A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - D

Hirdetését felveszi e m. kir. postaszemélyzet jóléti alapít­ványának hirdető Irodája Budapesten, IV. Városház-u. 18. II. 3. Dohány Bódy Józsefné őzv 128-876 Bolticár Erzsébet 221-497 Borbás Bóláné 167 281 Borbély József 160-628 Borza Kirolyné özv. 188-676 Boskov1t8 Ottó 187-241 Both mer Ervinné bárónő 164-898 Bottka Jenöné özv. 861-962 Boza Imre 362-742 BÖde István 114-139 Böszörményi István 166-068 Böszörményi Lászlóné özv. 862-806 Brachfeld Vilmoané özv. 226-200 Braun Oézáné özv. 297-607 Brázovay Gertrud 166-610 Brezina Jánosné özv 122-166 Bródy Mária 428-648 Brogli Béláné özv. 139-640 Bruck Qézánö dr.-né özv 386-767 Brukáts Anna 496-821 Brnzer József 227-890 Bruzer Mihályné özv. 297-281 Bründl Imréné 296-207 Buchwald Fanni . 121-966 Bocs Sándor 297-606 Buday Sáhdomé özv. 467-627 Bukna Mária 221-489 Bukoviny Emilia 339-927 Bunge Rudolfné 110 234 Burián Imréné özv. 428-167 Bnriska Alajosné özv. 130-814 ChlupáC Frigyesné özv 166-467 Cbolnoky Lászlóné özv. 143-044 Christlán Justins 134-813 Chrisztián Márton, VII. Garay-n. 12. 227-806 Csáky Aladárné grófné és Móra La- josné dr.-né özv. 187-212 Csatári Gergely 113-403 Csathő Gizella 342-063 Cseh Zsigmond 496-661 Csendes Jánosné özv. 294-691 Csepely Sándorné dr.-né özv. 122-288 Csepreghy Alajos 424-784 Cseres Margit 497 180 Cseri István 227-842 Csibra Pálné 291 898 Csjki Vidor 182-809 Csontos Lajos 187-411 Csumitta Jánosné özv. 428-784 Ciájlik Mária 268-608 Ccaké István 296 416 Czeke Jolán 180-48Ő Czékus Istvánná özv ez Lázár Mtk- lósné özv. 110-606 Czene Józsefné özv 361-107 Czére Kálmán 161-099 Czinszky Mihály Tárcsázza először a *268-928 számot, azután kérje Törökbálint 16 Czlntos Aladárné 496-083 Ceirfn8z Dezsőné dr.-né özv. 187-690 Czirfnsz Károly 188-351 Czmór Mihály 148 064 Damkó Lőrinc 189 698 Damrely Rezsöné özv. 428-180 Danes Jánosné 490-766 Danderer Mária 226-277 Danis György 162 670 Darlda Lajosné őzv. 139-246 Déghy Ödönné dr.-né 459-094 Demeter István vitéz 143-284 Dórer Ilona 112-406 Dévai Zoltánné 146-841 Dibusz Lászlóné 189-246 Diczházy Istvánná 143-696 Plenes Endre 362-913 Dienes István 847-997 Dlllnberger Béláné özv. 189-764 Dinnyés Pálné dr.-né 386-190 Dlószegby Béláné báróné dr -né özv. 225- 842 Dirner Lajosné dr.-né ösv. 143-837 Ditrói Mór 116-869 Dóczy Károlyné özv 493-960 Dohánykisárnda, II PÖ-n. 24 352-711 Dohányklsáruda, H Keleti Káról y-u. 13 153-223 Dobányklsáruda, n. Margit-krt 3. 363-699 Dohánykis&ruda, ül. Lajos-n. 33. 351-606 Dohánykisáruda, IV. Apponyl-tér 6. 388-131 Dohánykisároda, IV. Veres Pálné-u. 80. 186-507 Dohánykisárnda, V. Dorottya-u. 13. 182-216 Dohánykisáruda, V Tátra-u. 12/a 117-092 Dohánykisáruda, VI. Benczur-u. 39 a 420-178 Dohánykisáruda, VI Király-u. 50. 424-790 Dohánykisáruda, VII. Baross-tér 226- 267 Dohánykisáruda, VII. Dob-u. 32 227- 813 Dohánykisáruda, VII. Dob-o. 71. 423-107 Dohánykisáruda, VII. Kazlnozy-u. 7. 427-930 Dohánykisáruda, VH. Klrály-u. 69/b 428-124 Dohánykisárnda, VII. Rottenbiller- u. 39., 224-684 Dohánykisáruda, VII. Rumbaoh Be- bestyén-u. 19. 426-876 Dobányklsáruda, Vm. Baross u. 41. 131-067 Dohánykisáruda, Vili. József-krt 48. 138-244 Dohánykisáruda, Vili. Lujza-u. 6. 338-864 Dohánykisáruda, XI. Horthy Miklós­át 26. 269-697 Dobányklsáruda, XI. Horthy Miklós­át 51. 269-036 Dohánykisáruda, XII.Endresz Qyörgy- tér 4/b. 166-298 Dolesoball Józ-etné özv. 350-399 Domokos Jenöné ö?r. 880-695 Domokos Laj03 426-816 Dorner Gynla 162-661 Dorner Leóné 134-248 Doromby József vitéz 167r764 Dósa Balázsnó özv. 3«2->91 Dósa Gábo'r 499-224 DongáD Károlyné őzv. '227-833 Döme Józsefné özv. 493-908 Dóry Jánosné őzv. 184-690 Drabant József 296 078 Drahorák Alexla 187 429 Drabota István 139-848 Drégely József 468-713 Durst Gyöaöné őzv. 128-943 Dvorzsák Emília 187-426 Ebenböoh Klára 292-698 Kbergényi liászióné dr.-né özv. 227-880 Éder Józsefné 360-914 Egger Jánosné özv 186-493 Egry József 294-265 Ehmann Mária és Olga 227-876 Khrenwald Henriimé özv. 148-808 Elek Gynláné . 269-830 Ember Péter * 162-308 Kmke különlegességi dohánykisáruda 424-746 Rngler Ignácné özv. 380-974 Englerth Tamás 147-486 Enyetér István 164-469 Eötvös Józsefné özv. 328-707 Erdély Sándorné ö«v. l6l-278 Erdély Zsnzsanna 181-794 Erdödy Dánielné özv. 180-799 Érsek Zsigmondné 494-798 Bsztegir Lászlóné özv. £96-003 Étre M. Károly 362-908 Fáblk Lajos 186-499 Pabo Autál vitéz 147-839 Pábry Istváoné özv. és Fadgyaz Gé- záné özv. | 389-117 Falgl Gyula 292-016 Fail irma 847-660 Falvay Jenöné dr.-né őzt. 137-991 Farozády Péter 292 781 Farkas Gábor 468-774 Farkas János 226-263 Farkas József 147-088 Farkas Mária 468-764 Fáy Bálint 891-612 Fazeka? Miklósáé özv. 148-810 Fehér Arpádné özv. 361-169 Fehér István vitéz özvegye 131-888 Fehér János 360-344 Pehérkuti Báltntné ösv. 137-848 Pejérpataky Gézáné 339 971 Fejes Márton 297-606 Fekete Béláné özv. 847-604 Fekete Lajosné özv. 156-888 Fekete Margit 296-897 Fekete Pálné özv. 136-073 Ferdényi Ferenc 113-461 Ferenoz Ignácné 188-446 Ferenozti Jánosné özv 868-611 Fischer Emil vitéz özvegye 367-862 Fliegl Pálné özv.- 186-688 Fodor Gyuiáné özv. 124-968 Fodor Zoltánné özv, 381-146 FÖldessy Gyöngyvér 364-102 Frauenhoffer Péterué. özv. 296-060 Freud Jenöné 427-907 Freytag Hggó 360-375 Prldeozky Arpádné özv. 186-942 Friedrich Istvánná özv. 160-242 Frisch Mária 132-360 Prömel József 187-572 Frötsch Eogelbertné özv. 494-634 Puchs Györgyné 118-772 Fülőp Endre 496-892 Fülöp Giborné özv 291 02á Fülöp János 224-928 Fülöp József 224-602 Fürjes Sándor dr. 427-964 Füstös Lehet dr. 224-661 Gábor Ignácné özv. 163-238 Gábor István 130-874 Qábossy József vitéz 223-076 Gálly Józsefné dr-ne özv. 145-266 Gilna Ödön 148-907 Garay Lajosné özv. 124-920 Gárdonyi József 183-393 Gartner Béláné özv. *148-208 Garzol Lajos 497-582 Gattyán Imréné özv. 111-135 Geiszler József 490-782 Geltz Győzöné 228-072 Gergely Mihályné dr né özv. és Naményi Konoz László dr. 130-433 339-384 Gerlcs Flórián 227-887 GUly Gabriella 360-710 Glrsoht József 139-879 Glatz Lajosné őzv. 139-841 Qlodán Mihályné őzv. 424-603 Gmeinwleser Alajoané özv. 368-196 Gollowltzer Ferenoné özv. 389-161 Gombos Dezsőné özv. 427-995 Gonda János 122-107 Uömöry Ferenc 269-618 Görllch Alajosné 130 060 Qrandik Ilona 113-816 Qrünbaum Simonná özv. 296 496 Gulyás György 132-982 Gyebnár András 891-806 Gyimóthy Vínoéné 339 968 Qyörffy Gyuiáné dr.-né őzv 138-266 Györgymester Mihályné Özv. 342 168 Győri Ferenoné özv. 291-618 Gyulay Elemérné dr.-né özv. 154-998 Gynlay László 132-638 •Q/uró Józsefné 08 Ispalis Anna ' 113-409 Haberényi- Géza 185-381 Hagemanö piktor 345-133 Haán Ferenoné özv. 493-764 Hahn Gynláné dr.-né özv. 339 196 Hajnóczky Józsii 367-111 Hajós Miklósné özv. 142-828 Hajós Terézia 165-465 Hajtó Antal 147-063 Hajts Géza vitéz özvegye 426-911 Halázz Arpádné özv. 458-760 Halász József 424-770 Haltenberger Jánosné özv. 111-259 Hamvay Rezső 188 774 Hxnzély Lászlóné dr.-né özv 110 260 Harányi József vitéz 498-165 Bartmann Heorlkné őzv. 163-048 Hatfaludy László 145-841 Hatolkay Gyuiáné özv. 148-298 Hanber Aladárné dr.-né özv. 114-810 Hausladen Mihály 184-771 Hayden Gergelyné özv. 296-482 Héczey Erzsébet 128-036 Hedry Bertalanná özv. 180-289 HaefTher Mária 154-646 Hegedűs Györgyné dr.-né 167-801 Hegedűs Jenő 221-478 Hegedűi László 291-876 Hegyi Ede 139-805 Hegyi Ferenc 291-481 Hegyi Jenöné dr.-né özv. 165-689 Helge) Béláné dr.-né őzv. 383-147 Helgl Józsefné 155-298 Helncz Frigyesné özv. 269-419 Heissler Gézáné özv. 113-827 Hidasi Ferenc 367-666 Bimfy Géza 294-677 Hlppioh Sándor 131-897 Hír Györgyné Özv. vitéz 154-813 Hiripi Lajosné özv. 181-699 Hlrsoh Imre 330-964 Hlrsobler Béláné özv. 122-482 Hoffmann Emilia 167-201 Hokky Gynláné özv. 162-681 Hollán Miklósné dr.-né özv. 114-463 Holló István 360-984 Holozer Antalné 366-996 Homolay Lajosné özv. 181-236 Horthy Miklós út 76 sz. alatti Dohány­kisárnda 269-008 Horváth Antalné 364-193 Horváth Erzsébet 496-942 Horváth Gáspárná özv. 140-632 Horváth György, Kispest, Corvin-krt í. 346-892 Horváth Györgyné, Vili. Tavaszmező- u. 44. 133-167 Horváth István, XII. Béla király-ót 49. 365-326 Horvátb Istvánná özv., m. Szentendrei­ül 49. 862-741 Horváth János 496-385 Horváth Lajosné özv. 118-867 Hőesz Károly 164-799 H61zel. J ózsef 136-446 Hölzel Lajos, VI. Nagymezö-u. 21. 111-967 Bánig Károly 140-583 Hörényl István . 421-676 Haberth Lajosné özv. 115-404 Hnndzsa László , 426-349 Hybl Beraát 120-918 Hyros8 Alajos 147 836 Iby Gyözőné 139-858 llanios Milánné özv. 291-766 Illek Margit 186-474 ülés Margit 496-194 Imre József 157-078 lncze Józsefné özv. 111-690 Isoé Emma 318-389 Jakab Lászlóné özv. 224-628 Jankovich Izabella 497-640 Jankovits Eta 469-331 Jánossy Károly 494-718 Iarabin Alfrédné özv. 421-637 Járitz Gyözöné 143-936 Jaspary Aranka 494-511 Jassik István 424-712 Jékey Dánlelné dr.-né 119-761 Jeney Kálmánné özv. 132-418 Jeneyné Márkus Irén 221-494 Jerem András 421-690 Jerovszky Jenő 362-608 Jessenszky Gizella 291-919 Joanovloh Eleonóra 259-878 Jovanovich Ilona 184-322 Juhász Andrásáé özv. 381-127 Juhász Tóth Mihály 294-201 Jung Béláné özv. 110-214 Kaotina Ferenc 338-193 Kail Erzsébet 424-729 Kakucsy Julianna 187-969 Kalfusz Andornó özv. 494-397 Kálmán Béla 164-096 Kálmán Kálmán 292-511 K&Iotai-Kreipel Ottónó 297-804 Kaltenoker Róza 296-861 Kamoosay Dezső 162-669 K Ander Sándor 1Ő6-224 Kandói ka Károly 133-69.7 Kántor Béla dr. 140-462 Kapotsy Sándor 424-762 Karátson Emilné özv. 127-601 Kardos Jánosné 140-496 Károlyi Kálmánná özv. 139-279 KarvajBzky István 116-941 Kassay Farkas Dezső 180-672 Kászonyl Jánosné özv. 227-804 Kelohen Károly 184-861 Kelemen Imre 420-624 Kelemen Józsefné özv. 224-462 Kelemeny Alajos 137-692 Kelenffy Béláné özv. 139-675 Kemény Elem ér báró özvegye 112-081 Kemény Imre 423-112 Kenéz Sándorné özv. 182-798 Kereoseny János dr. 268-617 Kerékffy Gáborné 296-274 Herényi János 258-463 Keresztes Gyuiáné özv. 846-897 Kéry Istvánná özv. 223-079 Kertész Samuné özv. 292-680 Kese Hona 281-943 Kéthely Walter 143-690 Ketykó Gyula 481-669 Keuler Ivánné özv. 189-229 Klcza liászióné őzv. 424-744 Klrzobner FfiUpné özv 186-109. Kiss,Albert éü özv. Bede Zoltánné, V. Nádor-u. 26. 118-35* Kiss Albert, II Pasaréti-út 63. 164-899 Kiss Elemér István 389-947 Kiss Ferenc 137-983 Kiss Gáborné özv. 497-687 Kiss István 118 835 Kis* János 223-000 Kiss Pál 140-123 Kiss Péterné özv. 127-607 Kiss Sándorné özv. 124-6Ó6 Kitozinger János 296 426 Klein Henrik, Vili. Berkocslz-n. S3. 186-103 Klein Mariska és Baróthi Bede Zoltán­ná özv. - 227-898 Kleltsch Józsefné özv. 346-991 Klement Dezsőné őzv. 148-994 Klementy Julia 139-481 Kmety Jánosné özv. 493-926 Knauz Gyula 187-031 Kneobt Antalné őzv. 491-149 Knével Józsefné 1*8-905 Kóbor Henrikné 220-719 Kochanovzky Károlyné 468-646 Kotsiz Sándor 497-136 Kója Rózsi 386-868 Kolossváry litvánná 294-276 Komendlnger Nándor 424-702 Honja István dr. 118-396 Koposányl I*ajoa 188-681 Koppányi János 144-246 Köröndi Izabella 122-869 Kosoh Ernöné 208-636 Kossitsky Gizella 164-618 Kossueh Jánosné 297-002 Kostyál Dezső 139-091 Kutzián Emi Iné özv. 426-866 Kováos Béláné özv. 297-609 Kovács Dénesnó dr.-né 111-696 Kováos Dezsőné 226-276 Kovács Erzsébet 110-410 Kovács Gusziáv 162-899 Kovács Ilona és Kovács Erzsébet 334-760 Kovács Imre ___ 125-601 K ovács János, XIII. Jász-n. 102. 493-928 Kováos József 157 686 Kovács Lmjosné ösv. 228-673 Kovács Mihályné ösv. vitéz 136-640 Kovács Pálné özv. 494-799 Kovács Stefánia 161-177 Kováts János 161-05* Kozma Ferenc 129-67* Kozma Qésa-Dénesné 3*2-936 Kozma Sándorné őzv; 183 450 Kozmor íjász Ióné özv. 139 -218 Kölber Fülöp 269-082 Köller Kálmánné özv. 498-102 Környei Mária 855-911 41" 51 á

Next

/
Oldalképek
Tartalom