A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora 1940. szeptember (Budapest)

A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) távbeszélő szaknévsora - D

Hirdetését felveszi a m. kir. postaszemélyzet jóléti alapít­ványának hirdető irodája Budapesten. IV Városház-u. 18. II 3. Dohány Dohánykisárnda, Dohánykisárada, Dohánykisárada, bestyén-u. 19. Dohánykisárnda, Dohány kisáruda, Dohánykísárnda. VII. Kazinczy-u 7. 427-930 VH. K irály-u. 59 /b 423-124 VH. Rumbach 8e­426-376 vm. Baross-□. 41. 131-057 vm. József-krt 2 139-384 Vm. József-krt 48. . 138-244 Dohánykisárnda, Vm Lujza-u. 5. 138-364 Dohánykisárada, XI. Horthy Miklós­át 25. 269-597 Dohánykisárada, XI. Horthy Miklós­át 51. 269-036 Doleschall Józsefné özv. 150-399 Domahidy Albert. Tárcsázza először a *146-654 számot, azután kérje Pestszentlörine 9 Domokos Jenóné özv. Domokos Lajos Dorner Leóné Doromby József vitéz Dósa Balázsné özv. Dósa Gábor Dongán Károlyné özv. Döry Jánosné özv. Drabant József Drahorák Alexia Drahota István Drégely József Dndevszky Zoltánná Dont Gyözöné özv. Dvorzsák Emilia Ebenhöoh Klára 380-595 426-316 134-248 167-764 162-991 499-224 227-833 184-690 296 078 187-429 139-848 468-713 348-104 128-943 187-426 292-698 ! Geltz Gyözöné 223-072 Gerics Flórián 227-837 Geröfi Mórné özv 426-371 Gilly Gabriella 150-710 Girscht József 139-879 j Glatz Lajosné özv. 139-841 I Glodán Mihályné özv. 424-503 \ Gmeinwieser Alajosné özv. 353-196 iGollowitzer Ferencné özv. 389-151 Gombos Dezsőné özv. 427-995 Gonda János 122-107 Gottlieb Ilona 426-388 Gömöry Fereno 259-613 Görgey Emília 182-422 Görlich Aiajosne 130-050 Grünbanm Simonná özv. 295 496 Gubovits Szilárd 226-679 Gulyás György 132-988 Gyebnár András 291-806 Gyimótby Vinoéné 139-968 Györffy Gyuláné dr.-né özv 138-256 Györgymester Mihályné özv. 349-368 Győri Ferencné özv 291-618 Gyulay Elemérné dr.-né özv. 154-998 Gynlay László 132-533 Gyúró Józsefné és Ispaits Anna Ebergényi lAszlóné dr.-né özv. 227-830 Éder Józsefné 150-914 Eggdb Jánosné özv 186-493 Egry József 294-265 Ehren wald Henrik né özv. 148-808 Elek Gyuláné 269-330 Ember Péter 162-924 Emke különlegességi dohánykisárada 424-746 Engler Ignácnó özv. 830-974 Enyetér István 164-469 Eötvös Józsefné özv. 128-707 Erdély Sándorné özv. 181-278 Erdély Zsuzsanna 181-794 Érsek Zsigmondné 494-798 Esztegár Lászlóné özv. 296-003 Étre M. Károly 162-908 Fábik Lajos 136-499 Fabo Antal vitéz 147-339 Fábry Istvánná özv. és Fadgyas Gó- záné özv. 389-117 Faigl Gyula 292-016 Fail Irma 347-666 Falvay Jenőné dr.-né özv. 137i99l Farczády Péter 292 721 Farkas Gábor 468-774 Farkas József 147-028 Farkas Mária 458-764 Fáy Bálint 291-612 Fazeka? Miklósné özv. 148-310 Fehér Arpádné özv. 161-159 Fehér István vitéz özvegye 131-332 Fehér János 860-844 Fehérkuti Bálintné özv. 137-342 Fejérpataky Gézáne 139 971 Fejes Márton 297-606 Fekete Béláné özv. 347-504 Fekete Lajosné özv. 155-826 Fekete Margit 295-297 Fekete Pál 136-073 Fekete Vilmos 189-791 Ferdényi Ferenc 113 461 Ferencz Ignácné 188-446 Fereoczíi Jánosné özv 258-611 Fischer Emil vitéz özvegye 357-362 Fliegl Pálné özv. 186-588 Fodor Gyuláné özv. 124-958 Fodor Zoltánné özv. 381-146 Földessy Gyöngyvér £64-102 Frauenhoffer Péterné özv 499-821 Freud Jenöné 427-907 Freytag Hggó 150-375 Frideezky Arpádné özv. 186-942 Friedrich Istvánné özv. 160-242 Frisch Mária 132-350 Frömel Józset 187-672 Frötsch Engelbertné özv 494-534 Puchs György ne 118-772 Fülöp Endre 495-392 Fülöp Gáborné özv. 291-023 Fülöp János 224-928 Fülöp József 224-602 Fürjes Sándor dr. 427-954 Füstös Lehel dr. 224-661 Gábor Ignácné özv. 163-238 Gábor István 130-874 Gábossy József vitéz 223-076 Gálly Józsefné dr -ne özv. 145-266 Gálna Ödön 146 907 Garay Lajosné özv. 124-920 Gartner Béláné özv. 148-208 Garzol Lajos 497-582 Űattyán Imréné özv. 111-135 Geiszler József 290-782 40 Haberényi Géza 113-409 185-331 Hagemann Viktor 345-133 Haán Ferencné özv. 493-764 Hahn Gyuláné dr.-né özv 139 195 Hajnóczky Józsa 367-111 Hajós Miklósné özv. 142-828 Hajós Terézia 165-455 Hajtó Antal. Tárcsázza először a *146-664 számot, azntán kérje Pestszentlörine 83 Hajts Géza vitéz özvegye 425-911 Halász Arpádné özv. 458-760 Halász József 424-770 Haltenberger Jánosné özv. 111-259 Hamvay Rezső 188-774 Hxnzély Lászlóné dr.-né özv 116-266 Harányi Józset vitéz 498-165 Hartmann Henrikné özv. 163-048 Hatfal udy László 145 341 Hatolkay Gyuláné özv. 148-298 Hausladen Mihály 184-771 Haydon Gergelyné özv. 295-482 Héczey Erzsébet 128-036 Hedry Bertalanná özv. 180-289 Haefíher Mária 154-646 Hegedűs Györgyné dr.-né 157-861 Hegedűs Jenő 221-472 Hegedűs László 291-875 Hegyi Ede 139-805 Hegyi Ferenc 291-481 Hegyi Jenőné dr.-né özv. 155-689 Heigel Béláné dr.-né özv 383-147 Heigl Józsefné 155-298 Heimovits Zsigmondné özv 147-483 Beincz Frigyesné özv. 269-419 Heissler Gézáné özv. 113 827 Herz Amália 224-684 Hevesi Jakab 223-019 Hidasi Ferenc 357-566 Himfy Géza 294-677 Hippich Sándor 131-897 Hir Györgyné Özv. vitéz 154-313 Hiripi Lajos 181-699 Hirsch Imre 330-964 Hirschl Lídia 340-319 flirschler Béláné özv 122 482 Hoffmann Emilia 157-201 Hobby Gyuláné özv. 162-681 Hollán Miklósné dr.-né özv 114-463 Holló István 360-984 Holló Miklósné 156-296 Holczer Antalné 355-996 Homolay Lajosné özv 181 236 Horváth Antalné 364-193 Horváth Erzsébet 496-942 Horváth Gáspárné özv 140-632 Horváth Györgyné 133 157 Horváth István 365-326 Horváth Istvánné özv 362-741 Horváth János 495-385 Horváth Lajosné özv 116-857 Hőesz Károly 154-799 Hölzel József 136-446 Hölzel Lajos, VI. Nagymezö-u. 21. Hönig Károly 111-967 141-383 Hörényi István 421-575 Huberth Lajosné özv. 115-404 Hundzsa László 426-349 Hybl Bemát 120-918 Hyross Alajos 147-335 Iby Gyözöné 139-858 llanics Milánné özv. 291-766 Illek Margit 186-474 Illés Margit 496-194 Imre József 157-078 Incze Józsefné özv 111-690 Isoó Emma 138-389 Jakab Lászlóné özv. 224-628 Jankovicb Izabella 497-540 Jankovits Eta 269-331 Jarabin Alfrédné özv. 421-587 , Járitz Gyözöné 148-936 Jaspary Aranka 494-511 Jassik István 424-712 Jékey Dánielné dr.-né 119-751 Jeney Kálmánná özv. 132-418 Jeneyné Márkás Irén 221-494 Jerem András 421-590 Jerovszky Jenő 362-603 Jessenszky Uizella 291-919 Joanovich Eleonóra 259-378 Jovanovich Ilona 134-322 Juhász Andrásáé özv. 381-127 Jung Béláné özv. 110-214 Kaczina Ferenc 138-193 Kakncsy Julianna 137-969 Kalfusz Andorné özv. 494-397 Kálmán Béla 154-096 Kálmán Kálmán ' 292-511 Kalotai-Kreipel Ottóne 297-804 Kamocsay Dezső 162-659 Kánder Sándor 156-224 Kandóiba Károly 140-527 Kántor Béla dí 140-452 Kapotsy 8ándor 424-762 Kardos Jánosné 141-296 Károlyi Kálmánná özv. 139-279 Karvajszky István 116-941 Kassay Farkas Dezső 130-672 Kászonyi Jánosné özv. 227-61)4 Katzer Józsefné özv. 468-708 Kelchen Károly 134-851 Kelemen Imre 420-624 Kelemen Józsefné özv. 224-462 Kelemeny Alajos 137-692 Kelenffy Béláné özv. 139-675 Kemény Elemér báró özvegye H2-081 Kemény Imre 423-112 Kenéz Sándorné özv. 182-798 Kerecseny János dr. 258-617 Kerékffy Gáborné 295-274 Kerényi János 258-463 Keresztes Gyuláné özv. 346-897 Kertész öamuné özv. 292-520 Kéry Istvánné özv. 223-079 Kese Ilona 291-943 Kéthely Walter 143-690 Ketykó Gyula 421-569 Keuler lvánné özv. 189-229 Kicza Lászlóné özv. 424r-744 Kirsdhner Fülőpné özv 135-109 Kiss Albert 164-699 Kiss Albert és özv. Bede Zoltánné 113-354 Kiss Elemér István 139-947 Kiss Ernöné özv. 847-962 Kiss Ferenc 137 933 Kiss Gáborné özv. 497-687 Kiss István 118 635 Kiss János 223-000 Kiss József vitéz 143-696 Kiss Pá) 140-123 Kiss Péterné özv. 127-607 Kiss Sándorné özv. 124-606 Kitczinger János 296-426 Klein Adolf né 292-606 Klein Henrik, Vili. Berkocsls-u. 33. 136-102 Klein Mariska és Barothi Bede Zoltán­né özv. Kleitsch Józsefné özv Element Dezsőné özv. Klementy Julia Kmety Jánosné özv. Knauz Gyula Knecht Antalné özv. Knével Józsefné Kóbor Henrikné 227-898 346-991 148-994 139-461 493-925 187- 031 291-149 148-905 220-719 258-545 497-135 386-358 294-276 424-702 188- 581 144-245 122-869 Kochanovsky Károlyné Kotsis Sándor Kója Rózsi Kolossváry Istvánné Komendinger Nándor Kopcsányi Lajos Koppányi János Köröndi Izabella Kosch Ernőné. Tárcsázza először a *297-960 számot, azután kérje Rákosszentmihály 1-14 Kossitzky Gizella 164-518 Kossnch Jánosné 297-002 Kutzián Emilné özv. 426-365 Kovács Béláné özv. 297-609 Kovács Dénesné dr.-né 127-601 Kovács Dezsőné 226-276 Kovács Erzsébet 110-410 Kovács Gusztáv 162-899 Kovács Ilona és Kovács Erzsébet 134-750 Kovács Imre 125-601 Kovács Janos, XITI. Jasz-u. 102. 493-928 Kovács József 157-686 Kovács Lajosné özv. 228-673 Kovács Mihályné őz\. vitéz 136-540 Kovács Pálné özv. 494-799 Kovács Stefánia 161-177 Kováts Domokosáé özv. 855-385 Kováts János 151-054 Kozma Béláné 296-447 Kozma Fereno 129-674 Kozma Géza-Dénesné 342-936 Kozma Sándorné özv. 183-450 Kozmor Lászlóné özv. 139-218 ! Kölber Fülöp Köller Kálmánná özv. Környei Mária | Kőrözsy Béláné özv. Kövér Imréné Kövesi Gyula Kraft Jánosné Kramer Józsefné özv. iKransz R. Benő Kraxner Lajosné és Kraxner Kubát Etel Kubicska Vilmosáé özv. Kubinszky Károlyné Kudar Ottó Kuglás Józsefné özv. Kukorelly Antal Kammerkramer Lajos Kuncze Aladár Kurimay János Kurucsai István vitéz Kúti Emil Kati István Különlegességi dohányáruda Kürtby Ilona Lajos Józset Lakatos György Landl Károly Láng Károly Láng Teréz Lányay Ottilia Lányi István Lányt Jánosné özv. Laszip György Latinovits Szaniszlóné özv. Lázár Istvánné özv. Legmann Hermanné ffzv. Lehotzky Aladár Leisztinger Gizella Leitner László Lengyel Arthnrné özv. Lengyel Józsefné Leszkay Andrásné Lichtenstein Sándor Liman Emilné dr.-né özv. Lipcsey Pál Lipótb Ferencné özv. Lippay Imréné özv. vitéz Liszkai József Lisztes Károly Lizsinszky Rezső Lóskay István Lovaghy Dénesné özv Löffler J. Lukács József Lnkáts Adél Mádai Ferencné özv. Madarassy Gáborné özv Magasházy Istvánné Maayar Józset Magyar Mihály Major Jánosné özv. Majzik Józsefné özv. Makai Lászlóné özv. Makó István Maksay Ferenc Máltás Olga ós Scholler Rezső Mándi Gyula vitéz Marczinka Gizella Marczy Aladárné Margittal Eugénia Markó Jánosné Marosi Józsefné Marosvölgyi Antal Martini Adolf Márton Pál Mattyasovszky Lászlóné Mattyasovszky Vilmosné özv. Majer János Mayer Henrikné özv. Medvigy Mihályné dr-né özv. MeI báné Marossi Olga Mérei Jenőné özv. Mester Mihály Mészáros Mihályné Miehaelisz Ferencné özv. Michna Sándorné özv. Mihály József Mihályik Arpádné özv. Miklós Dániel Miklós Sándorné özv Mikolovits Dezső Mikusik Ferencné özv. Milosevics Sándorné özv. Minács Mihály Minarovics István Mirth Ferencné Miskolczi Dániel Mistéth Zoltánné Mittermajer Józsefné Mittinger Sajó Vilmosné Mlaker Györgyné özv. Mojzer Benedekné özv. Mojzes Mária Molnár Béla Molnár Gézáné Molnár György Molnár Gyuláné Molnár Olga Moóré Kálmánná Mosolygó Antalné 269-082 498-102 355-911 144-387 162-831 154 096 292-913 118- 056 151- 320 Anna 144- 928 160- 217 140-498 110- 586 122- 833 139-440 119- 608 227-082 362-798 294-497 424-792 118- 349 388-196 161- 689 180- 254 495-389 297 811 131- 607 349-883 126-301 297-693 136-016 123- 778 424-742 189-295 426- 325 134- 963 139- 518 424-759 136- 899 148-205 133-640 422-118 111- 968 181- 765 427 998 115-810 146- 882 147- 592 148- 346 456-874 345-102 223- 045 125 671 494-779 221-402 123-228 427- 318 137- 833 426- 380 186- 512 145- 331 140- 782 294-674 162- 612 114-810 113- 806 421-508 132- 360 296-213 269-108 292-129 143-365 121-007 147- 361 362-728 138- 417 148- 908 128-311 114- 310 189-220 187- 674 114- 481 142-634 131- 608 294- 613 152- 216 291-096 224- 630 140 850 135- 413 147-039 427- 974 115- 705 296-431 166-074 135- 198 295- 772 132- 678 142-271 119- 209 227-873 427-992 116- 661 157-092 857-676 423-123 136- 248 182- 006 146- 796 162-845 49 SCHMOLL-PASTA magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom