A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - Q - R

Rátái Gyors ütemben megszakítón busás figyelmezteti, Rátái László dr. szföv. tiszti­orvos, XIV. Thököly-út 104. 297-933 Rátái Pál szföv. irodatiszt, 11. Nagy­bányai-ét 27. 165-950 Ráth Ferenc dr. pénzügyi könyv­szakértő, bites könyvvizsgáló. XI. Verpeléti-út 18. 457-612 Rátb Győző oki. gépészmérnök, IX. Ferenc-krt. 29. 137-171 Ráth István magáutisztv.,. IV. Aranykéz-u. 7. 380-458 Ráth Kálmán mérnök, orthopiidiai üzeme, VII. Damjanicb-u. 7. 143-162 Ráth Tivadar nyomdaiul., VI. Csengery-u. 33. 126-942 Ráth-Végh Imréné, VI. Bajza- u. 56. 115-419 Ráth-Végh István dr. nyug. táblabiró lakása, I. Rátb György­u. 26. 153-235 Ráth-Végh Károly, I Torbágyi­ét 54. 257-194 Rathmann Gyula ny. ezredes, 1. Táltos-u. 3. 167-079 RáthonyiÁkos, VI. Délibáb-n. 20. 129-004 Erzsébet kpti uj száma 420-065 Ráthonyi ÁUosné özv., VI. Deli báb-u. 20. 129-002 Erzsébet kpti uj száma 220-165 Ráthonyi «János újságíró, az Esti Újság belső munkatársa, XI. Horthy Miklós-körtér 7. 256-314 Rátonyl Imre dr. banktisztv.,XI. Qébics-u. 4/b. 256-881 Rátonyl Imre dr. hirlapiró, Vili. Ráltóczi-út 59. 0145-177 Rátonyl Zoltán ny. föv. á. eg. tanácsos, V. Kádár-u. 5. 112-439 Ratinol laboratórium túl. Haán Béláné özv., ciánozó váll.. VII. Péterfy 8ándor-u. 44. 0131-586 Rátkai Béla dr. nv. kir. járás- biró, V. Gróf Klebelsberg-u. 5. 113-359 Rá*’ ai Béláné dr.-né dr. Ro Mária szföv. iskola fogorvos, Fajd-u. 2. 150-749 tál Ferene sütödéje, n.Retek­153-279 lörgey Artnr-u. 24. 367-369 tai József Győri Textilraűvek v., v. Hollán-u. 8. 327-491 tai Károly dr., az Esti Kuril Irosl rovatvezetője, az Uj Fövá- fel. szerk., VIH. József-lcrt 26. 0144-307 kai Tivadar cégv., VI. Anker­í. 124-156 kóczy Bódog vitéz, huszár- edes özvegye, I. Zugligeti-át 49. 164-555 kóczy Nándor dr. orvos, „ rét. rk. tanár lakása, XI. Horthy Miklós-út 61. 269-446 Rendelése, VIII. Üllöi-út 78/b. A) pa­vilion 0141-500 Ratkovszky Ferenc müegyet. m. tanár, a Ganz és Tsa villamossági gép-, waggon- és hajógyár r.-t. igaz­gatója, II. Pasaréti-út 22. 157-884 Ratkovszky Károly min. tan. özvegye, n. Margit-krt 67. 155-092 Rátky István dr. vitéz, m. kir. 2. o. honvéd főtörzsorvos, belgyó­gyász, I.Istenhegyi-út 4/C.157-278 Rátky Rosette, i Rátky pensió túl., VII. Rákóozi-öt 36. 332-097 Rátonyl, lásd Ráthonyi. Rátskay Vendel és Ha redőny- és vasáru üzeme, III. Kenyeres-út 39. 162-883 Rattlnger Lajos autékarosszéria és kocsigyártó, XIV. Thökőly-út 144. 299-745 Rátvay Imre vitéz, ny. tábornok, I. Böszörményi-út 15. 156-291 Itátz, lásd Rácz. Ratzersdorl Armin ékszerke- resk., V. Csáky-u. 12. 111-530 Hau Jenő köszénbánya tlsztv., V. Szent István-tór 11. 112-563 Rau József tetőfedési vállalata, III. Kerék-u. 16. 362-517 Rauch Iván dr. v. kórh. főorvos, XI. Szent Gellért-tér 3. 258-700 Rauch Rezső üvegesmester, tükör- és táblaüvegrakt., VII. Kisdiófa-u. 12. 142-817 Rauchbauer Antalné őzv. sz. Breslmayer Vilma magánzó, VI. Nagymező-n. 21. 119-197 Ranchwerk Béla autóalkatrész keresk., VD3. Dngonits-n. 4. 135-416 Rauchwerk Jenőné műszaki és olajkeresk., VE. Romanelli-u. 36. 138-813 Raudnltz Lajos gyári képv., n. Görgey Artur-ü. 8. 167-143 Rauer Farkas Wolfgang dr. magántisztviselő, XI. Diószegi­ét 50. 456-780 Raunschburg Lajos dr., IV. 8emmelweis-u. 8. 385-084 Rausch Gyula fodráaztermei, V Gróf Tisza István-u. 5. Női terem 182-100 Úri terem 382-000 Rausch Mihály dr. min. titkár, n. Ostrom-u. 8/b. 858-326 Rauseh Vilma dohánykisárns. VII. István-út io. 132-978 Rauschenberger Gyula mi­niszteri müsz. tan., XII. Virányos­köz 3. 164-463 Rauscher Antal ilj. gyorsteher- autó és lovaskocsi fuvarozása, Ili. 8zőlökert-n. 19. 362-512 Rauscher Aurél dr. ny. min. tan., II. Corvin-tér 6. 167-232 Rauscher Bálint ári szabósága, VI. Bajnok-u. 7. 128-049 Rauscher Julianna áll. polg. isk. tanár, II. Corvin-tér 10. 167-458 Rauscher László magánhiv.. V. Pozsonyi-út 36. 493-252 Rauscher Ottó m. kir. százados, I. Petrezselyem-u. 17. 167-533 Rausnltz Erzsébet dr., dr. Ráczné orvos, VI. Teréz-krt 44. 125-615 Rausnltz György szöcs, szőrme- kikészitő és festőmester, XIII. Jász- n. 103. 290-271 Rausnltz Oszkár keresk., II. Pasaróti-út 31. 357-528 Rausnltz Tibor, I. 8zendy-u. 2. 358-213 Ráüss Károly dr., a m. kir. Orsz. Közegészségügyi Intézet ad- junetusa. Vili. Tavaszmező-u. 2. 137-978 Ravasz Árpád dr. lfj. szfőv. fogalmazó, XI. Vak Bottyán-u. 3. 256-767 Ravasz Árpádné sz. Dúzs Erzsé­bet o. tankerületi kir. főig. özvegye, XI. Fürj-u. 15/c. 256-919 Ravasz Illés szföv. tanár, XI. Ercsi­ül 10. 256-219 Ravasz László cukrász, I. K Tisz­ti na-krt 75. 150-284 Ravasz Ottó bankbizom., V. Bank- u. 3. 114-825 Tőzsdeidő alatt, V.8zabadság-téri7. 122-861 Ravazzlni Angelo festőművész lakása, n. Margit-krt 13. 167-206 Műterme, VI. Lövölde-tér 4. 316-309 Erzsébet kpti uj száma 421-074 Ravlcs József, a Ravios Hermann cég tulajdonosa, VI. Podmaniczky­и. 71. 123-974 Rayda Frigyes dr. orvos, Vili. Berzsenyi-n. 4. 845-190 Raymond-Whitcomb Ine. képviselete, az Ibusz Idegenfor­galmi, Beszerzési, Utazási és Szál­lítási r.-t.-nál, V. Vigadó-tér 2. 0881-133 Ruyon lonalkereskedelmi к. f. t., V. Bzéohenyi-u. 1.113-846 Rázga Zoltán serfözőmester, X. Malata-u. 10/a. 148-778 Razghu András dr. belgyógyász, egyetemi tanársegéd, V. Kobáry­u. 1«. 124-482 Ha nem felel: Orvoshivó *780-tf8ö Razghu Ernő lfj., 1. Krisztinn- krt 147. 366-7811 Rázsó Jenő mfibutor- és billiárd- asztalosmester, IX. Angval-u. 15. 137-106 Rázsó Kázmérné özv. m. kir. dohánykisárns, IX. Lónyay-u. 15. Í86-018 Rázsó Manó, V. Tátra-n. 20/b. 113 409 Rázsó Miklós gyógyszerész lakása, Vn. Nagyatádi 8zabó-u. 42/44. 140-765 Razsovitz József dr. ügyvéd. Vili. Népszinház-u. 13. 338-607 Reálgimnáziumok, lásd Gim­náziumok alatt. Reáliskolák, lásd Gimnáziumok alatt. Réb János ilj. füszer-éscsemege- keresk., I. liógodi-n. 49. 161-49l Reéb Mlklósné szállítási és fuva­rozási váll., Xin. 8zent László-u. 52. 290-390 Rebenwurzl Salamon és Izidor r.-t. orth. kóser szalámi­gyár. Gyár és iroda, VII. Kazinczy- u. 41. 144-945 Üzlet, VI. Laudon-u. 3. 125-051 Üzlet, VII. Éva-u. 19. 349-513 Rebenyák István dohánvkisárus, vn. Dob-u. 22. 139-207 Rebus vegyltizem, Bérczy Ká- roiyné és Társa, V. Akadénria-u. 20: 0121-450 Rechnitczer, lásd Rechnitzer. Rechnitz nyakkendő és divatcikk kereskedelmi k.f.t., V. Csákv-n. 16. 127-589 Rechnitz Béla ig. lakása (Re.cli- nitz Béla és fia) V. Auüch-u. 3. 112-875 Rechnitz Jenő könyvnyomdája, VI. Dessewffy-n. 6. 326-101 Rechnitz Kurt dr. nőorvos, vm. József-n. 31. 146-038 Rechnitzer Ernő Metropole tea- süteményüzem főlerakata, IX. Lónyay-u. 18/b. 181-139 Rechnitzer és Bruckner Erzsébet jéggyára, XIV. Hajtsár- út 153. 0296-323 Rechnitzer István gyáros, V. Koháry-u. 14. 116-431 Rechnitzer Jenő fűszer- és cse­ni egekeresk., IV. Haris-bazár 5. 188-336 Rechnitzer Sándor lakása, III. 8zemiöhegy-u. 42. 366-856 Recht István dr. egyet, tanár­segéd, V. FaikMiksa-u.10.122-072 Ha nem felel: Orvoshivó *186-986 Recht Sándorné szföv. tanárnő, VII. Rózsa-u. 38/a. 149-628 Rechtnltz Béláné özv., VI. Lendvay-u. 5. 121-805 Record műszaki felszerelő és építőipari szövetkezet, V. Csáky-u. 2/b. 0125-021 Record Női konfekció tizem, tnl. Halas Miksa, VII. Károly király­át 3/a. 142-601 Record orvos- és kórház- felszerelések szakválla­lata, túl. Fuhrmann M., VH. Rózsa­it. 8. 134-817 Recordszéncsuzda és tüzelő anyag nagykeresk., központi iroda, Sátoraljaújhely 24. Városi iroda: Vll. Rákóozi-út 12. 135-713 Record szövőipari kellékek gyára r.-t., XIII. Teve-u. 62. 291-786 291-798 Record tejkereskedelml vállalat, tnl. Pusztai Nándor, Új­pest, Deák Ferenc-u. 139. 294-226 Récsel Ödön, az Esti Kurír belső munkatársa, IX. ÜUői-ftt 71. 145-688 Récsey Dezső nemesvidi, ny. tá­bornok. I. Gömbös Gyula-út 66. 456-796 Récsey Gyula cukrászmester. Új­pest, istván-út 12. 494-841 Reeskó András dr. ügyvéd. IX. Lónyay-u. 62. 188-478 Reesnik Sándor pala- ós oseróp- fedömestor, XIV. Paskál-u. 5. 499-921 Réesy Ernöné, XIV. Thökölv- út 139. 296-503 Réeta Szervező, Ügykezelő, Ellenőrző k.f.t., magán- és tár­sasvállalatok számára, VI. Teréz- krt 46. 0122-331 Réczei Henrik dr. orvos, ideg- gyógyász, I. Hertelendy-u. 4/b. 167-655 Réczei Olivér dr. fakereskedő, I. Mészáros-u. 19. 0150-952 Réczey Mlklósné K. Magda, a Modern füzöszalon tnl., VIH. Szent- királyi-u. 33/35. 332-171 Red Star Line magyarországi vezérképv., Horti Elemér ig., V. Mária Valéria-u. 10. 0181-415 Redecha Rezső m. kir. fő­állatorvos, V. Csáky-u. 49/51. 493-057 Rédel György fa-és szénkeresk., irodai óra d. u. 4-ig., V. Pozsonyi­át 7. 112-453 Rédel Imre ilj., X. 8imor-n. 43. 142-505 Rédel Józsefné özv., VIH. József-krt 65. 136-960 Rédel Zoltán, a Pesti Tőzsde belső munkatársa, VIH. Német-u. 31. 149-495 Rédel Zsigmond autógumi szak­üzlete, VI. Mozsár-u. 7. 124-604 Rédey Tivadar dr. m. Nemzeti Múzeumi igazgató, (dr. Hoffmann E.) H. Bnday Lászió-n. 14. 0157-481 Rhédey György oki. gazda, Hl. Testvérhegy 20260. hrsz. 362-794 Redemptorissaszerzetesnők Szt Margit Leánygimnáziu­ma, Tanitónőképzője és Nevelő- intézete, XI. 8zent Imre berceg-út- ja 5/7. 258-334 Réder B. Béla és dr. Réder Zoltán orvos fogászati rendelése, H. Fö-u. 52. 152-524 Réder Testvérek gombgyára, Budafok, Felsősas-u. 22. 269-898 Réder Zoltán dr. orvos és Réder B. Béla fogászati rendelése, H. Fő­u. 52. 0152-524 Rédl Endre mérnök, V. Sziget- u. 19/a. 493-531 Rédl Gézáné élővirágkereskedő, U. Mária-tér 4. 367-700 Rédl István államvasnti mérnök, XIV. Szent Domonkos-u. 19. 137-081 Rédl Jenő oki. mérnök, ny. posta- műszaki főigazgató, XIV. Szent Do­monkos-u. 18. 132-828 Rédl Jonke és Társa, lásd Jonke és Társa. Redlich D. bankháza, osztálysors­jegy föárnsitó, bejárat Pilvax-köz, IV. Városház-u. 14. 188-140 Redlich Kornél és társa bank­üzlet, V. Kossuth Lajos-tór 16/17. 0115-694 Redlich Kornélné, V. Kálrnán- n. 14. 114-913­Redlich Miklós, VI Hegedűs 8ándor-u. 26. 119-447 Erzsébet kpti.uj száma 221-105 Redlich Oszkár titkár, VI. Teréz- krt 40/42. 316-480 Redlich Vilmos keresk. ügynök­sége, VI. Jókai-tér 10. 121-487 Rédly Károly ny. kir. tőrvsz. bíró, n. fö-u. io. 152-828 Rédly Sándor dr. orvos, I. Krisz- tina-krt 83. 150-888 Redner Arnold mészáros lakása, IX. Üllöi-út 63. 133-279 Redner Kálmán mészáros, V. Szent István-krt 12. 123-111 Redner Olga, II. Julia-ét 6. 853-426 Redő Ignác kttlőnl. reklámcikkek és celluloiiláruk gyára, Vili. Sárkánv­u. 5. 134-490 -141-273 Redő Kálmán lakása,Vili. Fiumei­ét 25. 149-791 Hcdőnylpar Halász és Her- linger túl. Halász József, X. Belső Jászberényi-ét 2. 148-828 Reduetorgyár, Ralogh Ferenc,VI. Dóvai-u. 20. 0291-818 Redward F. G. angol követség title., II. Trombitás-ét 23. 152-922

Next

/
Oldalképek
Tartalom