A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - F

félcUffal Ferenczy Fenyő Miklós, a Sebő és társa cég beltagja, V. Pozsonyi-út 39. 293-071 Fenyő Miksa, export-import, tál. özv. Fenyő Miksáné, V. ViBegrádi­□. 17. 111-509 Fenyő Miksa és Fenyő Andor la­kásberendezési váll., bntorkeresk, V. Honvéd-n. 2. 0127-051 Fenyő Sándor, a Fővárosi nagy- mozgó és filmipari r.-t. ig., vn. Alsó- erdőaor 8. 225-262 Fenyő Sándor, a Magyar Ált. Hitelbank tisztv., XII. Fery Oszkár­ig 45. 367-642 Fenyő Sándor Bőrgyári alig., X. Szápáry-n. 30. 137-198 Fenyő Sándor dr. ügyvéd, vm. Rákóczi-út 19. 137-701 Fenyő Tibor, V. Hollán-n. 41. 299-396 Fenyő Tibor teabehozatala. VI. Király-utca 102. 0221-855 Lakása, V. Klotild-u. 10/b. 129-857 Fenyő Vilmos hal-és rákkeresk., IX. Vámház-krt-i vásárcsarnok 113/116. sz. fülke 0185-450 Fenyő Vilmos dr. ügyvéd irodá­ja, V. Nádor-u. 4. 380-104 Lakása, V. Alkotmány-u. 20. 129-673 Fenyő Zoltán vállalkozó, VI. Sziv-u. 26. 312-749 Fenyőértékesitő Szövetke­zet, V. FalkMiksa-u. 6. 128-775 Fenyőfa import k.f.t. (Kántor Elek lakása), V. Fáik Miksa-u. 6. 110-284 Fenyves Aladár, a Varda fa­ipari rt. Sarajevo cég, magyarorsz. képv.. V. Felka-u. 3. 298-051 Fenyves Ármin és társa fes­ték- és olajnagykere6k., VI. Vörös- marty-u. 23. 220-815 Fenyves áruház r—t., IX. Cal- vin-tér 7. Központja #185-870 Fenyves Dezső ig. 184-715 Fenyves Dezső lakása, XIV. Stefá- nia-át 43. 296-887 Gyárüzem : XIV. Czobor-u. öl. 497- 585 Fenyves Béla faügynökség, VI. Csengery-n. 52. 119-829 Fenyves Béla operaénekes, ének­tanár, VI. Jókai-u. 12. 110-954 Fenyves Béla dr. ügyvéd, V. Klotild-u. 12/b. 120-343 Fenyves Bélánéözv. magánzó, II. Veronika-u. 4. 367-041 Fenyves és Fodor aranyműves és ékszerész, IV. Kossuth Lajos a- 21 185-326 rv. Régiposta-u. 1. 187-422 Fenyves Ferenc drognísta, VI Vilmos császár-út 17. 122-504 Fenyves Ferenc droguista. vm. József-krt 59/61. 340-898 Fenyves Ferenc fehérnemlí- üzeme, VH. Akácfa-u.20. 227-165 Fenyves Gábor úri és női divat- árnkeresk., EX. Tompa-u. 15/a. 337-479 Fenyves gyógyszertár, túl Fenyves Miksa gyógyszerész, VI. Teréz-krt 22. 122-454 Fenyves Gynla dr. ügyvéd, Vm. József-krt 14. 142-356 Fenyves Bajnalka tisztv., vn. Dob-u. 106. 425-581 Fenyves Ignácné nagykeresk. öz­vegye, m.Kupeczky-u.4. 358-182 Fenyves Ignácné özv., VII. Dob-u. 16. 427-458 Fenyves István építési irodája. V. Zoltán-u. 8. 0128-619 Lakása, V. Szent István-pavk 26. 498- 046 Fenyves Jenő dr.,IV. Eskü-tér 1. 388-197 Fenyves Jenő dr. ny. áll. szá­zados, V. 8zemélynük-u. 9/11. 121-895 Fenyves Károly György dr. ügyvéd, V. Fáik Miksa-u. 16. 128-958 Fenyve8 Lajos, V. Pozsonyi­út li. 493-487 Fenyves László dr. orvos, fog­orvos, I. Attiia-u. 67. 160-492 Fenyves Lászlóné szül. Madaras Klára, V. Csanády-u. 21. 490-076 Fenyves Llpót dr. ügyvéd, V. Tátraru. 15/a. 121-743 Fenyves Miksáné, női diszgal lérüzeme, VH. Akácfa-u. 4. 225- 268 Fenyves Péter vezérig.. V. Tátra- u. u. 112-909 Fenyves Sándor, a B. Spiegler & tíőbne ügynöks.. VI. Révay-n. 3. 117-502 Lakása, II. Margit-krt 6/b. 167-018 Fenyves Sándor gyárigazgató lakása, XIV. Gróf Zichy Góza-u. 5. 427-157 Fenyves Sándor tanár és ifj. dr. Reitzer Béla, n. Pálffy-tér 4. 353-697 Fenyves Sándorné ny. ptkp. főtan, özvegye, VI. Teréz-krt 37. 319-820 Fenyves Zoltán dr. orvos, V. Csáky-u. 20. 0128-025 Fenyvesi Aladár fehérneműké- szitó és divatárukeresk., Vili. Ba- ross-n. 75. 340-230 Fenyvesi Emilné özv., n. Ady Endre-u. 2. 353-738 Fenyvesi István posta s.-ellenör, Kispest, Vas Gereben-u. 68. 149-399 Fenyvesi Jenő államilag vizs­gázott fogász, VII. Thökölv-út 6. 426-688 Fenyvesi József ny. m. kir. pénzügyőri felügy., Újpest, Lorántffy Zsuzsanna-u. 8. 494-001 Fenvvesl József dr. belgyó­gyász, szakorvos, a Charité láb. al­orvosa, Vm. Rőkk Bzilárd-n. 6. 135- 573 Fenyvesi Lajos asztalosmester, XI. Váli-u. 4. 459-027 Fenyvesi Mayer orthopäd cipész­mester, Vn. Madách Imre-út 1. 423-554 Lakása, VH. Károly király-6t 3/c. 226- 518 Fenyvesi Sámuel bitoktató, III. Zsigmond király-útja 49. 167-253 Fenyvesi Soma gépészmérnök, ny. máv. mttsz. főtanácsos, VI. Szé­kely Bertalan-u. 2/c. 126-597 Fenyvesi Zoltán gépészmérnök. II. Ady Endre-u. 2. 153-641 Fenyvessy Arnoldné m. kir. itélötáblabiró özvegye, VII. Wesse­lényid. 15. 223-941 Fenyvessy Éva szinmtlvésznö. VII. Erzsébet-krt 13. 220-490 Fenyvessy György oki. gépész- mérnök, Vm. Kisfaludy-u. 22. 340-892 Feördeős, lásd Fürdős nevek előtt. Fér Gyula cukrász, VII. Csengery­Q- 7 421-660 Ferber József dr. orvos, Rákos­hegy, Kossuth Lajos-n. 1/b. Tárcsázza először a +148-570 számot, azután kérje Rákoshegy 18 Ferda Gyula gabona- és termény- ügynőkBég, V. Szent István-krt 3. 126-915 Ferda Manyi dr. Lányiné női divat­üzlet, IV. Váei-n. 11/b. 0381-556 Lakása,IV.Eskü-téri. 0186-133 Ferdényi Ferenc dohánykisárns, V. Akadémia-u. 16. 113-461 Ferdinand gyógyszertár, túl. Róth Manó, V Váci-út34. 291-626 Ferdlnánd Lajos oki. trépés*- mérnök és bajóépitömérnök, XI. öasadi-út 148. 256-565 Ferdlnánd-téri fuvarosok, VI. Bulcsu-u. 23/b. 0291-798 Ferdinandy Gejza iparügyi min. főmérnök, Vili. Uilöi-út 44. 136- 588 Ferdinandy Gézáné államtitkár özvegye. Vili. József-krt 66. 140-729 Ferdinándy György dr. O.T.l orvosfogalmazó, XI. Vas Gereben­u. io. 256-244 Ferdinándy László dr. ügyvéd, P.-P.-S.-K.-K vm tb. t. főügyésze. VII. Rákéczi-út 38. 225-444 Féreghy Oszkár rendőrfőtaná- osos, XII. Böszörményi-űt 3/c. 166-064 Ferenc-csatorna részvény­társulat, XII.Csaba-u. 7'a. 154-555 Ferenc József keseröviz­forrás, tnl. Hirschler Mór. 8zét- küldési igazgatóság, XI. Kelenföld. Dobogó-űt 37. 259-701 Tulajdonos Hirschler Mór, VH. Vil­ma királynö-üt 45. 0421-364 Ferenc József nevelőinté­zet, n. Uona-n. 4 151-307 Ferenc József rkp. 3 sz. bérház, túl. Krausz Castelli Ernő, IV. Ferenc Józseí-rkp. 3. 186-425 Ferencz Árpádné szül. Balykó Erssébet, VI. Izabella-n. 83. 312-692 Ferencz Emil dr. máv. tanácsos, I. Tábor-u. 1. 360-715 Ferencz Ernő angol nri szabó, VH. Erssóbet-krt 17. 421-824 Ferencz Gábor dr. belgyógyász és tüdöszakorvos, VTL Erzsébet krt 24 422-536 Ferencz Ignácné, szül. Incze Eszter dohány kisárus, IX. Erkel-n. 4. 188-446 Ferencz I mre Jl j. müegyet .tanár­segéd, oki. gépészmérnök. XII. Isíen­hegyi-út 20,0). 167-343 Ferenez István ny. államrendőr- ségi detektív, vm. Uilöi-út 52/b. 142-493 Ferencz József sütőipari k.f.t., II. Batthyány-a. 26. 155-423 Ferenez Oszkárné sz. Dnbis Rózsi lakása, IV. Petőfi Sándor­ig 10. 384-353 Ferencz Pál dr. gyermekorvos, VI. Vilmos császár-út 55. 124-799 Ferencz Sándor dr. orvos, VII. Erzsébet-krt 16. 422-524 FerenczZoltánné dr.-né özv. vitéz, I. Krisztina-tér 2. 152-788 Ferenci, Ferenczi, lásd Ferenczy. Ferencrendl országúti plé­bánia, lásd Plébániabivátalok. Ferencrendl zárda, Belváros. IV. Ferenciek-tere 8. 185-247 Ferencsik János, a m. kir. Ope­raház karmestere, 1. Attila-n. 67. 160-482 Ferencvárosi állomás, Máv., lásd Államvasutak. Ferencvárosi cukorkaház, tnl Sándor Győző, IX Mester-n. 27. 132-272 Ferencvárosi Kaszinó, IX Ül­löi-út 115/a. 139-770 Ferencvárosi r. k. plébánia hivatal, lásd Plébániahivatalok. Ferencvárosi Torna Club, IX Üiiöi-út 129. 134-948 Vendéglő túl., Farkas Pál 138-196 Tennisz- és jégpálya 140-513 Evezősoszt. F.T.C. evezős clnbháza, V. Latorca-u. és Újpesti dunapart sarok 291-292 Ferencz, lásd Ferenc. Ferenczfl JAnosné özv. dobánykisáru», XI. Horthy Miklós­át 2. 258-611 Ferenchalmi Andor úri és egyenrnhaszabó, IX. Ráday-u. 16. 384-048 Ferenczhalmy Alfréd vitéz, cégv. és nagykeresk., Pestszent- erzsébet, Nagy Györy István-u. 23. 147-595 Ferenci Lajos r.-t. cégvezető, n Pasaréti-út 189. 364-222 Ferenczi Aladár oki. gépész­mérnök, XII. Böszőrmónyi-út 3/a. 153-302 Ferenczi EdénC özv., IV. Bern- melweis-u. 17. 189-331 Ferenczi Endréné Napsugár- Háziipar, II Jnlia-n. 6. 354-156 Ferenczi Gyula mérlegiizein és raktár, cégtul. Ferenczi Hona. IX. Mátyás-u. 5. 188-753 Ferenczi Izsó dr. ny. állam­titkár, XII. Csemegi-u. 5. 152-646 Ferenczi József lakatosmester, vm. Horánszky-u. 8. 134-635 Ferenczi József málnapréselő és gyümölcsfeldolgozó üzeme, IX. Soroksári-út 43. 136-956 Lakása, Vm. Horánszky-n. 1. 132-124 Ferenczi Lajos hentes és mé­száros, VI. Szinyei Merse-n 14. 315-094 Ferenczi Lajos dr., a Magyar Jelzáloghitelbank ügyv. ig., V Ná­dor-u. 5. 181-607 Ferenczi László tervező, kárpi­tosmester, Vm. József-n. 29. 141-594 Ferenczi Marcell lg., IV. Plaris- ta-u. 4. 0188-963 Ferenczi Márta táncosnő, VII. Károly király-út 5. 227-959 Ferenczi Miklós hat. eng. vil­lany-, viz-, gázszerelő és berendező, vm. Ludoviceum-u. 4. 183-553 Ferenczi Ödönné özv., V Klotild-u. io/b. 327-415 Ferenczi Pál, a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Bank ny. cégv., XI Vá­sárhelyi Pál-u. 12. 259-981 Ferenczi Pál csillár- és lakás­díszítő váll., IV. Kecskeméti-u. 14. 388-048 Ferenczi Pálné sz. Szabó Erzsébet, m. tisztv., V. Nádor-u. 11. 310-966 Ferenczi Sándor igazgató, V. Rudolf trónörökös-tér 1. 327-434 Ferenczi Sándorné dr.-né özv., I. liisznyai-n. ti. 357-387 Ferenezy András, Vili. József- krt 69. 333-680 Ferenezy Béni szobrászművész, VII. Dohány-u. 57. 224-745 Ferenczy Dezső lakberendező- iparművész, müasztalosmester, V. Alkotmány-u. 6. 124-702 Ferenczy Emil min. tan., ny. iparokt. kir. főig., Vili Gvulai PA1­n. 5. 139-553 Ferenezy Endre dr.bpestiközp. kir. járásbíró, VI. Podinaniezky­u. 18. 113-323 Ferenezy Enoch dr. m. kir. rendőrtan., Rákospalota. Bethlen­u. 65. 294-422 Ferenczy Ernőné özv., Első rákospalotai temetésrend. intézet, Rákospalota, Horthy Miklós-út 47. 294-079 Ferenczy János eipőkeresk.,Vlil. József-krt 48, 142-309 Ferenczy Jenőné dr.-né posta- kezelőnő, VUI. Gyulai Pál-u. 9. #144-504 Ferenczy Károly, a Magyar Orsi. Tudósító főszerk. 11. Hidegkúti­ét 39/a. 164-708 Ferenczy Károly m. kir. gazda­sági főtan., H. Margit-krt 39. 367-789 Ferenczy Károly dr., ÍI. Garas- u. 24. 153-629 Ferenczy Károly dr. fogorvos, rőntgenologus, IV. Kossuth Lajos- u. 1. I. lépcső 189-011 Ferenczy Károly Sándor kocsigyártó, VU. Aréna-üt 46. 428-031 Ferenczy László ipartestületi főjegyző.X.Magyarok Nagyasszonya- tér 7. 145-608 Ferenczy Marianne színésznő, VII. Neldlejts-u. 41. 420-424 Ferenczy Márta magánzó, VI. Rózsa-n. 98. 310-838 Ferenczy Miklós dr. orvos, XIV. Erzsébet királyne-útja 2/d. 220-289 Ferenczy Noémi, IV. Deák Pe­renc-tór 3. 384-310 Ferenczy Ödön oki. gépészmér­nök. V. Légrády Károly-u. 11. 290-004 Ferenczy Pál oki. gépészmérnök, elektromérnök, XII. Táltos-o 16. 155-043 Ferda Manyi IV. Váci-u. 11/b.- 381-556 119 BőrretikUlökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom