A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora - P

Pálos Tárcsázás előtt emeljük fülünkhöz a hallgatót PannoniaBanKés Kereskedelmi R.-T. OsztálvsorsjálÉk Dsztálva V., FALK MIKSA-ÜTCA 5. 125-901 Pálos Imre oki. mérnök, V. Szi- get-u. 5/7. 299-363 Pálos Lajos dr., VIÜ. József- krt 52/56. 137-343 Pálos rend budai kolostora, XT. Szent Gellért-tér 268-550 Pálosi Árpád, VI. Podmaniczky- u. 9i># 116-510 Pálosy Éva, XI. Szabolcsira Mihály­it. 18. 256-257 Palota filmszínház I Krisztiná­im 155. 156-605 Palotai Gyuláné özv. sz. Békéi Józsa ny. áll. tanárnő, V. 8zent István-park 19. 290-644 Palotai József igazg., XIV. Gizella-út 22. 0297-017 Palotai László dr. ügyvéd. EX. Lónyay-u. 25. 187-385 Palotai Tivadar dr. kerületi orvos, III. Lukács-u. 2. 355-970 Palotay Árpád, II. Udvarhely u. 6. 364-138 Palotay Perene m. kir. posta- főfelügyelő. V. Visegrádi-u. 17. 120-175 Palotay Ottó, V. Vilmos császár­át 74. ' 111-872 Palotayné Horváth Jolán és Palotay Gyula iparművészek, Vili. Köris-u. 30. 144-742 Palotás István könyvkötő és spe­ciális térképkasirozó, IV. Városház­it. 6. 186-702 Palotás János m. kir. rendőrségi detektív, VII. Tliököly-út 25. 337-486 Palotás Sándor uradalmi cégv., Újpest, Horthy Miklós-út. 64. 295-165 Palotás! Kornél m. kir. p. szám­tiszt, XI. Vérose-u. 21. 457-410 Palotási Pöhm Géza Verlag Freude” und Arbeit. G.M.B.H. Berlin magyarorsz. kjadúhiv.,VIIl. Mátyás- tér 14. 134-461 Pálovieh István dr. ügyvéd. 8orpon vármegye tb. t. főügyésze, EV.. Türr István-n. 9. 187-748 Palugyai Győző Viktor szűcs, ív. Bécsi-u. 5. 380-121 Palugyai Károly szűcs. IV. Egye- tem-u. 11. 380-068 Palugyai Farkas vitéz oki. gépészmérnök, I. Attila-u. 85. 0161-329 Palugyay Ferenc boriíagyke- resk., VI. Benczur-u. 39/a. 118-4S1 Erzsébet kpti uj száma 421-121 Palugyay magyar borkivi­tel! k.f.t., VII. Andrássy-út 3. *117-779 Palugyay Móric dr. ny. bel­ügyi államtitk., IX. Vámház-krt 15. 185-346 Paluzsa László dr. keresk. tan., a Magyar Tógazdaságok r.-t. vezér­ig., I. Böszörményi-út 13/15. 154-064 Pálváry Antal m. kir. alezredes, II. 'Margit-krt 51/53. 158-148 Pálvölgyl István nöikalapkellék raktára. V. Csáky-é. 17. 116-562 Pálvölgyl Szilveszter magyar különleges sapka és kalupüzeme, Vili. TormayCecil-n. 11. 149-717 Pálvölgyl Tibor Kálmán ma- gántisztv., VII, István-út 28. w „ 135-717 Pályi Eszter és Margit női kalap- szalonja, IV. Váei-n. 10. 384-349 Pályi Károly dr. és Berinkey Dé­nes dr. ügyvédek irodája, IU. Zsig- mond király-útja 70. 0151-44^ Pályi Károly dr. ügyvéd lakása, 1. Krlsztina-krt 159. 158-290 Pályi Lőrinc, 1 Márvány-u. 29. 151-378 Pályi Márton dr. orvos, VIII. Baross-u. lö. 137-028 Pályi Oszkár old. mérnök fény­másoló intézető, V. Nádor-u. 84. 115-628 Pályiné Lukács Ilona, V. Szent István-krt 11. 110-135 Panier Mihály korcsmáros, VII. Aréna-út 60. 135-549 Pamlényi István dr. orvos. II. Tégla-u. 5. 157-209 Pamut és Fonalképviseletek k.f.t., V.Akadémia-u. 1. 121-815 0121-813 Pamuttextil Müvek R.-T., XI. Fehérvári-üt 62. *258-870 Gyári lerakata: V. Bálvány-u. 16. 127-739 Pán Imre hírlapíró, Vili. Vajda Hunyad-u. 48. 332-141 Panacea gyógyszervegyé­szeti r.-t., központi iroda és gyártelep, XIII. Lehel-u. 68. *290-948 Paliay Bertalan alelnök lakása (Pal- lay l. dr.) II. Zárda-u. 44. 0153-103 Pánezéi János hnszárörnagy, I. Fcrtuna-u. 5. 160-882 Pánezéi Mihály gyógyszerész­ügynöksége és a Bp. szföv. gáz­müvei képviselete. Iroda, VI. Nyu­gati pu. Xll/a sz. raktár 292-240 Lakás, XI. Törcsvár-u. 20. 456-940 Pánezéi OI(>a, l. Bors-n. 3. 153-051 Pánezéi Sándor dr. ügyvéd. V. 8zemere-n. 17. 129-020 Panczer József déligyümölcs nagy keresk., EX. Erkel- u. 3. 187-775 Pándl Andor, XIII. Aréna-út 140. 493- 018 Pandula Józsel gyógyszerész, Szent Anna gyógyszertára. IX. Sorok­sári-ót 70. 131-930 Pandurfi Celesztin szföv. taní­tónő, VII. Aréna-út 66. 138-0(iS Erzsébet kpti uj száma 421-773 Pándy György m. kir. honv. őrnagy. IX. ÜTlöi-út 116/a. 336-646 Panek Ernő Vili. Józser-krt 17. 149-469 Pangrazlo András kordétyfuva- ros és földmunkává!!., XIII. ÍJteg­«• 47. 292-760 Pangyánszky Imréné, IX. Gu­bacsi-út 6. 139-862 Pannónia Áramszolgáltató r.-t. (Magyar ált. kőszénbánya r.-t.) V. Zol tán-n. 2/4. 0*129-560 Pannónia bank és kereske­delmi r.-t. osztálysorsjáték osz­tálya (Bánhegyi 1.) V. Falit Miksá­ik 5. 0125-901 Pannónia bárányhörneme- sltö és kereskedelmi r.-t., ezelőtt Diamant Samu és fiai szőrmekikészitő és fostőgyár. Igazgatóság, központi és üzemi iro­dák. raktárak, Újpest, Váci-út 44/40. *294-945 Városi lerakat, VII. Károly király­át 9. 142-216 Pannónia csipkeüzem, túl. Györffy Zoltánné, bobai, IV. Haris­köz 4. 0189-502 Pannónia dobozgyár. Haris Ervin gépészmérnök, XI. Verpeléti- ' út 14. 258-144 Pannónia evezős club, III Szent Margitsziget 316-051 Pannónia gummikcreske- delmi r.-t. Bzabó Lajos Igazgató, V. Báthory:u. 6. 0111-784 Pannónia kávéház, túl. Ligeti Dezső, Újpest, Árpád-út 56. 494- 107 Pannónia kender- és len­ipar r.-t.. V. 8as-u. 20122. *115-310 Központi zsinegeladási irodája, IV. Bécsi-u. 8. 184-765 Pannónia kréta vegyészeti ipar, túl. Schwartz Pál, VH. Rózsa­it. 34. 135-569 Pannónia posztó- és divat­ház Rerédi Jenő, VII. Károly király­át, S/b. 144-456 Pannónia szálló, VE. Rákóczi- út 5. *145-489 Éttermei, túl. özv. Glück Frigyesné 131-362 Kávéháza, túl. özv. Glück Erigvesné 142-079 Igazgatósága 135-929 Pannónia Tejipari és Keres­kedelmi r.-t,, VIII. Kálvária­u. 23. 132-34G Pannónia textllkereske- delmi vállalat k.f.t., V Sas u. 20/22. *123-533 Pannónia turista egyesület barlangkutató szakosztálya, III. Szép- völgyi-út 162. 150-438 Pannónia tűzifa és szénér- tékesitö, tol. Kemény Mór. Iroda és raktár, V. Szent István-krt 15. 115-186 Pannónia — udvar társasház — szövetkezet, XI. Szabolcska Mihály-u. 7. 259-661 Pannus posztó- és divatke­reskedelmí k.f.t., VII. Károly király-út 3/b. 0144-456 Panos Alajosné özv. sz. Ra- kovszky Mária, I. Alkotás-u. 3. 154-195 Pantheon irodalmi intézet r.-t., V. Vilmos császár-ót 28. 113-499 Pantl Kálmán h. államtitkár öz­vegye, I. Kékgolyó-u. 15/a. 153-145 Pántlika magyar divatsza­lon, túl. Szunyoghné Tüdős Klára, EV. Kristóf-tér 6. 185-324 Pantó Dezső m. ktr. főbányatan., I. Bernáth Géza-n. 15. 154-655 Pantochemia k.f.t. vegyészeti és kozmetikai váll., V. Kálmán-u. 14. 128-051 Pantocsek Gyula, a Pénzinté­zeti Központ cégv., IU. Vérhalom- u. 46. 151-941 Pantodrog magyar füszer- termékeket értékesítő szövetkezet, IX. Ferene-krt 35. 144-170 Pantodrog magyar gyógy­növény r.-t., IX. Perenc-krt 35. 139-593 Raktára, IX. Dumaparti teher pu. II. sz. raktár 143-451 Pántol Márton dr., XIV. Szent Dojnonfcos-u. 17. 144-090 Panucza György tij. tervező iparművész, müasztalos, Vili. Ke- nyérmezö-u. 6. 138-472 Panyi Kálmán építőmester, épí­tési vállalkozó, n. Margit krt 69. " 367-128 Lakása, XIV. Remény-u. 6/b. 297-180 Panzer, lásd Panczer. Paör Imre gumijav., II. Kö-u. 45. 152-151 Pap Béla szilli, ny. áll. ezredes. Vili. 8zentkirályi-u. 25. 337-591 Pap Béláné fi lm kölcsönző, VII. Erzsébet-krt 9/11. 138-031 Pap Béláné dr.-né lakása, XIV. 8tefánia-üt 61. 499-948 Pap Dániel lakatos, autogónhe- gesztö ős konstruktőr, VII. Bethlen Gábor-u. 9. 141-781 Pap Dezső dr. bövgyógyász-uio- lógus, kozmetikus az Otba kőzp. ren­delő-intézet szakorvosa, VI!. Nagy­atádi Szabó-u. 31. 132-303 Erzsébet kpti uj száma 421-953 Pap Dezső dr. vitéz, földbirtokos V. Mérleg-u. 2. 182-076 Pap Dezsöné dr.-né özv., 1. Büszönnényi-út :l7/e. 167-606 Pap Domokos festőművész tanár, Csillaghegy, Batthvány-u. 8. 363-545 Pap Ernő magánzó, Rákosszentmi­hály, Horthy Miklós-út 31. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 70 Pap Ferenc, a Vízmüvek vezérig, lakása, n. Érmelléki-u. 9. 0152-323 Pap Ferene ev. lelkész, Rákos­szentmihály, Szent Korona-u. 173. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihályl-15 Pap Ferene dr. ügyvéd, EV. Váci­U. 36. 187-324 Pap Gábor dr. és Wilhelm Károly dr. ügyvédek irodája, V. Nádor-n. 3. 0*182-919 Pap Gábor dr ügyvéd lakása. EV. Deák Ferene-u. 18. 382-517 Pap Géza, V. Holláu-u. 43. 498-752 Pap Géza rendörtanácsos, XI. Lágy- mányosi-n. 14/b. 269-016 Pap Géza dr. ny. m. kir. belügyi államtitkár lakása, XI. 8asadi-út 109. 456-412 Pap György magántisztviselő. VI. Sziv-u. 17. 127-033 Erzsébet kpti uj száma 221-308 Pap György dr. ügyvéd irodája, V. Nádor-n. 18. 316-452 Lakása, XIV. Stefánia-út 61. 299-948 Pap Gyula oki. mérnök, ny.máv. müsz. tanácsos, XI. Eszék-u. 7/a. 257-761 Pap Gyula dr. hatolykai, ügyvéd, X. Liget-u. 24. ' 149-190 Pap Imre m. kir. g. őrnagy, XI. Horthy Miklós-út 41. 256-528 Pap István bilkei, teológiai tanár, XI. I.enke-tér 4. 269-496 Pap István Kertészeti Szemle szerk., oki. kertész, XIV. Mogyo­ródi-ót 128. 496-912 Pap-Jánossy Sándor gyergyó- szentmikiósi, I. Mészáros-u. 8. 166-479 Pap Jenő ny. alezredes, VEIL Jó- zsef-krt 33. 138-355 Pap Jenő dr. ny. kir. ügyész, ügyvéd, V. Bátbory-u. 10. 127-Ö5Ö Pap Józsel dr. orvos, X. Gyömrői- űt 26. 348-191 Pap József dr. ügyvéd, a bpcsti ügyv. kamara elnöke, udv. tan., IV. Eskii-út 5. 185-031 Pap Lajos lakása, V. Bálvány-u. 16. 119-968 Pap Lajos oki. gépészmérnök, a. Szföv. Elektr. Müvei h. igazgatója, II. Pasaréti-út 8. 353-575 Nyáron, IU. Nánási-út 73. 162-808 Pap Lajos dr. bilkei, egyet, ma­gántanár, Budapest Székesfőváros Gyógyfürdőinek és Gyógyforrásai­nak igazgató-főorvosa, XI. Szent' Gellért-tér 1. 0269-095 Rendelő, Szent Gellért-fürdő 0*268-800 Pap Lajos dr. bilkei, egyet. m. ta­nár, I. Virányos-üt 21. Í 64-417 Pap László mérnök, V. Géza-u. 4. 119-592 Pap László oki. mérnök, V. Bala- ton-u. 2. 124-205 Pap Lilly Ilona földbirtokos, 1. Rath György-n. 52. 150-272 I. Loránt-út 7. 165-238 Pap Llszka marosesfigedi, XI. Horthy Miklós-körtér 3/a. 456-423 Pap Miklós tisztviselő, Vili. Tán- esics-u. 5. 135-770 Pap Opra János» IX. Soroksári­ét 42. 137-563 Pap Kezsöné oukorkakeresk., XIII. Róbert Károly-krt 80. 292-508 Pap Salamon dr. ny. p. főig. la­kása, XI. Nagysalló-u. 8. 257-496 Pap Samu raogánhivatalnok la­kása, 11. Török-u. 10. 151-695 Pap Sándor dr. országgyfll. gyorsirodai oszt. tanácsos, 1. Győri­ül 10. 156-667 Púp Sándorné özv. dobánykis- árus. XL Fehérvárl-út 24. 259-395 Palusvai Győző Viktor szűcs csak IV., Bécsi-u. 5 megóvás 380-121

Next

/
Oldalképek
Tartalom