A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

P

Vásztó Pásztó Ede dr. orvos, n Har­gitta-u. 6. 157-485 Pásztó Henrik borkereskedő, Új­pest, Arpád-út 158. 295-216 Pásztó Pál, a Kispesti Textilgyár r.-t. fonódavezetóje.Pestszentlőrinc, Fáy-u. 2. 145-894 Pásztó Sándor uradalmi főszám- vevő, XI. Budaörsi-út 29. 268-423 Pásztohy Artúr m. kir. testőr- százados, 1. Attila-krt 4. 166-701I Pásztor Andor, a Kovács B. M. főnöke, H Harangrirág-u. 4. 104-467 Pásztor Andor gumifizeme ős autopneumatik keresk., V. Kádár- n. 4. 113-237 Pásztor Andor keresk. utazó, VU. Rózsa-u. 88/a. 428-411 Pásztor Árpádné, IV. Muzeum­krt 27. 389-096 Pásztor Artúr vajkeresk. lakása, IX. Közraktár-u. 10. 386-856 Pásztor Attila műszerész m., XI. Horthy Miklós-út 86. 257-370 Pásztor Béla építőmester, XIV. Lőcsei-út 61. 496-363 Pásztor Béla filmgyártó, VH. Er- zsébet-fcrt 9/11. 225-761 Pásztor Béla tg.,XI. Irinyi János- u. io. 259-420 Pásztor Béla textilkeresk., V. Bas­u. 7. 181-359 Pásztor Béla dr. belgyógyász­szakorvos, ül. Béesi-út'8. 154-919 Pásztor Dezső, a Hoffmann és Pásztor cég beltagja, XII. Kissváb- hegyi-út 16. 153-016 Pásztor Emil lisztflgynőksége, IX. Tompa-u. 19. 188-672 Pásztor és Társa Stabil hajlított bútorgyár, X. Kozma-u. 13. 148-047 Pásztor Ferenc VI. Székely Bertalan-u. 23. 110-416 Pásztor Ferenc ingatlanforg. irodája, VI. Teréz-krt 47. 126-146 Pásztor Ferenc Kollarit r.-t. lg., VH. Madách Imre-tér 6. 226-132 Pásztor György kötöüzem, Újpest, Bem-u. 28. 294-122 Pásztor Illésné m. kir. gazd. fő­tanácsos özvegye, V. Mária Valéria- u. 16. 187-062 Pásztor Ilona illatszertár túl., n. Olasz-fasor 6. 155-340 Pásztor Ignác vállalkozó, XIV. Amerikai-út 12. 299-970 Pásztor István m. kir. postamü- szaki s. ellenőr, Kispest, Wekerle- telep, Előd-u. 4. 140-957 Pásztor «I. György oki. mérnök, épitési vállalkozó, V. Fáik Miksa­it. 13. 120-218 Pásztor János oki. gépészmér­nök, V. Vilmos .császár-út 8. 188-780 Pásztor János szobrászművész, XI. Szfiret-u. 15. 458-505 Pásztor János vitéz, dobánykis- árus, VI. Szondy-u. 87. 128-855 Pásztor József, a Fox film r.-t. dramaturgja, VII. Aréna-út 80. 420-214 Pásztor József iró, igazgató, XI. Késmárk-u. 8. 468-796 Pásztor Józsel dr. és Halmos Jenő dr. ügyvédek irodája, V. Fáik Miksa-u. 13. 121-266 Pásztor József dr. nagykeresk., Vili Baross-u. 86. 132-904 Pásztor József dr. szfőv. f. kér. isk. tanár, VI. Délibáb-u. 25. 220-462 Pásztor József dr. Ifi. ügyvéd lakása, n Zárila-u. 34. 367-011 Pásztor József ff], textilkeresk., I. Krisztina-krt 159. 150-462 Pásztor Károly gyógyszerész, Törökbálint. Fö-u. 9. Tárcsázza előszűr a *268-923 számot, azután kérje Törökbálint 5 Pásztor Mihály B.H.É.V.müsz. fő­tanácsos, H. Pasarétl-út7.152-640 Pásztor Mihály ny. szfőv. sta­tisztikai szakelőadó, V. Pozsonyi­ét 36. 298-017 380 Nyitott ablak melleit Pásztor Mihály dr. orvos, szü­lész, nőgyógyász, Pestújhely, Gróf Klebelsberg-u. 6. 497-179 Pásztor Miklós fogtechnikus, XII. Nagyenyed-u. 5. 851-488 Pásztor Miksa, a Pénzint. Kőzp. ny. vezérig., XIV. Thököly-út 96/b. 497-751 Pásztor Miksa dr. ügyvéd, V. Pozsonyi-üt 33. 298-602 Pásztor Sándor hites könyvvizs­gáló, H. Kreosányi-u. 10. 366-929 Pásztor Sándor keresk. és köz­iek. min. szárnv. tanácsos, XIV. Lengyel-u. 15. 497-446 Pásztor Sándor kertész- és virág- keresk., XII. Németvölgyi-út 99. 457-219 Pásztor Sándor Teri füzö-sza- lonja, n. Margit-krt 13. 857-828 IV. Muzenm-krt 27. 186-678 XI. Horthy Miklós-út 18. 0259-186 Pásztor Sándor dr. belgyó­gyász, v. kórház jg. főorvos, VI. Aréna-út 84. 422-973 Pásztor Tivadar dr. orvos, VH. Szövetség-u. 14/16. 222-236 Pásztor Zoltán malomképviselő, IX. Lónyay-u. 34. 186-025 Pásztori! Jánosné áruátvevö, Vm. Mária Terézia-tér 6. 132-769 Pásztori, Lásd Pásztory. Pásztori k István cukrász, VII. Damjanicb-n. 39. 220-760 Pászthory Llpótné báróné százados özvegye, IX. Bakáts­u. 1/3. 387-037 Pászthory Ödön min. tan., D. Ady Endre-u. 1. 355-319 Pásztori Arthur sütőipari és cukrászati nyersanyagok lerakata VH. lstván-út 33. 428-069 Pásztory Antal, a m. kir. Opera­ház parókaraktára tul.,VI.Andrássy­út 22. 127-529 Pásztory Balázs dr. ügyvéd, irodája (Athenaeum írod. és nyom­dai r.-t.), VH. Miksa-u. 8. 0*224-260 Lakása,V. Klotiid-u. 10/b. 114-374 Pásztory Endre dr. ny. sz. v. pü. főtanácsos, I. Mikó-u. 2. 161-149 Pásztory István textiláruk és anyagok keresk., V Wekerle Sán­dor u. is. 115-677 Pásztory János szfőv. számv. főtiszt, IX. Mester-u. 5. 139-680 Pásztory János fia utóda Cser­kúti József úri-, női- és színházi fodrász, Vili Rákóczi-út 7.134-135 Pásztory virágkereskedés, vm. Rákóczi-út 9. 130-483 Lakás, VII. Rákóczi-út 10. 0223-705 Pásztóy Ámoo dr. miniszteri tanácsos, a Külföldieket Ellenőrző Országos Közp. Hat. vez., XII. Orbánhegyi-út 9. 155-292 Pásztoy Dezsöné dr.-né szül. Sövegjártó Hanna, főszolgabiró özvegye, XIV. Thököly-út 119. 497-445 Pásztl Sándor id. min. számv. főtan., XII. Csaba-u. 12. 167-756 Pásztl Sándor lfj. m. kir. posta- számtiszt, XII. Böszörményi-út 13/16. 367-639 Pászty János bőrkeresk. és cipö- felsőrészkészitő, IV. Veres Pálné- u. 4/6. 389-079 Pászty Károly dr. szfőv. fogal­mazó, VH. Vörösmarty-u. 4. 224-830 Patai Dezső hölgy fodrászat és fjd- rászati cikkek képviselete, VI. Szi- nyei Merse-u. 23. Í13-227 Patai Imre dr. oki. gépész- mérnök, V. Szent lstván-krt. 17. 118-540 Patai Józsel dr. v. egyet, tanár­segéd, belgyógyász, VEQ. Szentki­rályon. 29/31. 385-988 Ha nem felel: Orvoshivó *186-086 Patai László autorizált biztosítási mathematikus biztosítási ügyeket fe­lülvizsgáló irodája, V. József nádor­tér 12. 183-467 Patai Mihály szobafestő- es má­zolómester, V. 8zemélynök-u. 27. 115-776 Patai Samu dr. orvos, V. Sziget- u. 43. 291-978 Patay György dr. báji, IV. Veres Pálné-u. 25. 184-612 Patay László dr., IV. Havas-u. 3. 189-607 Patay Tibor dr. báji, a felsöház tafeja, V. Bálvány-u. 20. 121-491 Pata] Sándorné dr.-né özv., 1. Attila-u. 71. 360-441 Patak Bertalanné, 1. Mészáros­u. 38. 152-331 Patak Dezső, XII. Qéblcs-u. 6. 256-830 Patak Elemér ig., n. Borbolya- u. ti. 157-282 Patak Endre dr. banktisztv., H. Olasz-fasor 45/a. 157-763 Patak Jenő szfőv. tisztv., n. Baj- vivó-u. 6. 358-215 Patak Józsefné postákezelönö, Újpest, Nádor-u. 11. 495-163 Patak László hat. eng. villany­szerelő, XII. Hertelendy-u. 13. 355-839 Patak Ottó hirdető irodája, VI. Vil­mos császár-út 29. 117-869 129-004 Lakása, VI. Vilmos császár-út 19/b. 112-841 Patak Rudolf dr., a posta beteg­ségi biztositó int. orvosa, XI. Horthy Miklós-út 67. 269-211 Patak Vilma, V. Katona József­n. 81. 127-981 Patakné dr.-né Fényes Böskenöi fehérnemüszalonja, H.Margit-krt 29. 167-276 Patakfalvl János m. kir. posta- ellenőr, Rákospalota, Beller Imre- n. 119. 295-155 Patakialvy László dr. ügyvéd, egyet. m. tanár (Szilágyi A.) VI. Podmanlczky-n. 7. 0114-871 Pataki Andrásovics Sándor ny. áll. g. százados, Mátyásföld, Arany János-n. 11. 208-964 Pataki Béla O.T.I. tisztv., VI. Liszt Ferenc-tér 10. 226-819 Pataki Ervin, H. Bajvivó-n. 5. 155-560 Pataki és Farkas mérlegüzeme, túl Pataki R. és Farkas 8., VH. Hárs- fa-u. 3. 224-816 Pataki és társa papirzacskó-ké- szitők, V. Visegrádi-u. 16.124-789 Pataki Ferenc ny. máv. főmér­nök, Rákosszentmihály, Miklós-u. 32. 208-766 Pataki Gábor vendéglős, Újpest, Deák Ferenc-n. 68. 495-150 Pataki Gynláné kúriai biró őz­vegye, VH. Damjanicb-n 12. 222-855 Pataki Imre Máv felügyelő, állomásfönök, XIII. Esztergomi-út, Bpest-Vizafogó teher p. u. 490-139 Pataki Imre tetőfedóvállalata, V. Katona Józsel-u. 41. 119-236 Pataki István oki. gépészmérnök, XIV. Erzsébet királyné-útja 4. 497-555 Pataki János villanyszerelő, VI Lehel-u. 19. 498-393 Pataki Józsel keresk., IX. Ráday- n. 41. 883-080 Pataki László dr., ügyvédi iro­dája, XI. Budafoki-út 41/a. 256-476 Pataki Lili Mária dr. orvos, dr. öartner Pálné, V. Kálmán u. 21. 0113-031 Pataki Miklós órás és ékszerész, vn. Rákóczi-út 86. 225-122 Pataki Ödön Futura r.-t. eégv., VU. Damjanich-u. 26/a. 422-555 Nyáron, Mátyásföld, Gróf Pejache- vich parcella 7. u. 12. 208-844 Pataki Pál lakása, V. Visegrádi- u. 19. 298-104 Pataki Pál szfőv. tanító, Hl. Kiscelli-u. 53. 162-546 Pataki Vilmos impresszárió, V1U. Alföldi-u. 16. 135-830 Pataky Arnold dr. egyet, nyilv. rendes tanár, VH. Damjanich-u. 44. 221-270 Pataky Béla hites könyvvizsgáló, XI. Fehérvári-út 38/a. 250-384 Pataky Béla mérnök, min. o. tan., a. Ráday-u. 24/a. 188-693 Pataky Dénes dr. főldmiv. min. oszt. tan.,XTV. Almos vezér-útjal07. 297-882 Pataky Ferenc vitéz, festőmű­vész, az Orsz. Vitézi Szók grafikusa, IX. Ráday-u. 22. 382-006 Pataky Ferenc dr., n. Bat- thyány-u. 8. 155-655 Pataky Ferencné sz. Fitos Jolán üzletiorgalml irodatul., Vn. Thö­köly-út 7. * 425-270 Pataky Géza m. kir. főhadnagy, I. Lógodi-u. 25. 160-5Ö4 Pataky Gynláné özv. ven­déglős, XIII. Róbert Károly-krt 100. 498-340 Pataky Ilona féregtelenitési és lakástisztitási váll., IX. Ferenc- krt 15. 185-089 Pataky István kosárfonómester, I. Pálya-u. 7. 153-323 Pataky István vendéglője, I. Mészáros-u. 18. 167-462 Pataky István HJ.,V1U. Kerepesi­ül 5. 140-321 Pataky Jenő színész, a Nemzeti Szinház tagja, VH. Murányi-u. 21. 428-216 Pataky Jenő dr. gyakorló ügy­véd, Kispest, Üllői-út 133. 142-061 Pataky Józsel tanár, r.-t. ig.gom­bakertészete és szerves műtrágya üzeme, XI. Diószegi-út 62. 458-351 Pataky Józsefné özv., V. Váci- út 6. 114-961 Pataky Kálmán vitéz, élesztő­elosztó engedélyes, Csepel, Ma- gyar-u. 7. 147-587 Pataky Károly bőrkeresk. és ci­pőfelsőrész készítő, Kispest, Kos­suth-tér 1. 346-880 Pataky Károly dr. főldmiv. min. tan., XlI.Csörsz-n. 10. 257-432 Pataky Károly né, IV. Ferenoiek- tere 4. 184-538 Pataky László cukorka üzeme, VIII. Német u. 23. 130-606 Pataky László pnjoni, m. kir. százados, I. Dísz-tér 3. 161-538 Pataky Lászlóné özv. dohány- klsárus, VI. Nagymező-u. 64. 129-619 Lakása, IX. Ráday-u. 4. 386-652 Pataky Mária szabónő, XI. Ber- csényi-u. 8 256-820 PatakyPirl Örkényi, iparmüvésznö, IV. Gróf Károlyi-U. 5. 384-375 Pataky Zoltán oki. gépészmérnök, a Szfőv. Elektromos Művei főmér­nöke, XII. Böszőrményi-út 6. 352-826 Patassy Rezső vitéz, ny. ügyv. ig., 1. Tábor-n. 8. 160-540 Patay, lásd Patai. Patczal Sándor posztó-, bélés- és textiláru nagykeresk., VI. And- rássy-út 19. 223-455 Patek Ferencné dr-né szfőv. pölg. Isk. tanárnő, H Olasz­fasor 13/15. 150-649 Patek Miklós kéktaxi tulajdonos, IX. Gát-n. 12. 133-768 Pathó István lakása, n. Pasaréti­ét 5. 166-680 Páthy Ernő dr., a Magyar-Egyip­tomi keresk. r.-t. ig. irodája. V. Mérleg-n. 3. 0*180-870 Lakása, n. Fillór-n. 41. 154-813 Pathy Nagy Aladárné vendég­lős, Rákospalota, Arany János-u. 29. 294-317 Pathy Nagy György dr., XII. Meukina János-u. 8/c. 158-338 Páti Nagy Adorján Bteaua ma­gyar kőolaj r.-t. cégv., n. Szent Anna-u. 4. 157-917 Páti Nagy Ferenc r.-t. fötisztv., V. Báthori-n. 24. 325-194 Pátkal Andor ny. máv. hivatal­nok, XI. Horthy Miklós-út 29. 259-948

Next

/
Oldalképek
Tartalom