-krt 15. 221-888 Lukács Jenőné 136-764 Lukász Gizella 357-307 Monostory Lajos dr. 325-618 Nerfeld Ferenc, V. Kossuth Lajos-tér 14. 126-442 Ocskay Sándor és tsa, V. Dorottya-u. 3. 181-436 Turul Szövetség, xm. Mu/eum-krt 8. #144-554 Újhelyi és Társa 123-271 Vajkai Nándor dr. 127-362 Waenner Anniimé 290-129 Wnlheim Béláné dr.-né özv. 457-720 Webrmann Zultán 189-153 Weiss Béla és társa 423-524 Zsitvay I/ászióné 144-613 óvodák. . (Lásd iskolák alatt.) Oxigén. (Lásd gáz alatt.) önborotvapengék. (Lásd késáruk alatt is.) Bodor és Geiringer acélárugyár k.f.t. 116-131 Demény Zsigmond 423-976 Dóval testvérek r.-t. IX. Mester-u. 63. 139-469 Horváth Sándor, XIV. Ajtós i Dürer- sor 1. 427-413 Jónás Rózsi 428-147 Polgár Erzsébet beretva- pengeüzem IX. Mátyás- u. 8. ' 188-575 V adásztöltény-, gyutacs- és lémárugyár r.-t. V. Mér- leg-u. 3. #183-820 Wieder Márk Wollner Zsigmond 381-463 425-672 Pannónia Bank és Kereskedelmi R.-T. v. Fáik Mlksa-ui 5. 125-001 Piblinger Józset, II. Csalogány-u. 50. 151-216 Polgár Irma 853-434 Polóiiyi Ernő 426-196 Pongrácz István, IV. Egyetem-u. 2. 188-181 Pósa Ernöné 156-471 Remény sorsjegybank r.-t. VI. Andrássy-út 3. 427-541 Rétay Vilma 168-148 8ármezey Lilly 256-084 Scheftsik György dr. vitéz 226-243 Schuchtár Bank hóz, VIII. ülltfl-út «. 182-202 öngyújtók. Gallwltz Testv. IV. Párlsl- u. 9. 387-034 Fiók: IV *Klgy ó-u .4. 384-085 Hölzel dohánytózBde, speciális öngyújtó javitás. VI. Nagy mezó-u. 21. 111-967 Keveházi Külföldi öngyujtógyárak és «Longlight» tartósbenzin egyedirusi- tója, VII. Király-u. 1. 428-780 Scbwabl Rudolfné 163-641 Schwalm Leó 853-425 Siker sorsjegy r.-t. Vili. József- krt 9. 143-332 Simon György dr. 187-247 Solti János 110-433 Somló GyulánC őzv. 367-232 Svaehulay Hona 344-604 Szatay Lajosné 157-270 Szerdahelvi Zoltán, VI. Horn Ede­n. 6. * 112-671 Szerencse Sorsjegy árnsitő r.-t. 325-745 Szlgetidr.Bank Géz. VI. Teréz-krt 7. 424-307 öntödei berendelések. Szűcs Géza. öntödei anyagok és fel­szerelések, V.Ujpesti-rkp. 8.118-172 Weitzenfeld Salamon Pestsx9nterzsé- bet. Határ-út 42. 147-669 öntödei berendezési szakértők. (Lásd állandó bírósági szakértők alatt.) Szilágyi Rózsi 137-499 i Szirmai Ernöné őzv. 187-602 Talizmán sorsjegyüzlet 143-148 Öntödei i 12! !2®£ Teodorovlts Tódor, sors- Jegyiöórusító-értékpaplr kereskedő. VIII. Rákóczl- út 51. 140-798 tőzsde: 128-160 Tobak Károlyné özv. vitéz 296-957 Tömöry és társa bank és pénzváltóUzlet. VII. Er­zsébet-krt 0/11. 225-200 225-086 Török /t. és Társa bankház r.-t. IV. Szer­vita-tér 8.182-006 180-601 Első Gazai kvarc- Gomoktisztító vállalat k.f.t. ttízállótermékek üntOdel és egyéb Ipari homokok VI. Rózsa-u. OS. 221-054 Halász Lajos, XHf. Röppentyü-u. 42. 498-118 Hayer Emil nyersvas-ötvözet-bánya­termékek, V. Váoi-Jit 32. 290-244 Hermann Ewald 426-478 Kálmán és Tsa tégelyek, des- oxidáló szerek, formaanyag- műszaki cikkek 140-622 208 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom