A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - L

Lukács Lakács Lászlóné ny. miniszter­elnök özvegye. VI. Benczur-n. 21. 220-035 Lakács Leó dr. ügyvéd, V. Fáik Miksa-n. 10. 311-523 Lukács M. kesztyű- és szövöttáru- keresk., IV. Kigyó-u. 5. 187-658 Fióküzlete, IV. Petőfi 8ándor-n. 16 389-156 Lakács Margit a Nemzeti Szín­ház tagja, n. Pasaréti-út 117. 364-243 Lakács Márton fa- és szénkeresk., V. Ujpesti-rkp. 7. 124-891 Lakács Miklós keresk., vm. Be zerédj-u. 13. 138-696 Lakács Miklós keresk. képvise­letek, VII. Wesselényi-u. 26. 423-859 Lakács Miklós lakása, VI. Bulyov- szky-n. 16. 126-039 Lukács Miklós műbútorasztalos, épület-, portál-, üzlet- és lakás­berendező, V. Hollán-u. 9. 129-240 Lakács Miklósáé özv.,V. Géza- u. 7. 310-854 Lakács Miksa, a Lukács harisnya gyár k.f.t. beltagjának lakása, VI. Hajós-u. 25. 127-761 Lakács Miksa, a Magyar ált. hi­telbank igazgatóhelyettese, V. Katona József-u. 41. 127-535 Lakács Mór bőrkeresk., Újpest, Árpád-út 61. 494-789 Lakács Móric dr. ügyvéd, vm. József-krt 30/32. 132-990 Lakács Oszkár gabona- és ter­ménybizományos, a Magyar Alt. Hi­telbank ny. cégv., V Gróf Klebels- berg-u. 6. 128-938 Lakács Ödön ny. pénzügymi­niszteri miniszteri osztályfőnök, n Lánchid-n. 23. 357-300 Lakács Ödön tűzifa- és szén- nagykeresk., gőzfavágó üzeme, Vili Orozy-út 14/b. 133-754 Lakács Ödön drM XI. Vak Boty­tyán-n. 4. 258-092 Lakács Pál oki. zenetanár, VI. Podmaniczky-n. 73. 327-910 Lakács Pál dr. orvos, belgyó­gyász, V. Erzsébet-tér 3. 380-358 Ha nem felel: Orvoshivó *180-986 Lakács Pálné m. kir. postahiv. ig. özvegye, XI. 8chweidel-u. 39. 256-688 Lakács Péter dr. ügyvéd, V. Csáky n. 14. 311-586 Lakács r.-t. cukrászda, bonbon- és osokoládégyár, VI. Andrássy-út 70. Rendelést felvevő iroda 120-896 113-079 Föüzlete (kizárólag vendégek ren­delkezésére) 115-402 Belvárost üzlete, IV. Váci-u. 7. 187-598 Dnnaparti üzlete és terrasz, V. Wnrm-n.2. 180-232 182-498 Lakács Róbert dr. ügyvéd, VI Mussolini-tér 1. 319-867 Lakács S. és fiai cipőáruháza, vm. Népszinbáz-o. 25. 130-870 Lukács Sándor építési vállalkozó, VI. Király-n. 88. 420-871 Lakács Sándor m. kir. F. M. ált. eng. ingatlanközvetítő iroda, VEI. Dohány-u. 34. 423-835 Lakács Sándor magánzó lakása, VL Andrássy-út 70. 124-472 Lakács Sándor dr. orvos, X. Hölgy-u. 35. 148-014 Lukács Sándor dr. ügyvéd, V. Phőnlx-u. 2. 115-966 Lakács Sándorné, V Fáik Miksa-n. 4. 326-442 Lakács Sándorné és Társa drogéria, V. Berlini-tér 8. 122-568 Lakács Slmonné dr.-né vitéz, Sebeök Márta külügymin. o. tan. özvegye, I. Mikó-n. 2. 161-280 Lakács testvérek uradalma, Csömör, major. Tárcsázza először a *297-388 számot, azután kérje Csömör 1 Lakács Tibor, n. Margit-krt 29. 167-529 KiilfSÍdi levelezését és csomagját leggyorsabban légipostával szállíthatja. Lukács Tibor rövid- és papiráru- nagykeresk., VII. Dob-u. 40. 422-490 Lakása, VH. Nyár-u. 30. 423-860 Lukács Tiborné, V. Pozsonyi­ét 3. 120-069 Lakács Tihamér dr. takarék- pénztári főügyész, ügyvéd irodája, V. Deák Ferenc-n. 5. O# 181-890 Lukács-utca 1. sz. ház ház­felügyelője, 111. Lnkács-n. 1. 357-650 Lakács V. szücsmester, IV. Petőfi­tér 2. 183-330 Lakács Vilmos dr. ügyvéd, vm Népszinház-u. 13. 130-254 Lakács Zoltán hasára- és cse- megekeresk üzlete és lakása, VII Rottenbiller-a. 58. 425-578 Lakács Zoltán dr.kir. ítélőtáblái biró, XII. Királyhágó-tér 3. 155-801 Lukács Zoltán dr. kövecsest, tb. főszolgabíró, vm. tüzrendészeti fel­ügyelő, I. Mátray-u. 9. 167-479 Lukáts Adél dobánykisáros, VI. Andrássy-út 99. 221-402 Lakáts Antal dr. etrekarcsai, or­vos, VI. Podmaniezky-u. 57. 112-986 Lakáts Jenó magántisztv., V. Légrády Károly-u. 50. 493-302 Lukáts Jenó dr., a bpesti kir. törvényszék elnöke lakása, IX. Öllői­6t 121. 144-983 Lakáts Jenöné dr.-né, orvos özvegye, IV. Galamb-u. 4. 388-186 Lukáts József dr. erzsébetvárosi, a Pénzintézeti Központ cégvezetője, XI. Bercsényi-u. 13/a. 256-639 Lukáts Károly dr. állatorvos, XIV. Ajtósi Dürer-sor 7. 227-313 Lakáts Magda etrekarcsai, XIV. 8tefánia-út 26. 497-194 Lukáts Pál ettre-karcsai, Oki. gépészmérnök, B.Bz.K.R.T. müsz. tan., IX. Mester-n. 9. 349-550 Lakáts Valéria áll. tanítónő, X. Üllöi-út 124. 348-737 Lukáts Zoltán dr. törvszéki biró, VII. Éva-u. 22. 423-785 Lukácsi Gábor ari-nól divat és méteráru üzlete, X. Belső Jász- berényi-út 1. 348-650 Lakácsy Béladr. sei észfőorvos, IX. Üllöi-út 11/13. 381-170 Lakácsy István dr., XI. Horthy Miklós-út 36. 468-195 Lakácsy Józsel dr. orvos, Vm. Üllöi-út 30. 146-186 Lukácsy József dr. szföv. fő­jegyző, IV. Petőfi 8ándor-u. 7. 188-561 Lakácsy Károlyné özv. korcs- máros. V. Visegrádi-u. 43/45. 292-711 Lukácsy Zoltán Kigyó-gyógy- szertára, Rákosszentmihály, Pálffy János-iér 12. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 19 Lukácsovlch Lajos hírlapíró, XI. HorthyMiklós-Út 35. 269-205 Lukácsovics és Farkas csónab­épitö- és javitómühely, XIII. Nép­sziget, Cserkész vizitelep 295-725 Lakácsy, lásd Lukácsi. Lakás Vilmos ny. B.Bz.K.R.T. ig. h., XI. Horthy Miklós-út 6. 259-105 Lakás Vilmos ifj. o.kl. gépész- mérnök. a Röck István és Első Brünni Gépgyár r.-t. főmérnöke, IX. Högyes Endre-n. 2. 186-670 Lukász Alfonz dr. posta titkár, XII. Gömbös Gyula-út 49/c. 353-967 Lnkász Gabriella szföv. polg. isk. tanárnő, Csillaghegy, Mátyás király-út 66. 363-570 Lakász Gizella oszt. sorsjegy fő- etárusitó, dohánykülönlegességi áru­da, II. Batthyány-tér 6. 357-307 Lukász Lajos aolomata-kályhák és tűzhelyek gyártása, VI. Teréz­krt 22. 110-347 Lakáts, lásd Lakács. Lakavecz Ferenc, IX. Tompa- u. 12. 132-844 Lukavszky Kornél ny. tüzérez­redes, n. Margit-krt. 5/ft. 356-560 Lakcslcs Pálné dr.*né főlek, r. egyet. m. tanár özvegye, XI. Szent Gellért-tér 8. 256-497 Lakhaap Sándor sirköüzem, X. Kozma-u. 5. 148-237 Lnkicsné Maliász Edit, IX. Bakáts-n. 8. 185-122 Lukits Ilona magántisztv., Rákos­palota, Eötvös-u. 150. 494-266 Lakits Lajosáé festék- és háztar­tási üzlet, XII. Nagyenyed-n. 12. 357-418 Luklnich Imre dr. egyet, tanár, XII. Városmajor-u. 25/a. 166-651 Lnkovic Luka jugoszláv követ- ségi tan., VL Vilma királynö-út 16. 220-036 Lukovlch Aladár dr. m. kir. gazdasági főtan , IX. Mester-n. 33/35. 138-003 Lakovlts István építészmérnök, V. Hollán-u. 13/15. 114-544 Lakovlts Istvánné özv.. VT Benczúr a. 12. 420-021 Lukóy Emil vitéz, építőmester, ü Battai-u. 12/a. 164-048 Lnksch Emilné Id. özv. vo­nalozó int. és könyvkötészet, Vül. 8ándor-u. 9. 349-451 Lumbe Curt dr. háztul., XII. Ku- ruc-u. 4. 164-748 Lumen fénytechnikai Üzem, túl. Haszpodár Sándor, XI. Bicskei- u. 4. 257-120 Lunaforrási fatermelö r.-t., V. Nádor-u. 6. 180-252 Lnncz István bádogos és szerelő m. , XIV. Thököly-út 167. 297-645 Luncz József fűszer-, csemege­üzlete, Mátyásföld, Imre-u. 2. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-60 Landmark Ragnar Svenska Dagbladet Stockholm magyarországi vezérképviselöje, lakás, V. Markó­n. l/a. 111-949 Iroda, V. Mária Valéria-u. 10. 382-582 Landmark Ragnar kereske­delmi k.f.t., V. Mária Valéria- u. io. 0382-582 Lundmark Ragnar lakása, V. Markó­u. l/a. 0111-949 Lunz Károly dr. m. kir. I o. főtörzsorvos, XII. Márvány-n. 48. 153-426 Lanzer Lajos vegyipari, pyrotech- nikai és fémárukereskedelmi váll., VU1. Bérkocsis-u. 3. 143-563 Lanzer Pál ig., n. Léránttfy Zsu­zsán na-út i. 353-520 Lanzer Róbert dr. ny. felsö- keresk. isk. c. ig., V. Visegrádi-a. 4. 111-225 Lanzer Vilmos ny. ig. h., oki. hites könyvvizsgáló (Dr. Baráth G.) V. Géza-n. 1. 0116-337 Lupkovlcs Brúnó, Pestvárme­gyei Dunavölgy lecsapoló és öntöző társulat ig.-fömérnöke, II. Olasz-fa­sor 17/21. 150-801 Lupkovlcs Egyed nemes, maeán- tisztv., n. Olaszfasor 29.155-758 Lupkovlcs György dr. kúriai biró, az igazságügymin. nemzet­közi-jogi ü. o. vez., I. Mészáros­uk. 366-799 Lupkovlcs István dr. utr. jur ügyvéd, V. Kálmán-u. 22.120-086 Lupkovlcs Istvánné szepesbört- vélyesi, vitéz, tábornok özvegye, XII. Böszörményi-út 3. 167-101 Lupkovlcs János szepesbörtvé- lyesi, vitéz, m. kir. hadnagy, XI. Eszék-n. 18. 269-459 Lupkovlts Miklós vitéz, tábor­nok, VI. Jókai-u. 1. 119-345 Lopták Ernő állami gépgyári mér­nök, Pestújhely, Gróf Serényi-u. 28. 296-892 Larie és társa Tejkereske­delmi r.-t.,XII. Orbáuhegyi-út 12. 153-411 Lnrle Róbert r.-t. lg., XII. Tóth Lörino-u. 26. 167-664 Lnrján Adolf cipökeresk., Pest- szenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 51. 347-664 Lurvfg Kálmán festő- és mázoló­mester, Xin. Madarász-telep 17. 493-095 Lnspay Kálmán taoár, XI. Gyö- rök-u. 15. 459-083 Lássa Vince, az Egyesült Carbo­rundum és Elekrit müvek r.-t. magyarorsz. képv., VI. Gróf Zichy Jehő-u. 30. 114-341 Lakása, V. Mária Valéria-u. 15. 386-779 Lustgarten Menyhért bőr­keresk. és cipöíelsörészkészitö, vn. Kisdiófa-u. 1. 426-640 Lnsthans M. utóda Roth Adolf zsák- és ponyva-varró és javító üzem, cégtul. Rejtő Adolf, V. Arpád­u. 12. 0112-454 0117-144 Lustig, lásd Lusztig. Lustyik Ferenc bor-, sör- és pá- linkakeresk., VI. Bulcsu-u. 23/a. 493-748 Luszt Sándor, a Luszt és Vida cég volt beltagja, V. Széchényi-u. 1. 111- 158 Lustig A. Imre, Henne Flórái Egyptien, Cairo, London, Wien. Primőr Paris készítmények vezér- képv., VI. Nagymező-n. 21. 0128-347 Lästig B. Béla csipke- és nöidivat- keresk.,VTl. Király-u. 57. 428-162 Lästig Béla keresk., XI. Gébics- n. 6. 457-287 Lustig Ede uridivat Keresk.. VII Rábóczi-út 4. 427-591 VII. Erzsébet-krt 20. 422-512 Lustig és Beck vegyitermék gyára, Xin, Lomb-u. 35/b. 291-329 Lästig és Glück szállitm., elvám. és berakt. üzlet, V. Bátbory-u. 5. 113-839 113-896 Lustig Farkas füszerkeresk., VI. Bnlcsn-n 19. 299-314 Lästig FUlöp Keresk., VI Anker­köz 1. 426-922 Lustig Géza dr. fogorvos, VI. Te- réz-krt 46. 113-369 Lästig György, a Henné Flórái Egyptien vezérképv., VII. Dohány- n. 73. 224-856 Lustig Gyula terményügynők, V. Katona József-u. 21. 113-954 Lustig Irma Kató női ruhasza­lonja, V. Gróf Klebelsberg-u. 15. 326-411 Lästig István mészáros lakása, IX. Angyal-u. 7. 336*694 Lästig Iván nagybérlő, V. Katona József-u. 14. 316-491 Lästig Józselné női divatszalon, V, 8ziget-u. 19/b. 493-581 Lästig Llpót bőr- és vászonhulla- dék feldolgozó üzem, VII. Elemér- u. 38. 420-626 Lustig Miklós üveges és üvegtető speciáli8ta, VII. Wesselényi-u. 54. 421- 274 Lustig Zoltán és társa temet­kezési cikkek gyártása és gyári rak­tára, VI. Vilmos császár-út 15/a. 125-640 Lästig Zoltánná női divatszalon, V. Katona József-u. 31. 117-850 Lusztig Adolf divatáru keresk., XIV. Thökőly-út 87. 496-572 Lusztig Adolf és Klein Béláné cipő­különlegességek,XIV. Thököly-út 89. 297-520 Lnsztig Andor kesztyűs, export engro et deteil, VII Erzsébet-krt 44. 222-875 Lnsztig Antal lfj. autó- és motor­kerékpár ügynök, VL Jóbai-tér 2. 112- 666 Lusztig Béláné, VI. Bajza-u. 8. 422- 606 Lusztig Ferenc asztalosmester, speo. amerikai rendszerű és redő­nyös irodabútorok készítője, VII. Jobbágy-u. 5. 224-376 Lusztig Ferencné keresk., VI. Székely Bertalan-u. 9. 325-180 Lusztig Imre műszerész, VI. Lá- zár-u. 20. 118-983 Lusztig István keresk. ntazó, VII. Péterfy Sándor-u. 31. 224-718 Lusztig Jenő, a Lutz-féle festék­gyár ig., XIV. Tbökőly-út 86. 497-521 Lusztig Jenő fűszer, csemege és szeszesitalok keresk., V. Visegrádl- u. 17. 124-990 286

Next

/
Oldalképek
Tartalom