A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - D

Dohánj/ Postai panaszokkal, kérésekkel forduljon Mostbacher Józsefné özv. 163-387 Motsidlovszky Eleimé dr.-né 189-678 Mravlk Erzsébet és özv. Ábrányi Kor- nélné 423 114 Müller Amália 164-221 Müller Béláné özv. 421-547 Müller Borbála 330-95(1 Müller Józsefné özv 292 799 Müller Zsigmondné özv. 494-176 Münez József 296 203 Nadányi Ágnes 426-395 Nagy Arpádné özv. 146 823 Nagy Ferenc dr. 421-598 Nagy Gábor vitéz 185-897 Nagy Gyula 139-945 Nagy Gyuláné özv. 128-345 Nagy TI lesné özv. 494-797 Nagy Imrénó özv. 120-971 Nagy István 148 315 Nagy Jánosné 226-234 Nagy József 133-505 Nagy Kálmán 117-356 Nagy Károly 494-788 Nagy Károlyné 494-335 Nagy Sándor VI. Lehel-u. 1/c. 298-048 Nagy Sándor XIII. Máglya-u. 84. 291 519 Nemes Béláné özv 136-371 Nemes Józsefné özv. 138-040 Németh Béla 220-878 Németh Dezsöné dr.-né özv. 296-010 Németh Ferenc ITI. Zsigmond-u. 70. 154-436 Németh Ferenc, Újpest 494-539 Németh Margit 349-984 Németh Róbert 347-589 Némethy Emilia 132-331 Neubauer Margit 181-790 Neumann Józsefné özv. 226-886 Neumann Sári és Kádár Jánosné 115-408 Nikolényi Sándor 423-382 Noé Károlyné özv. m 631 Nógrádi Gyuláné özv. 123-978 Nősek Antonia 165-498 Nyireőnó Pellet Gizella 147-460 Okolicsányi László dr. 185-697 Okollcsányi Rndolfné 381-626 Ónozó Ágoston 187-634 Ormándi János 296-449 Ursulicz Jánosné özv. 221-482 Orzó Róbertné özv. 297-671 Osztián Olivérné dr-ne 382-594 Osztiadál József 296-007 Osztrovich Ödön 136-163 Ötvös Andorné Özv. 292-798 Paduch Béláné 121-874 Pagonyi Géza 427-932 Páll Ignácné özv. 162-936 Páll Pálné 140-804 Páll Péter 291 022 Paleta Jenő vitéz 137-186 Palkovics Ferenc 180-764 Pap Sándorné özv. 259-395 Papp Gyuláné dr.-né özv. 268-476 Papp Jnditb 114-308 Pápay Gyula 185-729 Pápay Mihály 294 081 Pápay Sándorné özv. 349-374 Paral Qyőzőne özv. 427-965 Parányi Ferenc. Tárcsázza először a •297 900 számot, azután kérje Mátyásföld 117 Pásztor János vitéz 126 855 Paíaky Lászlóne özv. 129 619 Pauer Józsefné özv. 362-736 Pázmándy Mihály dr. özvegye 426-330 Péchy Ed'th, I. 8zentháromság-u. 4 160-498 Pekáry Ferencné dr.-né özv 133-599 Pellion Arthnrné 355-350 Pély Gézáné dr.-né özv. 118-098 Péntek Józsefuó özv. 117-998 Perémi Oszkárné 494-652 Pétery Aladár dr. vitéz özvegye 160-802 Péteri Jánosné 294-277 Petra Józsefné özv. 354-171 Petrácz István 132 873 Petráss Pálné özv. 152-198 Petróczy János 496 380 Petrovics Gusztávne 6t\, 428-223 Petrovics Mihály 149-107 Petrucka Györgyné Özv. 139-423 Pettkó Béla 140 493 Pfeiffer Emilné 139-527 Pieke József 184 763 Pilder Ferencneózv. 182 881 Pintér Dezső 290-348 Pintér Ernőné dr.-né Özv 468-109 Pintér Ferenc 226-266 Pintér Pál vitéz, özvegye 226-264 Piroska Magda 151 096 Pogrányi Géza di. 224-632 Pohl Rudolfné özv. 119-017 Polgár Benőné özv. 141-607 Polonyi Lajos 132 342 Pontelli Magda és tarsa 138-270 Poós Ernő 356-886 Práger Gyuláné özv. 427 941 Pravotlnszky Vilmosné 131-343 50 Pribill Károlyné özv. 119 308 Prisztács Dezső 294-352 Prutkay Jánosné özv., VI. Teréz- krt 17. 123-221 Prutkay Jánosné özv. XIII. Szent László-u. 85. ■ 292-635 Puha Gábor 143-168 Punzengruber János 290-262 Puskás Istvánná özv. 221-432 Pusztay Jenő 131 596 Racsmány Ferencné 6/v. 122 523 Rácz János vitéz özvegye 426-345 ! Rácz László vitéz 365-332 Rát/. Lajosné dr.-né özv. 111-209 Káczkövy Kamillóne ilr.-né 353 557 Kadics Mihály 147-534 Radó Gergely dr. 146-629 Kadossevich Tivadamé báröné özv. 424-791 Rády Jánosné özv. 291-951 Ragán Béláné özv. 139-385 Rajcsányi Károlyné 427-957 Rákóczy Erzsébet 125-608 Rákosy Károlyné 134 832 Ramaseder János dr. 468 574 Rámer Andorné özv. 292-115 i Rausch Vilma 427-973 1 Rázsó Kázmérne özv. 186-018 .Rebenyák István 226-210 ! Refle József 268-617 Réli Ferencné özv 111-898 í Reich Ernöné özv. 292-806 Rcichárt Kornélné 496 341 Reiner Frigyes 142-205 Reisz Mórné 226-221 Reiter Gyuláné özv 295 576 Reitter Herma 121 585 Reményik Ferenc 294-461 Remenyik Lajosné özv. 160-433 Remsey Zoltánná özv. 427-922 Réti 8ándor 131 665 Révész J ulia 224-618 Rezner Pálné özv. 427-964 Richtei Antal 294 279 Richter János 268-651 Rima Sándor 145 290 Rischanek Emilia 353-774 Rohla Margit 380-152 Rokitansky Béla 269-806 Romolhatatlan Lajos 124-922 Romy Cornelia 124 912 Róna Mór 126-704 Rosa Victor 147 496 Rosenfeld Jakabné özv. 221-496 Rosnet Ferencné özv, 119-490 R08zJárovits Ferenc 113-407 Roth Mihályné özv. 386-112 Rothmfiller Mária 355-198 Rothstock Rezsöné 291-020 Rotter József 227-448 Roubicsek Ágostonná özv. 295-654 Rózsa Lajosné özv. 122-807 Rózsaffv Malvin 122-087 Rössel Ödönné özv. 142-609 Rubin Farkasné özv 345-150 Rubin Józsefné 423-183 Rummel Emma 355-359 Ruttkay Ferencné 295-532 Ruzieska Ida 380-138 8ághy Julia 290-335 Sajó Szilárdné özv 143-361 Sal lay Károlyné özv 259-708 Samek Viktor 162-698 Sándor Józse! 292-009 Sándor Kornélia 184-413 Sándor Mibályné özv. 121-868 Sanna Henrikné özv. 223 089 8árközy Gyuláné özv 136 029 Sass Lajosné özv. 151-129 Sashegyi Lajos 161-286 Schatz VJ l mos 468-509 Schenk Ágostonná özv. 166-058 Schieder János 111-003 Schippert Mária 143-031 8chlosser Ferencné dr.-ne 457-173 Schmertzing Lydia bárónő 143-394 Schmideg Arminné özv. 162-661 Schmidlechner István 131-073 Schmidt Ferenc 113-502 Schmidt Jánosné özv. 131-826 Schmidt Tibolt dr özvegye 118-734 Schnfinnacher JakabDé özv. 128-119 Scholtz Árpádné özv. 227-875 8cboltz Béláné özv. 118-396 Scholz Józsefné dr.-ne 144-243 Schrantz Mihály 256-575 8chreiber Béláné özv 295-657 Schreil Károlyné özv 148-802 [ Scbwarcz FereDc 294-201 ! Schwarcz Ignác 145-394 Kchwarcz Róza 121-246 Schwartz Ignác 145-394 Schwartz Ignác IfJ. 127-710 Bcbwertsig Henrikné 362-774 j Sebes Árpád 129-681 8eböb János vitéz 426-391 I Sedlmayer Ferenc 227-891 i Seregélyes Józsefue dr.-né 135-326 Síkhegyi Károly 427-902 8iklós Gyula 147-038 | Sikolya Istvánná 118 249 Sllbermann Jenó 295-545 jSimay Ferenc 493-984 iSiminszky Károlyné özv 134-878 Simon-Dóczy Jánosné özv. 223-024 Simon Györgyné 269-008 Simon Lajosné özv. 227-879 Simon László 164-140 Syposs Katalin dr. 388 147 Sirotnyák Józsefné özv. 162-844 Sólymos József 422-198 Solymossy Imréné özv. 128-213 Sombory Lajosné özv 139-492 Sommer Ernő 139-340 Somody Károliné özv. 112-328 Somogyi Margit 291-969 Somolik Kálmánná 426-399 Somssich Judith 114-821 Sonnenschein Fiilőp 149-106 Soós Jolán 143-983 Hperker Kerencne özv 142-560 Stein Imréné özv. 183-393 Steiner Jánosné özv. 148 932 Stern Bertalanná özv. 125-431 Stockmann Kicbárdné özv. 149-008 8trametz Györgyné 154-498 Strelinger Károlyné özv. 259 787 Strelinger Miksáné özv. 132-482 Burányi András vitéz 221-415 Süvegh József 340-342 Svecz Géza 137 309 Svetitska Mária 113 815 Swoboda Ottokárné özv. 223-095 Szabadi Ferenc 356 398 Szabiit« Oszkár 118-322 Szabó Erzsébei 423-503 Szabó Jenő 145-049 Szabó Károly 148-935 Szabó Zsigmona 380-128 Szada István 182-097 Szalay BéTáné 292-419. Szalay FerencDá 456 174 Szalay Pál 144- 239 Szaplonczay Béláné 163 247 Szarka Jenő 223-060 Szarka Sándor 421-694 Szarvassy Györgyné özv. 160-982 Szászy Ferenc 150-719 Szatmáry Béla 424-795 Szecsey Ferencné özv. 297-469 Széga Gusztáváé 117 145 Szegedy Mihály 135 504 Szegény Petemé özv. 347-590 Székely Aurélné özv. 139-564 Székely Jánosné özv. 147-224 Székely Kálmánná özv. 269-239 Szekszárdy Ede 157-689 Szélig A. Károlyné 140-121 Szentágotai Anna 227-803 Szentandrássy István 226-281 Szentesi Károly vitéz özvegye 494-579 Szent-Györgyi Ernöne dr.-né özv. 117 818 Szentirmay Józsefné 292-964 Szentmihályi Lajosné özv 330-774 Szépkuthy Mária, Anna és Margit 224-608 Szerény! Károly vitéz 424-722 Szidanits Károlyné özv 226-209 8zijártó Sándor 154-399 Szikszay Kornélia 147-696 Szilágyi Emil 223-232 Szilágyi Ferenc 135.-238 Szilágyi Gyuláné özv. 186-201 Szilágyi Istvánná özv. 149-127 Szilágyi Miklosné özv 295-618 Szilágyi Viktória 114-112 Szilvássy Zenke. Tárcsázza először a *148-527 számot, azután kérje Rákosliget 34 Szilveszter Józsefné özv. 292-699 Szimonetti Virgilné 294-236 Szittya Ervinné vitéz 227-84Ő Bzivós Győzőnó özv. 495-189 8zlávy Elemérné 494-008 Szobner Béla 155 491 Szödy Ferenc 297 652 Szőke Gyuláné özv. 221-498 Szőke József dr. 223-025 Szrenka Jánosné özv. 142 305 Sztancsó Ferenc 118 699 Szncsek Alajosné özv. 146-844 Szűcs Jenő 118-508 Szűcs Zsigmondné dr.-né özv 138-120 Szüts Istvánná özv. 292-517 Tábory Jánosné 295-213 Takáts Éva 292 -499 Tálos Dóra 142-242 Tarkeöy Aladár KJ. 160 448 Tary Mihályné özv. 258 365 Téglássy József dr. 291-920 Teleky József 293 878 Temunovich Zoltánné dr.-né özv. 144-338 Tereczby Miksa 468 110 Térmegi István vitéz 147-203 Tersztyánszky Károlyné özv. 162-060 Teuchert Károlyné özv. 183 466 Thauer Ferencné özv. 130-667 Thoma Vilmosné özv. 497-728 Ticsénszky Dezsöné özv. 421-586 Tihanyi Kálmán 227-828 Tik Imre 143-592 Tilcser János 154-599 Tittel Sándorné 145 334 Tolnay Gabriella 258-523 Tomanóczy Gyuláné özv. 180-028 Tomaschek Sándorné özv. 152 240 Toperczer Jánosné 141-365 Torma László 180 292 Tóth Farkas 496-595 Tóth Ferencné 362 738 Tóth Ferencné özv 132-856 Tóth Ilona 496-149 Tóth Imre 426-350 Tóth Irén 122-875 Tóth János vitéz 146-817 Tóth Józset 120-584 Tóth Józsefné özv. 498-596 Tóth Lajos 139-186 ; Tóth Mária Irma 152-946 i Tóth Mátyás 292-599 ! Tóth Sándor 340-398 | Tökey Jenőne 143-848 Tömpe Lajos 130-258 Török Bódogné özv VH. Akácfa-u. 3. 226-262 Törők Tivadamé 295-430 Tőzsér Károlyné özv 182-700 Tréfás Ferencné özv 134 295 Trom Józsefné özv. 130-891 Tuller Ernőné özv 139 425 Tuly Jenöné özv 357-993 Tnngli Ferenc 294-054 Turkovich Károly 422-418 Udvardy-Cserna Károly vitéz 117-699 UJJ Imre 227-848 Ulíts Mária 116-308 Ulmer Lajos 221-490 Ungár György 162 689 Ungbváry Irma 427-928 Ungváry Lászlóné özv. 133-080 Váczy Ferencné özv. 166-612 Váczy Károly vitéz özvegye 424-756 Vágány Gábor 297-023 Vágó Irén 126-974 Vajdaffy Irén 468-302 Vájná Erzsébet 157-498 Valasek József 140-841 Várni Józsefné özv. 294-286 Varga János 148-353 Varga József 423-154 Varga Józsefné özv. 162-699 Varga Ödön 224-633 Varga Pálné 130-397 Varga Sándorné özv. VI. Csengery- u. 72. 118-707 Varga Sándorné özv , Pestszenterzsé- bet, Kossuth Lajos-tér 10. 347-691 Vargha Aladárné özv. 183-477 Várkonyi Árpádné özv. 187 296 Várnay-Bőhm Arvédné dr.-né, özv. 381-158 Vass János 421-535 Vaszary Dezsöné özv. 188-694 Vécsy Margit és György 423-104 Végess Jánosné özv. 494-795 Verdőssy Józsefné özv. 110-507 Vértessy Gusztávne 180-692 Viczián Pál 424-437 Vincze Józsefné özv. 167-964 Vitos Bálim. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Sashalom 46 Vojtsek Ottó dr. 291-879 Völgyi Istvánná 134-609 Vukovich Imréné 148-265 Wachtelschneider Jánosné özv.224-653 Wagner Gáspár 8ándorné özv 152-829 Walkó Rezsöné dr.-né özv. 493-462 Walter Gézáné dr. özv. 426-340 Wéber Rezsöné 166-966 j Weckinger József 133-504 Weisz Benő 148-807 Weisz Géza 137-432 Welsz Lipót 499-883 Weisz Szilveszterné özv. 162-619 Weninger Lajosné 115 631 Werling József 141-292 Wemer Hugóné özv. 119-076 Wertz Mária 295-431 Wieszt Antal 299-844 Wirth Károlyné dr.-né özv. 224-610 Wittenberger Gyuláné dr.-né özv. 291-339 Wittmann Györgyné Ozv. 362-737 Zabolai Gergely 346-956 Zacher Vilma 221-480 Zaleski Bíró Éva Mária 426-314 Zárics Györgyné 122-021 Zathureczky Gyuláné 293-633 Závodai János 130-843 Závodszky Samu 112-854 Zental Jánosné 269-609 Zilahi Gyuláné özv. 227-852 Zilkovszky Gyula 149-007 Zimonyi József 163-398 Ziniel Ferencné özv. 145-360 Zoboby István 291-514 Zöldé Mihály 126-938 Zöldv Mártonná özv 132-376 Zsemlye Ferenc 468-164 Zsengellér Istvánné özv. 310-681 Zsoldos Lászlóne özv. 162-931 Zsótér Dezsöné özv. 180-799 Zuber János 116-967 Zwolenszbv Lajosné özv. 226-274 Zyka Gottliebné özv. 133-807 k

Next

/
Oldalképek
Tartalom