A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

B

nézze me$, unn-e dm és elesendő bélyeg levelén. Balogh Bállá László, a "Budapest-Ráckeve- Dömsöd hajózási vállalat vezetője, XI Budafoki-út 9/11. 256-703 Bállá László fa keres it. irodája, V. Katona József-u. 21. 123-646 Lakása, n. Keleti Károly-u. 11, 353-182 Balta Lászlódé Isk. ig, özvegye, XI. Horthy Miklós ul 66. 456-200 Nyáron. Széphalom, Bethlen Gábor­it. 48. 167-942 Bállá Mihály automobil-, motor- és gépjavitómübely, VIII. Barcsa­it. 106. 140-265 Bállá Mihály dr. miniszteri osz­tálytanácsos, Pestszentlőrinc, Nagy- enyed-u. 19. 145-906 Bállá Mihályné csikszeutmihályi, fodrászmester, VIL Károly király­át 21. 426-036 Bállá Miklós bankigazgató, II. Levél-u. 6. 352-976 Bállá Miklós húsüzeme, vni. Ba- ross-u. 123. 140-849 Bállá Miklós dr. ügyvéd, Vili. Bzilágyi-u. 6. 145-098 Balta Mórlcné Bszkrt müsz. főtan, özvegye, U. Fő-u. 90. 367-065 Balta (Vándor posetókeresk. la­kása, IV. Bécsi-a. 6. 388-192 Bállá Nándor és társa posztó­éi bélésáru gyári rakt., IV. Deák Ferenc-u. 17. 181-025 Bállá Ödön HJ. hírlapíró, V. Gyöngyház-u. 3. 293-277 Bállá Pál ny. h. államtitkár, n. Széli Kálmán-tér 11. 152-497 Bállá Pálné dr.-né úri és nói divatáru üzlete, VI. 8zondy-u. 22. 315-167 Bállá Rezső keresk.. VI. Nagy­mező-n. 11. 224-103 Balta Sándor, V. Arany János n. 27. 116-529 Bállá Sándor filmes, V. Gróf Tisza István-u. 18. 189-139 Bállá Sándor gazdálkodó. Vili. Szüz-u. 5/7. 149-471 Bállá Sándor m. kir. korín. főtan., XI. Nagyboldogasszony-átja 55. 468-772 Bállá Sarolta dr. Kraszner tiyörgvné orvos, V. 8zeniere-u.23. 122-882 Bállá Siegfried Frigyes, a Magy. keresk. csarnok fötitk., H Darányi Ignác-u. 3/a. 155-636 Bállá Vilmos, a Salgótarjáni Kő­szénbánya r.-t. seéntermékeinek eladási helye, V. Bálvány-n. 13. 113-946 Lakása, II. Lepke-u. 19. 165-838 Bállá Vilmos ig. h., V.Pannonia- u. 18. 329-876 Ballagl Ernő dr. ügyvéd, VII. Ki- rály-n. 97. 228-491 Ballagl István dr. egyet. m. tanár, bőrgyógyász, Vm. József- krt 74 133-048 Ballag! Malvin ny. szföv. leány­gimnáziumi tanár, H. Érmelléki- n. 5. 155-966 Ballagl Mór feisókeresk. iskolai tanár, könyvszakértő, VII. Madách Imre-tér 7. 226-817 Ballagl-Pordány István, XI. Üliszló-u. 45. 256-543 Társasházépitkezése, XI. Lágymá- nyosi-n. 13. 468-369 Ballagó Sándor női divatterme, V Gróf Klebelsberg u. 15.126-411 Ballal János közp. fűtés, vizv. és csatornaberend., IV. Ferenc Jó- zsef-rkp. 16. 185-298 Ballay György dr. ügyvédi iro­dája. VII. Kárólv királv-út 9. 226-435 Ballay Péter, a Zeneművészeti Főiskola zongora hangolója, XIV. Gyarmat-u. 47/49. 496-807 Ballay Sándorné özv. földbir­tokos, V. Rothermere-u. 12. 120-397 Baltásch és Renez vaskeresk., Kispest, Üllői-üt 109. 147-075 Hallassa, lásd Balassa. Ballay, lásd Ballal. Ballenegger Róbert dr. egyet, r. k. tanár, I. Vérmező-üt 16. 356-547 Baller Istvánné Özv. vendég­lős, vn. Dob-n. 73. 421-268 Baller József. Vlt. Izabella-u. 11­224-951 Ballner Jenő faesztergályos üzem, VII. Dembinski-u. 23. 420-415 Balló Alfréd kőztiszt. hiv. lg., XII. Hieronymi-űt 38. 350-358 Balló Alfréd dr. ifj|. B.Sz.K.Rt. müsz. főtan., XIV. Pálma-u. 9 420-413 Balló Andor, a Gschwindr-féle gyár r.-t. h. ig. lakása, XII. Székács- a. 9/b. 156-672 Balló Edéné festőművész özvegye, XI. Mányóki-út 4. 259-586 Balló Gusztáv Oroszlán gyógy­szertára, Újpest, Erzsébet-u. 28. 294-640 Balló Henrik gabonaügynők és bizományos lakása, VI. Vilmos csá- szár-út 65. 122-942 Balló istvánné dr.-né m. kir. postafőig. özvegye, II. Olasz-fasor 29 Balló Lajos dr., vm. ÜUAi-út42. 138- 863 Balló Mihály ülőbútor asztalos- mester, Vili Jázmiu-u. 26. 335-618 Balló Rudolf ny. m. kir. állam­rend. kér. főkapitány, V. Váci­úí 28. ' 293-495 Balló Rudolf dr. „vegyész (lspla müvek r.-t.) XIII. Üteg-U. 28. 290-204 Baló Elemér színész, n. Margit- krt 64/a. 357-463 Baló Ilona nagybáczoni, XII. Városmajor-n. I9/b. 158-094 Baló Lajos dr. máv. tan., VI. Podmaniczky-n. 89. 316-052 Baló Zoltán vitéz, ny. áll. ezredes. ÍI. Margit-krt 58. 166-783 Ballon Lajos, IV. Ferenc József- rkp. 12. 183-363 Ballun Katalin dr. Windhardt G.-né gyermekszakorvos, VI. Dessewfíy-u. 16. 123-919 Bally István dr. m. kir. posta­igazgató, V. Vilmos császár-iit 19/a. 116-262 Bálly Sándor m. kir. honvéd tüzér- százados, XII. Gömbös Gyula­üt l/b. 367-777 Bailya Hugó dr. máv. fogalmazó, in. Lublói-út 9. 353-882 Balya Ibolya dohánykisárns, zene­szerző, V. Pozsonyi-nt 34.292-806 Bátya László tejgazdasági és mezőgazdasági szaküzlet. V. Tátra­it. 36. 292-425 Balneologial Egyesület Országos. Főtitkár: Moll Károly dr., főorvos, II. Szilágyi Dezsö-tór 1. 152-238 Pénztáros:Benyó János dr., Gellért- szálló, XI. Szent Gellért-tér 1. 0*268-800 Baló, lásd Balló nevek ntán. Balog A.-né és Társai szövő­gyár, IX. Mihálkovics-u. 18. 139- 891 Balog Andorné szővöüzem, IX. Mibáikovics-n. 18. 143-288 Balog Anna nridivatüzlet, vil Erzsébet-krt 12. 222-524 Balog Ármin ig., Mátyásföld, Kossuth Lajos-u. 29. 208-815 Balog Ármin ny. máv. főfelügyelő, oki. gépészmérnök, VU. Damjanich- u. 37. 220-641 Balog Béla behoz, és kiv. üzlet, import és export, VI. Gróf Zichy Jenö-u. 6. 120-271 124-521 Lakás, V Alkotmány-n. 18. 127-948 Balog Béla bőrnagykeresk., VI. Páuiay Ede-n. 44. 420-339 Balog Béláné bőrrnhadisz tervező, VG. Csengery-u. 9. 221*759 Balog Ferenc és Társa fal- és padlóburkoló váll., fayence-mübeiy, VII. Rákóczi-ítt 4. 427-382 Balog Ferenc cégfönők lakása, VII. Damjanich-u.42. 420-269 Balog Béla cégfönők lakása, VI. Teréz-krt 8. 224-102 Balog Géza, Balog Erzsébet, I. Mátrayu. 9. 167-523 Balog György, Farkas László, Verő Imre oki. mérnökök. V Sze­mélynök-n. 7. 0125-923 Balog György oki. mérnök lakása, I. Mátray-u. 9. 0167-523 Balog Gyula m. kir. postafő­tiszt, VH. Aréna-üt 62. 221-177 Balog Imre, XI. Verpeiéti-üt 13. 268-446 Balog Imre r.-t. ig., kér. tan., 01. Vérhalom-u. 36/d.. 166-005 Balog Irén dr. gyermekorvos, vn. Damjanich-n. 34. 422-728 Balog István ny. m. kir. ipari főfelügy., VH. Rákóczi-üt 10. 423-603 151-214 Balog Károly bádogos- és szerelő Balog Béláné özv. . 10/b. V. Klotild­127-858 Balog Erzsébet középiskolai ta­nárnő, V. Katona József-u. 22. 127-947 mester, tX. Lónyay-n. 26. 188-073 Baiog-Kónyl Kató iparmüvész- nő, IV. Régiposta-u. 4. 181-548 Balog Lajos fogorvoslásra jogosí­tott fogász, Vili, József-krt 31/b. 342-970 Balog Lajos lakása, V. Vilmos csá­szár-át 16. 0180-706 Balog Lajosné özv. magánzó, V. Pozsonyi-át 30. 493-583 Balog László szállítmányozó la­kása, VI. Lovag-u. 3. 114-025 Balog Lászlóné füszerkeresk., Rákosliget, XIX. u. 2. Tárcsázza először a *148-527 számot, azután kérje Rákosliget 63 Balog Lászlóné sz. Ungrischpek Mária háziiparos, Vili RökkSzilárd­n. 17. 135-681 Balog Mária dr. vegyész, VI. Mnnkáosy Mihály-u. 5. 422-995 Balog Mihályné, U Szász Ká­roly- u. 3. 167-375 Balog N. Imre dr. ügyvéd Ire dája. VI. Liszt Ferenc-tér 5. 223-404 Balog Nándor tűzifa-, szén- és bokszkeresk. irodája. IX. Ferenc­krt 29. * 142-872 Csnzdája, EX. Boráros-tér 7. 340-347 Balog Ödön, VI. Andrássy-út 10. 328-731 Nyáron, XII. Melinda-út 22. 165-511 Balog Sándor magántisztv., XI. Karolina-út 59. 456-188 Balog Teri divatszalonja, V. Gróf Tisza István-n. t. 388-095 Balogh A. Sándor ref. lelki­pásztor, Csepel, Telepi-u. 8. 147-407 Balogh Aihlnné dr.-né özv., VI. Rózsa-u. 62. 113-512 Balogh András szabász, Vn. Rákőczi-út 60. 425-052 Balogh Anna ny. áll. leánygimn. tanárnő, Vn. Damjanich-u. 30. 222-163 Balogh Antal, Xn. Kiráiyhágó­u. 2. 366-719 Balogh Antal bérgyára, Újpest, Horánszky-n. 5/7. 294-080 Balogh Árpád máv. főintéző, Xn Tnsnádi-n. 18. 165-356 Balogh Arthur oki. gépészmér­nök, V. Szent István-krt 27 129-539 Balogh Bálintném.kir. kormány- főtanácsos, tb. kanonok, esperesplé­bános özvegve, II. Margit-krt 39. 353-851 Balogh Barná könyvnyomtató- mfthely túl., VI. Podmaniezkv-ü. 43. 112-127 Balogh Barna dr. nemes, iró, műfordító, IV. Vármegye-u. 7. 384-421 Balogh Béla angol férfidivat­terme, IV. Semmelweis-u. 5 389-125 Balogh Béla galánthai, filmren­dező, XI. Ulászló-u. 72. 0268-411 [Balogh Béla m. kir.. esendőr- í ezredes, XI. Abel Jenö-u. 1. 457-786 [ Balogh Béla szabómester és con- fectió üzem, VHL Népszinház-u. 20. 133-804 Balogh Béla dr. kir. járásbiró- sági alelnök, I. Lógodí-n. 49. 360-588 Balogh Böske színésznő, V. Zol- tán-n. 8. 112-726 Balogh Brunoné eőrsi, II . Ga­ras-u. 6. 353-214 Balogh Dezső műszaki tisztv., vív Mirtusz-u. 26. 299-890 Balogh Elemér dr. almási, banktisztviselő, XI.Balogh Tihamér- u. 3. 268-445 Balogh Emil, a B.Sz.K.Rt. ny. ig -h.. kir. törvszéki hites szakértő, IH. Cimbalom-u. 4. 152-067 Balogh Emil dr. belgyógyász, volt betegellátó egyleti főorvos, vm Nép- szinbáz-u. 21. 131-188 Balogh Endre Szabolcs út-, vasát- és mélyépítő, építési anyag- keresk., V. Nádor-n. 14. 0825-178 Balogh Ernő hentes- és mészáros- mester, XI. Budafoki-üt 61. 257-191 Balogh Ernő dr.- főorvos, bel­gyógyász, VI. Vilmos császár-út 15/b. 120-841 Ha nem felel: Orvosinvö *186-080 Balogh Ernöné ny. min. tan. öz­vegye, H. Báró Lipthay-n. 3. 151-594 Balogh Erzsébet, V. Markó-u. 7. 126-098 Balogh Erzsébet Dabolczy­né, IV. Veres Pálné-n. 12. 388-195 Balogh Eszter képesített szücs- inester, szőrmeszalonja és meg- ővőja, IV. Petőfi Sándor-u. 14. 0188-715 Balogh Éva és Irén m. tisztv., V. Kresz Gézá-n. 82. 493-447 Balogh Ferenc ny. államtitkár, 1 Hegyalja-út 5. 457-582 Balogh Ferenc Reductorgyára, VI. Dévai-u. 20. 291-318 498-571 Balogh Ferenc zöldség- és gyü­mölcskeres!'., XII. Bőszőrményi- át 36/b. 367-169 Balogh Ferenc dr. lovasi, mi­niszteri titkár, n. Szász Károly-n. 2. 154- 695 Balogh Ferencné dohány kisárus. Vili. 8zerdabely1-n. 3 134-854 Balogh Film, VII. Erzsébet-krt 8. 220-038 Balogh Fivérek gépgyára. Iroda, III. Vihar-u. 28. 162-538 Balogh G. Neptun-drogérla, II. Margit-krt 1 351-559 Balogh Gábor lovasi, vezérig., keresk. főtan., II. SZemlőhegy-n. 15. 155- 405 Balogh Gábor r.-t/ ig., 11 Bólyai­u. 6. 357-218 Balogh Gábor dr. orvos, máv. rendelőintézeti orvos, n Zsigmond- király-útja 13. 155-472 Balogh Gábor dr. vitéz, ügyvéd, országgylil. képv., IV. Kossuth La­jos-» 14. 189-726 Balogh Gabriella kozmetikai in­tézet, EV.Résiposta-u 6. 388*029 Balogh Géza épület-és műbútor­asztalos üzeme, X. Foltos-n. 10. 148-259 Balogh Géza érkeserüi. divatter­vező, V. Bálvány-u. 3. 386*069 Balogh Géza hölgyfudrász sza­lonja, VI. Vilmos esászár-üt 23. 110-748 Balogh György szföv. főmérnök. XIV. Szabó József-u. 14 420-782 Balogh György vízsg. tetőfedő- mester, II. Olasz-fasor 31. 155-686 Balogh Györgv dr. bőrgyógyász, vni Kisfaludy-u. 28/a. 139-232 Balogh György..dr. ügyvéd, Pestszentlőrinc, Üllői-át 207/209. 345-931 Balogh Gyula antokarosszeria­üzetn, Balogh sofőriskola, IX. Viola­u. 46. 144-921 23 BArretikUlökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom