Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

I. Nyilvános távbeszélő-állomások

amely m i Könyvben, m í pótlásban nincs inéi. Makkhetes vendéglő Horváth Mihály, Rottenbiller­n. 52. J 355-26 Mandel Éliás baromfikeresk., Garay-tér 17. J 450-77 Marczy Aladárné özv. dohánykisárns, Zugló-u. 4. J 443-47 Márkns Erzsébet dohánytözsdéje, Rákóczi-út 34. J 431-15 Mattiassich Dezsöné özv. dohánytőzsdéje, Károly király-út 3. J 364-80 Mercur kávéház, túl. Láng Ármin. Izabella-tér 1. J 461-36 Mester Józsefné dr.-né özv. dohánykisárns (M. T. A. pénzbedobó) Nefelejts-u. 32. J 452-59 Metropole szálló, Rákóczi-út 58. J 422-60 J 422-61 Mezei 8. Sándorné kávémérö, Garay-tér 7 J 313-84 Miknsik Ferenc dohánytőzsdéje, lzabella-u. 12 J 390-74 Millet Ottó kávés, Lázár kávéház. Dob-n. 20 J 423-66 Molnár Vilmos cukorka áruháza, Thököly-út 14. J 414-00 Nefelejts-utcai sütő- és cukrászipari r.-t., Nefelejts­n. 45. J 375-19 Neszt Gyula Napoleon drogéria és fényképészeti cik­kek, Aréna-út 5. J 362-55 Neumann Józsefné özv. dohánykisárns, Akáczfa-u. 40. J 452-85 New-York kávéház r.-t., Erzsébet-krt 9/11. J 319-80 J 319-81 Orczvbáz r.-t. (M T. A. pénzbedobó) Károly király­ót 17 J 458-28 Ostende kávéház, túl. Grosz Ödön, Rákóczi-út 20. J 420-45 J 430-02 Pátria kávéház, túl Kávéház ipari r.-t., Erzsébet­krt 58. J 453-91 J 453-92 Perls Hermin dohánykisárns, Klauzál-u. 21. J 401-15 Pintér Imre textilárukeresk., Király-u. 59. J 405-13 Polgári sőrkert vendéglő túl. Singer Ferenc, Erzsé­bet királyné-ót 7. J 388-73 Posch Korona étterem túl.: Langhmahr János, Dohány-u. 20. J 426-11 Pressburger Antalné özv. kávémérése, Aréna-út 54. J 314-24 Radó Henrikné dohánykisárns (M. T. A. pénzbedobó) Almássy-tér 7. J 826-79 Rajcsányi Károlyné dohánykisárns (M. T. A. pénz­bedobó) Rozsa-u. 14. J 395-57 Raposa Margit vendéglős és borkeresk (Pénz­bedobó aut.) Akácfa-u. 12. J 411-62 Rausch Vilma dohánytözsdéje, István-út 10 J 329-73 Reisz Armin füszerkeresk., Péterffy Sándor-u 47. J 396-47 Beisz Mómó dohánykisárns, Nefelejts-u. 20. J 426-21 Reitzer Mórné dohánykisárns, Király-u. 59/b. J 450-85 Rezner Pálné özv. dohánykisárns, Wesselényi-u. 19. J 434-64 Riedl Alfonsné ld., v. t. százados neje, dohány­kisárus, Kazinczy-u. 7. J 428-88 Rodriguez Béláné dr.-né özv. dohánytözsdéje, Csányi­a. 12. J 459-41 Róma szálló, túl. Weisz Mór, Nefelejts-u. 6. J 346-89 Rosenfeld Jakab dohánykisárns (M. T. A pénzbedobó) Elemér-u. 28. J 329-02 Rosenfeld Tivadar dohánykisárns (M. T. A. pénz­bedobó) Wesselényin. 63. J 452-64 Rosner Lipót vas- és estékkeresk. Thököly-út 87. J 430-88 Royal Apolló mozgószinház (M. T. A. pénzbedobó) Erzsebet-krt 45/47. J 403-91 Royal nagyszálló r.-t. Udvari kávéház, Erzsébet­krt 45/47. J 429-75 Royal nagyszálló r.-t. utcai kávéház, ig. Korányi Zoltán, Erzsébet-krt 49. J 454-03 Rubin Józsefné dohánytözsdéje, Damjanich-u. 2. J 451-32 Schiller Pálné cukorkaüzlet, cukrászda, Király-u. 69. J 375-16 Schlésinger Elemér vegytisztító (M.JT. A. pénzbedobó) Dob-n. 98. J 433-99 Schloss Magdolna dohánykisárns, Rottenbiller-u. 4/b. J 375-26 Schnur Simonné kávémérése és fuvarozási váll., Dob-u. 80. J 371-48 Schönfeld Mór festékkeresk., Dohány-u. 54. J 405-65 8chreibtr Róbertné özv. csikszentmihályi, dobány­kisárus, Hársta-u. 35. J 371-14 ■Schulcz Árpád cukorka- és cznkrászüzlet, Rákóczi­út 90. J 395-99 Schuster János dohánykisárue (M. T. A. pénzbedobó) Hársfa-u. io/a. J 406-40 Schwarcz Annin bor-, sör- és pálinkakeresk., Király-u. 11. J 424-04 Schwarcz Lipót Corvin kávéterme, Klauzál-u. 2. J 418-32 Schwitzer Aron keresk., Erzsébet-krt 35. J 421-60 Sedlmayer Ferenc dohánykisárns (M. T. A. pénz­beiobó) Dohány-u. 102. J 305-91 Singer Sándor füszerkeresk., Dob-u. 37. J 334-96 Sörszanatórium buffet és étterem, túl Haas Ignác, Erzsébet-krt 7. J 336-06 Spitzer L. Lajos kávéháztul., Ilka-u. 22. J 462-70 Steltzer K. Ágost Turul himzőmühelye, Nagydiófa­u. 22. J 460-87 btem J. Jenő papirkeresk. és dohánytőzsdéje, Dem­binszky-u. 29. J 344-40 Stöber Károly dohánytözsdéje, Garay-tér 14. J 433-02 Strelinger Márk dohánykisárns, Kisdiófa-u. 3 J 400-57 Szabó es Glück papirkeresk., Wesselényin. 11. J 453-87 Szaiczuk Tamás cukrászüzlet, Thököly-út 42. J 326-63 Szalay Ferencné dohánykisárus, Egressy-út 37. J 449-92 Szarka Sándor dohánykisárus (M. T. A. pénzbedobó) Damjanich-u 45. J 441-38 Szász Mária dohánykisárus Dohány-u. 20. J 426-00 Székely és Deutsch fehérnemű üzem, István-út 28. J 376-80 Szekeres Józsefné dr.-né özv. m. kir. dohánytözs­déje, Damjanich-u. 23. J 348-33 Szilágyi Emil dohánykisárus, Dohány-u. 55. J 444-19 Szilágyi Sámuel füszerkeresk., Murányi-u. 55. J 352-69 Szolga Lászlóné dohánytözsdéje, Hernád-u. 31. J 351-33 Szűcs Andrásné özv. dohánytözsdéje, Wesselényi u. 13. J 425-95 Szűcs Zsigmondné dr.-né özv. dohánytőzsdéje, Keleti p. u. érk. old. J 381-20 Taxis Egonné báróné özv. dohánytözsdéje, Erzsébet­krt 23. J 356-82 Telkes Árminná szül. Herzog Szerén dohánytőzsde­tul., Szövetség-u. 25. J 305-13 Tibor Dezső dr. dohánytözsdés, Garay-u. 41. J 309-02 Ticsénszky Dezsöné özv. dohánytözsdéje, Erzsébet­krt 42. J 416-46 Tolnay Klára papirkeresk., Rottenbiller-u. 62. J 409-31 Tóth Béla jáki, dohánykisárus, Thököly-út 3. J 360-75 Tóth Farkas dohánykisárus, Thököly-út 41. J 419-68 Török Bodogné özv. dohánykisárus, Akácfa u. 3. J 401-62 Ujj Imre nyug. rokkant főhadnagy dohánytözsdéje, Thököly-út 40. J 335-46 Ungár Adolf likőr-, rumgyáros és borkeresk., Péterffy 8ándor-u. 47. J 341-68 Váczy Károlyné-özv. vitéz, dohánykisárns (M. T. A. pénzbedobói Thököly út 19. J 306-56 Vadnai Sándor Intim vendéglő (M. T. A. pénzbedobó) Erzsébet-krt 35. J 403-50 Vajda Jenőné papirkeresk., Izabella-u. 11. J 378-27 Vámos Imréné keresk., Hungária-krt 179. J 44058 Váradi H. 0. fűszer- és csemegekeresk., Dembinszky­u. 24. J 313-87 Váradi Lajos fűszer- és csemegekeresk., Csengery-u. 11. J 445-72 Varga János vendéglős (M. T. A. pénzbedobó) Erzsébet­krt 6. J 401-87 Varga József dohánykisárus, Barcsay-u. 6. J 313-54 Varga Ödön dohánykisárus, Dob-u. 52. J 329-34 Vas kávéház, túl. Vas József, Holló-u. 17. J 436-85 Vass János dohánykisárus, Dob-u. 89. J 452-50 Vécsy Györgyué özv. dohánykisárus, Damjanich-u 42. J 332-89 Vuchetich P. Anna dohánykisárus, Dob-u. 31. J 379-74 Weisz J. Jenő füszerkeresk., István-út 28. J 326-85 Weisz Jakab sütöm, fióküzlete, Wesselényi-u. 30. J 404-18 Weisz Mátyás cukorkaüzlet, Erzsébet-krt 12. J 429-60 Welliscb Miksapapir- és könyvkeresk., Damjanich-u 39. J 348-23 Fiókja : István út 19. J 380-44 Werner Adolf vendéglős, Károly király út 19. J 414-98 Wittenberger Adolf dohánykisárus (M. T. A. pénz­bedobó) Almássy-tér 15. J 451-67 Zoltán Sándorné kávémérése, Dob-u. 74. J 419-64 Zsiga Károlyné özv. dohánykisárus, Erzsébet-krt 51. J 442-92 VIII. kariüet. Amelin Viktorné báróné özv. dohánykisárus, Rá­kóczi-út 1. J 410-10 Automata buffet r.-1, (M. T. A. pénzbedobó) Rákóczi­it 41, j 406-05

Next

/
Oldalképek
Tartalom