A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - K

I időt, pénzt és munkát takarít Kaszab KÁRPÁT Papirnagyhereskedés és Papirfeldolgoziiizem Iroda: VI., Lehel-utca 5. 293-708 Üzem: VII., Garay-u. 21. Tasakok, zacskók, átlátszó hártyapaplrbókjiergaimln- bél. Adjusztáló kartonok. Károvlts János rádió- és vili. 'váll., Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 55. 147-633 Karp Béla pszichopedagogus, IV. Magyar-u. 6. 0380*459 Kárpát bátor- és faáragyár, cégtul.dr. 8zántó Pál, Újpest, Jókai- u. 32. 0495-311 Kárpát Jánosné postakezelönö, Kispest, Kossuth Lajos-n. 197. 146-912 Kárpát László dr. orvos. XIV. Gróf Zichy Géza-u. 5. 0427-157 Kárpát Vilmos, 1. Dőbrentei-u. 12. 153-621 Kárpátalja Termelő, Be­szerző és Értékesítő Szö­vetkezet, Ungvár, faosztálya, vm. József-krt 60. 149-649 Kárpátaljai Almatermelő és Értékesítő Szövetkezet, V. Ferenc József-tér 3. 385-197 Kárpátaljai Keresztény Gazdasági Szövetkezet, gyógynövénynagykeresk., VUl Déry-u. 16. 134-351 Kárpáthla, lásd Kárpátia. Kárpáthy Jenő festőművész, XI. Kelenhegyl-út 12. 456-114 Kárpátby Jenő Rezső, vm. József-krt 48. 143-997 Kárpáthy Kamllló vitéz, ny. áll. gyalogsági tábornok, IV. Ferenc Jó- zsef-rkp. 26. 187-048 Kárpáthy Lászlóné művirág és disztol] üzlete, IV. Régiposta-u. 13. 180-144 Kárpáti Aladár fogtechnikus és fogászati szakűzlete, VI. Andrássy­út 55. 424-608 Kárpáti Aurél hírlapíró. XIV. Szabó József-u. 21. 227-319 Kárpáti Aurél IfJ. hírlapíró, IX. Tompa-u. 9. 130-829 Kárpáti Béla postafelűgyeló, XI. Béres én yi-u. 3. 456-556 Kárpáti Béla dr. belgyógyász szakorvos, VI. Teréz-krt 16. 123-118 Kárpáti Béláné Cárpátia bőr­kesztyűk, Pestszenterzsébet, Sebes- tyén-u. 18. 147-615 Kárpáti Ede, VI. Teréz-krt l/b. 224- 925 Kárpáti Erzsébet, VT. Jókai­it- 36. 111-090 Kárpáti és Tuchten kalap- és sapkanagykeresk., VI Paulay Ede­u. 14. 227-744 Kárpáti Ferenc asztalosmester, XIV. Kerékgyártó-u. 61/a.497-590 Kárpáti, Földes és Társa szö­vet- és selyemkülönlegességek, V. Deák Ferenc-u. 14. 383-533 Kárpáti Géza tapétadiszitő, VTl. Aréna-út 32. 428-621 Kárpáti Győző ált. reálgimn. tanár, X. Elnők-u. 12. 133-641 Kárpáti István pénzügyi főtam, XI. Edömér-u. 6. 456-427 Kárpáti József úri szabósága, VU. Erszébet-krt 50. 422-126 Kárpáti László magántisztviselő lakása, VH. Rákóczi-út 32. 225- 568 Kárpáti Lóránt dr. ügyvéd, vn. Almássy-tér 17. 228-674 Kárpáti Oszkár m. kir. posta- föfelüeyelő, XI. Horthy Miklós-út 51. 259-268 Kárpáti Sándor m. kir. posta müsz. s.-tiszí, Kispest, Wekerle- telep, Corvin-krt 8. 146-978 Kárpáti Sándorné, V. Sziget­u. 9. 493-174 Kárpáti Tibor reklám-műterem, vm. Rökk 8zilárd-u. 11. 139-134 Kárpáty Elemér utászalezredes, XII. 8zéber-út ll/b. 364-137 Kárpáthla ipar és Kereske­delmi r.-t. selyem- és gyapjú- szövőgyára. Városi iroda és lerakat, V. Harminoad-u. 3. 0*180-928 0180-681 Kárpáthla olajkereske­delmi r.-t., vezérig. Fenyves Pé­ter, V. Nádor-u. 25/27. 124-136 Kárpátia általános fakeres- kedelml r.-t., V. Báthory-u. 6 118-856 Fatelepe, XTV. Tbökőly-űt 110. 496-940 Kárpátia étterem és söröző, túl. Károlyi László és Tauszlg Fe­renc, IV. Fereneiek-tere 7. 186-204 189-209 Iroda 387-128 Karper József dr. lásd Szendrey- Karper József dr. alatt. Karpf Lászlóné női divatszalon, V. Erzsébet-tér 8. 384-150 Kárpltex, Kárpitos textil- kereskedelmi k.f.t. kárpitos- kellék és szőnyeg, IV. Kamermayer Károiy-u. 3. 0189-442 Kárpitos, gombkötő, paszo­mányom és paplanosok Ipartestillete budapesti, V. Vil­mos császár-út 72. 0122-826 Kárpltostextilkereskedelmi k.f.t., kárpítoskellék és szőnyeg. Kárpitex, IV. Kamermayer Károly­it s. 189-442 Karsa Bulcsú szentkirálysza­badjai, m. kir. 9ZV. főtisztv.. Hl. Zsigmond király-útja 21. 357-792 Karsa Kázmér üveges, kép- keretezö, Újpest, István-út 16. 294-328 Karsa László szentkirály­szabadjai, ny. ezredeshadbiró, n Margit-krt 22. 351-909 Karsal Albert, XIV. Thököly- út H7/b. 497-152 Karsal Gyula ny. postaellenőr, VII. Murányi-n. 2. 225-167 Karsal Henrik diótörő, Pestszent­erzsébet, Sebestyén-n. 2. 147-693 Karsal Jánosné fűszer-, fa- és szénkeresk., XI. Bocskay-út 101. 256-825 Karsal Lajos virágüzlet, csőkör­éé koszorubötészete, Rákospalota, Zápolya-n. 84. 495-155 Karsal László magántisztviselő, IL Arvácska-u. 6. 366-650 Karsal Miel, I. Attila-u. 75. 160-627 Karsal Rezső István, H. Toldy Ferenc-n. 62. 357-825 Karsal Szevér vendéglős, XI. Horthy Miklós-út 33. 268-279 Karsay Elemér m. kir. vámszaki főtiszt, oki. vegyészmérnök. XI, Brassó-út 2397/3. hrsz. 256-461 Karsay Gyula dr. mag- és ter­mény keresk., V. Szabadság-tér 2. 114-081 Karsay István dr. min. titkár, II. Görgey Artur-u. 24. 157-731 Karsay Zsigmondné magánzó, V. Návay Lajos-n 4. 325-091 Kartal Alfréd oki. mérnök, a Kar- tal testvérek cég beltagja, V. Szent István-krt 16. 120-118 Kartal Árpád dr. orvos, XI.Horthy Miklós-út 29. 468-380 Kartal Emil m. kir. kormánytaná; esős irodája, V. Alkotmány-u. 16. 126-632 Üzeme, Bifarexmiivek, X. Cserkesz­u. 64. 148-398 Lakása (Nyári áll./ V/iö—XI/16-ig Mátyásföld, Kossuth Lajos-u. 3. Tárcsázza először a *297-900 számót, azután kérje ' Mátyásföld 44 Kartal Géza dr., a Kartal test­vérek cég társtul., V. Rothermere- u. 2. 121-184 Kartal Ignác dr. járásbiró, vm. József-krt 33. 130-141 Kartal István, a Magyar Nemzeti Bank tisztv., I. Attila-u. 11. 160-713 Kartal Jenő, a Faludi és Társa vili. és müsz. cikkek nagykeresk. cégtagja, V. Koháry-u. 19/b. 116-816 Kartal Mátyás szföv. tisztv., XI. Horthy,Miklós-út 32. 459-053 Kartal testvérek müsz. keresk., V. Alkotmány-u. 27. 118-053 122- 436 Kártolószalaggyár Első Ma­gyar r.-t., Pestszen'lörinc, Gróf Apponyi Albert-u. 8. 0146-764 Karton Dobozára gyár k.f.t., V. Légrády Károty-u. 21. 493-944 Kartschmaroff Gyógy- és Vegyiáru Nagy kereskedés, V. 8zemélynök-u. 9/íi. 112-598 124-191 Kartschmaroff Llpót dr., Vin. Práter-u. 29/b. 131-509 Kartschocke J. és fia és Sutt- rell E. kefe- és ecsetgyári raktá­ruk, IV. Kamermayer Károly-u. 1. 382-378 Kartsoke Alajos dr. ügyvéd, A Német-magyar keresk. kamara jogtanácsosa, VI. Andrássy-ut 25. 427-788 Lakása, V. Alkotmány-u. 20. 123- 613 Karvajszky István dohánykis- árus, VI. Szinyei Merse-u. 1. 116-941 Karvaly Gyula műépítész, XII. Orbánhegyi út 29. 157-311 Karvaly Viktor tanár, I. Zsám- béki-u. 14. 166-119 Karvas Marcell dr. ügyvéd, V. Légrády Károly-u. 32. 291-914 Karwlnski Ottó lovag, iroda, IV. Kossuth Lajos-n. 10. 181-664 Lakás, IV. Vármegyeház-u. 7. 185-013 Karwinsky Ottóné lovag szül. Hódossy Gizella, IV. Királyi Pál- u. 18/a. 181-258 Kary lásd Kari. Kas-Dor kötött-szövöttárugyár, Fazekas Sándor, XIII. Gömb-ti. 22. 0*299-104 Kas Loránd fogtechnikus, VI. Lovag-u. 12. 312-773 Kas Ödön és Maimann Piroska bő­rönd- és bőrdíszmüárukészítök, V. Szent István krt 2. 310-864 Kasch Adoll kalapot mester, Vili. Baross a. 61. 144-246 Kása István postatiszt. Csömör, Középhegy 16. Tárcsázza először a *297-388 számot, azután kérje Csömör 15 Kasánszky Vladimír kávé, tea szaküzlete, V. Vilmos császár­át 78. 127-770 Kaseh lásd Kas. Kaschauer Ferenc m. tisztv., Vm. Bzigetvári-u. 15. 132-143 Kasein vegyészetigyár r.-t., lásd Casein vegyészeti gyár r.-t. Kasics Margit ny. szföv. tanítónő, XII. Ráth Győrgy-u. 18. 150-740 Kasics Mária vöröskeresztes test­vér, XII. Kléh István-«. 6.157-700 Kasics Ozmánné dr.-né ny. min. tan. özvegye, XI. Bocskay­út 63. 269-550 Kasnyik Jánosné sz Hajós Judith, IV. Szarka-u.l. -180-129 Kasparek Béláné női szabó, VI. Ó-n. 3. 110-813 Kasper Szigfrid iutagyári müsz. ig., xni. váci-út i9i. 291-938 Kasper Vllmosné fűszer- és vegyeskeresk., Baross Gábor-telep, Országút 59. Tárcsázza először a *269-930 számot, azután kérje Nagytétény 9-94 Kasperán György vendéglős, XII. Budakeszi-út 47/b. 164-968 Kass Béla dr. szföv. aliígyész, XI. Mihályi-u. ii/b. 256-393 Kass Endre szerk., IX. Ráday- u. 31. 187-446 Kass Géza m. bir. postaigazgató, V. Csáky-n. 63. 293-200 Kass János vendéglős, IX. Sorok­sári-út 42. 136-050 Kassa Lajos m. kir. postaelleirör, Újpest, Mády Lajos-u. 6. 494-222 Kassai Aladár fém- és müöntő, vu. Dob-U. 40. 222-592 Kassai Béla dr. ügyvéd, V. Bzemélynök-u. 7. 111-933 Kassal Elemér m. kir. posta- mftsz. s.-ellenőr, Kispest, Baross­u- 9. 146-959 Kassal Ferenc szücsmester, IV. Harisbazár-köz 2. 388-101 Kassal János és Kékesi József autó- és motorkerékpárjavitó üzeme, VI. ó-u. 42. 110-792 Kassal Jenőné dr.-né özv., VI. Hegedűs sándor-u. 23.421-005 Kassal Károlyné dr.-né ipar­művésznő. VH. Wesselényi-u. 69. 425-835 Kassai Lajos dr. orvos, Pestúj­hely, Nádor-u. 17. 297-485 Kassai László cégv., Újpest, Mussolini-u. 8. 494-298 Kassai Pál oki. mérnök, építő­mester, V. Katona József-u. 39. 114-041 Kassai Zoltán dr. kórházi orvos, VI. izabella-u. 85. 121-096 Kassay Attila oki. gépészmérnök, a Szföv. Elektr. Müvei főmérnöke, V. Csáky-u. 49/61. 291-1<'.8 Kassay Béla dr. vitéz, orvos, I. Fenyő u. 7. 156-121 Kassay Bertalan m. kir. posta­főfelügyelő, vm. Losonczi-u. 15. 135-392 Kassay Farkas Dezső ny. áll. huszárőrnagy dohányárndája, IX. Üllői-út 103. 130-672 Kassay-Farkas László vitéz, m. kir. ezredes, XI. Orom-u. 10. 258-229 Kassay Ferencné dr.-né özv., Újpest, Máría-n. 68. 495-078 Kassay-Krantz Dezső dr. m. kir. ezredes-hadbíró, I. Krisztina- krt. 113/b. 158-066 Kassay Lajos, Kassay fözöszalon, gyógy-, divat-, sportfüzők és haskö­tők. Kispest, Üllői-út 140. 149-338 Kassay Ödön szföv. főmérnök, XII. Bognár-u. 6. 164-997 Kassányl Ferene dr. gyermek- orvos, V. Csanády-u. 21. 493-751 Kassellk András dr. beteg­pénztári főtisztv., Kispest, Arpád- u. 32. 149-266 Kassellk Ferenc és Erzsé­bet alapítvány gondnok­sága, Hein István dr. alapítványi ügyész. V. Vörösmarty-tér 3. 0380-168 Kassellk János kir. törvényszéki és rendőrségi hites könyvszakértő, XII. Márvány-u. 33. 367-704 Kassovicz Artur dr. ügyvéd, V. Pannonia-u. 64. 0292-073 Kassovltz Alfréd hat. eng. vil­lanyberendező, VI. Királv-u. 42. 225-505 Kasszán Béla cégv., IX. Angyal- u. 15. 142-945 Kastaly Ferenc máv. mérnök, Mátyásföld, Paulheim József-u. 27. Tárcsázza először a *297 900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-42 Kastélyt Gyula termény- és erő- takarmánykeresk., VUL Tavasz- mezö-u. 12. 131-253 Kastner Adolf porcellán-, üveg- és diszmüárukeresk., IV. Károly király-út 24. 188-318 Kastner Gyula lakása, vn. Bajza- u. 6. 222-319 Kastner Rezső linoleum-, sző­nyeg- és gummikeresk., VII. Király­it- 41. 228-082 Kastriener, lásd Kasztriner. Kasza Dániel dr. ügyvéd, VI. Bulcsu-n. 23/a. 293-874 Kasza József dr. v. kórházi fő­orvos, VI. Andrássy-út 83. 221-291 Kaszab Andor ékszerész, VI. Nagymező-u. 34. 123-849 Kaszab B. ernyők és ernyökellékek, V. Wekerle Sándor-u. 5. 181-747 Bőrruhákhoz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalom