A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - F

hogy kézbesítése kimutatható legyen. Benjámin Zoltán, V. Honvéd-u. 4. 119-470 Bényei 8ándor 166-654 Berdó János 468-687 Berdó Pál 259-140 Berger Imréné özv. 422-827 Berger Mór 420-668 Bergl Géza 349-247 Berleg István 156-089 Berta Ferenc 466-185 Besnyö Kálmán 134 211 Bichler M. 225-926 Bihari Lászlőné 167-941 Blahó László és Diószegby Viktor, IV. Molnár-n. 20. 187-292 Blitz Mórné 295-562 Blam Ignác 291-721 Boda János 362-448 Bodnár Lászlóné 187-714 Bogdán Péter 220-867 Bognár Lajos 167-347 Bolovits József 167-106 Bolovits László 466-767 Bolváry Béla 499-653 Bona Imre 151-624 Bondy Károly 326-4S0 Bonyhády Antal 494-012 Bornemissza Józsefné 113-399 Bosznay, Péter 145-312 Böhm Arminné 338-634 Böröczky Györgyné 184-115 Braun Gyula 134-760 Brann Henrik 291-564 Braun Pál 186-350 Brenner József 295-182 Brenners Helén 426-023 Brettschneider Juda 227-552 Brüll Olga 221-479 Brünsner Jené 228-657 Buda Gyöngye 150-283 Bunczlauer Ödön Jenő 351-502 Bürger Józsefné 167-352 Buzgó Dénes. Tárcsázza először a *148-670 számot, azután kérje Rákoshegy 49 Büchler Mór 867-231 B éti Lajos 160-548 Cecei Imre 186-558 Csákfalvl József 351-661 Csatay Lajos 347-683 Cseh Lajos 294-331 Cseh Sándor 266-671 Csepella Sándor ' 149-346 Cseri Géza 167-043 Csidey Ferenc 496-791 Csillag Ferenc 124-616 Csomortány János 163-494 Csiícsörke István 147-549 Czeizner Józsel 128-798 Czittler Károly 498-787 Czotter János 420-127 Czuczay József 167-836 Czukor Mártonné 342-961 Dán 8ándor 144-309 Dankner Adolf 427-802 Danszky Fereno 336-735 Danzig Aladár 421-475 Darits Gyuláné 142-372 Dávid István 256-346 Dávid Józsefné 167-469 Deák József 367-406 Deák Sándor 135-761 Dékány Ignác 422-845 Deme Henrik 357 -749 Deményi Adolfné 498-043 Dénes 421-676 Deutsch Elemér 112-744 Deutsch h-f-t. 496-567 Dévényi Ágoston 352-515 Doma István 338-791 Domány Ede 181 -328 Dósa Józsefné özv. 139-570 Duray Sándor 157-502 Dntkevics. Nándor 497-714 Düngher Ágoston 256 970 Dvorszky Ede 456-485 Eckstein Adolf cég utóda. Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 15 Egyed Endréné 456-816 Eibenschütz Ignác 422-696 Eibenschötz Jenő 355-742 Eichner Gyula 121-578 Eisler Qynla 494 393 Elefánii Gergely 256-816 Elek Imre 136-554 Elek János 225-953 Éliás Sándor 494-099 Engel Dávid 139-106 Engel Ferenc 299-345 Engel József 388-064 Engel Lipótné özv. 499-238 Engel Mór 134-637 Engelhardt Ottóné 865-370 Erdössy Gábor 152-862 Falndi Ede 228-124 Falnhelyi Józset 150-613 Farkas Albert 495-186 Farkas Antalné özv. 348-720 Farkas Dezső 155-038 Farkas Ferenc 151-671 Farkas József, VI. Hajós-u. 9. 316-118 Farkas József, IV. Veres Pálné-u. 30. 182-189 Farkas Lajos 469-722 Farkas Márk 137-133 Farkas Teréz 296-047 Fechner Jakab 163-091 Fehér Béla 131-033 Feit Gyula 423-639 Fekete Dávidné 386-651 Fekete Zoltán • 367-594 Feldmann Gyula 362-600 Fernengrel és Cziokeli Feuer Armin 150-929 138-745 Feuer Lajos 349-413 Feuermaun József 293-514 Flkó István 294-086 Fiié Imre 224-729 Finn János id. Tárcsázza először a *164-547 számot, azután kérje Budakeszi 21 Fiseb 8. Zsigmond 295-161 Fischer Géza 858-354 Fischer János 154-283 Fischer Lászlóné 349-421 Fischer Mór 162-202 Fischer Simon 154-963 Fiiszár Imre, V. Wekerle Sándor-u 15 123-738 Florovits Gyula 269-267 Fodor Arturnó 189-397 Fogarassy Bálint 136-110 Forintos Lajos 268-079 Fortvlngel Antalné özvi 163-409 Frank Ignác *99-908 Frank Lipót 298-674 Frantz Albert 347-497 Friebert Simonná 299-974 Fried J. Gyula 499-265 Fried Miklós 110-251 Friedmann Kornél 136-917 Frldrich Gézáné 266-972 Friedrich Olga 347-637 Frisch Géza 119-668 Friss Adolf 256-032 Füller József 292 858 Fürst Rezső 132 416 Fürstner József 136-320 Gaál Pál 121-016 Gálik Mihály 338-625 Gabnai István 496-759 Gáncs Imre 154-236 Garzó Lajosné özv. 136-434 Gáspár József 499-703 Gazdag László 139-040 Gazsó János 469-034 Gémes Ferencné 496-380 Gescbmay Manó 498-666 Glauber Aladár 149-210 Glück Vilmos 136-108 Goldinger Róbert 357-409 Goldmann József 29C-960 Goldstein Gábor 456-638 Goldstein György 167-438 Goldstein Ignác 863-995 Goldstein Jenő 810-890 Gombár Béláné 499-687 Góth Sándorné 347-973 Gottlieb Sándor, VII. Károly király­út 9. 423-328 Gögh László 456-605 Gönye János 326-407 Grád tyór 407-785 Greif Armin 420-403 Greiner Arthur 494-051 Grosz Jenő 298-757 Grosz Sándorné 381-068 Groszberger Mór 496-385 Grfinfeld Árpád 362-408 Qrünwald Dezső 294-426 Grünwald Izsó 111-612 Qnlya Zoltán 131-594 Gyepes János 456-C19 Gyimesi Béla vitéz 360-738 Györgyei Imréné 365-938 Győry Béláné 118-944 Gyulai Zoltán 148-866 Gyárik Jenóné 347-644 Haber L. Lajos 856-644 Hack Vilmos 427-254 Hadadi Edéné 133-699 Hakker József 134-263 Halász Sándor 499-876 Halmai Jenő 161-480 Hargitai Margit 166-765 Haschek Lőrinoné, n. Csévi-n . 10. 165 698 Haut József 139-459 Havas L. László 426-121 Hegedűs István 420-662 Hegedűs László 384-015 Hegedűs Pál 183-626 Hegedűs Sándor 457-469 Heitler Mihály 228-046 Heller József 221-218 Helyes József 816-448 Herzfeld Árpád 150-896 Herzfeld Gábor 152-062 Herzfeld Imre 355-340 Herczog Bernát 291-818 Herozog Mór Hesz Péter Hilger Gáspár Hirschl Andorné Hirschler Árpád Hirth Gézáné Hoffmann András Hoffmann Fereno Hoffmann Sarolta Holdampf Dezső Horsik Rezső Horvát Imre Horváth Antal Horváth Ferenc Horváth Ferencné 153-363 164-042 297-068 227-946 498- 636 166-901 166-824 499- 601 115-486 493-306 166-906 136-274 187-191 499-893 225-706 Horváth Józaef. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 7 Horváth József I. Ráth György-u. 18. 154-631 Horváth József, Újpest 294-648 Horváth Józsefné 151-987 Horváti) Kálmánné özv 840-947 Horváth Lajosné 326-135 Horváth Mibályné 154-616 Horváth Nándor Löwensteln Mihály utóda 187-660 Horváth Rezső 867-663 Hrnska Ferenc 266-090 Hunvald Izidomé özv. 498-686 Hnnvald József 299-296 Hurth Gyula 155-749 Huss Erzsébet 187-120 Huszti Lajos 124r-076 Jáhn V. Géza 420-807 Jakab András 294-327 Jalcs Ferenc. Tárcsázza először a *297 900 számot, azután kérje Mátyásföld 27 Jancsó Lajos 150-409 Janics István 116-409 Jártás Béla 140-920 .láger László 467-704 Jelinek Miksa 291-497 Jónás László 228-146 Jónás Sándor 423-822 Joó István 499-230 Jóé Sándorné özv. 167-862 Juhász Kálmán 294-334 J ung Miklós 499-970 Jungreisz Gyula 149-916 Kádár Ljtszló 422-067 Kaiser Abrahámné özv. 836-77,6 Kallós Tibor és Bálint László 139-726 Kalmár JoláD 163-667 Kammer Frida 358-216 Kangyera J. László 295-240 Kapcsos Géza 133-742 Kapitár Emö 166-918 Kaposi Istvánná 493-896 Kaposvári Gyuláné 863-691 Kardos Sándor 150-524 Karkus András 857-317 Kaszay Géza 182-488 Katz Sándor 296-683 Kaudelka János 116-180 Kazatsay József 130-964 Kecskeméti László 157-217 Kedvessy Ede 860-758 Kégli Lajosné özv. 116-002 Kele Lajos 298-622 Kellner Béla 299-771 Kemény Miksa 116-061 Kámpfner Jakab. Tárcsázza először a *146-674 számot, azntán kérje Pestszentlórino 2-43 Kerék Rezsőné özv. 120-366 Kerekes Józsefné özv. 138-777 Kerner Emil. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 16 Kerner János 162-284 Kheim Nándor 162-932 Kijácz István 256-061 Kincses Mária Magdolna 266-928 Kiss István 366-615 Kiss Lajosné 345-098 Ki8házy Jánosné 164-799 Kládler Ernő 348-618 Klauber Vilmos 348-168 Klein Béla 258-054 Klein Jenő 426-853 Klein Jenöné özv. és Schwarz Pál 128-729 Klein Lajos 187-182 Klein Márton 293-013 Klein Sándor, HL Szérüskert-u. 24. 862-688 Klein Sándor XIV. Thököly-út 80. 296-669 King Ferenc 146-985 Klug testvérek 180-235 Kluk János 182-132 Klupp Antalné 151-864 Kobzos Imre 338-741 Kohn Gáborné 457-024 Kohn Sámuel 259-038 Kohn Sándor 259-151 Kohn Tibor 849-674 Komássy Andor 185-153 Koncz Dezeőné 387-493 Konkoly Rezsőné 494-242 ________Füsxersznkma Ko nrád Lipót. Tárcsázza először a *268-969 számot, azntán kérje Budaörs 17 Kopp Antal 162-220 Korányi Miksáné 327-633 Korpás Gyula 256-819 Kósa Igqáo 132-958 Kováos Árpád 118-353 Kováos Arthur 112-469 Kovács Dezső 496-371 Kovács Ferenc 117-361 Kováos Flórent 269-093 Kováos Géza 420-175 Kovács Imre 125-664 Kováos János 152-975 Kováos János ifj. 332-003 Kovács József, 1. Országház-u. 21. 360-377 Kovács,József, XII. Báró Eötvös­u. 12. 366-283 Kovács Kálmán 257-122 Kovács Lajos 166-741 Kovács Pál 220-874 Kovács Sándor 143-141 Kovács Zoltán, I. Országház-u. 16. 360-780 Kovács Zoltán, VI. 8zondy-u. 42/c. 119-472 Kováts I. László 161-633 Kozma István 128-976 König János 165-260 Kővári János 131-275 Kövesdi József 147-286 Kramár István 368-819 Krasznavölgyl Márton vitéz 424-636 Kransz József 131-896 Krausz Vilmos 499-331 Kreka' Béla 367-919 Kritzler Mihály 426-649 Krupa György 499-754 Kulin István 347-481 Kun Pál és Kun Miklós 327-442 Kun Zsigmondné 257-346 Knrunczl József 291-906 Kürthy Gynla 164-756 Kürtösi Illés 420-673 Kvanta György 147-696 Lahorozy Ferenc vitéz 153-070 Ladányi Pál 224-992 Láng Lajos 299-837 Láng Norbert 421-467 Lapsánszky Ernő 221-486 László Árpád 348-768 László Edéné özv. 299-818 Lázár Géza 420-010 Léderer Rezső 347-660 Lefkovits Ferencné 111-426 LehAoz Pál 851-847 Lenesé Márton 294-176 Lendvai Zoltán 257-380 Leopold Samu 496-683 Lesch Károly 498-707 Lichtenstein Lajos fiai 338-632 Liebschütz'Ignáo 310-703 Livald Henrik 349-246 Löb István 290-623 Lőbi Péter 295-598 Löwy Gyula 226-872 Lukács Fólixné özv. 165-179 Luucz József. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-60 Lustig Farkas 299-314 Lnsztig Jenő 124-990 Lusztig Miksáné özv. 127-867 Magyar Ferenc 499-978 Mahalitzky Gyuláné 133-941 Mahler Ferenoné 299-619 Mahler Géza 883-069 Malindovsky Gynla 295-251 Mandel Samu 424-778 Mányó Miklós 227-314 Markbreiter Sándor 148-146 Márkus Gyula 299-897 Márkus Miklósné 357-887 Marschalek István 136-509 Maschanzker Jenó 256-589 Matern János 181-732 Máték Mihályné 296-715 Maurer László 493-641 Mantner László 145-617 Medgyes Ferenoné özv. 351-805 Menozer Jené 186-181 Mérő Pál 120-204 Merva Ferenc 367-466 Mészáros Imre 149-342 Metykó Gyula 168-898 Miczki István 456-537 Miklós János 496-948 Miklós Sándorné 167-671 Mii ez György 163-195 Mitterpacher Ferencné 351-416 Mogán Miksáné 296-094 Molnár Arpádnó 149-395 Molnár Bernát 157-068 Molnár Emil 256-643 Molnár Józsefné 163-579 Molnár Károly 267-736 Molnár Margit 496-678 Molnár Mária 124-729 Molnár Pálné 130-858 93 Böröndökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom