Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora - L

Löbl A központ Hiiösa élt keressük ki i legújabb kiadású hivatalos oövsattt Löbl Marcell, a Hazai fatermelő r.-t. vezérig., V. Béla-u. 8. Aut 121-56 Lakása : VI. Ötvös-u. 29. Aut 287“66 Löbl Mihály mészárosm., IX. Pipa-u. 4. Aut 857-57 Löbl Nándor r.-t. ig., VH. Damjanich- u. 38. J 386-03 Löbl Ödön, V. Pozsonyi-út 11. Aut 117-65 Löbl S. és fia nagyvágók, IX. Kőzp. vásárcsarnok Aut 855-80 Löbl Sándor földbirtokos, VI. Benczur­n. 7., Aut 280-84 Löbl Vilmosné özv. magánzónő, IV. Ferenc József-rkp. 27. Aut 834-05 Löbl Zsigmond háztul. és földbirtokos, VI. Teréz-körut 25. Aut 138-04 Löbl Zsigmond, Modern Garage és autó- keresk. váll., V]. Dévai-u. 20. AL 908-60 Löblovitz Zsigmond könyv- és papir- keresk., könyvnyomda, könyvköt., tan- szerváll., VH. Tbököly-út 40. J 328-48 Löcherer Géza m. kir. pénzügyi könyv­szakértő, II. Batthyány-u. 48. Aut 517-02 Löcherer Tamás Angyal gyógyszer­tára, IX. üllöí-út .f9. Aut 862-34 Löff Jenő bőrkeresk., VII. Csányi-u. 10. J 451-68 Löfkovits Izidor épület- és mülakatos, VII. Almá8sy-tér 8. J 404-92 Löffler Arnold könyvkötészete, VE. Horánszky-u. 8. J 355-95 Löffler és társai banküzlet (1 m. á.) V. Vécsey-u. 1. Aut 101-18 Hautzinger Sándor cégvezető lakása, IX. Üllői-út 121. J 300-61 Löffler Gyula bankár,V.WekerJe Sándor­u. io. AL 978-56 Löffler J. dobánytözsde (Nyilv. á.) V. Pozsonyi-út 4/b. Aut 256-71 Löffler Jakab kárpitos üzeme, VE. Karpfenstein-u. 10. J 379-86 Löffler László dr. fogorvos, VI. Pod- maniczky-n. 18. AL 993-62 Löffler Miksa dr. orvos, VI. Csengery­u. 52. Aut 145-75 Löffler S. Sándor építész, Hl. Lajos- n. 33. Aut 518-01 Löffler Simon kötő-szövő üzem, (1 m. á.) IX. Ipar-u. 13. J 446-62 Löké Andor lakása, V. Váci-út 16. AL 970-16 Löllbach Gusztáv dr. ügyvéd (1 m. á.) 1. Villányi-út 1/b. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 17“83 Lőrincz Béla speciális motorkerékpár- és autójavító üzeme, VIH. Conti-u. 28. J 410-17 Lőrincz Béla dr. szülész-nöorvos, kórb. főorvos, Újpest, József-n. 41. Automata állomásokiól éli szőr *924-90-et kell tárcsázni AU 50-02 Lőrincz Ernő könyvkeresk., VIH. üllői-út 18. J 313-05 Lörincz Ferenc cipőgyároB, vu. Tst- ván-út 24. J 344-94 Lörincz Géza csillárg.város lakása, I. Horthy Miklós-út 10. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni Lá 19-15 Lörincz István sütöm., VI. Bajza-u. 44. ▲L 972-09 Lörincz Jenő Linolenmkeresk.. Vili. Népszinház-u. 37. J 455-21 Lörincz Oszkár, a Bhakn-Do csillár- gyár ig., Vili. Kistaludv-u. 28/a. J 302-94 Lörincz Pál és Vince lakatosmest.. Vili. Futó-u. 43. J 342-65 Lőrintz János ciánozó, féregirtó és takarítási váll., VI. Berlini-tér 2. Aut 150-29 Lőrincze Jenő gyógyszerész, II. Vér- mezö-út 8. Aut 566-12 Lörincz! Mihály főmérnök, V. Pozso- nyi-út 2/b. Aut 152-92 Lörinczi Sándor sütő-, cukrász-, hus- és vegyipari gépgyártó és javító műhely, VII. Hákóczi-út 56. J 460-85 Lőrinczy Gábor dr. m. kir. posta­titkár, I. Maros-u. 29. Aut 552-39 Lőrinczy Sándor dr. vitéz, a Magyar Hirdető Iroda r.-t. ig., I. Döbrentei-u. 11. Aut 541-29 Lőrinczy Vilma operaénekesnő, a m. kir. Operaház tagja, II. Margit-krt 58. Aut 574-88 Lőry Imre r.-t. ig., V. Vigszinház-u. 5. ▲L 911-63 Lövinger, 1. Löwinger. Lövölde, 1. Budapesti polgári lövészegyl. Lövöldepark vendéglő, túl. Sipos Gyula (Nyilv. á) II. Marcibányi-tér 6. Aut 527-93 Lövy, 1. Löwy. Löw Andor dr. ügyvéd, Vili. Bériro- csis-u. 17. J 344-34 Löw Antal dr. ügyvéd irodája, VI. Teréz- krt 5. Aut 222-36 Löw B. Béla fűszer-, liszt- és hüvelyes- keresk., VI. Nagymező-u. 64. Aut 129-20 Löw Ernő, a Magy. Ált. Kőszénbánya r.-t. cégv. főmérnöke, V. Lipót-krt 3. ▲L 911-57 Löw Farkas keresk., VII. Hársra-u. 25. J 416-88 Löw Henrik bor-, sör- és pálinkakeresk. (Nyilv. á.) VI. Hungária-krt 84. AL 902-67 LÖw István, 11. Kükül!ö-u 2. Aut 642-37 Löw József bömagykeresk., cégtnlajd. Kornhauser és Tauszk, VI. Panlay Ede-u. 20. Aut 225-19 Löw Leó táskagyáros, isk., piaci-táskák és utazóbőrőnd. gyártása, VHI. Mátyás­tér 14. J 333-78 Löw Lóránt dr. ós Lévv Béla dr. ügv- védek, V. Deák Ferenc-u. 18. Aut 800-06 Aut 800-90 Löw Lóránt dr. lakása : VI. Hajós-u. 24. ▲L 965-30 Löw Sámuel dr. főorvos, V. Vigadó­n. 2. Aut 811-43 Löw Sándorné özv., VIH. lózsef- krt 81. J 352-68 Lőw Sándor r.-t. selyem-, szövet- és bélésáruk keresk., IV. Hajó-u. 3. Aut 826-75 Löw Tibor dr. kir. tőrvsz. tanács­elnök, IX. Lónyay-u. 49. Aut 877-35 Lőw Zoltán bankig. (Ej. kikapcs.) V. Honvéd-u. 16. Aut 239-36 Loewe Adolf kir. tan., nányaig., V. Katona József-n. 21. Aut 275-38 Loewe & Co A. G. Berlin Magyar- országi vezérképviselete, Gábor Béla gé­pészmérnök, V. Kálmán-u. 17. Aut 283-66 Löwe Károly dr. ügyvéd (Kisbirt. orsz. földhitelint.) V. Géza-n. 2. Aut 244-06 Löwenberg József sütöde, VIH. Rá- kóczi-út 65. J 321-53 Löwengard Cornélla, 1. Naphegy-u.5. Aut 509-79 LöwengardjGyula dr. ügyvéd, VHI. József-n. 15. J 362-52 Löwenhelm Llpót szállítmányozó, V. 8zalay-u. 2. AL 910-20 Löwenstein Alajos, a Steyr müvek keresk. r.-t. cégv., I. Lógody-u. 3. Áut 572-52. Löwenstein Andor magánhivatalnok, VH. Akácfa-u. 20. J 445-29 Löwenstein Antal cs. és kir. ndv. szállító sütödéje (1 m. á.) 1. Attila-u. 25 Aut 512-90 Löwenstein Árpád dr. ügyvéd, V. Vilmos császár-út 16. Aut 806-26 Löwenstein és társa gabona-, ter­mény- és takarmánykeresk., V. Kohárv- n. 19/a. AL 972-49 Löwenstein Ignác villanyszerelő (Sza­bados M.) VI. Eötvös-u. 33 Aut 150-35 Löwenstein M. utóda Horváth Nándor m. kir. udv. szállító, fűszer-, csemege-, ital­áru-nagy keresk. Haen konyha és sütöde, IV. Türr István-u. 7. #Aut 879-80 Főnök lakása: I. Krisztina-krt 55. Aut 506-49 Löwenstein Samu cégv., V. Visegrádi­n. 40. AL 976-06 Löwenstein Sándor faügynöks. és bízom., V. Alkotmány-u. 16. Aut 285-84 Lövi 1. Lőwy. Lövinger Ábrahám férüszabóm., V. Tükör-u. 3. AL 983-45 Lövinger Béla vas- és fémkeresk., VH Hársfa-n. 53. J 411-71 Lövinger Vilmos keresk. egyeztető irodája, VI. Lázár-u. 7. AL 972-92 Löwinger Árpád a Magyar leszámitoló- és pénzváltóbank cégvez., I. Mártonhegyi­út 61. Aut 51ÍV35 Löwinger Gyulán é özv. V. Bálvány­u. 22. Aut 232-86 Löwinger Henrik irodai és írógép- kellékek keresk., VH. Kazár-n. 16. AL 966-49 Központok rövidített jelzései: Aut=Automata, J = József, K = Kőbánya, L= Lipót, Lá = Lágymányos, U = Újpest 244

Next

/
Oldalképek
Tartalom