A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

Pótlás a betürendes névsor lezárása után beállott változásokról

XX Borsi (Breznyák) László oki. vegyészmérnök, XX. Gabona-u. 2. 133-569 Bottlik Alfréd m.-tisztv.. VI. Vilmos császár-út 35. 125-199 Boytha András Lajos dr. mütö­sebósz, urológus, rendelő intézeti sebész főorvos, VII. Rákóczi-út 36. 225-647 Ureitner Bernát jégszekrények és sörkimérö készülékek gvára, VI. Király-u. 36. 427-437 Brichta Zoltán, I. Naphegy-u. 27. 220-013 helyett: 353-789 Briglevics Kálmán dr. orvos. V. Csicsery László-u. 17. 298-452 Bruzer József dohánykisárus,VlI. Thököly-út 5. 227-890 Brüll Miklós nöikonfekciókeresk., lakása, VH. Madách Imre-tér 7. 426-005 helyett: 426-045 Budapest Rákosvárosi Ke­resztény Kaszinó, XIV. Thö­köly-út 41. 296-428 Budapest székesfőváros: Szükséglakás-hivatal (IX. ü. o.) VII. Dob-u. 51. 227-408 428-324 helyett: #227-217 Budapest székesfőváros: Szükséglakás-hivatal után Szükség- lakótelepek gondnoki irodái: X. Aoguszta-telep 1/a. 144-682 X. Bihari-u. 8. 348-042 X. Ceglédi-u. 5/7. 148-142 X. Ceglédi-u. 30. 148-138 Budapest Székesfőváros Közlekedési R.-T. Sportrepülő szakosztálya, Feríhegy-pusztai Uorthy Miklós Nemzeti Repülőalapi repülőtér, Pestszentlörinc Tárcsázza előszóra *146-674számol, azután kérje Pestszentlörinc 2-77 Budapesti Központi Általá­nos Tejcsarnok r.-t. 60. sz. íiók, V. Személynök-u. 19. 116-043 helyett: 126-479 Buday I. eső- és ballonkabátnagy- keresk., cégtul. Dr. Buday Gézáné. Vil. Éva-u. 17. 226-052 Bukóval Sándor épületüveges és képkeretező, Vili. Baross-tér 4/5. 132-211 Burkó Károlyné,n. Iskola-u. 18. 355-893 helyett: 158-118 Sathy Győző, Csáky italház, bor, sör, rum és likőr kimérése. V. Bziget-u. 17. 493-091 Búvár! I. László, Remetekert­város, Széphalom-télep Vörösmarty- II. 10.134-541 helyett: 167-848 Buzna Dezső dr., XIV. Stefániá­ét 17. 299-803 BUchler Hermin Horvátnó női divatterme, IV. Türr István­ig 9 380-560 Bürgermeister Károly textil- keresk., VI. Kir&riy-u. 14. 226-670 helyett: 426-070 c Capdebó Zoltánné dr.-né özv., XI. Gyopár-u. 10. 258-139 Central szálloda szállodabérlő, VIL Baross-tér 23. #226-454 Claus József keresk. tan., fő­felügyelő, gyümölcsészeti és szőlé­szeti szaktanácsadó, IV. Váci-u. 82. 380-059 helyett: 384-061 Corvin Áruház Sport Egye­sülete klubhelyisége, VIII. Prá- ter-u. 24. 144-889 Csaba László oki. mérnök, XIV. Szent Tamás-u. 11. 299-991 Csaba vezér gyógyszertár felelős vezetője Emanuel Antal gyógyszerész, XII. Csaba-n. 7/c. 152-740 Csákány István dr. egyet, ad­junktus, az Orsz. Mezőgazdasági Kamara fogalmazója, VI. Podma- niczky-u. 15. 327-884 Csapiár László női divatterme, IV. Fehévliajó-u. 12/14. 386-698 helyett: 386-017 Csárdás Zenemű kiadó és hangverseny rendező k.f.t., VI. Teréz-krt 2. 0220-102 Császár Géza m. kir. ezredes, 11. Bimbó-út 9. 151-505 Csejtei István dr., a Magyar Pharma Gyógyáru r.-t. tudományos munkatársa, XII. Kékgolyó-u. 2/b. 167-604 Cseke János Mateosz autóíuva- rozó, IX. Lónyay-u. 60. 381-133 Csordás László oki. g.-mérnök, a Szför. Elektr. Müvei mérnöke. 1. Lógodi-u. 48. 161-150 Csukás Erzsébet postadijnok, IX. Üllői-út 5. 188-587 helyett: 381-455 Csurgó Jenő dr. ny. kórh. fő­orvos, II. Bimbó-út 74. 151-145 helyett: 158-328 Csúry Béla p. ü. könyvszakértő, XL Zenta-u. 1. 269-372 D Dani Irén textilnagykeresk. (Gutlohn 8.) VI. Paulay Ede-u. 1. 129-297 helyett:' 426-067 Dani László textil- és posztónagy- keresk., VI. Király-u. 14. udvarban 226-170 Darányi Ernő, VI. Andrássy- út 46. 112-655 Daróezy Józsefné Hajdú Eta operaénekesnő, vm. Vas-u. 2/b. 139-739 Darvas Nándor ny. alezredes, V. Géza-u. 3. 125-103 Délibáb szerk., VII. Dohánv­u. 12. 225-461 Démy-Gerő Mihály dr. ezredes hadbíró, XII. Budenz-út 3/a. 384-517 helyett: 164-853 Detrich Józsefné jószágig, öz­vegye, I. Lógodi-u. 9. 360-411 Deutsch Károly fa- és szén- keresk., VII. Szövetség-u. 30/b. 226-228 helyett : 422-831 Diamant Jenőné sz. Barna Mária Jolán, VI. Anker-köz 2. 226-325 helyett: 426-231 Dlrner János, az Első Magyar Gyapjumosó és Finomposztógyár r.-t. cégvez., V. Pozsonyi-út 50. ‘298-455 Dolensky Szantszló textiláru nagykeresk., V. Csáky-u. 30 493-626 Domony Ede, V. Nádor-u. 13. 119-587 Dózsa Károly dr. bankcégvez., XII. Virányos-út 11/a. 356-695 helyett: 364-256 Dőry Lajos jobaházi, p. ü. min. tisztv., XII. Zuhatag-sor 10. 164-110 helyett: 164-107 Dring vezérképviseletek, dr. Bánk Ernő, IV Vörösmarty-tér 2. 0181-460 Drucker Miklós oki. építész­mérnök, szföv. segédmérnök, IX. Üllöi-út 17. 188-179 Duka Elemér vegyész, VH. Vörösmarty-u. 13. 0228-062 Dulovics Aladár, Vili. Harminc- kettesek-tere 2. 137-771 Dunagőzhajózási Társaság Magyarországi képviselősége : May Jenő dr. D.G.T. főfelügyelő, v. főkapitány, kir. törv. h. szakértő, XII. Karap-u. 5. 154-771 Dunai Józsefné szül. Korok Ka­talin espresso túl., VI. Dessewffy- u. 47. 325-106 Duneitz Istvánná magánzó, Vll. Damjanich-u. 35. 220-906 helyett: 220-731 Dunst Rudolf né ócskavas- és fémkeresk. irodája, XHI. Lehel-u. 34. 228-048 helyett: 298-446 E Elek Pálné, V. Rothormere-u. 25. 0111-946 Elekes Gyula szkv. százados, XI. Szent'Korona-útja 5. 139-512 helyett: 269-116 Ellenbogen Nándor keresk., Sashalom, Tököly-út 75. Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje Sashalom 83 Ember Gábor r.-t. ig., II. To- rockó-köz 4. 426-583 helyett: 355-595 Ember Gyuláné dr.-né szföv. leánygimn. tanár, I. Krisztiná­it 165. 357-180 Energia Termelő és Értéke­sítő Szövetkezet központi iro­dája, IV. Harisbazár-köz 1. 225-236 helyett: 189-686 Erben Vilmos, a Fővárosi Gázmű­vek irodavezetője, XIII. Révész- u. 19/21. 293-727 Érchegyi Imréné textilkeresk., VI. Dessewffy-u. 30. 327-484 Erdey György női divatterem. IV Váci-u. 9. 189-471 Erdélyi Sándor müsz. tisztv., XI. Daróczi-út 26. 257-513 helyett: 257-346 Erdős Béla gyárvezető, XIV. Amerikai-út 61. 0496-840 Erdős Lajosné, Bpest Szföv. Gáz­müvek ny. főtisztv., V. Visegrádi­u. 60. 293-973 Nyáron: Pesthidegkút, Várhegy, Tárogató-u. 37. 167-9Ó1 Erdőss Sándorné tisztv., V. Felka-n. 3. 493-620 Ernst Jenő lakása, IX. Ráday­u. 30. 181-147 Ernst Lajos dr. ügyvéd, IV. Károly király-út 14. 380-103 helyett: 384-055 Ernszt Antal ny. m. kir. föállatorvos, XI. Hegyalja-út 21. 456-428 Ernyei Tibor ig. irodája, V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 8. 180-457 helyett: 125-829 Érti Miksáné dr.-né özv. magánzó, XII. Böszörményi-út 5. 353-319 Etter Pál dr., n. Hunfalvy-u. 11. 366-808 Evolut Irodaszervező Válla­lat Renkey és Társai k.f.t. Irodai órákon kívül hívható állomá­sok : Bánáss Emil organizátor lakása, II. Tégla-n. 7. 325-107 helyett: 353-469 F Faktor villamossági műszaki és gépkeresk., túl Komka Jánosné, v. Pozsonyi-út 32. 293-583 Faragó Ferencdr. magántisztv., V Pozsonyi-út 33/a. 221- 572 helyett: 493-819 Faragó Oszkár müsz. keresk., VI. lzabella-u. 76. 310-691 Farkas Győző Viktor, XII. Virányos-út 26. 498-719 helyett: 164-197 Farkas Károly műszaki tisztv., XI. Szabolcska Mihály-u. 16/b. 256-897 Fehérvári István festék és vegy­ipari cikkek képv., V. Csáky-u. 68. 493-110 Feig Dezső Foutex kereskedelmi képv., V. Sas-n. 27. 119-932 319-932 Fejér Gyula textil váll., VII. Ma­dách Imre-tér 5. 226-575 helyett: 226-134 Fekete Béla keresk., n. Pasaréti- út 185. 165-984 helyett: 165-951 Fekete és Tsa női ruhák, kabá­tok és felöltök, túl. Fekete Miksa és Weisz Aladár, VII. Rákóczi-út 34. 225-617 Fekete Mórné özv. magánzó, VI. Hajós-u. 26/b. 126-041 Feles Istvánné fog- és szájápo­lási szerek készítője, VII. Thököly­út 66. 228-763helyett:427-631 Fellner Simon oki. gépészmér­nök, kir. törvsz. hites autószak­értő, II. Margit-rkp. 60. 494- 790 helyett: 351-513 Ferster Ernő vendéglős és bor­keresk., IX. Üllöi-út 113. 144-649 helyett: 140-816 Feszty Lajosné özv., IX. Ráday- u. 21. 189-310 Fischer Mária m. kir. posta- segédtisztnö, XIV. Balázs-u. 32. 299-692 helyett: 496-671 Flautner Lajos, a Pénzintézeti Központ ig. b., V Pozsonyi-út 19. 495- 184 helyett: 311-578 Fleckenstein Janka, vendéglő és étterem, vm. Mikszáth Kálmán- tér 2. 142-387 Flórián filmszínház, özv. Szol- noky Lászlóné örökösei, özv. Maár Gyuláné sz. Szolnoky Hermina mozitul., III. Flórián-téj 3. 362-367 Fogarassy László old. gépész- mérnök, II. Zsigmond király-útja 20. 152-688 Fontex kereskedelmi kép­viselet, Feig Dezső, V. Sas-u. 27. 0119-932 0319-932 Fonyó József, Országos Ruházati Intézet r.-t. ügyv. ig., V. Alkot­mány-u. 10. 310-671 Forró Dezső ny. m. kir. honvéd tisztv., Remete-kertváros, Gyöngy- virág-u. 8. 167-913 Földváryné Körmendy Márta, I. Krisztina-krt 149. 222- 725 helyétt: 155-399 Fővámhfvatal, m. kir. raktár­gondnoksága, IX. Fővám-tér 8. 389-197 Frank István fehérnemű üzeme, VII. Rózsa-u. 45. 428-416 Frankfurt Tibor építési vállal­kozó, 'V. Hollán-u. 24/26. 119-927 helyett: 129-957 Frenkel Dezsőné özv. magánzó, Vll. Erzsébet-krt 58. 421-609 Frey Miksa, V. Csáky-u. 23. 326-026 helyett: 327-462 Friedmann Jenő liáztul., XII. Hunyad-lejtö 35. 365-259 Frlnt Nándor oki. kohóméruök, M. Rézhenger Müvek mérnöke, V. Garam-u. 23. 293-312 Frlschl József órás és ékszer- keresk., IX. Üllöi-út9l/b. 135-914 Fuchs F. Pál dr. ügyvéd, VI. Teréz-krt 44. 124-548 helyett: 319-863 FUlöp Sándorné, V. Pozsonyi- út 33. 291-858 Fürdők Ferenc kárpitosmester, V. Csáky-u. 12. 126-254 Füredi László dr. gyárig., VI. Benczur-n. 28. 420-337 Fürt Ernő oki. gépészmérnök, XI. Zsoltár-u. 6. 256-361 helyett: 258-667 G Gábor Róbert, V. Fáik Miksa- u. 18/20. 116-160 helyett: 110-756 Gabos Lajos dr. lakása, V. Po­zsonyi-út 33/a. 498-505 Gánóczy Győző Viktor dr. alezredes-hadbíró, VHI. Népszinbáz­u. 24. 143-342 Gáspár István tűzifa-, szén- és építési anyag keresk., Rákospalota, Fóti-út 59. 295-157 Gátföldy Egon vitéz, m. kir. ez­redes, V. Személynök-u. 25. 292-670 helyett: 124-948 Gazdák Biztositó Szövetke« zete : Kazinczy kirendeltsége, IV. Cálvin-tér 3. 186-473 Kazinczy Sándor biztosítási képvi­selete, 189-579 Georgevits J. Béla dr. ny. m. kir. rendőrfogalmazó, VII. Madách Imre-tér 5. 122-467 helyett: 226-053 Gerber Béla dr. a Charite polikliu. v. sebész főorvosa, V.Hollán-u. 38/b. 124-208 helyett: 298-449 Gergely Vilmos tisztv., vn. Hársía-u. 11. 420-642 Gesztessy Ferenc dr., a Magyar Nemzeti Bank ny. ig. lakása, XII. Városmajor-u. 46. 183-735 helyett: 154-750 Ghymessy Béla nemes, koros- máros, XII. Zugligeti-út 22. 164-628 Glczy József dr. ingatlan forg. lakásközv. és hirdető irodája, V. Csanády-u. 17. 498-745 Gigor Sándor vendéglős, XI. Horthy Miklós-út 144. 259-727 Glasz Géza Első Kispesti szikviz- gyára, Kispest, Eötvös-u. 4. 349-269 helyett: 149-214 Glóbus eladási iroda Konzer­vált élelmiszerek, konzervek és gyarmatáruk túl. Rosenberg Dezső, V. Rothermere-u 2. 0116-970 Goldberger István budai, V. Pozsonyi-út 50. 493-650 Goldmann József füszerkeresk., XIV. Egressy-út 79/a. 497-592 helyett: 296-960 Gosztonyl Ervin dr. M.F.T.R. főfelügyelő, VI. Vilmos császár- út 19/a. 110-668 Göllner János bankosztályfönök, I. Dezsö-u. 5. 150-954 helyett: 355-251 Görgényl Gábor dr. ügyvéd irodája, V. Szemere-u. 9. 111-777 helyett: 112-175 Görög Kálmán korcsmáros, Vili. Népszinkáz-u. 49. 136-641 Görög Lajos keresk., V. Panno- nia-u. 14. 121-843 Gözsy Gyula nemes, ny. m. kir. főerdötan., V. Tátra-u. 20/b. 110-892 Gráf Tibor mag- és termény ügy­nök bizom. lakása, V. Klotild- u. 12/b. 326-005 Gráf Zoltán, VI. Aradi-n. 17. 119-881 Grebenár Károly ablak és la- kástakaritó váll., XI. Ulászló-u. 40/a. 259-180 Gruber József János Sas gyógyszertára Sashalom, Kossutli- tér 1. Tárcsázza először a *297-950 számot, azután kérje Sashalom 51 Gruber Sándorné cukorka- keresk., VI. Andrássy-út 1. 116-077 helyett: 427-277

Next

/
Oldalképek
Tartalom