A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1942 (Budapest)

L

Lukács Lukács Béla dr. ügyvéd, VI. Izabella-u. 76. 317-114 Lukács Béla dr. vitéz, pénzügy- min. számgyakornok, Mátyásföld, Barcsai-u. 13. 208-865 Lukács Bernát dr. ügyvéd, V. Visegrádi-u. 14. 129-635 Lukács Dezső utazó-ügynök, VII Damjanich-u. 3. 225-742 Lukács Emil ig., TI Garas-u. 12. 353-578 Lukács Emil lovag, V. Hoilán- n. 46. 299-392 Lukács Emil dr., XIV. Columbus- u. 64. 296-923 Lukács Endre kövecsesi, vitéz, országgyűlési képv., ny. alispán, XI. Mihály-U. 8. 469-374 Lukács Endre magántisztviselő. n. Csalogány-u. 50. 357-826 Lukács Ernő műszerész és laka­tos, m. Lukáos-n. 4. 366-859 LukácsErnő oki. mérnök, a Fém­ára-, fegyver- és gépgyár r.-t. h. ig., n. Fillér-u. 27. 357-798 Lukács Ernő dr., a Rózsadombi Gyógyintézet túl., II. Alsótörökvész­út 4. 0352-998 Lukács Erzsébet oki. mozdulat- művészet és gyógytorna tanárnő, VI. Vilmos osászár-út 31. 124-884 Lukács és Társa, V. Gróf Kle- belsberg-u. 13. 114-899 Lukács és társa Hungária Hús­ipari Gépgyár és Jégszekrénygyár, hentes- és mészárosüzleti berende­zések képviselete, cégtul. Lukács Leó, EX. Ráday-u. 40. 181-687 Lukács Féllxné özv., tiiszer- és csemegekeresk., XII. Költö-n. 11. 365-179 Lukács Ferenc szabó,IV. Kossuth Lajos-n. 8. 388-141 Lukács Frigyes bizt. szakértő, VI. Bajza-u. 47. 126-054 Lukács-ltirdő, Szent Lukács Gyógyfürdő r.-t., Thermal Gyógy­szálló, Kristály Ásványvizüzem, ül. Zsigmond király-úty'a 25/29. 0*156-080 Lukács Géza dr. kövecsesi, m. kir. közigazgatási birő, VL Vörös- marty-u. 36. 128-863 Lukács Géza dr. vizmai, m. kir. kormányfőtan., a Magyar Földhitel­int. ny. igazgatója, XI. Kelenhegyi- út 36. 269-083 Lukács Gizella szfóv. tanítónő, IV. Királyi Pál-n 10. 386-665 Lukács gyógyszertár gróf Széchenyi Istvánhoz, túl. Lnkács Ferenc, n. Szél Kálmán-tér 11. 352-523 Lukács György fémkeresk., VI. Izabella-n. 81. 128-250 Nyáron, EH. Róma) fürdő, Lilla-u. 8. 362-756 Lukács György hentes és mé­száros, Peatszencerzsébet, Baross­n. no. 147-636 Lukács György ny. miniszter,VI. Munkácsy Mihály-n. 17. 118-326 Lukács György oki. kőműves­mester, XIV. Edison-köz 10. 296-727 Lukács György dr. (Dévai) ügyvéd, VI. Bulyovszky-n. 23. 329-246 Lukács György dr. ügyvéd, IV. Ferenc József-rkp. 26. 181-756 0181-062 Lukács Gyula fa esztergályos­üzeme, VII. Nagyatádi Szabó-n. 8. 222-243 Lukács Gyula iró, VHI. Baross- n. 77. 349-442 Lukács Gyula keresk., VH Wes selényi-n. 31. 426-856 Lukács Gyula textil- és uridivat keresk., VI. Király-u. 80. 225-911 Lukács Gyula dr. elnöki osztály­főnök lakása, V. Kossuth Lajos-tór, Országház 113-220 Lukács Gyuláné özv. vendég­lős, V. Alkotmány-u. 21. 123-674 Lukács harisnyagyár k.f.t., XIII. Béke-u. 43. 298-412 Lnkács Ibolya gyógytorna és mozd. müv. tanár, V. Honvéd-n. 38. 310-762 Lakács Ily oki. zongoratanán IV. Petőfi 8ándor-u. 6. 188-745 306 Hn azt Kívánja, ho$v tnulratfit éllel ne kézbesítsék, Lakács Imre ékszerész, IV. Fejér György-u. 8. 384-408 Lnkács Imre dr. belügyiem.oszt. tan., I. Kékgolyó-n. 4. 158-147 Lukács Imre dr. ügyvéd, m. kir. kormányfőtan. irodája, VI.Gróf Tisza István-u. 14. 380-535 Lakása, VL Andrássy-út 82. 129-429 Lukács István, VH. Damjanich- n. 3. 425-647 Lnkács István gyógyárnnagy­kereskedése, Vin. Bzentkirályi-u. 15. 136-815 Lakács István reklámvállalkozó, n. Olasz-fasor 41. 155-415 Lakács István dr. ig. Lakása, VI, Benoznr-n. 41. 420-376 Lnkács Istvánná, V. Katona Jó- zsef-u. 33/b. 129-345 Lukács Izidor építési anyagke- resk., VII. Dohány-u. 30/b, 224-890 Lukács Izsó dr. kir. közjegyző irodája és lakása, VH. Erzsóbet­krt 39. 422-307 Lukács János, n. Hunyadi János­át 4. 153-709 Lukács János bádogos- és szerelő- mester, V. Fáik Miksa-n. 32. 118-287 Lakács Jenny férj. Ötvös Nándor- né könyvkereső, és kölcsönkönyv- tár, V. Nádor-n. 8. 180-637 Lakács Jenő bankcégvezetö, n. Ruszti-út 13. 151-854 Lnkács Jenő cukrász gesztenye- piré üzeme, IX. Ráday-n. 25. 186-546 Lukács Jenő lakása, vni József- n. 27, 330-873 Lukács Jenő magánzó lakása, V. Nádor-n. 6. 185-745 Lukács Jenöné sz. Pleszkovits Szilárdka magy. kir. osztálysors­jegy árusítása, VHI. Rökk Bzilárd- u. 6. 136-764 Lnkács Józsel, VHL Déry-n 10. 340-839 Lukács Józsel cipőüzeme, eladás nagyban és kicsinyben, VI. Teréz- krt 19. 127-483 Lukács József dobánykisárus, Új­pest, Aradi-u. 4. 494-779 Lukács József, ny. vezérig., XII. Labanc-út 15. 164-600 Lukács Józsel dr. egyet, m tanár, gyermekorvos, VI. Podma- niczky-u. 10. 121-492 Lukács Józsel dr. fogorvos, OTI osztályvezető orvos, V. Gróf Tisza István-n. 24. 181-481 Lukács Józsefnész. Feili Ilona szövetbolt, Pestszenterzsébet, Kos­suth Lajos-u. 30. 147-875 Lukács Kálmán tüzelőanyag- nagykereskedő, V. Tátra-n. 5/c. ’ 319-856 Lnkács (LÖIfler) Károlyné angol és francia női szabó, VI. Teréz- krt 3. 225-530 Lukács Kornél dr. ügyvéd VI. Vilmos császár-út 31. 117-357 Lakács Krisztina Mirkovszkyné gvári képviseletek irodája, V. Sas­ul 29. 125-619 Lnkács Lajos, a Hungária hús­ipari gép- és jógszekrénygyár ig., VIH. Kisfaludy-köz 6. 144-619 Lukács Lajos bútoráruháza, VII. Dohány-u. 30. 223-261 Rakása, VH. Dohány-u. 28. 223-320 Lukács Lajos keresk. és bank iroda túl., IX. Kinizsy-u. 6. 386-337 Lukács Lajos kövecsesi, oki. bányamérnök, bányaíöfelügy., XI. Orom-u. 20. 456-228 Lukács Lajos mezögazd., müsz. vegy. elektrotechn. cikkek, n. Zsig­mond király-útja 3. 151-464 Lukács Lajosáé özv. festék-, háztartási- és vegyianyagok ke­resk., V. Csáky-u. 16. 128-354 Lukács Lászlö, a lukács Sándor és fia cég beltagja, VTL Király-u. 53. 428-245 Lukács László, a Magyar Küzp. Takptár cégv., V. Légrády Károly- n- 31. 490-093 Lukács László, az Angol Magyar Bank R.-T. aligazgatója, V. Gróf Klebelsberg-u. 23. 327-597 Lukács László faügynöksége, VI. 8zondy-u. 45/47. 327-453 Lukács László gabona- és bank­üzlete, V. Nádor-n. 28. 121-367 Lukács László csipke-, divat- és rővidáruüzlet, IV. Béosi-u. 2. 382-366 Lukács László magánzó, XIV. Btefánia-út 67. 297-441 Lukács László női szabó, női divatterem, IV. Eskü-tér 1. 385-174 Lukács László teaimport, V Szent István-park 5. 493-732 Lukács László dr. sebész, kli­nikai orvos, IX. Tinódi-u. 2/c. 131-801 Lukács Lászlóné ny. miniszter­elnök özvegye, VI. Benczur-n. 21. 220-035 Lukács Leó dr. ügyvéd, V. Fáik Miksa-u. 10. 311-523 Lukács M. kesztyű- és szövöttáru- keresk., IV. Kigyó-u. 5. 187-658 Fióküzlete, IV. Petőfi 8ándor-u. 16. 889-156 Lukács Margit a Nemzeti Szín­ház tagja,, n. Pasaréti-út 117. 364-345 Lukács Mária textiln agy keresk., VII. Károly király-út 5. 2121-276 Lukács Miklós keresk., Vili. Be- zerédj-u. 13. 138-696 Lakács Miklós keresk. képvise­letek, VII. Wesselényi-u. 26. 423-859 Lukács Miklós lakása, VI. Bnlyov- szky-u. 16. 126-039 Lukács Miklós műbútorasztalos, épület-, portál-, üzlet- és lakásbe- rendezöjV.Hollán-u.9. 129-240 Lukács Miklósné özv,,V. Géza- u. 7. 310-854 Lukács Miksa, a Lukács harisnya­gyár k.f.t. beltagjának lakása, VI. Hajós-u. 25. 127-761 Lukács Miksa, a Magyar ált. hi­telbank igazgatóhelyettese, V. Katona József-u. 41. 127-535 Lukács Mór bőrkeresk., Újpest, Árpád-út 61. 494-789 Lukács Móric dr. ügyvéd, VH1 József-krt 30/S2. 132-990 Lukács Oszkár gabona- .és ter- ményblzományos, a Magyar Alt. Hi­telbank ny. cégv., V. Gróf Klebels- berg-n. 6. 128-938 Lukács Ödön ny. pénzügymi­niszteri miniszteri osztályfőnök,' n. Lánchld-u. 23. 357-300 Lakács Ödön tűzifa- és szán­na gykeresk., gözfavágó üzeme, VHI.. Orozy-űt 14/b. 133-754 Lakács Ödön dr., XI. Vak Boty- tyán-n. 4. 258-092 Lnkács Pál oki. zenetanár, VI. Podmaniczky-n. 73. 327-910 Lukács Pál dr. orvos, belgyó­gyász, V. Erzsébet-tér 3. 380-358 Ha nem felel: Orvoshivó *188-986 Lukács Pálné m. kir. postahiv. lg. özvegye, XI. 8chweidel-u. 39. 256-688 Lukács Péter dr. ügyvéd, V. Csákyn. 14. 311-586 Lukács r.-t. cukrászda, bonbon- és csokoládégyár, VI. Andrássy-át 70. Rendelést felvevő iroda 120-896 113-079 Főüziete (kizárólag vendégek ren­delkezésére) 115-402 Belvárosi üzlete, TV. Váci-u. 7. 187-598 Dnnaparti üzlete és terrasz, V. Wurm-u.2. 180-232 182-498 Lukács S. és fiai cipőáruháza. VIH. Népsziaház-u. 25. 130-870 Lukács Sándor építési vállalkozó, VI. Király-u. 88. 420-871 Lukács Sándor m. kir. F. M. ált. eng. ingatlanközvetítő iroda, VH. Dohány-u. 34. 423-835 Lukács Sándor magánzó lakása, VI. Andrássy-út 70. 124-472 Lakács Sándor dg. orvos, X. Hölgy-n. 35. 148-014 Lukács Sándor dr. ügyvéd, V. Pbönix-n. 2. 115-966 Lnkács Sándorné, V Fáik Miksa-u. 4. 326-442 Lukács Sándorné és Társa drogéria, V Berlini-tér 8. 122-568 Lnkács Slmonné dr.-né vitéz, Bebeők Márta külügymin. o. tan. özvegye, I. Mikó-u. 2. 161-280 Lakács testvérek uradalma, Csömör, major. Tárcsázza előszűr a *297-388 számot, azután kérje Csömör 1 Lukács Tibor, n. Margit-krt 29. 167-529 Lnkács Tibor rövid- és papiráru- nagykeresk.-, VH. Dob-u. 40. 422-490 Lakása, VH. Nyár-n. 30. 423-860 Lnkács Tiborné, V. Pozsonyi­ét 3. 120-069 Lnkács Tihamér dr. takarék- pénztári főügyész, ügyvéd irodája. V. Deák Ferenc-n. 6. O* 181-890 Lakács-utca 1. sz. ház ház­felügyelője, Dl Lukács-u. 1. 357-650 Lnkács V. szücsmester, IV. Petöfi­tór 2. 183-330 Lukács Vilmos dr. ügyvéd, VIH Népszinház-n. 13. 130-254 Lukács Zoltán bnsárn- és cse­megekeresk üzlete és lakása, Vll Rottenbiller-n. 58. 425-578 Lukács Zoltán dr. kir Ítélőtáblái bíró, XII. Királyhágó-tér 3. 155-801 Lukács Zoltán dr. kövecsesi, tb. főszolgabiró, vm. tűzrendészet! fel­ügyelő, 1. Mátray-u. 9. 167-479 Lukáts Adél dobánykisárus, VI. Andrássy-út 99. 221-402 Lukáts Antal dr. etrekarcsai, or­vos, VI. Podmaniczky-n. 57. 112-986 Lukáts Jenő mag&ntisztv., V. Légrády Károly-u. 50. 493-302 Lukáts Jenő dr., a bpesti. kir. törvényszék elnöke lakása. IX. Üllöi­űt 121. 144-983 Lukáts Jenőné dr.-né, orvos özvegye, IV. Galamb-n. 4. 388-186 Lukáts József dr. erzsébetvárosi, a Pénzintézeti Központ cégvezetője, XI. Bercsényi-n. 13/a. 256-639 Lukáts Károly dr. állatorvos, XIV. Ajtósi Dürer-sor7. 227-313 Lukáts Magda etrekarcsai, XIV. Stefánia-út 26. 497-194 Lukáts Pál ettre-karesai, oki. gépészmérnök, B.Sz.K.R.T. müsz. tan., IX. Mester-n. 9. 349-550 Lukáts Valéria áll. tanítónő, X. Üllöl-üt 124. 348-737 Lukáts Zoltán dr. ettre-karcsai, kir. közigazgatási biró, Vll. Eva­u. 22. 423-785 Lukácsi Gábor uri-nöi divat és méterára üzlete. X. Belső Jász- berényi-út 1. 348-650 Lukácsy Béla dr. sebészföorvos, IX. Üllöi-út 11/13. 381-170 Lukácsy István dr., XI. Horthy Miklós-út 35. 468-195 Lukácsy József dr. orvos, vm Üllöi-út 30. 259-788 Lukácsy Józsel dr. szföv. fő­jegyző, IV. Petőfi 8ándor-u 7. 188-561 Lukácsy Károlyné özv. korcs- máros. V. Visegrádi-u. 43/45. 292-711 Lukácsy Zoltán Kigyó-gyógy- szertára, Rákosszentmihály. Pálffy- János-iér 12. 208-692 Lukácsovlch Lajos hírlapíró, XI. Horthy Miklós-út 35. 269-205 Lukácsovlcs és Farkas csónak- _ épitö- és javitóműhely, XIII. Nép- * sziget, Cserkész vizitelep 495-725 Lukácsy, lásd Lukácsi. Lukas Vilmos ny. B.Sz.K.R.T. ig. h., XI. Horthy Miklós-út 6. 259-105 Lukas Vilmos tlj. oki. gépész- mérnök. a Röck István és Első Brünni Gépgyár r.-t. főmérnöke, IX. Hőgyes Endre-u. 2. 186-670 Lukász Alfonz dr. posta titkár, XII. Gömbös Gyula-út 49/c. 353-967 Lnkász Gabriella szföv. polg. isk. tanárnő, Csillaghegy, Mátyás kirá!y-út 66. 363-570 Lukász Gizella oszt. sorsjegy fö- elárusitó, dohánykülönlegességi áru­da, n. Batthyány-tér 6. 357-307

Next

/
Oldalképek
Tartalom