Budapest és környékének távbeszélő betürendes- és szaknévsora 1929. május (Budapest)

A budapesti és a Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetőinek szaknévsora - D

a kezelőt Ilyennel ne tartsuk fel. Dohányzó Rodriguez Béláné dr. özv., VH. Csányi-u. 12. J 459-41 RohlaM.-né özv.,IV.Szervita-tér 10. Aut801-52 Romy Cornelia, V. Lipót-krt 15. Ant 249-12 Rosenfeld Jakab, VII. Elemér-u. 28. ti 329-02 Rosenfeld T., VII. Wesselényi-u. 63. J 452-64 RoszjarovitsF.,VI. Bajnok-n. 16. Ant 297-51 Roth M.-né özv., IX. Ráday-u. 2. Ant 861-12 Rózsaffy Georgina, VI. Andrássy-út 84. Ant 220-87 Rubin Józsefné, VH. Damjanich-u. 2. J 451-32 Rummel Emma, I. Györi-út 2/a. Ant 504-79 Sámi L.-né özv., II. Margit-krt 54. Ant 511-68 Sándor K., IV. Egyetem-tér 5. Ant 812-87 Sándor M.-né özv., V. Lipót-krt 23. Ant 227-62 Schlauch J.-né özv., VI. Teréz-krt 38. Ab 903-12 Schloss Magdolna, VII. Rottenbiller-u. 4/b. J 375-26 Schnürmacher Jakabné özv., V. Visegrádi­n. 18/b. Ant 291-40 Schmidt T. dr. özv.,VI. Sziv-u. 28. Ant 127-68 Scholtz Béláné özv., V. Bálvány-n. 22. AL 983-96 Schönberger Adolfné, VI. Dessewffy-u. 25. Ant 216-95 Schuller Jánosné özv., VI. Bulcsn-n. 23/b. AL 988-83 Schuster János, VII. Hársfa-n. 10/a. J 406-40 Schvartz I., V. Vadász-n. 23. Ant 277-10 Schwarcz Ferenc, Újpest, Kemény Gusztáv- u. 3. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni AU 42-01 Schwarcz R.,VI.Vőrösmarty-u. 42. Aut 152-60 Sebestény Ernőné özv., I. Erzsébethid, budai hidfö. Ant 538-28 Sedlmayer F., VII. Dohány-n. 102. J 305-91 Seres L.-né, V. 8zalay-u. 10/14. Aut 150-55 Seress Imre, VI. H^jós-u. 7. Ab 964-26 Sikolya l.-né, VI. Andrássy-út 56. Ab 982-49 Simon Dóczy Jánosné özv., VII. Kertész-n. 37. J-315-24 Simon S.-né, V. Csáky-u. 14. Ant 123-28 Skultéthy B.-né özv., VIII. Baross u. 36. J 312-81 Sombory L.-né özv.,Vili. Baross-u. 4. J 394-92 Somogyi M., V. Csanády-n. 8. Ab 960-19 Sperker F.-né özv.,Vili. Orczy-út26. J 425-60 Sréter K.,VI. Vilmos császár-út 15. Aut 156-81 Steiner C., VI. Andrássy-út 26. Aut 154—46 Stern B.-né özv., VI. Szondy-u. 30. Ant 297-90 Stöber K., VH. Garay-tér 14. J 433-02 Strametz Gy.-né, I. Szt. János-tér 1. Aut 544-98 Strelinger M., VII. Kisdiófa-u. 3. J 400-57 Snsnek Anna, VI. Király-n. 50. Ant 219-90 Swoboda O.-né özv., IV. Kossuth L.-u. 3. Aut 857-33 Szablits 0., VI. Izabella-n. 65. Ab 983-22 Szabó Béla, I. Városmajor-n. 57. Ant 546-98 Szalay Ferencné, 1. Fehérvári-út 84. Antomata állomásokról először *582-20 at kell tárcsázni. Lá 1-09 Szalay F. né, VII. Egressy-út 37. J 449-92 Szarka 8., VII. Damjanich-n. 45. J 441-38 Szász Mária, VII. Dohány-n. 20. J 426-00 Szathmáry Lajos ifj., n. Margit-krt 32. Aut 535-54 Széga G.-né,Vl. Podmaniczky-u. 69 Ab 971-45 Székely A.-né özv., IX. Mester-u. 36. J 392-73 SzékelyJánosné özv.,V.Nádor-u. 26.Aut 133-54 Székely K. özv., I. Horthy M.-út 49. Antomata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni. Lá 7-05 Székely 0. ifj.,V. Alkotmány-u. 4. Aut 272-08 8zekeresJ.-né dr.-néözv.,VIl.Damjanich-u.23. J 348-33 Szemes Sándor, IX. Márton-n. 8/a. J 411-37 Szentmihályi Lajosné özv., VIII. József- krt 44. J 420-80 Szíjártó Sándor, II. Ostrom-n. 22. Ant 543-99 Szilágyi Emil, VH. Dohány-n. 55. J 444-19 Szilágyi Gy.-né özv., V. Váci-út 14. Ant 132-36 Szirmai László, n. Retek-n. 7. Ant 526-96 Szirmai Kamilla, IV. Türr István-u. 3. Aut 800-47 Szívós Győzőné özv., Újpest, Ösz-u. 95. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni. AU 52-34 Szolga Lászlóné, VH. Hernád-u. 31. J 351-33 Szohmer Béla, II. Retek-u. 49/51. Ant 554-91 Szombati F., IV. Muzeum-krt 21. Aut 885-76 Szőke József dr., VI. Ankerköz 2. Ant 207-44 SzörtseyE.-néözv.,V.Lipót-krt20. Ant 144-63 Sztancsó Ferenc, VI. Szondy-u. 56. Ab 986-99 Szűcs A.-né özv.,VII.Wesselényi-u.l3. J 425-95 Szűcs Zs. dr.-né özv., VTI. Keleti p. n. érk. old. J 381-20 Tandory L., IX. Angyal-n. 38. J 300-85 Tary Mihályné özv., I. Horthy Miklós-út 96. Automata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni. Lá 10-67 Taussig Hngóné özv., V. Alkotmány-n. 16. Aut 246-48 Taxis Egonné báróné özv., VII. Erzsébet- krt 23. J 356-82 Telkes Árminné,VIl. 8zövetség-u. 25. J 305-13 Tenchert K.-né özv., IX. Vámház-krt 7. Ant 867-76 Tibor Dezső dr.,vn. Garay-u. 41. Ant 509-02 Ticsénszky D.-né özv., VH. Erzsébet-krt 42. J 416-46 Tiegermann Ignácné özv., V. Wekerle Sán- dor-u. 19. Ab 902-87 Tik Imre, VIII. Fiumei- és 8algótarjáni-út keresztezés J 435-92 Tittel Sándorné, VIII. Szigony-n. 20. J 453-34 Tittel Zoltánné dr.-né özv., VI. Horn Ede­n. 11. Aut 246-99 Tomanóczy Gy.-né özv., V. Vilmos cs.-út 6. Ant 800-28 Tomaschek S.-né özv., II. Margit-krt 49. ' Ant 522-40 Tóth Béla, VII. Thököly-út 3. J 360-75 Tóth Farkas, VII. Thököly-út 41. J 419-68 Tóth József, V. Sziget-n. 4/6. Ab 964-11 Tökey Jenőné, VIII. József-n. 3. J 438-48 Török Bódogné özv , VII. Akácfa-n. 3. J 401-62 Trom J.-né özv., VTH. Népszinház-u. 40. J 308-91 Tnller Ernőné özv., VIII. Kisfalndy-n. 28/a. J 394-25 Tuly Jenőné özv., I. Györi-út 24 Ant 579-93 Turczer Imróné, IX. Fővámpalota előcsar­noka. Ant 851-47 Ujj Imre, VII. Thököly-út 40 J 335-46 Ujházy T.-né özv., I. Alkotás-u. 38. Ant 529-51 Vájná Gábor, X. 8algótarjáni-út Józsefvárosi teher p. u. X. kapu J 340-03 Varga Gy.-né özv., VI. Andrássy-út 46. Aut 254-83 Varga József, VH. Barcsay-u. 6. J 313-54 Varga Ödön, VII. Dob-n. 52. J 329-34 Vargha A.-né özv., IV. Muzeum-krt 11. Ant 843-66 Várkonyi A.-né özv., IX. Csarnok-tér 6. Ant 872-96 Vaszary D.-né özv., IV. Apponyi-tér 5 Ant 886-94 Vay Lajosné grófné özv., V. Kossuth Lajos- tér 11. Aut 155-32 Vécsey T.-né özv., II. Corvin-tér 7 Ant 573-62 Vécsy Gy,-né özv., VII. Damjanich-u. 42. J 332-89 Vértessy G.-né,IV.Irányi-u.21. Ant 806-92 Vigadó-téri dohánytőzsde, V. Vigadó-tér Ant 815-59 Vrana Franciska,VI. Szondy-u. 69. Ant 257-67 Vuchetich P. Anna, VH. Dob-u. 31. J 379-74 Wagner G. S.-né özv., II. Margit-krt 60. Aut 528-29 Weckinger J., IX. Üllöi-u. 113. J 335-04 Weiszberger H.-né özv., VHT. Tisza Kálmán­tól. J 339-12 Werling J., VHI. Illés-u. 23. J 412-92 Werner Hngóné özv., VI. Vilmos császár- út 27. Ab 990-76 Werner J.-né. V. Csáky-n. 24. Ab 901-62 Wittenberg A., VII. Almássy-tér 15. J 451-67 Wolf Károly, VI. Nagymező-n. 11. Ant 134-68 Zacher A.-né, IV. lrányi-u. 8. Ant 835-97 Závodszky 8., V. Széchenyi-u. 1. Ant 128-54 Zyka G.-né özv., VHI. Lujza-u. 18. J 338-07 Zsiga K. -né özv., VII. Erzsébet-krt 51. J 442-92 Zsoldos L.-né özv., III. Bécsi-út 88/c. Ant 625-43 c) Dohánynagyárudák. Balassa Béláné vitéz özv., III. Korona­tér 1 Ant 625-84 Boroevic Szvetozárné, I. H-orthy Miklós-út 9. Antomata állomásokról először *582-20-at kell tárcsázni. Lá 19-43 Dohánynagyáruda,IV. kér., IV. Károly király­át 28. Aut 892-36 Dohánynagyáruda.V. Zrinyi-u. 16. Ant 231-87 Dohánynagyáruda, Újpest, Árpád-u. 65. Automata állomásokról először *924-90-et kell tárcsázni. AU 46-95 Fery O.-né özv., Lukács Jolán és Simor István, VII. Rákóczi­ét 8/b. J 304-11 Krieg8-Au Mella, X. Martinovics-tér 1. J 389-18 Kriszt János, IX. Üllői-út 1. Aut 862-01 Lukács Jolán, VII. Rákóczi-út 8. J 304-11 Lukáts és Társai különlegességi dohányáruda, VI. Teréz-krt 22. Aut 148-21 Simor István, VII. Rákóczi-út 8. J 304-11 Stentzel Jánosné dr.-né özv., VI. Andrássy- út 19. Aut 218-41 Tompos és Höfléné, II. Lánchid-n. 4. Ant 526-81 Vass Antalné, I. Tárnok-u^ 22. Aut 608-02 d) Dohányzó cikkek és szerek. (Lásd cigarettapapír és hüvelygyáraknál a papirszakma alatt is.) Beamter Ernő, VII. Király-n. 69. 373-80 Gailwitz Testv., IV. Párisi-u. 9. Aut 892-50 Gáspár Mihály, V. Váci-út 70. AL 910-39 Hirn L., VIH. Népszinház-u. 28. J 361-88 Lukáts és Társai mindennemű dohányzócikkek, VI. Teréz- krt 22. Aut 148-21 Merluszt Ödön dohányzóéi kkek, papír,- rövid- és norinbergi áru, VII. Dob-u. 53. J 344-29 Schmidt J., V. Szabadság-tér 2. Aut 151-87 Tau8zky Artúr, dohányzó cikkek gyára és lerakata, VII. Akácfa- u. 13. J 446-84

Next

/
Oldalképek
Tartalom