A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

Szaknévsor - B

Borszakma Távbeszélgetést a világ valamennyi számottevő országával folytathat. TRIOS BÖRFESTEKGYAR III. Vörösvári-út 97 *162-010 Rácz Endre, féli) árugyár. Rétikul keretek és zárak. VII. Király-u. 41. 228-655 Rácz Sándor 226-802 Reiner István- bőrönd-, bőrdiszmttkellékek és nyersanyagok gyári rak­tára, VII. Károly király­át ». 428-8 7 1 Unger Ede bőrönd is bördlszmüáru-kel lék nagykereskedő, VI. Panlay Ede-u. 30. 426-501 Weisz Oszkár 227-759 Zeller kit. 11. Csalogány­ig 4 c. 355-748 7. Bőr- és szőrmeipari segédanyagok. Pollatsek József 294-100 Resch Ferenc, XIV. Szabó József­it. 25. 427-369 Resch Ferenc, Olympia bőrgyára, Uj- pest,Baross-n.52/54. 494-523 294-437 Rex bőrgyár r. t. 427-794 Schneller József, Mercnr bőrgyára, Újpest, RákŐCei-u. 14. 294-667 Stern testvérek bőrgyár r.-t. 294-218 Strlller Béla, sejtbörgyár. XIII. Vágány-u. 12. 498-542 Szegő Vilmos bőr és gép- szíjgyára Várost iroda és lerakat: VI. Panlay Ede- n. 40. 426-174 Gyár: Pestszenterzsébet Határ-át 61/65. 347-503 Tannerle a. Marogninerie bőrfizem kft. 426-729 Union finombőripar 496-616 Vigodni Adolf bőrgyár 424-999 Vincze Ernő *226-630 Weisz Adolf 325-037 Felsenbttrg Ernő, VII. Király-n. 9. 226-492 LARHOCINF olaj- zsi­radék- és vegyigyár r. t. XIV. Kerepesl-ut 152. *297-225 Suli. pataolaj, suir. hal­olaj, zslralkoiiol sullona- tok, degras, törökvürös- olaj stb._______________ Rippner és Egervári Zádor Gyula 227-294 184-766 WOCFHER GYULA. és tArsa r.-t. Városi Iroda: IV.KÁROLY KIRÁLY-ÚT 26. *159-920. 18S-765 Újpesti gyár: Václ-út 17. #294-890 8. Bőrfestékek. (I/ásd festék alatt.) >■ Bőrfestők. Rothschild Andor, IX. Ráday-u. 1. 184 240 tL'uiallmm Pál, bőrruhák, bútorok stb. és szarvasbőr festést is vállal. V. Mária Valéria-u. 7. 183 550 10. Bőrgyárak. 11. Bőrhulladékok. Bányavölgyi Miklósné vitéz 228-049 Braun Jenő vesz és elad bőrhulladékot, «j és hasz­nált gépszijat, VT. Paulay Ede-u. 33. 424-945 Eogel Gyula és fia VI. Pau­lay Ede-u. 16. 427-379 Engel testvérek itj. 294-867 Fleischer Bernét 427-021 Ház’rötő Illés 496-182 Balogh Antal 294-080 Bőrmüvek r.-t. oőr és gép­szíj gyár Eladás és köz­ponti Iroda: VI. Paulay Ede-n. 13. #426-716 Gyár: Újpest #294-880 Kalledey Sándor ISVfín, Bőrnagykeres­kedő Mindenféle bör- hnlladék, V Szalay-u. 5 a- 111-159 Cohen I. Illés 184 404 Csillag Tibor és társa *226-430 Első pécsi bőrgyár r.-t. *426-940 Földes Lajos bőrnzem k.f.t, 295-631 Franki Manó 496-191 Fried Bern. és Fiai bőripari és keresk. r.-t. *223 650 Fuchs és Klein bőrgyár! és kereske­delmi r.-t. . 425-344 Grfinhnt Ernő és Czémann Árpád 295-033 Hirsch A. Jakab IV. Károly klrály-út 24. 389-110 389-190 Finombőrgyár 295-426 Katz Barnát 295-198 Käufer Lajos 294-698 Labor bőr- és szőrmeár« gyár k.f.t. 294-382 Lenz Ferenc és Fiai 163-200 Mauthner-testvérek és tár­sai r.-t. Iroda: VI. Hajós-u. 1 425-926 425-928 Gyár: Újpest, Váci-út 40. *294-904 294-457 Lustig Lipót 420 626 MajzikImre(Mezey és Társa) bőr és bőrhulladók kereskedő, VI. Paulay Ede-u. 46.424-544 Varga Lászlóné bőr és bőrhulladékok nagyban és kicsinyben. Mindennemű bőr­hulladék vétele és eladása, VI Paulay Ede-u. 33. 424-923 12. Bőripari gépek. (Lásd gép alatt.) 13. Bőrkereskedők. Ács József 494-108 Agárdi József 185-114 Alexander Béla 166-776 Bagonyi Gyuláné özv. 428-433 Bajnok János .. 386-719 Bajnok Sándor, Xm.Üteg-u. 8. 493-102 Benedek Ferenc 125-008 Berger és társai börkereskedelmi k.f.t. 849-784 Blitz Miksa 224-664 Bolgár Pál dr 152-304 Bozó István 224-044 Brann Hugó 226-743 Braun Jenő 424-945 Bujdosó Sándorné özv. 162-455 Csák Sándor 428-403 Deutsch Jenő 145-016 Eiohler F,rnó 162-670 Kichner Kde 428-337 Farkas György 353-682 Fett Adolf 427-104 Fischhoff Náthán Fleischmann József Fränkel József Frftnkel Nándor Friebert Samu Friedmann Jenő Friedmann Miksa Gál Sándor Gergely Izidor Glasner Jenő Gottlieb Miksa és tsa Gróf Sándor Grós* Maróéi Grünfeld Sándor Gnttmann Ignácné özv Gyöngy testvérek Heller Ignác Besser József 166-677 140-494 227-944 295-680 220-880 499-969 347-891 117-012 11B-346 180-236 423-916 163-012 832 128 126-679 134-960 162-773 186-417 427-176 Hirsch A. Jakab, IV. Károly klrály-út 24. 380-110 Hirsch Andor 120-825 Hirsch György 366-319 Hollts Gábor, különleges szarvasbörök, XIV. Abonyi-u. 4. 424-599 Horváth Rudolf 330-868 Illés József 362-441 Káldor Miksa 137-836 Kardos és Korda 139-818 Kaufman Richard 226-846 Kertész Mihály 134-050 Kertész 8imon 311-419 Kispál József 134-993 Klein Hugó ' 330-917 Klein Jenő 387-474 Klein Pál 424-634 Klement Tihor 145-987 Korn Endre' 146-892 Korn Károly 345-050 Köntös Rezső 847-835 KövesI Gyula 222-684 Kupár György 494-565 Lázár Ignác 119-936 Lichter Igo • 425-803 Lőíf Jenő 227-254 Lnkács Mór 494-789 Mandel Pál és Szigeti György 496-171 Mandl Zsigmond 427-112 Manovill Miksa 494-632 Mérő Oszkár 335-724 Murin György r.-t. VIII. Ér-u. 2. 142-838 Nachmann Ernő 326-188 Nágel Oszkár 311-421 Nemes Márkus 425-915 Németh János 351-696 Nemsitz László 312-694 Oláh Ferenc 115-692 Ozsváth Sándor 329-912 Papp Sándor 148-130 Pápa József 226-927 Pászty János 389 079 Pataky Károly 346-880 Pege Lajos 382-279 Petries Györgyné özv. 147-501 Pilitzer Béla 347-614 Porász Ármin 424-662 Porász Henrik 221-160 Porász Vilmos 330-808 Preisach Sándor 422-476 Rába Nándor. 295-917 Rosenbaum Gyula 498-084 Rottmann Ferenc Béla 421-415 Rothschild Tibor 256-011 Rózsa Miksa bőrkereskedelmi r.-t 227-617 Sánta Lajosné 498-407 Sasadi Lajos 140-448 Schildmaver Imre, II.Margit-krt 50/62. 367-640 Scliwanfelder és Staffenberger bőrke reskedés. IV. Kamermayer Károly- n. 1. 189-304 Sipos Ferenc és KorelskyAntal 151-995 Solymár Jenöné 299-947 Stéhli Béla 256-094 Steiner Endre Tibor 425-848 Szabó Ferenc 423-457 Szabó Mihály 147-050 Szántó Lajos 425-749 Szőllőssy József 220-393 Ternóozky János 144-977 Ullmann Emil 493-852 Ullmann László 311-402 Ungár László 882-896 Vadász Adolfné 186-965 Vágó László 499-872 Varga Lajos, kijelölt bőrkeíéskedő, XIV. Bosnyák-tér 16. 497-492 Varga Testvérek 294-454 Verő Árpád 425-178 Vida István vitéz, bőrkereskedése. VI. Vasváry Pál-u. 6. 426-907 Vigh Károly 116-486 Vincze .Károly 110-326 Weisz Árpád, VII. Károly király-útö. J 227-946 Weisz Árpád, mindennemű diszmű bőrkülönlegességek. Moire. VI. Kazár-u. 5. 227-201 426-752 Weisz Károly Weisz Lajosné Wimmer Sándor Winkler Viktor 316-170 494-014 149-876 327-872 Steiner István, bel és kül­földi bőrkülönleges- ségek raktára, VII. Rum- bách Sebestyén-u.2.226-044 8telner Pál 226-116 Steuer Gyula J49-602 Strausz Jenő 332 068 Strausz Testvérek, VI. Panlay E-u. 81. 426-982 Szabados Mór 184-052 Szaberski Zsigmond bőrkülön- legességek raktára, Bpest VII Károly krt 9. 423-340 14. Bőr­nagykereskedők, Alerto Kereskedelmi Részvénytársa­ság, VI. Hajós u. 3. 425-974 Balog Béla 420-339 Bátori Sándor 427-193 Becsey Jenő 128-825 Bendzel Béla 224-035­Börforgalmi és Ipari Részvénytársa­ság 426-794 Braun Jenő bőrnagykeresk. Bel- és külföldi bőrhulladók, VI. Paulay Ede-u. 33.424-945 Cutis Börkereskedelmi R.-T. 426 145 Dauubia börkereskedelmi r.-t, 426-512 Éber Béla 223-235 Engoíthaller Ferenc, bőrnagy­keresk. VI. Paulay Ede­u. 7/9. 226-478 Farkas Gábor, VI. Paulay Ede-u. 38. 426-192 Frank János 427-117 Fuchs Zoltán 164-473 FÜZEK LAJOS, bőrnagykereskedö, VII. Dohány-u. 67. 220-238 Hofbauer Arthur 187-669 Hnnyady Gyuláné 227-238 Illés Ármin 428-526 Kálledey Sándor István, börnagykeres- kedö. Import-Export, V. Szalay-n. 5 a. 111-159 Kallós Pál 498-668 Kelemen Zoltán, VI. Paulay Ede-u. 23. 226-084 Kelemen Zoltán, IX. Fereue-krt. 26. 182-345 Kepes Sándor, IX.Ráday-u. 66.188-136 Kiéber József 226-919 Kornhanser Dezső' 127-409 Köntös Rezső 420 360 Kübel István - 129-359 Kübel Mór 118-028 Kfibel testvérek 420-044 Ladányi Sándor 180-401 Lajtai Jenő 427-109 Lehner Andor 327 995 Lomniczer Emil 424-517 Löw József 426-504 Cöwlnger Sándor, VI. Paulay Ede-u. 87. Raktár: 426-980 Iroda: 426-984 Maczékó Istvánná 226-812 Magyar Bőripari és Kereskedelmi r.-t. 224-649 Mándy Károly vitéz 421-399 Manheim M. 426-987 Marosvári József, VII. Hernád-u. 97. 226-17C Matlcs Miklós, VI. Hajós­it. 11. 126-258 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom