A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - B

„ , 1 . _ takaríthat meg, ha reklámját cimnélküli Balaton IQQl CS PCllX* nyomtatványként adja postára; BALATONSZÉPLAK FÜRDŐTELEP Központja: Teréz*krt* 26 10>205 Balaton kávéház, tu]. Rákóczi- úti étterem és kávéház k.f.t.,VüI. Rákóczi-út 17. 0134-377 Balaton-Lidó filrdötelep parcellázási váll. központja, túl. Szűcs Zsigmond.VI. Teréz-krt 26. 0110-205 Balaton szálloda, tul. özv. Lo­vász Endréné, VIII. Nétnet-u. 4. 139-849 Balatonföldvár ftlrdö r.-t. igazgatóság és közp. iroda, V. Aulich­a. 2. 127-664 Parcellázási iroda,VI. Andrássv-űt27. 127-660 Balatoni Béla keresk., XIII. Szent László-u. 170. 293-597 Balatoni' étkező és kávézó, tul. Kercsmár 8ándor. VII. Dohány u. 54. 130-538 Balatoni gyógyfürdők és nagyszállók r.-t.. rv. Váci- u. 27/29. 380-114 380-132 Balatoni hajózási r.-t., I. Pauler-u. 20. 152-490 Balatoni halászati társulat. XI. Verpeléti-út 10. 258-041 Balatoni Iroda,Balatoni szálloda- és pensiotulajdonosok egyesületé, VI. Andrássy-út 29. 115-499 Balatoni László üveges és mo dern képkeretező mester,. XIV. Er­zsébet királyné-út 107. 296-587 Balatonmenti fürdők r.-t., IV. Apponyi-tér 1. 0182-617 Balatony Károlyné magánzó, II. Kacsa-u. 22. 367-033 Balás Alajos m. kir. postaforgalmi dijnolt, VI. Munkácsy Mihály u. 29. 116-426 Balás Andor m. kir. posta számv. lan.. Vili. József-u. 66. #144-504 Balás Árpád gyógyszerész, XI. Fehérvári-út 21/b. 269-494 Balás Barna sipelri, felsőházi tag, IX. Lónyay-u. 9. 185-397 Balás Béla m. kir. hiradó alezre des, XI. Szent Imre hrg-útia 80'a. 258-626 Balás Béla dr. sipeki, ny. főispán XIV. Hermina-űt 35/c. 110-449 Erzsébet kpti uj száma 420-560 Balás Elek dr. gyergyóremetei, ügyvéd, a Nemzeti Bitelint. r.-t. jogtan., VI. Vilmos osászár-át 25. 0117-829 Lakása,II. Pasaréti-ét 16. 157-632 Balás Elemér Pál fütőteehnikus, 11. Gül Baba-u. 6. 155-902 Balás Erzsébet viski, középisk. tanár. 11. Qyorsltocsi-u. 32. 157-114 Balás Farkas építőmester, I. Isten hegyi-ét 38. 165-217 Balás Géza sipeki, a Magyar Nemzeti Bank íőtisztv., II. Keleti Károly-n. lö/a. 358-352 Balás Ilona sipeki. Vili, Kisfaludy « « * 143-856 Balás Jenőné tízv. magántisztv., XI. Karolina-út 33/b. 456-319 Balás József dr. sipeki, min. ff osztályfőnök, XI. Mányoki-ót 4. 269-279 Balás Károly dr. sipeki, egyet, tanár, IV. Kecskemóti-u. 9. 184-460 Balás Kornél dr. Ifj. sipeki, II. Csalán-ét 3- 165-614 Hálás Lajos dr. sipeki, belgyó­gyász főorvos, V. Falit Mlksa-u. 13. 118-343 Balás P. Elemér dr. egyet. ta­il nár, n. Margit-krt 66. 167-693 Halás-Pirl László dr., 1. Gcl- lértliegy-u. 45. 366-627 Bulás Zoltánné Uzv. sipeki, Csö­mör, Középhegy. 2. Tárcsázza először a 297-388 számot, azután kérje Csömör 0 Bulás Zsigmondné Uzv. viski, gyógyszertártul., Rákospalota, Kiss Ernő-u. 47. 495-124 Bulásy Ferenc, Békásmegyer, vasútállomás mellett 163-412 Balázs Adolf dr. ny. városi tiszti főügyész, Pestszenterzsébet. Török Fióris-n. 84. 147-908 Balázs Andor festék-, háztartási és piperecikkek szaküzlete, VI. Hajós-u. 21. 315-091 Balázs Andor dr. bpesti kir. Ítélőtáblái tanácsjegyzö, Mátyásföld, Gara-u. 4. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 03 Balázs András dr., n. Görgey Artur-u. 38. 157-283 Balázs András dr. bonv. ezred orvos, fogorvos, Vili. József-n. 9. 133-570 Balázs Antal Idősb, vendéglője, Máriaremete, Templom-tér. 367-963 Balázs Antal lfj. vendéglős. I. Hi- degkuti-út 131. 164-079 Balázs Árpádné báró Bánffy Klára, XI. Elek-u. 7/a. 258-183 Balázs Arthur müsz. váll., ajtó és ablakrés elzárók, falhézagtömi- tések, IX. Lónyay-u. 19. 189-316 Balázs Arthur oki. vegyészmér­nök, szfőv. fövegyész, II. fladapród- u. 13. 364-316 Balázs Aurél veröczei.m. kir. kor- mányfötan.,r.-t.ig., n. Ostrom-u. 11. 151-805 Balázs Balázs dr. élelmiszer- uagykeresk., IX. Nagyvásártelep 133-722 Lakása, IV. Várruegyo-u. 7. 185-416 Balázs Barna m. kir. postafötiszt, IV. Molnár-u. 33. 183-183 Bulázs Béla, V. Hold u. 29. 118-632 Balázs Béla m. kii. postaszám- tiszt, n. Margit-krt 65. 155-475 Balázs Blanca. XIV. Nürnberg- u. 32. 296-157 Balázs Blockner Pál, a Block- ner J. birdetöiroda társtul.,VII. Dam- janicb-o. 16. 133-867 Erzsébet kpti uj száma 422-750 Balázs Dezső korcsmáros, VII. Király-u. 97. 144-702 Balázs Dezső dr. ny. postataná­csos, n. Keleti Károly-u. 31. 155-615 Balázs Dezső dr. ügyvéd iro­dája. Budafok, Plébániá n. 3. 269-695 Balázs Dezső dr. lfj. ügyvéd, VI. Eötvös-n. 4. 119-216 Balázs Dezsőné tanítónő, VIII. Sándor-tér 4. 138-158 Balázs Egonné postnkezelönö, VIII. Bókay János-u. 6. 140-218 Balázs Endre müsz. főtan., IX Mester-n. 38/35. 135-933 Balázs Ernő női kézimunka ké­rési;., iparművész. VI. Vilmos és ár szár-út 17. 129-144 Balázs Ernő sertés- és marhabl- zom., IX. Gubacsi-út 6. 132-254 Balázs Ernő cég tul. lakása, IX.'Delei­u. 36. 142-477 Balázs Ernő szkv. százados, VI. Vörösmarty-u. 58/a. 126-131 Balázs Ernő dr. togorvos, fog­orvosi röutgenlaboratórium, VI. Te- rép-krt 37. ' 113-829 Balázs Erzsébet baromfikeres- kedö-, VI. Munyadi-iéri vásárcsarnok 27. sz. fülke 128-150 Balázs Erzsébet szföv. poig. Isit. tanár, IX. Soroksári-fit 8/10. 138-235 Nyáron, III. Muiaküzl-u. 13. 154-845 Balázs Erzsébet dr. gyermek- orvos, VI Csengery-u. 46. 128-046 Balázs és Bródy gyáripari kell raktára, VI. Jókai-u. 30. 121-857 Balázs Ferenc Vadaskert ven­déglője és üdülőtelepe, I. Hideg- kuti-út 141. 165-790 Balázs Frigyes hegedűművész, VII. Aréna-fii 19. 149-490 Balázs Gábor dr. földbirtokos, VI. Aradi-U. 63. 114-1361 Balázs Géza kiadó és titkár. XIV Mutatványos-tér 31. 126-420 Erzsébet kpti uj száma 220-306 Balázs Géza lakása, Vili. Szesz- gyár-u. 12. 336-640 Balázs György, V. Katona József- u. 5. 310-853 Balázs György cukorka-, csoko- ládéuagykeresk., XIII. Aréna-nt 126. 498-772 Balázs György dr. ügyvéd, V. Katona József-u. 36. 127-556 Balázs Gyula máv. müsz. taná­csos, VEI. Kerepesi-üt 1. 345-059 Balázs Gyula dr. orvos, egyet, m. tanár, közkórházi főorvos, vm. Sándor-u. 46. 130-221 Balázs Henrik, VI. Dalszinház- u. io. 110-844 Balázs Henrik bútorkereskedő, Vn. Dohány-u. 20. 149-878 Balázs Ignác és dr. Balázs István lakása, VI. Jókai-u. 30. 111-297 Balázs Ignác favaros, IX. Illatos­át 9642/a. 130-473 Balázs Ignác rum-, likőr- és bor- áruháza, VI. Hajós-u. 23. 115-091 Balázs István közp. fűtés, víz­vezeték és csatornázási váll., VIII. Aggteleki-n. 7. 132-630 Balázs István dr., V. Kaik Miksa­u. 12. 120-529 Balázs István dr. ügyvéd, VI. Csengery-u. 45. 128-077 Balázs. J. József cégjegyzö lar kása, Vll. Damjanich-u. 62. 330-813 Erzsébet kpti uj száma 420-401 Balázs Jenő. V. Alkotmány-u. 20. 117-260 Balázs Jenő, a Hazai kőolajipar r.-t. müsz. ig., X. Gyömrői-út 140. 848-694 Balázs Jenő fonalkereskedö, V. József Nádor-tér 11. 380-392 Lakása, IV. Molnár-u. 20. 183-:729 Balázs Jenő ig., V. Csáky-u. 9. 117-879 Balázs Jenő oki. vegyészmérnök Kőbányai Olajipar, VI. Vilmos csá­szárét 65. 119-336 Balázs Jenőné özv. cukorka- és csokoládéárukeresk., V. Berlini- tér 4. 118-334 Balázs József orthopäd cipész,Vili. Sándor-n. 26. 139-848 Cipőkülönlegeségek raktára, IV Muzeum-krt 11. 383-091 Balázs József dr. és Balázs Pál dr. ügyvédek, vm. Népszinház-n. 46. 133-625 Balázs József dr. oki. mérnök, IX. Üllöi-út 107. 141-053 Balázs Józselné özv. dohány- kísárus, V. Hollán-u. 24/26. 110-309 Balázs Károly kávémérö, kifőző, IV. Semmelweis-u. 11. 384-211 Balázs Károly M.F.T.R. fel­ügyelő, lakása II. Bem József-u. 2. 154-726 Balázs Károly vendéglős, XL Bocskay-út 121. 259-029 Balázs Károly verőcei, 111. Ujlaki- rkp. 4. 151-146 Balázs Kató kalapszalonja, IV. Deák Ferenc-u. 15. 383-002 Balázs Lajos férflfehérnemüke- resk.,Vll. Kazinczy-u.28. 144-270 Balázs 1-41 jós gyümölcs-és zöldség- nagykeresk. és bizom., IX. Nagy- vásártolep 74. sz. fülke 139-723 Lakása, IX Bárd-u. 5. 139-618 Balázs Lajos szervező s.-lelkész, XIII. Szent László-u. 139. 493-700 Balázs Lajos dr. fogorvos. I. Oyőrí-ét 12. 155-402 Balázs László, a Hazai bank r.-t. ig., Vll. Madách lmre-tér 7. 121-894 Balázs László gyárig., I. Attila- U. 77/79, 161-587 Balázs László müsz. tisztv., Vili. Erdélyi-u. io. 135-792 Balázs László dr. és Balázs Zol­tán dr. ügyvédek irodája, Pestszent- erzsébet, Kossuth Lajos-tér 2. ­347-931 Balázs László dr. lakása, Pestszent­erzsébet, Lord Rothermere-n. 9. 147-658 Balázs László dr. ügyvéd, V. Berlini-tér 4. 0118-334 Balázs Lipótné baromfíkeresk., V. Gróf Klebelsberg-u. vásárcsarnok 124-640 Balázs Mátyás m. kir. posta- felügyelő, 1.6zéher-út22. 104-450 Balázs Miklós rádió és villany- szerelő üzeme, VH. Rottenbiller­u. e/a. 0139-835 Balázs (Ballázs) Miksáné F. Erzsébet, Vili. József-krt 37. 132-523 Balázs Nándor, a Richter Gedeon vegyészeti gyár r.-t. főkönyvelője, VI. Felsóerdösor 12/14. 124-199 Erzsébet kpti uj száma 221-081 Balázs Nándor dr. máv. ügyész, VH1. Koszoru-n. 25/27. 135-280 Balázs Oszkár és Balázs Anny, a Böhmer Viktor cég főnökei, V. Szent István park 6. 298-652 Balázs Oszkár fényképészésfény- képnagyitó műterme, VÜ. István­ét 42. 133-837 Balázs Ödön László karmester, IX. Liliom-u. 8. 149-678 Balázs Ödönné máv. müsz. taná­csos özvegye, V Szent istván-krt 30. 118-034 Balázs Pál drogéria, V. Bálvány­u. 3. 386-056 Balázs Pál Kálvária drogériája. Vili. Kálvária-tér 16. 133-991 Balázs Pál oki. gépészmérnök, XI. 8omlói-út 26. 269-113 Balázs Pál dr. és Balázs József dr. ügyvédek, vm. Népszinház-u. 46. 0133-625 Balázs Péter oki. gépészmérnök, vállalati müsz. tan., Vili. Tavasz­meződ. 1. 140-590 Balázs-PirL Gyula vitéz, csend- öralezredes, I. Böszönnényi-út 8. 151-765 Balázs Samu likőr és rnmgyár, VI. Nagymező-u. 49. 121-375 Lakás. V. Kossuth Lajos-tér 9. 118-220 Balázs Samu dr. ügyvéd, V Akadémia u. 13. Öl 15-055 Balázs Sándor áll. gimn. tanár, I. Mészáros-n. 12. 351-983 Balázs Sándor fogász, VI. Csen­gery-u. 48. 326-417 Balázs Sándorné dr.-né, V. Árpád-u. 6. 115-031 Balázs Sándorné dr.-né özv., XI. Horthy Miklós-út4. 259-861 Balázs Simon, II. Káplár-u. 7. ’ 154-882 Balázs Tibor oki. gépészmérnök, mérnöki Irodája és vili. váll., IV. Kossnth Lajos-u. 17. 380-354 Balázs Zoltán dr. és Balázs László dr. ügyvédek, Pestszenter- zsébet, Kossuth Lajos-tér 2. 0347-931 Balázsfy Rezső festőművész,Vili. Práter-u. 9. 136-355 Balázsi, lásd Balázsy. Balázsovlch Lászlóné háztól., I. Attila-u. 75. 161-105 Balázsovlch ltudolt dr.binóczi, ügyvéd, IV Kossuth Lajos-u. 14. 188-256 Balázsovlch Zoltán binóczi, ny. szföv. s. h. igazgató, Rákosszent­mihály. Szent Koronjt-u. 108. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 81 Balázsovlts Dezső dr. ny. h. államtitkár, IX. Kinlzsi-u. 10. 186-812 Balázsi Adél cnkorkakeresk., VI. Andiássy-út 81. 110-923 Erzsébet kpti uj száma 221-324

Next

/
Oldalképek
Tartalom