A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - F

jFV? szer s^akm a Doslatakafékpénztári csekkszámla száma: 30, Kobzos Imre Kohn Gáborué Kohn Sámuel Kohn Sándor Komássy Andor Konez Dezeöné Konkoly Rezsöué Komád Ltpót. Tárcsázza először a •268-959 számot, azután kérje Budaörs 17 K'nPIK FÜ9ZJ3RHAZ. TÚL. Kopik Koreuc. XIV, Bosnyúk-tér 18. Tel: 497 518 Kopp Antal Korányi Miksáné Korpás Gyula Kósa Ignác KossaczHy l’ez-'ö Kovács Árpád Kovács Arthur Kovács Dezső 495-37 Kovács Ferenc 111 45 Kovács Géza, VT. Rí nezur-u. 39/a. 420-17 Kovács Géza, Kispes , II. Ál rnos-u. 2< 347-18 Kovács Imre 125-66 Kovács János, 11 Zurda-n. 34. 352 97 Kováos János Ifj.. Vili llökk Szilárd u. 10. 332-00 Kovács Jenő 120 02 Kovács József, 1. Országház-u. 21. 360 37 Kovács József, XII. Báró Eötvös­u. 12. 365-28 Kovács József, XIV. Tbökölv-út 167 ' 297-17 Kováos Kálmán V. V,­ici-lit -46 a. 298-18 Kovács Kálmán.XI. Major-ii. 3. 257 12: Kovács Károly és Vasa András 160-90 Kovács Lajos, XII. Bán-u. 1 a. 166-74 Kovács Lajos, XIV. Mexikói-tit 7 297 571 Kovács Pál 220-874 Kovács Sándor, Vili. 8ándor-n. 11. 143-141 Kovács Sándorné, Hl Laklanya-ii. 2 162 464 Kovács Zoltán, VI. Szondy-u. 42/C. 127 981 Kovács Zoltán, I. Országbáz u. 16. 360 780 Kováts 1. László 149 145 Kozeez Erzsébet 353 691 Kozma Ignác 292-968 Köose Mihály 499 993 König János 165 250 Körbler Károly ne 199 601 Kővári János 131-275 Kövesdi József 147-286 Kvamár István 366 714 Krasznavölgyl Márton vitéz 424-635 Krausz József 330 824 Krausz Vilmos 499 831 Kreka Béla 367-919 Kritzler Mihály 426-649 Krnpa György 499-754 Kubanek Antalué 156 278 Kulin István 347-481 Kun József 256 050 Kun Miklós 327-442 Kun Zslgmondpé 257-345 Knrunezi József 291-905 Kiirthv Gyula 164 756 KfirtösI Illés 420-673 Kvanta György 147-695 liaborczy Ferenc vitéz 153-070 Ladányi Pál 224-992 Lakos Ferenc 124-610 Lakos Józef 291-818 Láng Lajos 299-837 Láng Norbert 421-467 Laszkavv János 294- 26 J László Árpád 348-763 László Edéné özv. 299-818 Lázár Géza 420-010 Léderer Rezső 347-660 Lefkovits Ferenené 111-426 Lehöcz Pál 351-847 Lelovics János 494 064 Lencsó Márton 294-176 Leopold Samu 496-683 Lesch Károly 498-707 Létai István 466-816 Lichtenstein Lajos fiai 338 632 Liebschötz Ignác 810-703 Link Jenő 456 398 Litkei István 388-064 Lossonczy József 187-120 Lovas Györgyné özv., 193 800 Löb István 290-623 Lőwy Gyula 226-872 Lukács Félixné özv .165 179 Luucz József 208 965 Lustig Farkas 299-314 Lusztig Jenő 124 990 Lusztig Mlksáné özv. 127-867 Magyar Ferenc 499-978 Mahalitzky Gyuláné 133-941 Mahler Ferenené 299 619 Malindovsky Gyula 295-251 Maudel Samu 424-778 Mányó Miklós 227-314 Markbreiter Sándor 148-146 44* 338-741 j Márkás Gyula 457-024 j Márkás Miklósné 269-033 i Marsohalek István 269-161 j M&schanzker Jenő 135-35.3 I Matern János 337-493 ; Máté József ■94-242 I Máték Mihályné Maurer László Maurer Mihály Mautner László Méder Anna Medgyes Ferencné özv. Menczer Jenő 152-220 Meinczer Péter 327-683 | Mérő Pál 256-819 Merva Ferenc 132-958 Mészáros Imre 194 056 Mészáros Sándorné özv. 118 353 Vletykó Gyula 112 469 Miklós János Miklós Sándorné Milcz György Mi sz né dór László Mitterpaeber Ferencné Mogán Miksáné Mojósuk Jánosáé Molnár Árpádne Molnár Bernát Molnár Emil Molnár István Molnár Károly Molnár Margit Molnár Mária Molnár Páiné Molt Károly Morvay János ifj Móry János Mosdóssy László Moskovitz László Mosonyi János Müller János Mürschberger Rezső Nagy Ambrnsné Nagy Antalné Nagy Bálint Nagy Oábor Nagy Gézánó Nagy János Nagy József Nagy Lajos Nagy László Nagy Mihályné Nagy Pál, Vll Damjanich­Nagy Pál, Vili József-krt Nagy Páiné, XII. Németről Nagy Péter Nagy szül lőni Peren- József 299 897 357-887 136-509 266 689 181-732 208-702 296-716 493-641 330 SOI 330 809 122 955 351-805 188 112 162 721 120-204 357- 456 142-142 499 7K4 168 398 496 948 167 671 363-195 35K 226 351 416 296-094 143 958 142-195 157-068 266-643 166- 537 257-736 496-678 110 883 346-031 167- 060 358- 228 134-988 353-962 i 163- 226 334- 785 138-773 383-107 146 008 257-742 353-635 294-316 151-085 335- 644 353-254 351-373 164- 603 117-250 i. 26/a 220-910 71/73. 149-959 gvi-út 22. 366 889 142-930 Xaraucsik László Néjnedy Károlyoé Német Lajos és társa utóda Németh Imre Németh János Neubauer Dezső Neubrunn Manó Neahold József Neumann Dezső Neumann Illés Nittmann Tibor Nothnágel István Novák Gyuláné Nováky Béla Oláh Béláné Oláh Gyula Orova Elemér Orsóval Rezső Omiigh Sándor Ótott Kovács László Paczelt Sándor Palásty Artur Pálinkás József né Pálmai Istvánná Pálmai József Papp István Papp József Papp Julianna Papp László Pápa Miksádé özv. Papper Dezső Paszternák Ignác Patócs András Panpert Ferenc Pecsenka Károly Pelz Antal Peltzer Károly Pellech. Kálmán Peroze Rokusné Perl Stefánia Péró Gyula Petrov Károly Petrovits nővérek Philip Rudolfné Pilmayer István •’inke György Jenő Pintér Gusztáv Pintér Gyuláné Pintér Margit ’odhorny János ’olítzer testvérek Politzer Vilmos Pollák Dezsőn é 'tj. 1;i 660 16« 765 299-703 189 015 164 939 346-883 298 686 336-629 421 650 333-684 Pollák Jenő 425-0: Popovics Piroska 160­Popper Mihály 346-890 Potok József 112-lé Prim Ferenc 469-727 Pnchinger Antal 114-170 Pukánszki Sándor 494-017 Puskás Ferenc 266-969 Puskás István 127-826 Puskás Mihály 147-958 Quasztler Gézánó 293 065 Quitt József 295-17 Hailváuyi Nagy István 348-663 Ragályi Aladár 151-84' Rakovszky Aurél 494-185 Rakovszky József 256-56 Rausch János 291-2' Réb János ifj. 161 491 Reich Arnold 148-701 Reich Gézáné 293-82 Reichenfeld Gyula 162-81 Reichenfeld József 223-661 Reioz Imre 387-175 Rßiner György 127-676 Reinkopf Imre 140 802 Reisz Ármin 139-647 Reuner Mihály 496-843 Richter József 162-767 Rlesz Ignác 148 603 Riesz Jakab 149-798 Rlesz József 148-915 Rigó Berta 181249 Ritter Soma 294-305 Rónai Jenő 297 779 Ronyeez Anna 347-63 Rosenberg .Márkusz 227- 941 Rosstäuscher Ottó 368-22Í Rosssler Lajos né -196-504 Róth Piilöp 132-439 Róth Sándorné özv. 495-125 Róth Zsigmond 221-377 Rózsa Ferenc 122-033 Rózsai Kálmánná 421-653 Kubletzky László 164 335 Ruszuák Mór 389-544 Salzer Sándor 292-010 Sándor Imre 118 843 Sándor József 496 812 Sárközi István 498-611 Sauer Jenő 330-692 Schäfer Józsefné ifj. özv. 129-961 Heffer Lajos 157 834 Schiller Béla 319 565 Schiller Jonö 351 189 Schiller Ottó 457-069 Schipper Jenő 118-256 8chlesinger Miklós 298-687 8otiloslnger Simon 427-667 Schmidt Ferenc, IX, Mester-u. 9. 135-389 Schmidt Keren-, VI. Podinaniczky-u. 5. Schmidt József Schmidt Sándor Sclineeberger Pál Schnitzler Béla 8chnitzler Mór Sebőn Gyula Schön Mártonná Schönfeld Sándorné 46C-1511 Schumann József •494 047 | gcJivarcz Dezső 256-378 Schvarcz Erzsébet Sehvarcz Pál Bchvartz Frigyes 8clivartz Jenő,Vili 183-191 295- 412 336 746 963-551 162-527 838-608 499 820 421-208 158 065 126-256 835-616 456-895 167-379 112-989 383-059 221 152 344-696 326-440 423-613 122-503 296- 621 155-518 204-310 162-439 352-578 160-267 269-080 112-774 112-668 450 319 151-604 386 063 130-718 348 000 296-020 250-118 125-173 459 016 333-004 220-371 138 690 126-116 299-252 259-522 163- 570 162-264 292-691 180-509 326-093 164- 331 148-826 118-840 144-617 329-869 143 441 Népu'inhúz-u. 22. 132-239 295-081 162-459 Schwarcz Dezső Schwarcz Géza Schwarcz Jenő és Sclnvarez Pál, 11. Kapás-u. 31. 167 055 Schwarcz Miksa. Tárcsázza először a * 469-930 számot, azután kérje Nagytétény 19 Schwartz Jenőnó özv.. XIV. Sar- kantyu-u. 17. 499-842 Schwarz Árminná 110-720 Schwäger Ilona 256-196 Sebő Hugóné 381 474 Seldner Elemér 162-57Í Sél inger Márton 164-912 Séiley Sándor 163-596 Seres Imre 112 ()29 Simkó István 290-630 Bimou Imréné 149-662 Simon István 493-386 Simon Károly 145-766 Simon Pál 147-487 Singer Ferenc 290-177 Singer József 299-333 Singer Lajos 493-190 Singer Lipótné 296-034 Singer Márkusz 339-320 Solymári Ferenc 498-629 Spáth Tivadar 364-711 Spiegel Dezsöné 144-635 Spielberger Ferenc 148-901 Spira József 127-583 Spitzer Jakabné 349-806 Sprenger Józsefnó özv. 162-783 Stadler Dávidué 122-341 Stadler János 384-052 Stamjiel Istvánná 182 323 Stéger Gyula 148-664 Steigerwald József 106-824 Steiner Aladár 228 373 Stern József 294-491 Stern Lipótné özv. 348-671 Stern Ödön 493-063 Stern bach Lajos 849-602 Sternlieht Elememé 291-437 Strasser Jakab 425-381 Streirn Józsefnó 342-037 Sturm Károly 131-351 Subasitz Ferenc. Tárcsázza először a *297-980 számot, azután kérje Cinkota 21 Sulozer Oszkár 424-480 Suri J. Dezső 497-694 Svéd Péter 224-516 Szabó Györgynó 490-328 Szabó Jánosné 368 -287 Szabó Kálmán 110-719 Szabó Lajnsné 133- 784 Szabó László 146-956 Szabó Mihály 499-215 Szabó Pál 142 136 Szabó Viktorné 293-095 Szaitz Elemér 168-223 Szandel Hermáimé özv 225-968 Szántó Dezső 293-456 Bzántó György vitéz 367 309 Szántó Miksa 495 064 Szász András 117-338 Szászné Marschalkó Karolina, vaj, sajt, fűszer és csemege kis és uagykeresk. IV. Egyetem-u. 3 Szegi Gyuláné 187-568 221-306 Szegő József 223-356 Székely József 357-161 Szemerédi Emil 497-114 Szénás! Lajos 498-092 Szenes Aladár 127-902 Szentmihályi István ifj. 293 256 Szép Ferenc. X. Simor-u. 4 J. 144-805 Szép Feren«, VII Grassalkovicb-n. 8. 228-560 Szcs/iay János fiiszer éB ese­mego kereßk. Pestszentlőrine, üllői-út J 33. 145-982 Szilágyi Andor 132-251 Szilvássy István 312-678 Szimin Tivadar 497- 491 Szocsák Ferenc 355-170 Szöczi bajos 457-261 Szőke Elemér 312-693 Szönyi Józsefné 167-308 Szőnyi Kálmánnó özv: 186-101 Sztancsik Páiné 363 673 Sztankovits István 257-6.58 Tábori István 326- 064 Takács Béla 208- 868 Taltáts Lajos 185-325 Tass Jenő 297-623 Tasnádi Illés 366-710 Teichert Antalué özv. 348 027 Teiohner Miklós 499-719 Tékái Zoltán 292-696 Temeei József 107-486 Tihanyi György 166-869 Titteldorf Ernő 154-666 Tódor Géza 356-460 Tokai Péter 157-726 Tóth Andor 347-421 Tóth Béla 152-822 Tóth Ernő Ifj. 269-744 Tóth Ferenc és Bek Lajos 256-346 Tóth Imre 347 -405 Tóth István 148-829 Tóth János 220-568 Tóth József 296-854 Tóth Lajos, X. Noszlopy-u. 20. 149-169 Tóth Lajos ifj., Vili Práter U. 67. 349-674 Tóth Mária 457- 031 Trebitsoh Zoltánná 298-698 Trestyón Ferenc 348-724 Treuer Ferenc 167-964 Tuksa Gyuláné 367 487 Túrán István 167-719 Túrán Mátyás id. 362-212 Tnza Joachim 294- 648 Ddvary József 269-090 Ontervéger Mártou 166-863 Drbach Jenő 290-053 Drbáu Dezső 143-446 Vajay Imre 347-613 Vajda József ifj. 146-106 Valentyik János 137-547 Vámossy József 363-311 VAradi Lajos 220-823 Varga Bálint 864-126 Varga Gyula 132 503 Varga István 496-534 Varga József 348-705 Varga László 348-793 Várnai Jenönó 329-298 Vártok Kálmán 358-197 Vártok Zoltán 467-637 Vas Lajos 312-764 Vas Rezső 356-758 Vass Károly 299-812 Veczán Pál 362-616 99 Minden bőrhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom