A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - F

Fűszer szakma Jeligére címzett — postán maradó — Molt Károly 167-060 Morvay János ffj. 358-228 Móry János 134 988 Mosdóssy László 353-962 Moskovitz László 163-228 Mosonyi János 184-736 Müller János 138-173 Mürscbberger Rezső 383-107 Nagy Ambrusné 146-008 Nagy Adtaíné 257-742 Nagy Árpádné 384-340 Nagy Bálint 353-635 Nagy Erzsébet 256-050 Nagy Gábor 294-316 Nagy Gézánó 161-085 Nagy János 835-644 Nagy József 353-254 Nagy Lajos 151-373 Nagy László 164-603 Nagy Pál, VII. Damjanich-u. 25/a. 220-910 Nagy Pál, Vin. József-krt 71/73. 149-959 Nagy Pálné 366-886 Nagy Péter 142-930 Némedy Károlyné 299-703 Német Lajos és társa utóda 189-015 Németh Imre 164-939 Németh János 346-883 Nenbaner Dezső 298-685 Nenbrunn Manó 836-629 Neuhold József 421-650 Nenmann Dezsó 134-002 Neumann Illés 456-151 Nothnágel István 256-378 Novák Gyulánó. 188-191 Nováky Béla 295-412 Oláh Béláné 336-746 Oláh Gyula 863-661 Orlai Sándor 469-774 Orova Elemér 162-527 Orsóval Rezső 838-608 Ótott Kovács László 421-208 Paczelt Sándor 158-055 Palásty Artúr 126-256 Pálinkás Józsefné 335-616 Pálmai Istvánná 466-395 Pálmai József 167-379 Papp István 112-989 Papp László 344-696 Pápa Miksáné özv. 326-440 Papper Dezső 423-513 Paszternák Ignáo 122-503 Patócs András 296-621 Panpert Ferenc 155-518 Pecsenka Károly 294-310 Pelper Zoltánná 386-629 Pelz Antal 162-439 Peltzer Károly 352-578 Pellech Kálmán 160-267 Pénzes Mihály 117-250 Percze Rókusné 259-080 Perge József 347-836 Perl 8tefánia 121-076 Petrovits nővérek 151-604 Philip Rndolfné 386-063 Pintér Gusztáv 296-020 Pintér Gyuláné 256-118 Pintér Margit Podhorny János 125-173 333-720 Politzer testvérek 143-200 Politzer Vilmos 228-061 Pollák Dezsöné 138-690 Poll&k Jenó 425-024 Popper Mihály 346-890 Potok József 112-166 Prim Ferenc 469-727 Pnchinger Antal 114-170 Pukánszki Sándor 494-017 Puskás Ferenc 256-969 Puskás István 124-654 Puskás Mihály 147-968 Quasztler Gézánó 293-065 Quitt József Rácz István Radványi Nagy István Ragályi Aladár Rakovszky Aurél Rakovszky József Réb János ifj. Rehák Qéza Reich Arnold Reich Qézáné Reichenfeld Gyula Reichenfeld József Reicz Imre Reiner György Reinbop Imre Reisz Ármin Reiszfeld Miklós Renner Mihály Révész Béláné özv. Révész Lajos Richter József Riesz Ignác Riesz Jakab Riesz József Rigó Berta Ritter Soma Rónai Jenő Rosenberg Mártasz Rosenfeld Izidorné özv. 94 295- 172 296- 775 8*8-663 161-847 494-185 266-569 161- 491 312-754 148- 701 293- 823 162- 813 223-561 887-175 127-576 140 802 189-647 335-727 496-843 348 680 149- 225 162-767 148 603 142-718 148-815 181-249 294- 805 496-502 227-941 848-758 Rosstäuscher Ottó 368-225 Róth Fülőp 132-439 Róth Sándorné özv. 495-125 Róth Zsigmond, XIII. Reitter Ferenc­n. 113. 299-316 Róth Zsigmond, VII. Wesselényl-n. 54. 221-377 Rózsa Ferenc 122-033 Rózsai Kálmánná 421-653 Rnbletzky László 164-084 Rusznák Mór 380-544 Salzer Sándor 292-010 Sándor Imre 118-843 Sárközi István 498-619 Sárközi József 290-040 Sauer Jenő 330-692 Scheffer Lajos 157-834 Schiller Béla 144-979 Schiller Jenő 151-189 Schiller Ottó 457-069 Schipper Jenő 118-256 Schlesinger Miklós 298-637 Schlesinger Simon 427-667 Schmidt Ferenc, VI. Podmaniczky-u. 5. 126-116 Schmidt Ferenc, IX. Mester-u. 9. 135-389 Schmidt József 299-252 Schmidt Sándor 259-522 Sehneeberger Pál 163-570 Schnitzler Béla 162-264 Schnitzler Mór 292-691 Schön Gyula 180-509 Schön Mártonná 326-093 Schönfeld Sándorné 164-331 Schreiber Józsefné 498-665 Schurmann József 148-826 Sohvarcz Dezső 425-193 Schvarcz Erzsébet 144-617 Schvarcz Miksa 367-309 Schvartz Frigyes 148-441 Sohvartz Jenő 132-239 Sehwarcz Dezső 296-081 Schwarcz Géza 162-459 Schwarcz József, H Kapás-u. 31. 167-055 Schwarcz József, XI. Ballagi Mór-u. 8. 456-144 Schwarcz Miksa. Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 19 Sohwartz Béla 336-634 Schwartz Jenőnó özv. 497-199 Schwarz Árminná 110-720 Schwarzinger Lászlóné 296-790 Schwäger Ilona 256-196 Sebők Sándor 168-630 Seidner Elemér 162-579 Sélinger Márton 164-912 Sélley Sándor 163-596 Seres Imre 149-229 Síinké István 290-630 Simon Imréné 149-662 Simon István 493-386 Simon Károly 145-765 8imon Pál 147-487 Singer Ferenc 290-177 Singer József 299-333 Singer Lajos 493-190 Singer Lipótné 296-034 Singer Márkusz 139-320 Sipos J enőné 351-421 Somló Jenő 499-842 Spáth Tivadar 164-711 Spiegel Béla 222-631 Spiegel Dezsőné 139-735 Spielberger Ferenc 148-901 Spira József 110-636 Spitzer Jakabné 349-806 Sprenger Józsefné özv 162-783 Stadler Dávidné 122-341 Stadler János 384-052 Stéger Gyula 148-654 Stein Zoltán 424-630 Steiner Aladár 116-444 Steiner Lajosné 494-056 Stern József 294-491 Stern Lipótné özv. 348-671 Stern Ödön 493-053 Sternbach Lajos 349-502 Sternlicht Elemérne 291-437 Strasser Jakab 425-381 Streim Józsefné 349-237 Sturm Károly 131-351 Subasitz Ferenc. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 21 8ugár István 269-397 Sulozer Oszkár 424-480 Sori J. Dezső 497-594 Svéd Péter 224-516 Szabó Gyórgyné 290-828 Szabó Jánosné 868-287 Szabó Kálmán 110-719 Szabó László 146-956 Szabó Márton 456-861 Szabó Mihály 499-215 Szabó Pál 149-386 8zaitz Elemér 163-228 Szandel Hermáimé C»v. 225-968 Szántó Dezsó 293-466 Szántó György vitéz 167-481 Szántó Miksa 495-064 Szász András 117-338 Szászné Marschalkó Karolina, vaj, sajt, fűszer és csemege kis és nagykeresk. IV. Egyetem-u. 3. 187-568 Szegi Gyuláné 221-806 Szegő József 223-356 Székely József 357-161 Szemere Pál 152-822 Szemerédi Emi! 497-114 8zén László 257-731 Szénási Lajos 498-092 8zendi István 498-629 Szenes Aladár 127-902 Szentmihályi István ifj. 291-191 8zép Fereno, VII. Grassalkovich-n. 8. 228-660 Szép Ferenc, X. 8imor-n. 43. 144-805 Szilágyi Andor 132-251 Szilvássy István 312-678 Szocsák Ferenc 355-170 Szombathy István fűszer és termény­kereskedelmi k.f.t. 141-678 Szőke Elemér 312-693 Szőnyi Józsefné 157-308 Szőnyi Kálmánná özv. 186-101 Sztankovits István 257-685 Szűcs Fereno 349-379 Tábori István 126-704 Takács Béla. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 19 Takács Józseí 166-238 Takáts Lajos 185-325 Tass Jenő 297-623 Tasnádi Illés 366-710 Teiohner Miklós 499-719 Tékái Zoltán 292-596 Teme8i József 167-486 Titteldorf Ernő 154-666 Tódor Géza 355-460 Tokai Péter 157-726 Tóth Andor 347-421 Tóth Ernő ifj. 269-744 Tóth Imre 847 -405 Tóth István 148-829 Tóth János 220-558 Tóth József 296-854 Tóth Lajos 149-169 Törzsök Márton 149-198 Trebitsch Zoltánnó 298-698 Trestyén Ferenc 348-724 Tnksa Gyuláné 367-487 Túrán István 157-719 Túrán Mátyás id. 164-556 Türk Miklós, ÜL Zsigmond király­útja 21. 151-133 Udvary József 269-090 üntervéger Márton 166-863 ürbach Jenő 290-053 Urbán Dezső 143-446 VágvölgyiKároly. Tárcsázza előszóra *146-654 számot, azután kérje Weisz Jenő 844-686 Weisz József, Hl. Pacsirtamező-n. 60. 162-580 Weisz József, V. Visegrádl-u. 18/a 310-869 Weisz Lajos 298-041 Weisz Rózsi 833-660 Weisz Sámnel 362-239 Weisz Sándor 224-126 Weisz Vilmos 888-027 Weissenbaoher István 155-027 Werner Manó 126-287 Wessely Imréné 362-430 Wieper Adoll 421-328 Winkler Kálmán 428-465 Wtttek János 147-035 Wladárczyk Károly 293-609 Zajicsek Alfréd 259-894 Zala Adolf 293-619 Zalahegyi József 291-291 Zentai Aladár 293-469 Zentai Nándor 115-189 Zettner famás 147-860 Zimber Ágoston fűszer, liszt és terménykereskedelmi k.f.t. 269-670 Zoltán Albert 421-427 Zsdanszky János 347-430 Zsigmond László 384-264 Zsnppán János 867-679 Znckermann Samu 292-617 4. Fűszer- és gyarmat­áru kereskedők. Pestszentlőrinc 84 Vajay Imre 347-613 Vajda József ifj. 145 106 Valentyik János 137-547 Vámossy József 353-311 Váradi Lajos 220-823 Varga Bálint 864-126 Varga Gyula 132-503 Varga István 496-534 Várnai Jenőnó 329-298 Vártok Kálmán 868-197 Vártok Zoltán 457-637 Vas Rezső 355-753 Vass Károly 299-812 Veczán Pál 362-616 Végh András 163-440 Végh György Véghely Mihály 293-723 188-787 Véghelyi Vince 115-648 Vendégh Géza 184 313 Vépi Lajos 125-017 Verbényi Józsefné 386-766 Verchovina Jenőnó 166-836 Vereckei Istvánná 155-705 Veres Jánosné özv. fűszer kereskedő, Albertfalva, Erzsébet királyné­út 80. 456-926 Veres László 118-695 Veszprémi Pál 160-265 Vicén Pálné 167-694 Viczina Rezső ' 228-119 Vidosa Lajos 295-004 Vigb László 157-678 Villányi Lajos 182-581 Visóy Lipót 144-887 Viszkok Károly 124-178 Voll Antal, IV. Gerlóczy-u. 11. 188-128 Volszky Tibor 497-040 Vörös Antal 140-480 Wach Józsefné özv 155-297 Walter Béláné özv. 134-515 Weiser Zoltán 144-867 Weisz Béla 495-169 Weisz Ferenc 849-854 Weisz Ignác 499-868 Weisz Izidor 422-839 Araszéi Simon 228-092 Bányay Károly 160-609 Bárány Attila és Bárány János 294-141 Borger Jpnő 130-800 Cz inner Armin 139-063 Fábics József 347-671 Farkas Sámuel 134-196 Fenyő Ernő 126-877 Finn Oszkár utóda 122-946 Fischer Ármin 292-071 Fiumei kávébehozatali társaság *186-839 Gittinger György 362-471 Goldstein Gyula 185-073 Gombos Vilmos 130-415 Gonda 8ándor 495-861 Gönczi Miksa 812-759 Görög Kálmán 367-127 Orosz József 225-676 Haas F. Fülőp 298-395 Hartmann Hermann 427-454 Kelen dr. és Társa 420-327 Kemény Sándor 293-842 Kereskedelmi r.-t. 146-851 László Antal 853-778 Meinl Gyula r.-t., vii. István-út 23/25. #226*848 Német Erzsébet Németh Mihály Neumann Imre Pék József Pelcz István Prósz István 226-406 186-680 162- 947 499-711 420-934 163- 206 Reich Jenő, VII. Hársfa-n. 1. 425-894 Schlesinger Ilona 186-606 Schönfeld Károly, főllzlet IX. Pipa-u 4. 185-755 fiók V. Csanády-u. 1. 291-907 Sehnlhof Leó 110-489 Sommer Izidor 494-105 Spiegel Aladár 225-859 8tein Elemér 162-262 Tóth Gábor 157-020 Tőrey Tivadar 351-986 Váradi Gyözóné özv. 228-343 Veres Sándor 129-009 Vértesi Dániel 121-915 Weisz Mór 368-071 5. FUsser- és gyarmat­áru nagykereskedők. Adler László, „Adlas“ csoma­golt fűszerek, IX. Erkel-u. 8. 380-109 Békési Tibor 128-161 Berger József 456-804 Blahó és Dlószetfhy Ittszer és gyarm. nagytér., IV. MolnAr-u. 20. 187-292 /

Next

/
Oldalképek
Tartalom