A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1939. május (Budapest)

Pótlás a betürendes névsor lezárása után beállott változásokról

KoRszrendeléselt 1—20 q-ig: t, n. £11, Xn. kér. részére V,VI,VII,XIII,XIV.kér.Újpest,Rpalola rv,vm,IX, X,XI,Pestemébe), Kispest, Pestszentlörinc. 152-522 290-959 133-085 *148-520 II. Margit-körút 75. XIII. Kévész-utca 33/35. IX. Soroksári-út 68. X. Ceglédi-út 1/3. 20 q-án felüli rendeléseit: Időközben a 134. oldalon közöli hirdetésben szereplő 330-916 és 330-983 kapcsolási számok *146-037-re változtak. Tisza Kálmáu-tér 20. (Melléktermék Osztály.) Boschán István oki. gépészmér­nök, V. Sziget-u. 29 490-148 Ha nem felel 0292-030 Bosnyák Pál dr. keresk. lakása. VH. Madách Imre-tér 7. 126- 562 helyett; 126-539 Bovári J. Gyula francia nyelv­tanár. V. Zoltán-u. 18. 127- 432 helyett; 110-605 BHhm Aladár, Vm Rákóozi­tér 12. 132-573 Böhm Pál cérna üzlet, vn. Do­hán y-n. 5. 149-452 Brandis Pál dr. ny. közigazga­tási bírósági tanácselnök, Nyáron, Mátyásföld, Barcsay-u. 13. Tárcsázza először a *297-900 számot, azután kérje Mátyásföld 1-63 Brasch Ernő igazgató, V. Szent István-park 17. 298-106 Breuer Manó bérautó fuvarozó, VII. Nagyatádi Szabó-u. 28. 14V-004 Erzsébet kptl uj száma 222-869 helyett: 220-869 Brunovszky Károly, a Buda­pesti Hangverseny Zenekar tit­kára, IX. Gróf Haller-u. 18. 145-197 Brust Dávid Első Budapesti Kötszövöttárugyár (Hazai oérnagyár r.-t.) V. Sas-u. 19. *115-328 Bucsek Benrik, Egyetem üveg- technikai üzem, Vin. Esterházy­u. 19. 137-782 helyett: 138-775 Budapest Székesfővárosi Községi Temetkezési Inté­zet Tiry Gyula h. ig. lakása. Nyáron, n. Kapy-u. 25. 164-819 Budapest-Warnsdorf i Pamutszövetgyár R.-T., Újpest. Szövőgyár, Újpest, Széchenyi-tér 4. 494-186 Budapesti Építő Szövetke­zet tiszti kórház építkezése, I. Gömbös Qyula-út 25. 357-573 Buday Tádé, m. kir. postahiv. igazgató, I Modori-u. 10. 164-074 Bulla I. István zongora-, művész-harmonika tanár, Vili. Mikszáth Káimán-tér 3. 135-687 Btlchler Endre, textil-technikus, v Újpesti rkp. 5. 329-236 c totel Ernő, egyetemi tanár, X Család-u. 8. 133-440 Csákváry János bárzongorista, U. Gábor Áron-n. 11. 165-628 Csatár István hírlapíró, VU] Beniozky-u. 1. 144-725 Csathó Jenő temetkezési vállal­kozó, Rákoskeresztúr, Pesti-u. 70. Tárcsázza előszűr a * 148-506 számot, azután kérje Rákoskeresztúr 28 Csegény István hmszt. százados, oki. gépészmérnök, XI. Bicskei-u. 4. 257-181 Cseh lstvánné Uzv. szobafestő és mázolómester, Vil. Hernád-u. 40. 135-0» 7 Erzsébet kpti uj szúrna 220-564 Csepel község elöljárósága, Kiizvágóhidja, Csepel, Vágóhíd 147-445 Csizmás Béla Picture reklám és oégtábla festő váll., V. Visegrádi- ii. 17. no-454 helyett: 125-069 Csiicsörke István kereskedő, Pestszenterzsébet, Thurzó-u. 85. 147-549 Czlerer József né autójavító lakása, XIII. Petneházy-u. 10. 293-906 Czuppon Gyula Csángó sütödéje, XIII. Csángó-u. 12. 298-673 D Damián Lajos hirlapbizományos, Pestszenterzsébet, Árpád-u. 7. 147-541 Bankó Aladár zongoraművész, XI. Horthy Miklós-út 62. 456-609 Dávid Hermann, n Olaszfa­sor 45/a. 153-721 Deák Ilona posta s. tisztnö, Pest- szentimre, Ferenc József-u. 81. Tárcsázza először a *146-369 számot, azután kérje Pestszentimre 10 Delencsin Ferenc késes és mü- köszörüs, IX. Soroksári-űt 68. 132-187 Delhaes Rigaud dr. ügyvéd, • II. Margit-krt 1. 351-720 Deli Vilmos hentes és mészáros üzlete. VII. Szövetség-u. 19. 337-563 Demetrovlts Zsigmondné özv. föv. tanitónő, IX. Ráday­u. 49. 181-522 Dénes Sándorné özv. vitéz, osztálysorsjegy föelárusitó, n. Margit-krt 26. 355-677 Detrich Mihály benedekfalvi, autófuvarozási vállalkozó, XIII. Üteg-u. li/b. 499-302 helyett: 291-707 Deutsch Sándor magántisztvi­selő, VI. Bajza-u. 68. 329-230 Dezsényi Viktor dr. ügyvéd r.-t. ig., V. Erzséb*et-tér 4. 438-618 helyett: 183-818 Díváid Dezsőné özv. képeste- velezölap, grafikai és fényképészeti müintézete, VIH. Muzeum-u. 3. 131-216 helyett: 342-887 Dlask Albertné özv. ruhasza­lon túl., XT. Vásárhelyi Pál-u. 12. 257-131 Dóczy Dezső irodagépüzeme, V. Bálvány-u. 3. 183-787 Dopita András építőmester, VII. Peterfy Sándor-u. 47. 149-401 Dornls Irén körhinta túl., XIV. Mutatványos-tér 27. 32(i-42fí Erzsébet kpti uj száma 420-206 Dövényl Nagy Lnj£t, az UJ Magyarság munkatársa, V Katona József-u. 20. 124-649 Duhaj László hentesmester, Pest­szenterzsébet, Kossuth hajos- u. 99/a. 147-522 Duka Mihály terményki skeres- lcedö, XIV. Ond vezér-útja 20. 297-181 Duna keksz eladási Iroda Halász Aladár, VI. Vilmos császár­át 22. 0138-348 helyett: 0129-634 E Edy espresso, túl. Tilly Józsetné, II. Margit-krt 88/b. 157-488 Elsenberg Ignác, a Magyar ált. köszónbánya r.-t. cégvozotöje, V Pozsonyi-űt 14. 117-942 helyett: 116-887 Elek Károly, gyorslró-gópiró és nyelviskoláin, XI. Horthy Miklós­át 30 258-117 Eiysée kávéház, túl. Fővárosi Kávéház és Vendéglő r.-t., V. Kos­suth Lajos-tér 13/15. 129-109 helyett: 114-536 128-236 Brldge-terem 114-596 helyett: 129-109 Konyha 128-606 Ember Lászlóné Orsó Erzsébet háztulajdonos, ül Bécsi-útl71. 162-397 Emergé és Palma kaucsuk r.-t. Központi raktára, VII. Rotten- biller-u. 33. 131-651 Emerieh Mór dr. ügyvéd, V Ujpesti-rkp. 11. 291-362 helyett: 292-102 Emödi György, a Fémáru-, Fegy­ver- és Gépgyár r.-t. tisztv., IX. Mester-u. 5. 145-182 Energia Termelő és Értéke­sítő Szövetkezet, VII. Rákóczi- út26. 182-738 helyett: 132-895 Erdélyi Vilmos, oki. mérnök, építőmester, X. Halom-u. 7. 148-768 helyett: 148-821 Erdőhegyi Ferenc uy. főszolga­bíró, XT. Horthy Miklós-út 1. 256-457 Ergon egyetemes villamos­sági váll., túl. Schön Gyula, VIII. Rökk Szilárd-u. 32. 137-010 Erő - Keresztény FUszer- kereskedök Termelő, Be­szerző és Értékesítő Szö­vetkezete, II Török-u. 2. 353-536 Eyssen-Szenlczey Nóra m. kir. p08tadijnok, ül. Cserje-u. 4. 358-084 F Farkas Riehárd földbirtokos, vm. Baross-u. 17. 134-393 Fáy Albertné dr.-né özv. fájl, sz. Szendfői Török Charlie, IV. Váci-u. 42. 189-030 helyett: 181-562 Fehér András magántisztv., Vili. Vas-u. 18. 149-673 Fejes József dr. poliklinikai or­vos, VU. Szövetség-u. 14/16. 130- 130 Erzsébet kpti uj száma 222-420 Fekete Károly v. egyetemi klinikai tanársegéd orvos, V. Fáik Miksa-u. 18/20. 123-366 Erzsébet kpti uj száma 421-122 helyett: 123-366 Fekete Nándor, V.Markó-u. 1/b. 116-113 helyett: 310-802 Felsőbányái Bocskay István, VIII József lat. 19. 139-039 Felvidéki egyesületek szö­vetsége. Fötitkávság, Vili, Rá­kócziit 36. 134-557 Fémes Ármin könyvnyomdáin. Nagyatádi Szabó-u. 20. 140-562 Erzsébet kpti nj száma 222-123 helyett: 140-608 Erzsébet kpti uj száma 222-119 Ferencslk László cipész, XT. Horthy Miklós-út 45 257-589 Fercnczy Ödön artista- és zene­ügynök, VU. Erzsébet-krt 36. 131- 054 Erzsébet kpti uj szema 222-872 Fischer Heine papirkeresk., VII. Nefelejts-u. 25. 145-104 Fischer László illatszertár és háztartási cikkek szaküzlete, IV. Réglposta-n. 5 123-958 helyett: 380-408 Fodor Béla hites könyvvizsgáló, a Központi Filmkezelő k.f.t. oógv., vm. József-krt 29. 183-917 Fodor Lajos, I. Attila-u. 61/63. 360-503 Foithán Józseiné, V. Szent István-park 24. 292-894 Forbáth László dr. n. Margit- krt 29. 121-005 helyett: 154-766 Forezek József hentes és nagy- vágó, Pestszentlörinc, Benedek Elek-u. 16. Pestszentlörinc 2-05 helyett: Tárcsázza először a *148-854 számot, azután kérje Pestszentlörinc 82 Fotó-Stúdió, túl. Kis Aruoldné, Vil. Erzsébet-krt 16. 144-657 Erzsébet kpti uj száma 222-502 Földes Aladár r.-t. tisztv., III. Bécsi-út 88. 162-312 Földes Piroska férj. Szendrö Her- manné, Vil. Aréna-út 80. 140-833 Erzsébet kpti ni szt ma 220-310 helyett: 220-314 Freschl Margit espresso, VII. Erzsébet-krt 41. 130-843 Erzsébet kpti uj szúrna 222-871 Freud Lajosné fehérnemű-haris­nya üzlete, V. Szent István-krt 11. 114-565 Iteiyett: 112-667 Fried Gynla magántisztv., VI. Hajós-u. 30. 329-243 Fried Sándor mérnök, VI. Bajzá­it.68. ii 9-162 helyett: 129-230 Friedlfinder Jenő ig., V. Falit Miksa-u. 22. 151-035 helyett: 121-974 Frontharcos Szövetség Or­szágos, V. Perczel Mór-u. 4. 0*116-626 Fröhlich Péter, V. Zolh'tu-u. 16. 329-228 Fundelits György kelmefestő vegytisztító, Vili. Vig-u. 8. 340-273 FUIÖp János, vn. Rottenbiller­u. itt. 135-904 Fürjes Vilmos számoló-, iró- és egyéb irodai gép. váll., VU. Dohány- u. 66. 349-563 Erzsébet kpti uj száma 422“444 G Gaál Tibor magántisztv.. 11. Kapás­u. so. 353-822 Galambos I. József cipó üzeni, VU. Hársfa-U. 6. 132-796 Gálbory Ernő dr. szföv. tiszti­orvos, I. Kiss Áron-u. 2. 164-258 Gálján Hermann, I. Kútvölgyi­út 78. 165-427 Garat Ernő mechanikai gépmű­hely, VU. Dob-u. 63. 140-586 Erzsébet kpti uj száma 221-560 Garami Béla dr. főorvos, vm Tisza Kálmán-tér 15. 123-222 Erzsébet kpti uj száma 420-917 helyett: 135-870 Gárdos Miklós dr. ügyvéd, V Pozsonyi-út 25. 0145-765 helyett: 0122-943 Gárdos Zsigmond, a Gárdos és Grün faárusitó r.-t. ig., V. Pozsonyi- út 25.145-765 helyett: 122-943 Gázmüvek. Budapest Szé­kesfőváros Gázmüvei: Kokszcsoport, vegyigyárt mányok csoportja, szén- és gázszénbeszer- zés, fabeszerzós, fővárosi üzemek, intézmények tüzelőanyagé Hálása, Vili. Tisza Kálmán-tér 20. 330-988 330-916 helyett: 0*146-087 Gélier János, a Pénzintézeti központ revizora, 11 Battai lépcső 18. 165-648 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom