A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - B

minden felrilágositásl készséggel megad Hívószáma: *187-888, *146-500, Bőrszakma 9. Bőrfestők. Rothschild Andor 184-240 Umathum Pál szarvasbőr s min­den nemű bőrfestés V. Vilmos császár-út 20. 110-626 10. Bőrgyárak. Balogh Antal 294-080 BOrmfivek r.-t. bőr és gép- szíjgyár Eladás és köz- ponti iroda: VI. Panlay Ede-n. 18. #426-716 Gyári Újpest #204-880 Cohen 1. Ülés 184-404 Csillag Tibor és társa *226-430 Első pécsi bőrgyár r.-t. *426-940 Földes Lajos bőrözem k.f.t. 295-631 Franki Manó 496-191 Fried Bern. és Fiai bőripari és keresk. r.-t. *223-650 Fnchs és Klein bőrgyári és kereske­delmi r.-t. ^425-344 Grfintnt Ernő és Czémann Árpád 295-033 Hirsch A. Jakab IV. Károly klrály-út 24. 389-110 389-100 Finom bőrgyár 295-426 Katz Bernát ' 296-198 Kanter Lajos 294-698 Labor bőr- és szőrmeárn gyár k.f.t. Újpest, Szabadkai-u. 26. 294-382 Lenz Ferenc és Fiai 163-200 Mauthner testvérek és tár­sai r.-t. Iroda: VLHajós-u. 1 425-926 ; 425-928 Gyár: Újpest, Váci-út 40. *294-904 294-457 Orion bőrgyár r.-t. 297-424 Pavlik. Ferenc ruhá­zati bőr-, szarvas-, őz- és keztyíibőrkészltő üzeme és bőrruha festés. Újpest, Andrássy-u. 5. 294-558 Városi üzlet és eladási hely: VII. Károly klrály- út »• 423-341 Bescb Ferenc, XIV. Szabó József-u. 25. 427-859 Resch Ferenc, Olymia bőrgyára, Új­pest, Baross-n. 52/54. 494-523 294-437 Rex bőrgyár r.-t 427-794 Schneller József, Mercur bőrgyára, Újpest, Rákóczi-u. 14. 294-667 Stern testvérek bőrgyár r.-t. 294-213 Szegő Vilmos bőr és gép- szijgyára Városi iroda és lerakat: VI. Paulay Ede- u. 40. 426-174 Gyár: Pestszenterzsébet Határ-út 61/65. 347-503 Tannerle n. Marogninerie bőrözem k.f.t. 425-729 Union finombőripar Vigodni Adolf bőrgyár Vincze Ernő Welsz Adolf 295-515 424-999 226-630 325-037 WOCFNFU GYULA ÉS TÁRSA R.-T. Városi Iroda: IV.KÁROLY KIRÁLY-ÚT 26. *189-920, 188-705 Újpesti gyár: Václ-út 17. #294-890, 294-660 Worcel József és Pollatsek József 294-100 11. Bőrhulladékok. Braun Jenő vesz és elad bőrhulladékot, «I és hasz­nált gépszij, textil kilós árut, VI. Paulay Ede-u. 33 424-945 Engel Gyula és fia VI. Pau­lay Ede-u. 16. 427-379 Engel testvérek ifj. 294-357 Fett Adolf, VI Panlay Ede-u. 20. 427-104 Fleischer Bernát 427-021 Lustig Lipót 420 626 Majzik Imre(Mezey és Társa) bőr és bőrhulladék kereskedő, VI. Paulay Ede-u. 46. 224^-913 Steiner Pál bőrhulladék vétel és eladás. VI. Laudon-u. 12. 226-116 Varga és Engelman bőr és bőrhulladékok nagyban és kicsiben. Mindennemű bőr­hulladék vétele és eladása, VI Paulay Ede-u. 33. 424-923 12. Bőripari gépek. (Lásd gép alatt.) 13. Bőrkereskedők. Ács József 494-108 Agárdi József 185-114 Alexander Béla 166-776 Bajnok János 386-719 Bajnok Sándor, XIII. Üteg-n. 3. 493-102 Benedek Ferenc 125-008 Berger és társai börkereskedelmi k.f.t. 349-784 Blitz Miksa 224-664 Bolgár Pál dr 150-842 Braun Hugó 226-743 Braun Jenő 424-945 Bujdosó Sándorne özv. 152-455 Csák Sándor 428-403 Danubia börkereskedelmi r.-t. 426-512 Deutsch Jenő 330-631 Eichler Ernő 162-570 Farkas György 853-682 Fischhoff Náthán 166-677 Fleischmann József 140-494 Fränkel József 227-944 Fränkel Nándor 295-680 Friebert Samu 220-380 Friedmann Jenő 499-969 Friedmann Miksa 347-891 Gergely Izidor 116-346 Glasner Jenő 180-235 Gottlieb Miksa és tsa 423-915 Gróf Sándor 162-910 Grósz Maróéi 332-128 Grünfeld Sándor 125-679 Gattmann Ignáoné özv 134-950 Gyöngy testvérek 162-400 Hesser József 427-175 Hirsch A. Jakab IV Károly klrály-út 24. 389-110 Hirsch Andor 120-825 Hirsch György 356-319 Hollts Gábor, különleges szarvasbőrök, XIV. Abonyl-n. 4. 424-599 Horváth Rudolf 330-868 ülés József 362-441 Káldor Miksa 137-836 Kardos és Korda 139-818 Kanfman Richard 225-845 Kertész Mihály 134-060 Kertész Simon 311-419 Klein Jenő 337-474 Klein Pál 424-634 Kora Endre 146-892 Köntös Rezső 847-835 Köves! Gyula 222-684 Lázár Ignác 117-560 Lichter Igo 425-803 Lőff Jenő, VII. Klauzái-tór 15. 227-264 Lakács Mór 494-789 Lustgarten Menyhért 426-640 Mandel Pál és Szigeti György 496-171 Steiner István bei és külföldi börkü- lönlegességek raktára, VII, Rumbach Sebestyén-u. 2. 226-044 Steiner Pál 226-116 Steuer Gyula 149-602 Stransz Jenő 184-402 Strausz Testvérek, VI. Panlay E-n. 31. 426-982 Szabados Mór 184-062 Szaberski Zsigmond bőrkülön­legességek raktára, Bpest VII Károly krt 9. 423-340 Szabó Ferenc 423-467 Síabó Mihály 147-050 Szántó Lajos 425-749 Ternóczky János 144-977 Ullmann Emil 493-852 Ulimann László 311-402 Ungár László, keztyübőr nagykeres­kedő, V. Gróf Tisza István-u. 18. 382-896 Vadász I. VIII. Teleki-tér 6/a. 136-966 Vágó László 499-872 Varga Testvérei- 294-454 Verő Árpád , 426-178 Vida István vitéz, börkereskedése. VI. Vasváry Pál-u. 6. 426-907 Vincze,Károly 110-326 Weisz Árpád, VII. Károly király-ütö. 227-946 Weisz Árpád mindennemű diszmü bőrkülönlegességek. Moire. VI. Kazár-u. 5. 227-201 426-752 Weisz Károly Weisz Lajosné Wimmer Sándor Winkler Viktor 316-170 494-014 149-876 327-872 14. Bőr­nagykereskedők. Angenfeld Lajos kereskedelmi r.-t. 425-974 Bátori Sándor 427-193 Braun Jenő bőruagykeresk. Bel- és külföldi bőrhulladék, VI. Paulay Ede-u. 33.424-945 Dannbla börkereskedelmi r.-t. VI. Pan- lay Ede-n. 23. 426-512 Eber Béla 223-235 ; Engelthaller Ferenc, VI. Paulay Ede-u. 7/9. 226-478 Farkas Gábor, VI. Paulay Ede-n. 38. 426- 192 Fett Adolf, VI. Paulay Ede-n. 20. 427- 104 Fnchs Zoltán 164-473 Grossmann Samn börkereskedelmi r.-t. 426-145 Hollts Gábor különleges szarvasbör és görög szi­vacs, XIV. Abonyl-u. 4. Illés Armin 424-599 428-526 Kallós Pál 498-653 Kepes Sándor, lX.Ráday-u.56. 188-135 Kornhauser Dezső 127-409 Krisztics Sándor 424-666 Kübel István 226-164 Kübel Mór 118-028 Kübel testvérek 426-904 Ladányi Sándor 180-401 Lehner Andor 327-996 Leitersdorfer Lipót ifj. Börforgalmi Részvénytársaság 426-794 Lőw József 426-504 Cöwlnger Sándor, vi. Panlay Ede-n. 87. Raktár: 426-980 Iroda: 426-984 Maczékó Istvánná 226-312 Magyar Bőripari és Kereskedelmi r.-t­Manheim M. 224-649 426-937 Molnár Dezső 426-172 Molnár Miksa 189-425 Müller Bernát 427-430 Pollák Oszkár 426-591 Rózsa Imre 126-863 Schwartz Imre 426-796 Serény Béla 124-862 Serény és Hirschhorn 225-606 öomorjay Gynla 225-819 Steiner István, VII. Wesselónyi-n. 4. Stem Manó 226-044 180-277 Strauber J. G. 425-917 Szántó Gyula 425-744 Székely Endréné 310-684 Vájná Dezső 421-349 Varga és Engelman 424-928 Vértes H. Hugó, VI. Paulay Ede-n. 43. Weisz Béla 424-990 129-054 Weisz és Kallós 427-398 Weisz és Márkás 426-799 Weisz Samu 221-239 15. Bőrruha. (Lásd ruha alatt) 16. GépuiJ. (Lásd gép alatt.) 17. Műbőr. Grab M. Fial, V. Erzsébet-tér 3. *188-816 18. Nyersbőr- bizományosok. Becssey István 298-413 Heifeld Árpád 295-799 Hersch Sajnn 293-427 Lengyel Árpád 138-072 Rosenberg Qyala 183-296 Stössel Izidor 226-841 Weisz Károly, IX. 8zvetenay-n. 14. 134-880 29 Bőröndökhöz SCHMOLL-PASTA Ma ndl Zsigmond 427-112 Manovill Miksa 494-532 Matics Miklós 126-253 Mérő Oszkár 336-724 Murin György r.-t. VIII. lír-u. 2. 142-238 Nachmann Ernő 326-188 Nágel Oszkár 311-421 Nemes Márkus 425-915 Németh János 351-696 Nemsitz László 312-694 Oláh Ferenc 115-692 Ozsváth Sándor 329-912 Papp Sándor 148-130 Patkó Ferenc 336-657 Pápa József . 226-927 Pászty János, IV. Veres Pálné-u. 4/6. 183-855 Pelley Sándor 180-181 Petries Györgyné özv. 147 501 Pilitzer Béla 347-614 Porász Ármin 424-662 Porász Henrik 221-160 Porász Vilmos 880-808 Preisaeh Sándor 422-476 Rába Nándor 295-917 Rosenbaum Gyula 498-084 Rothschild Tibor 266-011 Rottmann Ferenc Béla 421-415 Rózsa Miksa borkereskedelmi r.-t 227-617 Sánta Lajosné 498-407 Sasadi Lajos 140-448 Schwanfelder és 8taffenberger börke- reskedéB. Kamermayer Károly-u. 1. 189-804 Simonyi Jenő 166-924 Solymár Jenöné 299-947 8téhü Béla 256-094 Steiner Endre Tibor 425-848

Next

/
Oldalképek
Tartalom