A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - S

Szabók Ha nyaralóhelyén Pált rádláenMélyt. 2. Magyar díszruha- szabók. Áaám Ferenc polgári és egyenruha szabó IV Irányi-u. 25, ♦ 183-091 Gyárfás Kálmán lécfalvi, udvari szállító, magyar díszruhák specialistája. IV. Ferenciek-tere 9. 187-078 Kíss-Györgyeí István vitéz, V. WekerleS.u.7.181-427 KoiZéb Ferenc, IV. Kossuth Lajos-u.3. 183-052 Schalter János ut. Kecske- métí-u. 1. 382-580 Szües László 189-786 Ullmaim és Szemere V Szent István tér 5. 380-533 Vékony László, magyar díszruha szabók, IV. Aranykéz-u, 6. 187-645 3. Nőiszabók. (Lásd női divattermék alatt is.) Adamikné Neudörfer Klára 381-407 Adler Bamuné 384-255 Árpássy Antal 423-430 Auspitz István, VII. Wesselényi-u. 19. 223-928 Auspitz Miklós 133-337 Balogh Mihály 115-991 Baloghné Nemes Mária 325-178 Barna Bándorné 187-584 Baubaeh Vilmos 494-102 Bayer Teréz 186-683 Beck Irma 256-012 Bednárik Vilmosnó 384^582 Bein Márkné • 421-829 Beregi N. Sándor IV. Kossuth Lajos- u. 2. 384-341 Berényi Magda 380-487 Berger Katinka 180-125 Berger Lászlóné 493-391 Berkovits l.-né, IV Kristóf-tér 2. 386-300 Bilisits Julia 362-589 Biró Lászlóné 228-334 Blau Margit 221-567 Bodnár Adolf 139-196 Bodnár Ernő 224-135 Bók László, V. Vilmos császár-út 8. 185-478 Botos Mária 299-879 Büjthe Lászlóné 493-222 Braun Árpád 423-648 Braun Rózsi 125-160 Brück Juliska, IV. Petőfi Bándor- u. 14. 380-375 Burgheim I. Bándorné 145-744 Christ Józsefnó 186-274 Csató István 187-167 Csepreghy Mária 495-101 Csihalik László 316-028 Csizmadia Mihályné 422-816 Csokásy Margit 129-897 Csorba Lajos 149-533 Czeglédy Andrásné özv. 426-217 Dávid lzsákné 382-027 De Móri Arthurné 329-931 Dénes Ferenc, IV. Váci-n. 32. 389-162 Dentsch Edith 130-571 Diviaczky János 386-026 Dnsi női ruhaszalon, IV. Váci-n. 12. 386-610 Dvoracsek Oszkár 382-331 Egyed Lászlóné 347-648 Ellbogen Ewald 223-344 Eördögh Lajosné Erdős Gyula Faludi Olga Farkas Erzsébet Fehér Gizella Fejes Mária Fekete Anna Feldman Márton Feszler Károly Fleischer Endre Földes Jenő Fráter Izidor Fuhrmann László, u. 10. Gács Rózsa Gidáli Béla Gottselig Regina 185-383 110-822 310-665 295-061 157-370 459-043 360-533 223- 938 316-526 226-549 421-618 187-332 IV. Petőfi Sándor- 184-087 181-096 421-440 224- 337 Gressl Rezső, IX. Ráday-n. 11/13. 187-192 Grete salon, V. Vörösmarty-tér 3. 182-715 Guthy Lőrinc 351-614 Gyetvai, László 382-510 Hajdú Árpád 340-885 Haszno?sy Gyula 181-548 Havai Ferenené 226-305 Havas szalon, női divat terem, IV. Párisi-u 1. 384-142 Bay Mátyás 186-173 Rermányi Gyula 298-719 Herczog Lászlóné 336-748 Hornischer Péter 227-359 [ritz Katalin 329-334 Iván Kálmán ifj. 224-162 Jancsek Gyula 189-712 Jancsó Nándor 188-295 Józsa női divatszalon 189-657 Juhász Ilona 381-4Ö5 Juhász Margit 221-568 Kasparek Béláné 110-813 Keményné és társai, IV Sütő-u. 2. 181-080 Kerekes Ferenené 387-057 Keresztury Pál 223-707 Kertesy Béla 184-210 Kiss Kálmán, IV. Béesi-u. 1. 189-114 Kolozsi István, V. Szent István­krt 20. 125-151 Kovács János 387-081 Kovács Margit 123-676 Kőhalmi Tamás, vm. Rökk Szilárd­u. 39. 349-563 Kövesi Lajosné 112-604 Kulcsár László 388-028 Kulin Gyula 186-114 László Lilly 498-612 Lázár Julia 182-746 Léisz János 494-097 Lilienthal Arnoldne 425-619 Lipnik Bándorné 353-982 Logozsán István 227-755 Lukács Julia 381-467 Lukács (Löffler) Károlyiu 225-530 Malatinszky Mária 310-746 Marada István 384-144 Mahrer Károly 222-588 Matyi Bándorné 149-746 Meggyes Nagy István 221-310 Mészáros Imre 185-109 Mészáros Sándor 344-600 Miklósy Györgyné 220-140 Molnár Edit 160-708 Müller Ignácné 385-032 Müller Mártonná 189-654 Naftóli Imréné 139-010 Nagy Józsefnó 110-358 Nemes Erzsébet 157-766 Neumann Edith 223-530 Neumann Piroska 329-922 Oldal Anna 349-959 Ondódi Pálné özv. 110-612 Pál fi Zsuzsanna 182-510 Palicz Erzsébet 221-524 Pálmay Kálmánná 139-174 Pataky Mária 256-820 Pekáresik Irén és 0. Kovács Zsuzsa 184-438 Pekárik Mária 325-112 Péter Györgvné dr.-né 311-493 Pók Béla, IV. Váci-u. 8. 384-261 Pólyák Ferenc 182-558 Pozsgai Oszkámé 256-470 Pozsgay Istvánná 340-962 Pöcze Zsigmond 499-691 Purgát Jánosné 380-448 Rácz Teréz 367-057 Radó Imréné 386-028 Radó Jenő 423-010 Reichmann Sándor 421-859 Reiter Erzsi 116-882 Rencsisovszky MargL 421-816 Révész Sándor 381-093 Rosta Károly 224-299 Rotter Rezsöné 380-454 Salzer Sándorné 311-595 Schulhof Leóné 180-650 Bchwarcz Rózsi 129-047 Silbermann Margit 426-844 Simon Lajos, VJH. Mária-u. 2. 133-587 Soós Gábor 186-787 Spitz Lajosné 495-099 Starnberger Kató 151-970 Steller Gizella 153-366 Szabó Ilona 364-040 Szabó Károly 124-731 Szabó László 380-045 Szalay János 423-377 Szamosi József, n. Zsigmond kir­útja 6. 167-263 Szántó Endréné 498-384 Szántóné Hermán Margit 381-481 Szász István 380-413 Szlávik Erzsébet 149-654 Szöllösi Rózsi 184-572 Takács János 384-091 Teiszler Emmy Tiefenthaler István 456-181 Tárcsázza először a *146-674számot, azután kérje Pestszentlőrino 2-78 Tóbiás Gizella 111-503 Tolnai Mária 367-615 Tóth József 493-038 Tóth Margit 459-134 Treml István 384-492 Tüski István 382-48<l Urbach Géza 184-197 Varga Imre 184-025 Varga Miklós 223-347 Vincze Kálmánná 347-985 Virág Vilma 257-709 Vitik Ferenc 389-177 Weber Ferenc 326-174 Weisz Dezső 421-474 Weisz Frida 298-658 Weltner Dezsőné 223-539 Wilhelm György 182-673 Winkler Jakab 181-132 Wojacsek József if. 134-425 Wolf Károly 3"84-430 Wondruska György 184-369 Wünsch Jánosné 182-145 Zorka József 225-302 4. Szabók. Adóm Ferenc 183-091 Adám Jakab, utóda Adám József, II Lánchid-u. 7/9. 150-586 Almássy András 227-741 Antal József 131-887 Arky Béla 319-806 Bálint Mihály 167-388 Bardócz János 422-302 Bartos Péter 388-198 Baumann Lajos 144-797 Becsey Lajos 259-104 Beke György 135-536 Berkovics Ferenc és Szántó József 187-612 Bleiweisz Pál 347-611 Blázsik József és Pljesovszky András 384-494 Bodó Imre 311-519 Bodzák Ferenc 136-809 Boros József 386-626 Boros Kelemen 182-581 Botos József 226-739 Böszörményi Lajos 180-505 Csap József 226-331 Csörgő István 299 900 Csuha András és Poltikovics Béla 184-396 Csuti István 296-762 Daczó Endre 223-335 Dózsa Mihály 424-458 Drescher Józsei 384-109 Dubány Lajos 188-648 Fander Antal 424 530 Fazekas József 256-841 Färber M. 185-214 Fehér Boldizsár 386-770 Fehér Károly 427-050 Fiszter Jenő 149-447 Freud Dezső 140-581 Fried Ármin 362-491 Friedman Sándor 420-869 Friedmann Jenő 180-661 Friedmann Sándor és Szász Vimos 186-120 Fuhrmann Sándor 349-367 Fülöp András 187-554 Gander Pál 225-887 Gerö és Vajda 182-212 Giczy Rudolf 184-103 Goldstein Béla 428-456 Grosz Andor 293-442 Grünberger Samu 115-023 Grünwald Ödön 425-997 Griiskovnyák István 423-405 Győri József és Győri Sándor 385-037 Hajas Ferenc 327-538 Hajba László 384-303 Heckler Albert 326-031 Herédi Elemér 142 967 Hirsch Farkas 422-035 Horváth Gyula 135-799 Hökkön és Hnbmann 184-086 Igaz Antal 144-694 Indi János 347-406 Józsa János 180-557 Juhász Károly 182-121 Kajtár János 126-134 Kálmán József 223-750 Kaszap József 225-501 Kecskés Márton 382-426 Kepecs Herman 226-401 Király Antal 153-684 Kiss József 225-112 Klein Oszkár 187-467 Klein Sándor 125-099 Kocsis István 225-027 Koczka Györgv, IV. Kecskeméti-n. 4. 184-529 Kovács Sándor 162-337 Kozsej DÍózes 153-319 Kővári Mór 118-984 Kraczmayer Vilmos 137-768 Krammer József 340-355 Krausz Vilmos 420-438 Kravár Imre 182-484 Kriston János 349-606 Lakó István és Goldmann ÍMly 381-089 László Nándor 384-214 Letavay Antal 297-436 Lichner György 336-776 Lindenbaum Mór, 180-042 Lindenfeld József * 182-030 Lutár Ferenc 223-302 Lübek György 456-976 Makán János 296-074 Mandel Sándor 184-112 Markovics és Krammer 468-579 Mayer Gábor 183-164 Merló Mátyás 143-970 Mikuska András, V. Erzsébet-tér 5. 180-434 Míllmann János 386-162 Mohácsi Pál 383-548 Mülkauser István 132-526 Nagy István 297-195 Nagy János 424-255 Nagy Sándor 498-601 Németh és Kovács 183-220 Országh Imre 160-752 Paksicza András 184-265 Pál József 142-674 Paulinyi János 149-305 Pintér Oszkár 326-500 Plattner Ignác 333-607 Prédli Lajos 110-951 Prokopecz János 428-446 Pusztai Pál 180-566 Rácz Jenő 312-661 Raczby Pál 133-875 Ritter Sándor 127-417 Rozsovits Miklós 184-530 Röhl Alajos 423-834 Salamon Antal 180-206 Schamberger Róbert 139-661 8chäffer János utódai Km? és Terényi 382-580 Schilli József 182-291 Schimmel Izsó 189-610 Schlesinger Sándor 225-712 Schlésinger Zsigmond 295-006 Schön Izsó 335-743 Schultz Károly 188-085 Schwáb János 493-425 Bchwarcz Tibor 186-662 Sikli Lajos 181-601 Simkó Ferenc 499-930 8omoskőy Józsei 425-637 Sonnenfeld Emil 110-314 Stanics József 182-756 Starker Salamon 133 692 Staub Hermann 188-207 Steiger Antal 223-505 8trausz Ignác 349-214 Szabó Ferenc 184 598 8zabó Lajos 184-364 Szalay 386-034 Szalay József 427-247 Száméi J. Zoltán 337-565 Szántó Dávid 340-263 Szász Péter 226-738 Széchényi István 161-573 Szigeti István 163-551 Szloszjár Pál 182-457 Szövik József 184-163 Sztankó Géza 223-736 SZŰCS LÁSZLÓ IV Váci­u. 22. 189-786 Takács Péter 386-735 Tarján Péter 184-402 Tauber Dezső 187-533 Tenczer László, IV Szervita-tér 10. 381-562 Torda Ignáo 189-427 Tóth Sándor 184-176 Ullmann és Szemere, V. Szent István­tér 5. 380-533 Vadász Mózes 315-020 Varga Alajos Varga Ferenc 128-668 Tárcsázza először a *297­960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 1-40 Varga Sándor 384-098 Vasadi Gyula 422-838 Vékony László 187-645 Vigh Gyula 494-247 Vogl Ferenc 144-865 Wagner, Andor 182-502 Weisz Árpád 383-052 Weisz Mór 141-663 Wigand Mihály 185-255 Witt Sándor 186-264 Wolf Lajos és fia, V. József nádor-tér 9. 186-110 Závodszky Ferenc 493-143 Zeman István 293-422 Zilcz Lajos 362-573 Szakegyesületek. (Lásd egyesületek alatt.) 228

Next

/
Oldalképek
Tartalom