A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - D

Dohány Patinez Irén és Paunoz Margit 138-150 Pázmándy Mihály dr. özvegye 340-347 Péehy Edith I. 8zentliáromság-u. 4. 160-498 Pekáry Ferencné dr.-ue özv 133-599 Pellion Arthumé 355-350 Pély Gézáné dr.-né őzv. 118-098 Perémi Oszkárné 294-552 Péteri Jánosné 294-277 Petrácz István 132-873 Petráss Pálné özv. 152-198 Petróczy János 296-380 Petrovics Gusztávné öz\. 344-639 Petrovies Mihály 149-107 Petrueka Györgyné Özv. 139 423 Pettkó Béla 140 493 Pfeiffer Emilné 139-527 Philipp Mária 133-080 Pieke József 184-763 Pilder Ferencne özv. 132-881 Pintér Dezső 290-348 Pintér Ernőné dr.-né özv 268-109 Pintér Ferenc 144-866 Piroska Magda 151-096 Pogrányi Géza dl. 125-922 Pohl Rndolfné özv. 119-017 Polgár Benőné özv. 111-607 Pollák Vilmosné özv. 132-610 Polonyi Lajos 132-342 Pontéi li Magda és tarsa 138-270 Poós Jánosné özv. 156-386 Práger Gyuláné özv. 130-041 Pravotinszkv Vilmosné 131-343 Prenker Lajos 144-341 Pribill Károlyné özv. 119-308 Prisztács Dezső 295-543 Prutkay Jánosné 292-635 Puha Gábor 143-168 Punzengrnber János 290-262 Puskás Istvánné özv. 122-907 Erzsébet kpti uj száma 221-432 Pusztay Jenő 131-596 Racsmány Ferencné őzv 122-523 Rácz János vitéz özvegye 139-345 Rácz László 365-332 Rácz Mihály. Tárcsázza először a *148-527 számot, azután kérje Rákosliget 34. Ráczkövy Kamii Ióné dr -né 353 557 Radó Gergely.dr. 146-629 Radossevich Tivadarné báróné özv 342-965 Erzsébet kpti uj száma 421-591 Rády Jánosné özv. 291-951 Ragán Béláné özv. 139-385 Rajcsányi Károlyné 139 557 Rákóezy Erzsébet 125-608 Rákosy Károlyné 134 832 Ramaseder János dr. 268-574 Rámer Andorné özv. 292-115 Rausch Vilma 132-973 Rázsó Kázmérné őzv. t86-018 Rebenyák István 139-207 Refle József 268-617 Réli Ferencné özv 111-898 Reich Ernűné özv. 292-806 Reichárt Komélné 296 341 Reiner Frigyes 142-205 Reiner Józsefnó 293-117 Reisner Sarolta 136 356 Reisz Mórné 142-621 Reiter Gyuiánó özv 295-576 Reitter Herma 121-585 Reniényik Ferenc 294-461 Remenyik Lajosné özv. 160-433 Remsey Zoltánné özv. 130-622 Réti 8ándornó 131-665 Róvész Julia 127-307 Rezner Pálné özv. 143-464 Richter Antal 294-279 Richter János 268-651 Rima Sándor 145-290 Rischanek Emilia 353-774 Roh la Margit 380-152 Rokitansky Béla 269-806 Romolhatatlan Lajos 124-922 Rornv Cornelia 124 912 Róna Mór 126-704 Rosa Victor 147 496 Rosenfeld Jakabné özv. 132-902 Erzsébet kpti uj száma 221-496 Rosonfeld Tivadar 145-264 Rosnei Ferencné özv. 119 490 RoBzjárovits Ferenc 129-751 Rótb Bernátné őzv 162-846 Roth Mihályné özv. 386-112 Rothmiiller Mária 155 198 Rothstock Rezsönó 291-020 Rotter József 137-699 Rotter Matild 296-235 Roubicsek Agostonné özv. 295-654 Rózsa Lajosné özv 122-807 Rózsulfy Malvin 122-087 Rössol Ödönné özv. 142-609 Rubin Farkasné özv 345-150 Rubin Józsefné 345-132 Erzsébet kpti uj száma 421-688 Rummel Emma 355-859 Ruttkay Korencnó 295-682 Ruzieska Ián 1180-138 Ságliy Julin 290 336 Sajó Szllárdnó özv. 143-381 Sallny Károlyné özv 269-708 Levelére írja fel saját címét Is, Mattyasovszky Vilmosáé őzv. 148-908 ilaybaum Lina 117-208 Majer János 128-311 Mayer Gyula 137-114 Erzsébet kpti uj száma 4:21-508 Mayer Henrikné özv. 114-310 Medvigy Mihályné dr -né özv. 189-220 Melháné Marossi Olga 187-674 Mérey Jenöné özv. 114-431 Meskó Boidizsárné özv. 110-307 Mészáros Mihályné 131 608 Michaelisz Ferencné özv. 294-613 Michna 8ándorné özv 152-216 Mihálv József 291-096 Mibályik Árpádné özv 114 108 Miklós Dániel 140-850 Miklós Sándorné özv 135-413 Mikolovits Dezső 147-039 Mikusik Ferencné özv. 139-074 Minács Mihály 296-431 Minarovics István 166-074 Mirth Ferencné 135-198 Miskolczi Dániel 295-772 Mistéth Zoltánná 132-578 Mittermajer Józsetné 142-271 Mlttinger 8ajó Vilmosné 119 209 Mlaker Györgyné özv. 114-273 Mojzer Benedekné özv. 140-091 Mojzes Mária 116-651 Molnár Béla lo7-092 Molnár Gézáné 357-576 Molnár Gynláne 136-248 Molnár László 290-350 Molnár Olga 182-006 Moóré Kálmánná 146-796 Mosolygó Antalné 162-845 Mostbacher Józsefnó özv. 163-387 Mravik Erzsébet és özv. Ábrányi Kor- nélné 144-292 Erzsébet kpti uj száma 421-514 Müller Béláné özv. 133-496 Erzsébet kpti uj száma 421-547 Müller Józselné özv. 292-799 Műnez József 296-203 Nadányi Ágnes 137-959 Nagy Arpádné özv. 146-823 Nagy Ferenc dr 144-161 Erzsébet kpti uj száma 421-901 Nagy Gábor vitéz 185-897 Nagy Gyula 139-945 Nagy Gyuláné özv. 128-345 Nagy Illésné özv. 294-797 Nagy Imréné özv. 120-971 Nagy István 148-315 Nagy lvánné őzv. 143-868 Nagy Jánosné 139-634 Nagy József 133-505 Nagy Kálmán 117-356 Nagy Károly 294-788 Nagy Károlyné 494-335 Nagy Sándor, VI. Lehel-u. 1/c. 298-048 Nagy 8ándorXIII. Máglyá n. 84.291-519 Nemes Béláné özv. Nemes Józsefné özv. Németh Béla Erzsébet kpti uj száma Németh Dezsőne dr.-né özv Németh Ferenc, 111 136-371 138-040 127-078 220-878 296-010 Zsigmond-u. 70. 154-436 Németh Ferenc, Újpest 294 539 Németh Margit 349-984 Németh Róbert 147-989 Némethy Emilia 132-331 Neubauer Margit 181-790 Neumann Józsefné özv. 146-286 Neumann Sári és Kádár Jánosné 115-408 Nenner Manó 292-783 Noé Károlyné özv. 111 631 Nógrádi Gyuláné özv.. 123-978 Nősek Antonia 155-498 November Mórnó özv. 111 209 Nyíregyházi Vilmosné özv 114-031 Okolicsinyi László dr. 185-697 Okolicsányi Rndolfné 381 626 Ónozó Ágoston 187-634 Ormándi János 296-449 Orsulicz Jánosné özv. 126-773 Erzsébet kpti uj száma 1 221-482 Orzó Róbertné özv. 297-671 Osztián Olivérná dt -né 382-594 Osztiadál József 296-007 Osztrovich Ödön 136-163 Ötvös Andorné özv 292-798 Paduch Béláné 121-874 Pagonyi Géza 136-932 Páll Ignácne őzv 162-936 Páll Pál né 140-804 Pál) Péter 291-022 Paleta Jenő vitéz 137-136 Palkovics Ferenc 180-704 Pap Sándorné özv. 259-395 Papp Gyulánó dr -né Özv 208-470 Papp Judith 114-308 Pápay Gyula 185-729 Pápay Mihály 294 081 Paral Gyözönó őzv 143 805 Parányi Ferenc. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 117 Pásztor János vitéz 120 855 Pataky Lászlóué özv. 129-019 Paner Józsefné özv. 302-730 Samek Viktor 162-098 Sándor Józsel 292-009 8ándor Kornélia 184-413 Sándor Mihályné őzv. 121-868 8anna Henrikné özv. 130-689 Sárközy Gyuláné özv 136-029 8ass Lajos 151-129 Sashegyi Lajos 161-286 Schatz Vilmos 268-509 Schenk Ágostonná özv. 160-058 Schieder János 113-109 8chippert Mária 141-147 Schlosser Ferencné dr.-ne 457-173 Schmertzing Lydia bárónő 143-394 Schmideg Arminné özv. 162-661 8chmidlechner István 131-073 Schmidt Jánosné özv. 131-826 8chmidt Tibolt dr özvegye 118-734 Schneller Kálmánné 123-809 Erzsébet kpti uj száma 221-415 Schnürmpcher Jakabné özv. 129-140 Scholtz Árpádné özv. 130-276 Scholtz Béláné özv. 118-396 Scholz Józsefné dr.-ne 144-243 Schönberger Adolfné 121-695 Scbrantz Mihály 256-675 Schreiber Béláné özv 295-557 Schreil Károlyné özv 148-802 Schultz Miksáné 291-016 Schwarcz Ferenc 294-201 8chwarcz Ignác 145-394 Schwarcz Róza 121-246 Schwartz Ignác 145-394 Schwartz Ignác ifj. 127-710 8chwertsig Henrikné 362-774 Sebes Árpád 129-681 Sebők János vitéz 133-591 Sedlmayer Ferenc 130-591 Seregélyes Józsefné dr.-né 135-326 Seress Hédy 111-072 Síkhegyi Károly 143-302 8iklÓ8 Gyula 147-138 8ikolya Istvánné 118-249 Silbermann Jenő 295-545 8imay Ferenc 493 984 Siminszky Károlyné özv 134-878 Biinon-Dóczy Jánosné özv. 131-524 Simon Györgyné 269-008 Simon László 165-746 Sipos Albertné özv. 111-749 Syposs Katalin dr. 388-147 Slrotnyák Józsefne őzv. 162-844 Skita Ervinné 134-546 Sólymos József 140-198 Erzsébet kpti uj száma 422-198 Sombory Lajosné özv. 139-492 Sommer Ernő 139-340 8oraody Károlyné özv. 112-328 Somogyi Margit " 291 969 Somolik Kálmánné 345-199 Sonnenschein Fülöp 149-106 Soós Jolán 143-983 Sperber Ferencné őzv 142-560 Spitz Józsefné 148-832 8tein Imréné özv. 183-393 Steiner Cecilia 115-446 8teiner Jánosné őzv. 148-932 Stern Bertalanné özv. 129-790 Stockmann Richárdné özv. 149-008 Stoll Károlyné özv. 131-667 Strametz Györgyné 154-498 Strellnger Károlyné özv. 259-787 Strelinger Miksáné őzv. 132-482 Süvegli József 340-342 Svetitska Mária 113-816 Swoboda Ottokárné özv. 141-596 Szabadi Ferenc 866-398 Szabllts Oszkár 118-322 Szabó Erzsébei 141-803 Szabó Ignác 125-976 Erzsébet kpti uj száma 221-488 Szabó Jenő 141-191 Szabó Károly 148-935 Szabó Zslgmond 380-128 Szada István 182-097 Szalay Bélánó 292-419 Szalay Ferencne 456-174 Szalay Pál 142-165 Szaplonczay Béláné 163-247 Szarka Sándor 144-138 Erzsébet kpti uj száma 421-694 Szarvassy Györgyné özv. 150-982 Szeesey Ferencné özv. 297-469 Széga Gusztávné 117-145 Szegedy Mihály 135-504 8zegény Péternó őzv. 147 790 Széltely Aurélnó özv. 139-564 Székely Jánosné özv. 147-224 Székely Kálmánné özv. 269-239 Székely Márkné özv. 132-679 8zekszárdy Ede 157-689 Szélig A. Károlyné 140-121 Szentesi Károly vitózözvegyo 294-679 Szent-Györgyl Ernönó dr.-nó özv. 117 818 Szentlrmuy Józsetné 292-964 Szontmihályi Lajosné özv 330 774 Szópkuthy József 181-702 Szerónyl Károly vitéz 333-714 Szidanits Károlyné özv 118-805 Szíjártó Sándor 164-399 Szlkszay Kornélia 147-690 Szilágyi Emil 144-419 Szilágyi Ferenc 135-238 Szilágyi Gyuláné őzv. 185-783 Szilágyi Istvánná özv. 149-127 Szilágyi Miklosné özv 295-618 Szilágyi Viktória 113-110 Szimonetti Virgilnó 294-236 Szirmai Kamilla 180-047 Szívós Győzöné özv. 495-189 Szkender Mária 381-127 Szlávy Elemérné 494-008 Szohner Béla 155-491 Szödy Ferenc 297-652 Szőke József dr. 121-825 Bzrenka Jánosné özv. 142-305 Sztancsó Ferenc 118-699 Szuchovszky Béláné özv 140-678: Sznesek Alajosné özv. 146-844 8zücs Jenő 118-508 Szűcs Kálmán 168-258 Szűcs Zsigmondne dr.-ne özv 138-120' Szüts Istvánné özv. 292-517 Táhory Jánosné 295-213 Takáts Éva 292-499­Tálos Dóra 142 242 Tarkeöy Aladár ítj. 160-448 Tary Mihályné özv. 258-365­Tanssig Hugóné özv. 124-648: Téglássy József dr. 291-920 • Teleki 8ománé 137-103 Teleky József 293-878 Xeinunovicb Zoltánné dr.-né özv. 142-183 Tereezky Miksa 268-110 Térmegi István vitéz 147-203 Tersztyánszky Károlyné özv. 162-060 Teuchert Károlyné özv. 183-466 Thauer Ferencné özv. 141-125 Thoma Vilmosné özv. 497-728 Ticsénszky Dezsőne özv. 141-646 Erzsébet kpti uj száma 421-586 Tiegermann Ignácnó őzv. 113-403 Tihanyi Kálmán 136 828 Tik Imre 143-592 Tilcser János 154-599 Titte] Sándorné 145-334 Tolnay Gabriella 258-523 Tomanóczv Gyuláné özv. 180-028 Tomascbek Sándorné özv. 152-240 Toperezer Jánosné 141-365 Torma László 180-292­Tósaky Vilmos vitéz 185-792 Tóth Farkas 296-595 Tóth Ferencné 362 738 Tóth Ferencne özv 132-856 Tóth Ilona 296-149 Tóth Imre 135-451 Tóth Irén 122-875. Tóth Istvánné özv. 155-698 Tóth János vitéz 146-817 Tóth Józsel 120-584­Tóth Józsefné özv. 498-596 Tóth Lajos 139-186­Tóth Mária Irma 152-946 Tóth Mátyás 292-599 Tóth Sándor 340-398 Tőkey Jonőné 143-848 Török Bódogné őzv 140-162 Török Tivadarné 295-430 Tőzsér Károlyné özv. 132-700 Tréfás Ferencné özv 134-295­Trom Józsefné özv. 130-891 Tudja József 147-983 Tuller Ernöné özv 139 425­Tuly Jenőné özv 357 993 Tungli Ferenc 294 054 Turkovich Károlv 340-825 Erzsébet kpti uj száma 422-418 Udvardy-Cserna Károly vitéz 117 699 Ujj Imre 133-546 Ulits Mária 116-308 Ulmer Lajos 138-386 Erzsébet kpti uj száma 221-490 Ungár György 162-689' Unghváry Irma 140-428 Váozy Ferenc 166-612 V.áczy Károlv vitéz özvegye 130-656 Vágány Gáboi 297-023 Vágó Írón 126-974 Vajdaffy Irén 268-302 Vájná Pál 157 498 Válások Józsel 144 875 Várni Józsefnó özv. 294-286 Varga János 148-358 Varga József 131-854 Varga Ödön 132-984 Varga Pálné 130-897 Varga Sándorné özv. 347-691 Vargha Aladárné özv. 183-477 Várkouyi Árpádné özv. 187 296 Várnny-Böktu Arvédné dr -né, özv. 381-158 Vass János 145-250 Erzsébet kpti uj száma 421-535 Vaszary Dezsőin' őzv. 188-691 Végess Jánosné özv. 294-785 Verdössv Józsefné özv. 11Ö-507 Vértes Endréné dr.-né 294-038 Vórtessy Gusztávné 180 692 Viozián Pál 8+9 7lT Vltos Bálint. Tárcsázza először *297-960 számot, azután kérje ty\ Sashalom j*9. o\ A A

Next

/
Oldalképek
Tartalom