Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

I. Nyilvános távbeszélő-állomások

A ..tudakozó" mondja mes nzt a Roncsolási számot, 10 VII. kerület. r .. Abótfyi kávéfiáz (MTA. pénzbedobó) Aréna-út 17. J 380-56 Adler Jenő fa- és szénkereresk., Angol-u. 27. J' 449-22 A jer András dohánykisárus (M. T. A. pénzbedobó) :. •-•-Rette rfhifler-u. 12. J 398-01 Alszeghy Antalné özv.'dohánykisárus, Rózsa-u. '40'. J 450-55 Amerika kávóház (MTA. pénzbedobó) Thököly-út 27 J-395-29 Angol üávénáz r.-t., (M. T. A, pénzbedobó) Erzsébet­ért 3o. J 416-82 Bányai Sándor könyv- és papirkeresk., Károly király­ét 1. J 334-54 Baranyai József vendéglős, Károly király-út 13. J 413-60 Barentsák Nándor dohánykisáruda (M. T. A. pénzbe­dobó) Nyár-u. 10. J 404-03 _ Bauer Ferenc fűszer-és csemegekeresk., Akácfa-n. 16 J 405-34 Bendre Károly füszerkeresk., Garay-téri piac, 458. ■ • sz. bódé J 459-37 Bergel Andrásné dohánykisárus, Dohány-u. 39. • J‘401-52 Berlin Pálné özv.. dohánykisárus (MTA. pénzbedobó) v örösmarty-u. 20. J 448-04 Berzeviczky Élek dohánytözsdéje, Király-u. 73. J 448-48 Blau Bernát fűszer- és csemegekeresk., Jósika-u. 2. J 424-50 Blockner Adolf vendéglős, Kerepesi-út 40. J 456-09 Bodrogi Mór dohánytözsde túl., Dohány-u. 96. J 373-32 Boltizár Románné dohánytözsde túl., Damjanlch-u. 58. J 414-44 Brukáts Anna dohánytőzsdéje, Kerepesi-ut 38 J 393-21 Budapest székesfőváros Fogyasztási adókirendeltség 30. sz., keleti p. u. érk. oldal J 449-06 Búrnáz ímréné dr.-né özv. dohánykisárus, Damjanich­u. 14. J 421-59 Buthy Győző dohánytözsde, Bethlen-u. 6. J 443-70 J 451-57 Büchler kávéháza, (MTA. pénzbedobó) ThököLy-út 42 J 326-64 Central penzió, túl. özv. Steiner Mórné, Rákóczi­ét 1». J 430-07 Ceylon kávéház, túl. Ligeti Vilmos, Rottenbiller-u. 10. J 341-43 Csákányóczky Pál cukrász, Wesselényi-u. 60. J 450-68 Cserenyey Géza oki. gyógyszerész, droguista, Ilka­u. 22. J 440-70 Csoncsol József fűszer- és csemegekeresk. Hajtsár­ét 44/b. J 441-06 Csótó Nagy Gábor vendéglős (M. T. A. pénzbedobó) Kertész-u. 22. J 451-09 Cyklop garage r.-t. (M. T. A. pénzbedobó) Kertész­u. 24. J 451-59 Danielis Ágoston könyv-, mű-és papirkeresk., István­ét 49. J 383-88 Deutsch A. fűszer- és csemegeüzlete, Akácfa-u. 47. J 406-30 Diószeghy Béláné báróné, dr.-né özv. dohánykisárus, Nyár-u. 1. J 368-96 Dohánytőzsde, Grünfeld Adolfné szül. Strasser Etelka, Király-u. 1. J 414-86 Dolveth Antal ny. m. kir. alezredes dohánykisárudája, Ilka-n. 9. J 396-68 Dróth Sándor könyvkeresk. és antiquarius, Erzsébet­krt 54. J 441-73 Eisler és György bank- és váltóüzlet, Erzsébet­krt 21. J 376-32 Eisler Mórné özv. dohánykisárus, Rottenbiller-u. 44. J 379-03 Élő József vendéglős (M. T. A. pénzbedobó) Thököly­út 4. J 448-73 Ernke tőzsde, túl. báró Barkóczy Ilona, Erzsébet­ért 2. J 309-45 J 401-22 Engelmann Mórné özv. papirkeresk., Dohány-u. 30.' J 421-99 Fábinyi Deasöné özv. dohánykisárus, Alsóerdösor 12. J 374-33 Faludi -Sámuelné özv. dohánykisárus (M. T. A. pénz­bedobó) István-út 37.„ J 452-49 Farkas Béláné győri, nyug. ezredes neje, dohánykis­árus, Szövetségen. 30/a. J 376-28 Farkas Vilmosné özv. tőzsdeiül., Akácfa-n. 30. J 426-50 Fekete és Puchlapek festék- és háztart. cikkek üzlete, Dohány-u. 74- J 422-18 Feldheim Gábor cukorka keresk , Király-o. 93. J 439-42 Feldmár Sándor divatárnkeresk., István-ét 37. J 408-94 Fenyvesi Sándor bor-, sör- és pálinkakeresk., Tábornok-u. 18. J 366-49 Pereneky Ilona dohánykisárus, Nagydiófa-u. 18/ J 404-28 Fery Oszkárné özv., Simor István dohánynagyárusok, Rákóczi-út 8. J 304-11 Fjpsor Ferencné özv. dohánykisárus, Nefelejts-u. 7. J 458-79 Fővárosi nagymozgó- és filmipari, r.-t., Rákóczi­út 70 J 394-97 Frank Károly dohánykisárus, Dob-u. 106. J 336-79 Füstös. József vendéglős, Erzsébet királyné-út 65. J 379-38 Füstös Lehel dr. ny. pénzügyi s. titkár, dohány­kisárus, Bethlen-u. 14. J 352-61 Garay’Elek Zoltán dohánykisárus, Bosnyák-u. 1/a. J 439-61 Geiringer Mórné kelmefestő, vegytisztító, gözmosoda, Kertész:u. 41. J 449-37 Gehlhauser Henrikné özv. dohánykisárus, 8ip-u. 1. J 414-24 Geröfi Mórné özv. dohánykisárus,-Klauzál-u. 5. J 311-71 Gottlieb Ilona dohánytözsdéje, Wesselényi-u. «. J 415-88 Griesz Adolf füszerkeresk., Damjanich-u. 45. J 346-70 Gróf Sándor cukrászda, Dka-u. 35. J 330-96 Grüngrísz Rozália doháuykfiárus, Dohány u. 1/b J 345-50 Grünhut Adolfné özvegye dohánytözsde István-út 5. J 305-79 Györy Gyuláné özv. d' hánykisárus, Izabella u. 13. J 338-02 Havas Bándorné dohánykisárus, Rombach-u 16. J 338-76 Hevesi Jakab dohánykisárus (M T. A, pénzbedobó) Király-u. 11. J 344-79 Horovitz Sándor kéresk., Wesselényi u. 65. J 316-44 Horváth János dohánykisárus, Murányi-u. 57. J 378-81 HÖrenyi István dohánykisárus, Wesselényi-u. 39. J 443-78 Hundzsá' László dohánykisárus, Rottenbilier-n. 24. J 305-49 Illés Margit dohánykisárus, Thököly út 117. J 453-94 Jeneyné Márkus Irén dohánykisárus, Elemér-u. 40. J 464-99 Joó Károly dohánykisárudája, Dob-u. 37. J 379-13 Juhász József füszerkeresk., Hajtsár-ét 36. J 446-55 Juhász, Zsigmond vendéglős, Róna-u. 1. J 440-68 Kádas Józseíné dohánykisárus (M. T. A. pénzbedobó) Huszár u. 10. J 371-25 Kapotsy Sándor dohánykisárus, Izabella u. 21. J 378-62 Károlyi Sándorné dr.-né özv. dohánytözsde, Aréna-út és Thököly-út sarok J 334-05 Katoná-né szül Nick Marien dohánytözsde, Király­u. 103. J 432-54 Keleti kávébáz, Gerő, Konti, Freiwirth, Baross tér 14. J 313-63 Kertész Henrik lakatosm., öip-u. 21. J 423-86 Király kávéház (M. T. A. pénzbedobó) Erzsébet­et 53. J 368-51 J 368-58 Kiss János vendéglős, Wesselényi u. 57. J 425-73 Kitczinger János dohánykisárus, Kerepesi-út és Fran­cia-út sarok J 320-26 Klein Béla festék- és vaskeresk. fiókja, Hajtsár­út 34/b. J 448-32 Klein Mariska és Baróthi Bede Zoltánná özv. dohány­tőzsde, Thököly-út 4. J 341-98 «Kolozsvár» kávéház túl. Sugár Sándor, Dohány­u. 40. J 425-17 Kompolti M. és tsa papíráru és szivarkahüvely nagy­keresk., Doh-u. 59. J 426-38 Kormány Ferenc vendéglős, Kerepesi-út 24. J 436-08 Kosztka Ferencné dohánykisárus (M. T. A. pénzbedobó) Dohány u. 38. J 403-47 Kotzián Emilné özv. dohánykisárus, Dohány-u. 88. J 328-65 Kovács Dezsőné dohánykisárus, Dob-u. 10. J 372-76 Kovács Emilné szül. Bém Emilia m kir. dohány­tőzsde, Damjanich-u. 34. J 321-03 Kovács Kelemen vendéglős, Garay-tér 12. J 420-51 Kováts Áronné dohánykisárus, Péterffy Sándor-u. 47. J 306-89 Kováts Klára dohánytözsde túl., Erzséhet-krt. 37. J 371-23 Kovrig Józseíné özv. dohánykisárus, Kazinczy-u. 36. J 358-30 Kőbányai polgári serfőző és Szent István tápszer­müvek r.-t. cukorkaüzlete, Erzsébet-krt 52. J 441-76 Kurucsai István vitéz dohánykisárus, Peterdy-u. 39. J 329-30 Lang Józseféé dr.-né dohánykisárus, Király-u. 93. J 440-09 Leheti Józseíné kávémérése, Garay-n. 50. J 450-93 Lénárt János hentes és csemegeáru keresk., Thököly­út íoo. J 369-00 Le-zkáy Andrásné dohánykisárus, Rákóczi-út 72. J 370-18 Liebermann József festékkeresk., Almássy-tér 15 J 334-48 Lovaghy Dénesné özv. dohánykisárus, Doh-u. 78. J 443-00 Magasházy Istvánná dohánykisárus, Kerepesi üt 10. J 378-33 Mágócsí Sándorné özv. dohánykisárus, Rákóczi­ét Ä8. J 448-66

Next

/
Oldalképek
Tartalom