A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora 1943. január (Budapest)

P

íz előfizetői láMénlré. Felvilágosítást ml:188-459. Pattantyús Pásztor Sándor Teri fűző-sza­lonja, H. Margit-krt t3. 357-828 IV. Muzeum-krt 27. 185-878 XI. Horthy Miklós-út 18. 0259-186 Pásztor Sándor dr. belgyó­gyász, v. kórház ig. főorvos, VI. Aréna-út 84. 422-973 Pásztor Tivadar dr. orvos. VII. 8zövetség-u. 14/16. 222-286 Pásztor Tlvadarné dr.-né, V. Juhász Andor-u. 14. 129-351 Pásztor Zoltán maloroképviselő, IX. Lónyay-n. 34. 186-025 Pásztori* lásd Páaztory. Pásztori k István cukrász, vn. Damjanich-u 39. 22Ó-760 Pászthory Llpótné báróné százados özvegye, IX. Bakáís- u. 1/3. 887-037 Pászthory Lóránt m. kir. posta­tiszt, VHI. Szeszgyár-u. 18. 336-640 Pászthory Ödön min. tan., n. Ady Endre-u. 1. 355-319 Pásztory Antal* a m. kir. Opera­ház parókaraktára túl.,VI.Andrássy­út 22. 127-529 Pásztory Balázs dr. ügyvéd, irodája (Athenaeum (rod. es nyom­dai r.-t.), VH. Miksa-u. 8. 0*224-260 Lakása, V. Klotild-u. 10/b. 114-874 Pásztory Endre dr. ny. sz. v. pü. főtanácsos, I. Mikó-u. 2. 161-149 Pásztory István textiláruk és anyagok keresk., V Wekerle Sán­dor u. 18. 115-677 Pásztory János szföv. számv. főtiszt, IX. Mester-u. 5. 189-680 Pásztory János fia utóda Cser­kút! József úri-, női- és színházi fodrász, Vili Rákóczi-út 7.184-135 Pásztory vlrágkereskedés, vm. Rákóczi-út 9. 130-488 Lakás, VH. Rákóczi-út 10. 0223-705 Pásztóy Ámon dr. miniszteri tanácsos, a Külföldieket Ellenőrző Országos Közp. Hat. vez., XII. Orbánhegyi-út 9. 155-292 Pásztoy Dezsöné dr.-nészül. Sövegjártó Hanna, főszolgabíró özvegye. XTV. Thököly-út 119. 497-445 Pásztl,Dénes százados, Mátyás­föld, Árpád-u. 30., 208-987 Pásztl Imréné tfzv.* fémön tödé. Kispest, Klapka-u. 40. 142-845 Pásztl Kálmán cipő-kis- és nagy­kereső, VE. Csányi-u. 2.228-748 Pásztl Sándor ld. min. számv. főtan., XII. Csaba-u. 12. 167-766 Pásztl Sándor 11]. m. kir. posta- számtiszt, XII. Böszönnényi-út 13/16. 367-639 Pászty János bőrkeresk. és oipő- felsőrészkészitö, IV. Veres Pálné- u. 4/6. 389*079 Pászty Károly dr. szföv. fogal­mazó, n. Margit-krt 64/a. 154-933 Patacsl István cipészmester és oipökeresk., '"III. Sándor-u. 32. 132-826 Patai Dezső bőlgyfodrászat és fod­rászat! cikkek képviselete, VI. Szi­nyei Merse-u. 23. 113-227 Patai Imre dr., oki. gépész- mérnök, XII. lstenhegyi-út 13. 356-885 Patai József dr. v. egyet, tanár­segéd, belgyógyász, vm. Szentki­rályi-u. 29/31. 385-988 Ha nem felel: Orvoshivó *186-98H Patai László autorizáit biztosí­tási mátliematikns biztosítási ügye­ket felülvizsgáló irodája, V. József nádor-tér 12. < 386-733 Patai Mihály szobafestő- és má­zolómester, V. Személynök-u. 27. 115-776 Patai Samu dr. orvos, V. Sziget- u. 43. 291-978 Patay György dr. báji, IV. Veres Pálné-u. 25. 184-612 Patay László dr., IV. Havas-n. 3. 189-507 Patay Tibor dr. báji. a felsóház tagja, V. Gróf Teleki Pál-n. 20. 121-491 Pata] Sándorné dr.-né özv.* I. kér. IV. Béla-u. 71. 360-441 Patak Bertalanná* I. Mészáros- u. 38. 851-331 Patak Elemér ig., n. Borbolya­it. íl. 157-282 Patak Endre dr. banktisztv., n. Olasz-fasor 45/a. 157-763 Patak Jenő szfőv. tisztv., II. Baj- vivó-n. 6. 858-215 Patak Józselné postakezelőnő, Újpest, Nádor-u. 11. 495-163 Patak László bat. eng. villany­szerelő, XII. Hertelendy-u.' 13. 355-839 Patak Ottó hirdető irodája, VI. Vil­mos császár-út 29. 117-869 129-004 Lakása; VI. Vilmos császár-út 19/b. 112-841 Patak Rudolf dr., a posta beteg­ségi biztosító int. orvosa, XI. Horthy Miklós-út 67. 269-211 Patak Vilma* V. Katona József­u. 81. 127-981 Patakné dr.-né Fényes Bőske női fehérnemüszalonja, n. Margit-krt 29. 167-276 Patakfalvi János m. kir. posta­ellenőr, Rákospalota, Beller Imre- n. 119. 295-155 Pataklalvy László dr ügyvéd, egyet, magántanár. VI. Podma- niozky-n. 7. 114-871 Patakfalvy Sándor gyógysze­rész, v. ogypt. tanársegéd, Város­háza gyógyszertára, Vin. Muzeum­krt 2. 0184-957 Pataki Andrásovlcs Sándor ny. áll. g‘. százados, Mátyásföld, Arany János-n. ll. 208-964 Pataki Béla O.T.I. tisztv., VI. Liszt Ferenc-tér 10. 226-986 Pataki Béla parcellán, üveg, játék, liázt. cikk keresk. és kép­keretező, Újpest, Kemény Gnsztáv- n. l. 494-414 Pataki Ervin, n. Bajvivó-u. 6. 155-566 Pataki és Farkas mérlegüzeme, túl. Pataki R. és Farkas S., VII. Hárs- fa-u. 3. 224-816 Pataki és társa papírzacskó-ké­szítők, V. Visegrádi-u. 16.124-739 Pataki Ferenc ny. máv. főmér­nök, Rákosszentmihály, Mlklós-u. 32. 208-766 Pataki Gábor vendéglős, Újpest, Deák Ferenc-u. 58. 495-150 Pataki Gyula festékkeresk., IX. Liliom-n. 1/a. 340-246 Pataki Gyula nemzetközi szállít­mányozó, Vil. Vórösmarty-u. 11/b. 225-679 Pataki Gyaláné kúriai bíró öz- . vegye, VH. Damjanich-u. 12. 222-355 Pataki Imre Máv. felügyelő, állomásfőnök, XIII. Esztergomi-út, Bpest-Vizafogó teher p. n. 490-139 Pataki Imre tetőfedóváilalata, V. Katona József-u. 41. 119-236 Pataki István oki. gépészmérnök XTV. Erzsébet királyné-útja 4. 497-555 Pataki Jánós villanyszerelő, Vl Lehel-u. 19. 498-393 Pataki József hentes és mé- ' szaros, II. Zárda-u. 34. 156-848 Pataki József keresk., IX. Ráday- tt. 41 383-080 Pataki Károly m. kir. főtisztv., IX. Strobl Alajos-u. 7. H. ép. 201. 149-506 Pataki Ödön Futura r.-t. cégv.,: VII. Damjanich-u. 26/a. 422-555 Nyáron, Mátyásföld, Gróf Pejache- viőh parcella 7. n. 12. 208-844 Pataki Pál lakása, V. Visegjrádi­Patáltl Pál szföv. tanítom"104 Kiscelii-U. 53. 162-546 Pataki Vilmos György keresk. ügynöksége, VIII. Alföldi-u. 16. . 135-830 Pataky Arnold dr. egyet, nyllv. rendes tanár, VII. Damjanicb-n. 44. 221-270 Pataky Béla hites könyvvizsgáló, XI. Fehérvári-út 38/a. 256-334 Pataky Béla mérnök, min. o. tan., IX. Ráday-u. 24/a. 188-693 Pataky Dénes dr. töldmiv. min. oszt. tan.,XTV. Almos vezér-útja 107 _ ... 297-382 Pataky Ferenc vitéz, festőmű­vész, az Orsz. Vitézi Szók grafikusa, IX. Ráday-u. 22. 382-006 Pataky Ferenc dr., n7\ Bat­thyány-«. 8. 352-462 Pataky Ferencné sz. Fitos Jolán üzletforgalmi irodaiul., Vn. Thö- • , köly-út 7. 425-270 Pataky Gyul&né özvrvett­déglős, Xni. Róbert Károly-krt lOO. 498-340 Pataky Ilona féregtelenitési és lakástisztitási váll.,. IX. Ferenc­krt 15. 185-089 Pataky Imréné vendéglős, IV. Károly király-út 28. 183-131 Pataky István kosárfonómester, I. Páiya-n. 7. 158-328 Pataky István vendéglője, I. Mészáros-n. 18. 167-462 Pataky István II].,VIII. Kerepesi­ét 5. 140-321 Pataky Jenő színész, a Nemzeti Színház tagja, VH. Mnrányi-u 21. 428-216 Pataky Jenő dr. gyakorló ügy­véd, Kispest, Üliöi-út 183. 142-061 Pataky József gombatelepei, X. Jászberényi-u. 5. 148-185 Pataky József tanár, r.-t. ig. gom­bakertészete és szerves műtrágya üzeme, XI. Diószegi-út62. 458-351 Pataky Józselné özv** V. Váci­ét 8. 1J4-961 Pataky Kálmán vitéz, élesztő- elosztó engedélyes, Csepel, Ma- gyar-u. 7. 147-537 Pataky Károly bőrkeresk. és ci­pőfelsőrész készítő, Kispest, Kos- suth-tér 1. 846-880 Pataky Károly dr. földmiv. min tan., XII.Csörsz-u. 10. 257-432 Pataky Károly né, IV. Ferendek- tere 4. 184-588 Pataky László pujoni, m. kir. százados,-m. Lajos-u. 33. 166-869 Pataky László sárospataki, cukrászmester, VHI. Német-u. 23. 130-606 Pataky Lászlóné özv. dohány- klsárus, VI. Nagymező-u. 64. 129-619 Pataky Mária szabónö, XI. Ber­csényl-u. 8 250-820 Pataky Piri Örkényi, iparmüvésznö, IV. Gróf Károlyi-n. 5. 384-375 Pataky Sára műterme, IX. Ráday- u. 4. 386-652 Pataky Zoltán oki. gépészmérnök, a Szföv. Elektromos Művel főmér­nöke, XII. Böszőrményi-út 6. 852-826 Patassy Rezső vitéz, ny. flgyv. ig., I. Tábor-u. 3. 160*540 Patay, lásd Patai. Patczal Sándor posztó-, bélés­éé textiláru nagykeresk., VI. And- jrássy-út 19. 223-455 Patek Ferencné dr-né szfőv. polg. lek. tanárnő, H Olasz­kor 13/15. 150-649 Patek Miklós kéktaxi tulajdonos, IX. Gát-u. 12. 188-768 Páth János* XI. Alsóhegy-u. 16. 257-718 Pathó István lakása, H Pasaréti­ét 5. 166-680 Páthy Ernő dr., a Magyar-Egyip­tomi keresk. r.-t. ig, irodája. V. Mérleg-u. 3. 0*180-870 Pathy Nagy Aladúrné vendég­lős, Rákospalota, Arany János-u. 29. 294-317 Pathy Nagy György dr., XII. Menkina János-u. 8/c. 158-338 Patthy Árpád vegyi üzem, m. Lajos-u. 123. 0363-178 Páti Nagy Adorján Steaua ma­gyar kőolaj r.-t. cégv., II. Szent, Anna-n. 4. 157-917 Patt Nagy Ferenc r.-t. főtisztv.. V. Báthori-ú. 24. 825-194­Pátkal Andor ny. máv. hivatal­nok, XI. Horthy Miklós-út 29. 259-948 Pátkal Bálint tűzharcos, építő­ipari váll., VI. Teréz-krt 29. 119-472 Pátkal Béla dr. ügyvéd, IV. Ká­roly király-út 12. 888-128 Pátkal Lajos múasztalos, IV. Királyi Pál-u. 9. 181-208 Pátkal Pál ny. áll. főmérnök, XII. Lejtö-út li/b. 257-418 Pátkal Pál úri divatáruház és sza­bóéig,IX. Ferenc-krt 18. 140-818 Pátkay Dániel dr. földbirtokos, IV. Károly király-út 12.181-261 Pátkay Teréz, IV. Galamb-u. 7. 184-471 Patkó Gyula textilnagykeresk., VI. Vilmos császár-út 19/b. 116-538 Patkó István sokszorosító irodája, V. Vilmos császár-út 54. 823-783 Patkós Antal képesített kőműves­mester, építő váll., VJI. Aréna-út 8. 223-147 Patkós György, IV. Apponyi- ‘ér 4. 188-024 Patkós György dr. orvos, gyér mekgyógyász, Újpest. Gróf Károljd- u. 24. 494-144 Patócs András fűszer- és csemege keresk., XIV. Thököly-út 114. 296-621 Patócs István m. kir. kormány­főtan., ny. statisztikai főtanácsos II. Olasz-fasor 43/b. 151-992 Patonay József gimn. tanár, XI. Vak Bottyán-u. 3. 457-246 Patonay Károly bőrkeresk.. VII. lzabella-u. 5. v, 421-341 Pátria botor- és faáragyár, Szántó Zoltán és, Sándor, Újpest, Lőrinc-u."76. *294-409 Pátria filmszínház* túl. Arleth Lajosné szül. Vannay Sarolta, VHI. Népszinház-u. 13. 145-678 Nyilvános állomás 1Ü2-888 Pátria fővárosi fagylaltgyár, , túl. Telkes Árminná sz. Herczog Szerén, VTH. Conti-u. 28. 133-422 Pátria hlteltndósltó cégtul. Károlyi Lajos, VII. Wesselényi-u. 71. 425-956 Pátria kávéház* tűi. Kávéház­ipari r.-t., VU. Erzsébet-krt 58. e427-161 427-162 Pátria kötődé* túl. Lőwy Oszkár, IV. Kecskemétl-u. 9. 184-149 Fióküzlet, IV. Kigyó-u. 2. 384*051* Pátria nyomda, Pátria irodalmi váll. és nyomdai r.-t., Köztelek kl- adóhiv., IX. ÜllŐi-út 25. *189-932 Nyomtatványraktára 189-086 Pátria Textlllorgalml r.-t., vn. Király-u. ll. *427-750 Szövőgyára, Xm. Szent László- u. 43. 491-114 Pátria Vegyipari Vállalat cégtul. Dobóczkv Edit, XII. Göm­bös Gyula-üt 16. 154-798 Pátria vésnök!műintézet,túl. Engler Vilmos, VHI. Rákóczi-út 65. 140-603 Patrnbány István erzsébetvá­rosi, ny. íőszölgabiró, U. Pasaréti­ét- 157. 165-952 Pátsch Ignác min. o. tan.,n. Báró Lipthay-u. 5. 155-766 Ch or & 8 S z z o ■ ■o p Pataki László dr., ügyvédi iro dája, XI. Budafoki-út 41/a. 256*476 Pataki Lili Mária dr. orvos, dr. Gartner Pálné, V. Kálmán u. 21. 0113-031 Pataki Miklós órás és ékszerész, vn. Rákóczi-út 86. 225-122 Pátsch János dir. gyermekorvos lakása, II. Forint-u. 8. 151-458 Patta Hildegard, a. Magyar Nem­zeti Bank tisztviselőnője, n. Olasz­fasor ei. 366-665 Pattantyús A. Géza dr. gépész­mérnök, műegyetemi oy. r. tanár, I. Piroska-u. 7. - 367-394

Next

/
Oldalképek
Tartalom