A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

K

megkülönböztetett figyelmének gfljq jelét. Kaszap Kárpáti Aurél hírlapíró, xrv Szabó József-u. 21. 227-319 Kárpáti Aurél 1IJ. hi!.'oj^oV>Q IX. Tompa-u. 9. Idiro^ö Kárpáti Béla postafelügyelő, XL Bercsényi-u. 3. 45fo“öoö Kárpáti Béla dr. belgyógyász szakorvos, VI. Teréz-krt J^3_118 Kárpáti Béláné Cárpátia bőr­kesztyűk, Pestszenterzsébet, Beben tyén-u. 18. 147-blÖ Kárpáti Ede, V. Visegrádié. Kárpáti és Tuchten kalap- és sapkanagykeresk., VI p^ay Kde^ Kárpáti Ferenc asztalosmester, XIV. Kerékgyártó-u. 6l/a.497-590 Kárpáti, Földes és Társa sző vet- és selyemkülönlegességek, . Deák Ferenc-u. 14. döo-ooo Kárpáti Géza tapétadiszitö, vn Aréna-út 82. 428-021 Kárpáti Győző áll. teálgimn^ tanár, X. Elnök-u. 12. 133-641 Kárpáti István pénzügyi főtan., XI. Szabolcska Mihály-u. 12/b. 40D-ob i Kárpáti József űri szabósága, VD.. Erzsébtit-krt 50. 422-1^6 Kárpáti Lajos rádió- és villa­mossági szaküzlet, Vili. Jozsef- krt 34. 141-7 18 Kárpáti László magántisztviselő lakása, VU. Kákóczi-út 8|25_5ß8 Kárpáti Lóránt dr. ü^véd, vn Almássy-tér 17. 228 0/4 Kárpáti Nándor F. M. által engedélyezett ingatlan torz. ^ áll. VI. Izabella-ii. 67. 116-410 K&rp&tl Oszkár m. kir. posta- főfelügyelő, XL Horthy Miktós^őL Karnátl Sándor m. kir. posta Kmüfz. s.-tiszt, K'spest. VVekeH^ telep, Corvin-krt 8. 146-978 Kárpáti Sándorné, V^BzigeL Kárpáti Tibor reklám-műterein, Vin. Rökk Bzilárd-u. 11. 180-949 Kárpáti Zoltán, az Orsz. Föld­hitelig. ellenőre. 11. Perselyem- u 15. 358-Obo Kárpáty Elemér utászába red es, XIL Széher-út ll|b. 364 137 Kárpáty Zoltán vitéz, ni. kir. tüzérezredes, XI. Szent Imro her- ceg-útja 8. 468-128 0180-681 Kárpáthia olajkeresfce- delmi r.-t., vezérig. fenyves Pé­ter, V. Nádor-u. 25/27. 124-136 Kárpáttá általános lakeres- Kérelmi r.-t., V. Bátho^ Fatelepe, XIV. Thököly-bM-lO^ Kárpátia étterem és söröző, tnl. Károlyi László és Tanszig Fe­,V-P'?reílM 189-208 Iroda 387-128] Karpl Lászlóné női divatszalon.! Y. Erzsébet-tér 8. 384-1bO Kárpttex, Kárpitos textii- kereskedelml k.l.t. kárpitos­kellék és szőnyeg, IV. Ig^nn-téHL Kárpitos, gombkötő, paszo- mányos Ss paplanosak Iparxestttlete budapest^VOik| mos caászar-út 72. 0122 82b J Kárpttostextilkereskedelml k.l.t., kárpitoskellék és szőnyeg. Kárpitex, IV. Kálvin-tér Karsa Bulcsú szentkirálysza­badjai, m. kir. szv. ^ Zsigmond király-átja 21. 357-792 Karsa Kázmér üveges, kép­keretező, Újpest, Istv4ll’2g4_328 Karsa László szentkirály- , szabadjai, ny. ezredeshacOnró, IL Margit-krt 22. 351-yua Karsai Albert, XIV. Thokőty- út 117/b. . 49 /-102 Karsal Gyula ny. postaellenőr, j VII. Murányi-u. 2. 225-167 i Karsal Henrik diótörő, Pestszent- erzsébet, 8ebestyén-u. 2. 147-693 Karsal Jánosné fűszer-, fa- és szénkeresk., XI. Booskay-út 101. 256-825 Karsal Károly dr. min. s.-titkár, v. váci-út 18. 316-568 Karsal Lajos virágüzlet, csokor- és koszorukötészete, Rákospalota, Zápolya-n. 8*. 495-155 Karsal László magántisztviselő, II. Arvácska-u. 6. 368*650 Karsal Lászlóné függönyvarro- dája, VI. Jókai-u. 22. 113-218 Karsai Miel, I. Attila-u. 75. 160-627 Karsal Rezső István, II. Toldy Ferenc-n. 62. 367-825 I Karsay Elemér m. kir. vámszaki főtiszt, oki. vegyészmérnök, XII. Brassó-út 2397/3. hrsz. 256-461 Karsay Gyula dr. mag- és ter- ménykeresk., V. Géza-u. 4. 114-081 Lakás 114-082 Karsay István dr. min. titkár. II. Görgey Artur-u. 24. 157-731 Karsay Vendelné festék- és ház- tart. üzlete, XI. Budafoki-út 43. 457-106 Karsay Zslgmondné magánzó, V. Návay Lajos-u 4. 325-091 KartaJ Alfréd oki. mérnök, a Kar- tal testvérek cég beltagja,.V. Szent István-krt 16. 120-118 Kartal Árpád dr. orvos,XLHorthy Miklós-út 29. 468-3801 Kartal Emil m. kir. kormánytaná­csos irodája, V. Alkotmánv-u. 16. 126-632 Üzeme, BifarexmÜYek, X. Cserkesz­ig 64. 148-398 Lakása (Nyári áll.) V/16—XI/15-ig Mátyásföld, Kossuth Lajos-u. 3. 408-910 Kartal Géza dr., a Kartal test­vérek cég társtul., V. Rothermere­n. 2. 121-184 Kartal Ignác dr. járásbiró, V1H. József-krt 33. 130-141 Kartal István, a Magyar Nemzeti Bank tisztv., I. Attila-u. 11. 160-713 Kartal Jenő, a Faludi és Társa vili. és müsz. cikkek nagykeresk. cégtagja, V. Koháry-u. 19/b. 116-816 Kartal Mátyás szfőv. tisztv., XI. Horthy Miklós-út 32. 459*053 Kartal testvérek müsz. keresk., V. Alkotmány-u. 27. 118-053 122- 436 Kártolószalaggyár Első Ma* gyár r.*t., Pestszentlörinc, Gróf Apponyi Albert-n. 8. 0146-764 Karton Dobozáru gyár k.l.t., V. Légrády Károly-u. 21. 493-944 Kartschmaroff Gyógy- és Vegyiáru Niagy kereskedés, V. 8zemélynök-u. 9ítl. 112-598 124-191 Kartschmaroff Llpót dr., VIII. Práter-a. 29/b. 131-509 Kartschocke J. és Ha és Butt- rell E. kefe- és ecsetgyári raktá­ruk, IV. Kamermayer Károly-u. 1. 382-378 Kartsoke Alajos dr. ügyvéd, A Német-magyar keresk. kamara Jogtanácsosa, VI. Andrássy-ut 25. 427-788 Lakása, V. Alkotmány-u. 20. 123- 613 Kártyássy Emil müsz. tisztv.. XIII. Tar-u. 5/b. 293-017 Karvajszky István dohánykis- árus, VI. Szinyei Merse-u. 1. 116-941 Karvaly Gyula műépítész, XII. Orbáuhegyi-út. 29. 157-311 Karvaly "Viktor tanár, XIL Zsám- bóki-n. 14. 166-119 Karvas Marcell dr. ügyvéd, V. Légrády Károly-u. 32. 291-914 Karvázy Gyula vitéz, 11. Bimbó- út 9. 150-682 Karwlnskl Ottó lovag, iroda, IV. Kossuth Lajos-u 10. 181-664 Lakás, IV. Vármegyeház-n. 7 185-013 Karwlnsky Ottóné lovag szül. Hódossy Gizella, IV. Királyi Pál­it. 18/a. 181-253 Kary lásd Kari. Kas-Bor kötött-szövöttárngyár, Fazekas Sándor, XIII. Gömb-n. 22. 0*299-104 Kas Loránd fogtechnikus, VI. Lovag-n. 12. 312-773 Kas Ödön és Maimann Piroska bö- rönd- és bördíszmüárukészltők. V. Szent István krt 2. 310-864 Kaseb Adoll kalaposmester, VQI. Baross- □. 61. 144-2461 Kása István postatiszt, Csömör, Középhegy 15. Tárcsázza először a *297-388 számot, azután kérje Csömör 15 Kasánszky Vladimír kávé, tea szaküzlete, V. Vilmos császár­át 78. 127-770 Kasch lásd Kas. Kasehauer Ferenc m.-tisztv., VDI. 8zigetvári-n. 16. 132-143 Kasein vegyészetigyár r.-t., lásd Casein vegyészeti gyár r.-t. Kaslcs Margit ny. szfóv. tanítónő, XII. Ráth György-u. 18. 350-740 Kaslcs Mária vöröskeresztes test­vér, 111. Bécsi-űt 88/92. 162-787 Kaslcs Ozmánné dr.-né ny. min. tan. özvegye, XI. Bocskay- út 63. 469-550 Kasnyik Jánosné sz. Hajós Judith, IV. 8zarka-u. 1. 180-129 Kasparek Béláné női szabó, VI. Ó-u. s. 110-813 Kasparek Margit, Rákospalota, Dugonics-u. 24. 494-226 Kasper Szigfrid jutagyári müsz. ig., xra. Váci-üt 191. 291-938 Kasper Vllmosné fűszer- és vegyeskeresk., Baross Gábor-telep, Országút 59. Tárcsázza először a *469-930 számot, azután kérje Nagytétény 9-94 Kasperán György vendéglős, XIL Budakeszi-út 47/b. 164*968 Kass Béla dr. szföv. alngyész, II. Bogár-n. io/b. 352-755 Kass Endre szerk., IX. Ráday- u. 31. 187-446 Kass Géza m. kir. postaigazgató, V. Csáky-u. 63. 293-200 Kass János vendéglős, IX. Borok­sári-út 42. 136-050 Kassa Károly műkő és cement- áru váll., Pestszentlörinc, Úllői- út 237/b. 145-886 Kassa Lajos m. kir. postaellenőr, Újpest, Mády Lajos-u. 6. 484*222 Kassal Aladár fém- és müőntő, vn. Dob-n. 40. 222-592 Kassal Antal dr. hites könyv- vizsgáló, Kispest, Fő-tér 6. 342-176 Kassai Béla dr. ügyvéd, V. 8zemélynök-u. 7. 111-983 Kassai Elemér m. kir. posta- müsz. s.-ellenőr, Kispest, Baross- u. 9. 146-958 Kassal Ferenc szőcsmester, JV. Haris-bazár 2. 388-101 Lakása, X. Százados-út 30/a. 332-073 Kassai Jenöné dr.-né özv., VI. Hegedűs Sándor-u. 23.421*005 Kassal Károlyné dr.-né ipar- művésznő. VU. Wesselényi-u. 69. 425-835 Kassai Lajos dr. orvos, Pestúj­hely, Dr. Bezsilla Nándor-u. 17. 297-485 Kassal László cégv., Újpest, Mussolini-u. 8. 494-298 Kassal "Pál oki. mérnök, építő­mester, V; Katona József-u. 39. 114-041 Kassai sör képviselet le* rakata, Miloschev- György, XI. Vincellér-u. 45. ' 0457-345 Kassal Zoltán dr. kórházi orvos, VI. Izabelia-U. 85. 121-096 Kassay Attila oki. .gépészmérnök, a Szföv. Elektr. Müvei m. tanácsosa, V. Csáky-u.49/61. 491-148 Kassay Béla dr. vitéz, orvos, I. Fenyő n. 7. 156-121 Kassay Bertalan m. kir. posta- hivatali igazgató, vm. Losonczi- u. 16. 135-392 Kassay Farkas Dezső ny. áll. hnszárőrnagy dobányárudája, IX. Üllöi-út 103. 130-672 Kassay-Farkas László vitéz, vezérőrnagy, XI. Orom-u. 10. 258-229 Kassay Ferencné dr.-né özv., Újpest, Mária-n. 68. 495-078 Kassay Imre dr. Bpest szföv. gázmüvei főtan., XI. Károli Gáspár- tér 7 268-687 Kassay-Krantz Dezső dr. m. kir. ezredes-hádbiró, I. Krisztina- krt. 113/b. 158-066 Kassay Lajos, Kassay füzőszalon, gyógy-, divat-, sportfüzők és haskö­tők, Kispest, üllöi-út 140. 142-138 Kassay Ödön szföv. főmérnök, XII. Bognár-u. 6. 164-997 Kassányl Ferenc dr. gyermek- orvos, V. Csanády-u. 21. 493-751 Kasselik András dr. beteg­pénztári főtisztv., Kispest, Arpád- u. 32. 142-066 Kasselik Ferenc és Erzsé­bet alapítvány gondnok­sága, Hein Istváu dr. alapítványi ügyész, V. Vörősmarty-tér 3. 0380-168 Kasselik János kir. törvényszéki és rendőrségi hites könyvszakértő, XII. Márvány-u. 33. 367-704 Kassier Ernő bádogos, gáz, viz és közp. fűtés, szerelő-m., IX. Tftz­oltó-u. lő. 149-613 Kassovicz Artur dr. ügyvéd, V. Pannónia-u. 64. 0282-078 Kassovltz Alfréd Íjat. eng. vil- lanyberendezö, VI. Király-u. 42. 225-505 Kasszán Béla cégv., IX. Angyal­it. 15. 142-945 Kastaly Fereifc máv. mérnök, Mátyásföld, Panlheim József-u 27. 208-914 Kastély Lenke keresk., V. Vil­mos császár-üt 64. 125-434 Lakása, VI. Benczur-u. 2. 220-408 Kastély-Üdülő, túl. Kelemen Emilné bodajki, XII. Lóránt-út 22. 165-210 Kastélyt GyuM* termény- és orő- , takarmánykeresk., Vili. Tavasz- mező-n. 12. 131-258 Kastner Adolf porcellán-, üveg- és diszmftárukeresk., IV. Károly király-út 24. 188-318 Kastner Gyula lakása, vn. Bajza a. 6. 222-319 Kastner Rezső linoleum-, sző­nyeg- és gummikere8k., VU. Király­in 41. 228-082 Kastrlener, lásd Kasztriner. Kasza Dániel dr. ügyvéd, VI. Bulcsu-u. 23/a. 293-874 Kasza József dr. v. kórházi fő­orvos, VI. Andrássy-út 83. 221-291 Kaszab Andor ékszerész, VI. Nagymező-u. 34. 123-849 Kaszab B.ernyők és ernyökellékek, V. Wekerle Sándor-u. 5. 181-747 Kaszab Elemér, a Magyar Oxygéngyár r.-t. ig. lakása, VI.Lend- vay-u. 12. 129-504 Nyári áll., XIL Mátyás-király-út 9. 165-090 irodája (Magyar Oxygéngyár r.-t.), VI. Petneházy-u. 21/23. 0291-391 Kaszab Zoltán ig., VI. Teréz- krt 37. 112-408 Nyáron, XII. Hollós-út 5. 365-103 Kaszala Józsefné sz. Weisz Franciska m. kir. postakezelőnő, XIV. Egressí-út 1/b. 297-751 Kaszap Béla dr. orvos, Rákos­palota, Bem-u. 16/a. 494-325 Kaszap István cipőgyára. Pest- szenterzsébet, Attila-u. 6. 347-964 Kaszap József szabómester, VI. Király-u. 60. 225-501 Kaszap Pálné sz. Szodoray Róza, szföv. óvónő, Pestszenterzsébet, Nefelejts-u. 6. 347-896 235 Bőrruhákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom