A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - F

Farkas ványánaK hirdető irodája Budapesten, IV. Városház-u. 18., II. 3. Faragó és Eszes építő, diszmüla- katos, túl. Faragó Ignác és Eszes Jó­zsef, XIII. Gömb-u. 14/16. 293-485 Faragó és Gróf lakásberend. mű­helye, n. fö-u. 80. 351-578 Faragó és Társa, Kozmaport asz­talosipari váll., X. Kelemen-u. 23. 148-921 Faragó Eszter d r. gyermekorvos, VI. Kiráiv-u. 102. 221-861 Faragó Ferenc dr. magántisztv., VII. Nagyatádi Szabó-u. 43. 221-572 Faragó Ferenc dr. orvos, ad- jnnctus, X. Villám-u. 13. 140-511 Faragó Ferencné özv., VI. Bnlyovszkv-ű. 26. 127-528 Faragó Franciska utóda Kremser János nevelönöelbelyezö. VI. Jókai-n. 36. 128-252 Faragó Géza festőművész özvegye, vm.8zentkirályi-u.25/a. 133-758 Faragó György dr. ügyvéd, V Szent István-krt 15. 115-940 Faragó György dr. v. egyet, tanársegéd, urológus, mütősebész, IV. Gerlóczy-u. 11. 380-599 Ha nem felel: Orvoshivó *180-988 Faragó György Sándor gé­pészmérnök, világitástecbnikns, V. Tátra-u. 11. . 0312-704 Faragó Gynla gépészmérnök, V Ferenc József-tér 5/6. 186-145 Faragó Gynla kormányfötan., ny. gyárigazg., VI. Délibáb-u. 20. 420-374 Faragó Gynla mélyfúrási vállal­kozó, kutépitó, VHI. Szigony-u. 16/b. 144-201 Faragó Gyula vitéz, ny. százados, EX. Bakáts-tér 3. 382-468 Faragó Hugó rövidáru- és kalap- kellékkeresk., VI. Teréz-krt 52. 329-930 Faragó Imre könyvnyomdája, Kis­pest, Vörösmarty-u. 6. 346-966 Faragó Imréné tisztviselő,V. Pan nonia-u. 34. 293-023 Faragó István, a Higiena fehér­nemükölcsönző tol., V. Katona Jó- zsef-u. 35. 310-699 Faragó István bádogos és szere­lőműhely, Vili. Práter-u. 29/b. 132-051 Faragó István gyáros, VI. Ben- czur-u. 45. 220-122 Faragó István sütömester, XIV. Amerikai-űt 61. 297-060 Faragó Istvánné dr.-né özv., XII. Labanc-út 29. 365-816 Faragó János József dr. ügy­véd (Tímár M. dr.) VI. Andrássy- út 24. 123-013 Faragó Jenő fényképészeti szak üzlete, V. Gróf Tisza István-u. 14. 186-723 Faragó Jenő Sport borozó, VII. Almássy-tér 7. 423-598 Faragó József díszmüesztergá- lyo», VI. Hegedűs 8ándor-u. 24. 221-167 Faragó József lakása, vm. Szent- királyi-u. 25/a. 140-859 Faragó József dr. ff j. ügyvéd, V Visegrádi-u. 14. 125-568 Faragó Józselné dr.-né özv., úri lfifőzése, XI. Bndafoki-út 10/b. 256-440 Faragó Kálmán magánzó, VII Nefelejts-u. 27/29. 426-810 Faragó Károly Ifj. fegyvergyári tisztv., XI. Tarcali-u. 13. 256-467 Faragó kereskedelmi és áruforgalmi k.f.t., V. Garant- u. 23. 490-117 Faragó Lajos, VI. 8zív-u. 12. 420-967 Faragó Lajos ciáuozó és csatorna- tisztító vállalkozó, XIV. Gizellá­in 59. 0296-844 Faragó Lajos fakeresk., VII. Rá- kóczi-át 4. 427-363 .Faragó Lajos igazg., Újpest, Attila-n. 40. 494-569 Faragó Lajos Mateosz-tag, teher- autófuvarozó, IX. Angyal-u. 7/b. 131-735 Faragó Lajosné őrnagy özvegye. XII. Krisztina-krt 8/10. 167-345 Faragó László fényképész, Artis- tica foto, VII. Erzsébet-krt 2. 425-451 Faragó László magántisztv.. VI. Izabella-u. 77. 319-888 Faragó László dr., VII. Alpár n. 7. 428-637 Faragó László dr. egyet, bőr­klinikái orvos, IV. Muzeum-krt 33. 384- 564 Faragó László dr. főorvos, IX. Ráday-u. 41. 186-206 Faragó László dr. ügyvéd, V. Csáky-u. 34. 290-176 Faragó Lászlóné, az Anker illat- szertár túl., VI. Hajós-u. 13/15. 126-169 Faragó Lászlóné dr.-né ma­gánzó, vm.József-krt 15. 149-457 Faragó Manó italmérése. VII. Síp- □. 15. 423-420 Faragó Márton cipőárnbáza, VII. Erzsébet-krt 12. 422-424 Faragó Mihály, V. Nádor-u. 38. 125-620 Faragó Mihály Favorit gyermek- kocsi üzeme, VI. Andrássy-út 77. 220-961 Faragó Miklós, XII. Csaba-u. 9. 358-208 Faragó Miksa biztositó consulens, Vm. Bzűz-u. 5/7. 135-220 Faragó Miksa ny. B.Sz.K.Rt. főfelügyelő, XII. Diósárok 23. 154-009 Faragó Oszkár műszaki keresk., vi. 8ziv-n. 66. 0122-421 Faragó Ottóné özv. kötődője, V. Szent István-krt 18. 110-449 Kötő- és szemfelszedőüzem, V. Gróf Tisza István-u. 7. 180-151 Faragó Ödön bihari, m. kir. al­ezredes, 1. Lógodi-u. 31. 161-372 Faragó Ödön máv. föintéző VII. Damjanich-u. 32. 422-438 Faragó Ödön szinész, főrendező, V. Eresz Qéza-u. 16. 115-125 Faragó Pál, a Wolfner Gyula és Társa rt. ügyvezető ig. (özv. Gé­mes E.-né) V. Fáik Miksa-u. 28. 121-914 Faragó Pál dr. poliklinikai assis- tens, belgyógyász, vm. Szentktrályi­o. 23. 136-453 Faragó Rezső, a General lakatos­ipari szöv. ig., VI.Dévai-u. 26. 0291-414 Faragó Rezső filmforgalmi váll., Vm. Sándor-tér 2. 342-959 Faragó Rudolf építőművész, épí­tési vállalkozó, VI. Teréz-krt 26. 0120-473 Faragó Sámuel -dr. ny. posta- főfelügy., VI. Lendvay-u. 10. 114-331 Faragó Sándor,, cipöszalon, IV. Királyi Pál-u. 6. 386-018 Faragó Sándor építészmérnök, n. Margit-krt 40. 155-412 Faragó Sándor és Faragóné Er­délyi 8zerén (Planum építő r.-t.) XII. Tállya-u. 17. 151-097 Faragó Sándor libamájexportör, VII. Rózsa-u. 29. 428-529 Faragó Sándor dr., a Magy. tisztviselők takptár r.-t. vezérig., hites könyvvizsgáló, XI. Eszék-n.20. 269-249 Faragó Sándor Mihály dr. ügyvéd, VI. Kmetty-u.17. 119-898 Faragó Sándorné dr.-né, vn Damjanich-u. 26/b. 222-157 Faragó Tamás magántiszti'.. V. Tátra-u. 20/b. 329-327 Faragó testvérek irógépszakbeli nagykeresk., VI. Nagymezö-u. 23. 120-580 Faragó Vilmos fakeresk., IX. Mes- ter-u. 11. 143-435 Faragó Vilmos sütőmester, XII. I. Márvány-u. 25. 167-296 Fiókja, XII. Menkina János-út 8/a. 150-621 Faragó Zoltán, rí. Tulipán-u. 9. 351-545 Faragó Zsigmond antiquár- könyvkeresk., IV. Muzeum-krt 33. 385- 515 Lakása, IX. Erkel-u. 3. 388-056 Faragó Zsigmond oki. gépész- mérnök, irodája. VI. Nagvmezö- u. 43. 0124-687 Faragó Zsigmond dr. kórházi főorvos, sebész-urológus, lakás és rendelő V. Szent István-krt 4. 128-984 Nyáron, XI. 8asad-dülő 2406. hrsz. 256-927 Faragóné szőrmeárn divatterme, V. Ipoly-u. 16. 290-029 Faragóné Ezry Rózsi, VII. Ki- rály-u. 31. 226-508 Faragóné Herz Ibolya vágott- baromfikeresk., VII. Garay-téri csarnok, 291. sz. fülke. 228-757 Faragóné Polgár Margit, VI. Teréz-krt 26. 120-473 Farbinger István ifj., 1. Mészáros-u. 18. 357-200 Farczády Péter dohánykisárus és papirkeresk., VI. Aréna-út 138/142. 292-721 Farda Ignác hitoktatási szakfel­ügyelő, ix. Gát-u. e. 132-366 Fárf László oki. vegyészmérnök. XII. Németvölgyi-út 68. 366-667 Farkas Adolf, a Röck István és Első brünni gépgyár r.-t. ig., XI. Szűre t-n. 11. 258-656 Farkas Adolf fanagykeresk., V. Pozsonyi-út 43. 298-234 Farkas Adolf keresk. utazó, IV. Károly király-út 24. 180*172 Farkas Ákos dr. szföv. tanács­nok. n. Pálífy-tér 5. 153-603 Farkas Aladár borkereskedő, IX. Ferenc-krt 2. 187-757 Farkas Aladár nemes, ny. áll. ezredes, XI. Horthy Miklós-út 68. 268-252 Farkas Albert fűszer-, csemege-, fa- és szénkeresk, Újpest, Temesvári­n- a. 495-185 Farkas Andor, VI. Királv-u. 86. 420-857 Farkas Andor fa- és szénkeresk., Lipótvárosi p. u., V. Bodor-u. 7. 292-647 Farkas Andor dr. belgyógyász- szakorvos, VI. Teréz-krt 6. 224-228 Ha nem felel: Orvoshivó *188-986 Farkas András kárpitos és tapé­tázó, vn. Rózsa-u. 43. 228-503 Farkas Angela, Vili. Rákóczi­it 7. 140-501 Farkas Antal asztalosmester, Remetekertváros, Nagyrét-u. 15. 367-914 Farkas Antalné özv. fűszer- és csemegekeresk., X. Pongrác-út 17. H. épület 348-720 Farkas Aranka vendéglője, A fehér kutyához, XI. Fehérvári­ót 2i/b. 258-559 Farkas Arnold Magyar mintás­nyomó üzeme, X, Szállás-u. 8 148-348 Farkas Arnold textilnagyke- resk., 8 Fränkel A. G/ Neustadt 0-8chl. gyártmányainak lerakata, V. Búlvány-u. 15. 111-689i Lakása, V. Akadémia-u. 11. 113-940 Nyáron, XII. Béla király-öt 53. 165-003 Farkas Bálint iíjj. m.-tisztv. lakása, VI. Eötvös-u. 30. 316-182 Farkas Bállá Erzsébet tojás- és baroml'ikeresk., XII. Ugocsa-u. 11. 157-683 Farkas Béla, IV. Dalmady Gyűzü- u. 3/5. 386-780 Farkas Béla, a Magyar Nemzeti Bank tisztv., II. Vérmező lit 14. 151-818 Farkas Béla győri, in. kir. ny. honvéd ezredes, 1. Attila-n. 10. 151-718 Farkas Béla mikroszkópok, opti­kai műszerek, filmdiapositivek laborat. felszerel, váll., V, Lég- ; rády Károly-u. 37. 0293-217 Farkas Béla szföv. polg. isk. tanár, Vili Üllöi-üt 06,a. 144-341 Farkas Béla vállalkozó, mérnök müsz. irodája, V. Fáik Miksa- u. 28. 128-194 Farkas (Farkass) Béla dr. ügyvéd, IX. Ráday-u. 5. 385-165 Farkas Bertalanné özv. magánzó, V Pannonia-u. 19. 112-741 Farkas Boldizsár dr. magán­tisztviselő, V. Váci-út 18. 310-987 Farkas Borbála, V. Géza-n. 3. 312-726 Farkas Dánielné kézimunka és divatárukeresk., XII. Krisztina- krtei. 166-860 Farkas Dávid füszerkeresk.. IX. Erkel-o. 5. 184-722 Farkas Dezső állatorvos, XI. Horthy Miklós-út 34. 259-932 Farkas Dezső fűszer-, csemege-, gyümölcskeresk.. n. Szász Károly­it. 8. • 155-038 Farkas Dezső malomképv., VI. Iiovag-u. 22. 325-032 Farkas Elek. XI. Horthy Miklós­át 9. 468-773 Farkas Elek postafőfelügyelő. VII. Alpár-u. 5. 228-767 Farkas Elek dr. orvos, XI. Wolff Károlv-út 69. 268-463 Farkas Elemér, HL Vajda János- u. 25. 162-593 Farkas Elemér ny. rendörfötaná- csos, XI. Verpeléti-út 10. 468-104 Farkas Elemér dr. min. tan., országgyiil. képv. lakása. VI. An- drássy-út 2. 122-848 Farkas Emil, VE. Erzsébet­et. 40/42. 421-612 Farkas Endre boldogfai, m. kir. vezérkari százados, IV. Kecskeméti­u. 15 189-151 Farkas Endre, Olajmüvek r.-t. v. műszaki tanácsosa, II. Margit­ét 50/52. 151-168 Farkas Endre uridivat keresk., Vili. József-krt 3t/a. 332-010 Farkas Endre dr. ügyvéd iro- dáta, VI. l)essevrffy-u. 43. 327-835 Farkas Endre dr. vizgyógyinté- zete, V. Bátbory-u. 3. 326-438 Lakása, V. Fáik Miksa-u. 24/26. 120- 131 Farkas Ernő dr., XI. Serleg- n. e. 458-797 Farkas Erzsébet nöiszabó. Új­pest, Beniczky-u. 3. 295-061 Farkas Erzsébet dr. külföldi diplomás orvos, XI. Avar-u. 31/b. 457-604 Farkas és Engel kézműárn ke­resk., VI. Laudon-n. 6. 227-623 Farkas és Erős szerszámgép- és szerszámkeresk., V. Phönix-u. 4. 119-312 Farkas Ferenc autófuvarozó, IX. Sobieski Jáuos-u. 29. 130-981 Farkas Ferenc bisztrai, tisztv., IV. Ferenc József-rkp. 11. 381-470 Farkas Ferenc elektromos és müsz. cikkek gyáva, V. Gróf Vi­gyázó Fe'renc-u. 2. 122-543 Farkas Ferenc ezredes, I. Szent János-tér 1/a. 358-130 Farkas Ferenc fogtechnikus, VII. Izabella-u. 34. 224-117 Farkas Ferenc fűszer- és cse- megekeresk.. n Zsigmond király­ija 5. 151-671 Farkas Ferene ináresi földbir­tokos. Vm. Horánszky-u. 16. 132-501 Farkas Ferenc nemes, a Szföv. Felsőbb Zeneiskola tanára. XI. Irinyi János-u. 8. 259-636 Farkas Ferene női felöltők és toalettek, IV. Bécsi-u. 3. 380-580 Lakása, IV. váci-n. 78/80.183-282 Farkas Ferenc postafőtiszt, XIV. Erzsébet királyné-útja 9f. 296-747 Farkas Ferenc villamos szerelési váll.,-II. Tölgyfa-u. 14. 151-964 Farkas Ferencné máv. főfelügy. özvegye. V. Klotild-u. 10/a. 121- 299 Farkas Franciska, a Fortuna papír-, írószer- és-könyvkeresk. túl., VI. Király n. 98/b. 22-1-125 Irattáskákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom