131 találat (0,592 másodperc)

Találatok

1. 2012-04-11 / 85. szám
[...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA IfÓ SZANISZLÓ napja leó Az eredetileg Leonnak [...] a Ma­gyarországi Általános Mun­káspárt megalakításának szaniszló a szláv Stanislav névből alakult [...] 1842 ben meghalt Körösi Csorna Sándor magyar orien­talista és világutazó 1896 [...] aranyérmet 1900 ban született Márai Sán­dor író költő újságíró 1905 ben [...]
2. 1999-12-02 / 281. szám
[...] Pannónia Mezőgazda sági Szövetkezet elnökét Szaniszló Sándort Borsod Abaúj Zemplén megyéből és [...] és szimpatizánsait Ezután dr Sző­ke Sándor az egyesület elnöke bemutatta azt [...]
3. Vasárnapi Tolnai Népújság 2009-08-30 / 34. szám
[...] elnökének Ugyan­csak segítő kezet nyújtott Szaniszló Sándor a XVIII kerü­let alpolgármestere akinek [...] a Fass testvérek Károly és Sándor évek sikeres utánpótlás nevelésé­nek a [...]
4. 2010-04-23 / 94. szám
[...] aztán szerel Volt e tudomása Szaniszló Sán­dor kerületi szocialista alpolgár­mesternek a Fővárosi [...]
5. 2016-04-11 / 84. szám
[...] A KÖLTÉSZET NAPJA MAGYARORSZÁGON LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Az eredetileg Leonnak [...] 100 leggyakoribb férfi név között szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A KATOLIKUS naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] BEN Darjeelingben meg­halt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1956 [...]
6. 2000-06-07 / 132. szám
[...] lehetett értékesíteni a külpiacokon Örosz Sándor a Haltermelők Országos Szövet­ségének ügyvezető [...] 00 Naprakész 8 30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 9 00 Az MTV [...] 30 Elixir 16 00 Nagy Sándor nyo s mában 17 05 [...] több szervezet jelezte csatlakozási szándékát Szaniszló Sándor a Mezőgazdasági Szövet­kezők és Termelők [...]
7. 2014-04-11 / 85. szám
[...] 35 NYUGTA 4 06 LEÓ SZANISZLÓ GLÓRIA napja LEÓ Latin eredetű [...] ered­ményes körmönfont politi­zálás jellemzi őket szaniszló A szláv Stanislav névből alakult [...] ünnepek A katolikus naptárban Szent Szaniszló emléknapja Gló­ria Leó napja A [...] ben Darjeelingben el­hunyt Körösi Csorna Sándor magyar orientalista és világ­utazó 1896 [...]
8. 2014-10-12 / 37. szám
[...] Fanka Deli Jáki Teodóz Pörzse Sándor Papp Gábor Szvorák Katalin Simó Jó­zsef Rátóti Zoltán Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia [...] László Bogár László Kubínyi Tamás Szaniszló Ferenc dr Ángyán József Kéri [...] hozzánk várhatóan Dévény Anna és Szaniszló Ferenc Nagyon sze­retném ha Fábry Sándor el tudná fogadni a meghívást [...]
9. 2008-04-11 / 85. szám
[...] 20 9393 049 dr Holló Sándor Bonyhád Mester u 18 Tel [...] A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA LEÓ SZANISZLÓ napja LEÓ Latín eredetű név [...] párizsi kommün munkaügyi megbízottjává választották szaniszló Szláv eredetű név jelentése állandó [...] katolikus naptárban Szent Leó Szent Szaniszló emléke­zete Glória napja A refor­mátus [...]
10. 2010-11-16 / 266. szám
[...] TEOLhu hírportálon A tatabányai Szabó Sándor fölényesen nyerte az Ebválogatót mezei [...] tempót diktáltak A tatabányai Szabó Sándor ő nyerte az első váloga­tót [...] a táv végén az újpesti Szaniszló Bar­nabás és a békéscsabai Gregor [...] Juniorok 6000 m 1 Szabó Sándor TSC 2 Szaniszló Barnabás UTE 3 Gregor Lász­ló [...]
11. 2012-03-21 / 68. szám
[...] a négylábút kutyais­kolába járatni bá Szaniszló Ferenc volt a Léleképítő vendége SZEKSZÁRD Szaniszló Fe­renc az Ekhó TV Világpano­ráma [...] tette fel a kérdést Tilinger Sándor a dombóvári Művelődési Házban szombaton [...] az egykori sajtómunka sajátosságait Tilinger Sándor beszá­molt első sport tudósításáról amely [...]
12. 1997-04-11 / 84. szám
[...] a névnapjukat ünneplő LEÓ és SZANISZLÓ nevű kedves olvasóinkat Névnapok története [...] A katoli­kus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú akit II [...] Szek­szárdi Szakaszmérnökségétől kapott adatok Leitner Sándor kiállítása Szekszárdon a Művészetek Házában [...] ré­szében volt már kiállítása Le­itner Sándornak aki a pályáját tanárként kezdte [...]
13. 2002-11-13 / 264. szám
[...] Jenő Kilény Kilián Megyer Miklós Szaniszló Szó­lón Szaniszló Szláv eredetű név jelentése állhatatosságával dicsőséget szerzett Védőszent­je Kosztka Szent Szaniszló je­zsuita növendék Egyházi ünnepek A [...] 21 00 Századfordító magyarok Szalai Sán­dor 21 55 Krónika 25 4 [...]
14. 2013-04-18 / 90. szám
[...] értékesíthető a ház S K Szaniszló Ferenc beszélt a Léleképítőn szekszárd Szaniszló Ferenc a magyar sajtó napján [...] Vrbovszki Judit kedden a Pe­tőfi Sándor Evangélikus Gim­názium dísztermében a me­gyei [...]
15. 2009-11-13 / 266. szám
[...] 30 Megnyitó kö­szöntőt mond Szűcs Sándor polgármester 18 Ételek bemu­tatása 18 [...] Eugén Jenő Kilény Kilián Miklós Szaniszló Szolón Egyházi ünnepek A katolikus [...] Ma­gyar szentek és boldogok Szent Szaniszló Szent Szilvia emlékezete A református [...] támadt a jobbágyság Csibrákon Jeszensz­ky Sándor életét fenyegették 100 éve 1909 [...]
16. 1999-08-27 / 199. szám
[...] Rizlingszilvánival Aparhanton a szövetkezet­ben Szabó Szaniszló elnök is jó termésre számít [...] magtárakat üríteni kellene mondta Szabó Sza­niszló hiszen kell a hely a [...] Árok szállási Eszter és Csajági Sán­dor ESZI Paks Kisvárdai Antal Kisvárdai [...]
17. 1991-05-17 / 114. szám
[...] helyéről a Ferihegyi Nemzetkö­zi Repülőtérről Szaniszló István ha­tárőr sajtószentpéteri lakos május [...] rendőrség kéri hogy bárki aki Szaniszló István hollétéről felvilá­gosítást tud adni [...] Folytatás az 1 oldalról Oláh Sándor főtitkár aki annak idején a [...]
18. 2003-04-11 / 85. szám
[...] 28 Nyugta 3 52 LEÓ SZANISZLÓ napja Leó Latin eredetű név [...] katolikus naptárban Szent Leó Szent Szaniszló és Glória emlékezete A zsidó [...] el 1842 ben Körösi Csorna Sán­dor Események Debrecen napja I Lipót [...] Kakasdi német kisebbségi ház Bíró Sándor kiállítása megnyitja Illés Ferenc polgármester [...]
19. 2015-10-25 / 37. szám
[...] Fanka Deli Jáki Teodóz Pörzse Sándor Papp Gábor Szvorák Katalin Simó József Rátóti Zoltán Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia [...] László Bogár László Kubínyi Ta­más Szaniszló Ferenc Dr Ángyán József Kéri [...] Dr Bárdi László Dr Szakály Sándor Dr Bunyevácz Zsuzsa Délvidéki S [...]
20. 1994-04-11 / 84. szám
ÁPRILIS HÉTFŐ Névnap Leó Szaniszló A Nap kél 05 04 [...] A katolikus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú akit II [...] Költészet Napján 20 18 Kányádi Sándor Kupié a Vörös Villamosról elmondja [...]
21. 2009-12-20 / 45. szám
[...] Szilárd Borsika 11 Vasárnap Leó Szaniszló 12 Péntek Gergely 12 Hétfő [...] Szombat Rudolf Kiara 18 Csütörtök Sándor Ede 18 Vasárnap Andrea Ilma [...]
22. 1980-06-07 / 132. szám
[...] Simándy Józsefnél kortársaimnak üzenem riport Szaniszló Károly földmű­vessel olvasnivalót ajánl Fehér [...] esemé­nyek kerültek bejegyzésre Házasságkötések Henkei Sándor Páczelt Mária He­gyi Sándor Mátyás Rózsa Berkes Bertalan Imre [...] Halálozások Csiszár Fe rencné Nyúl Sándor Orsós Józsefiné Keletben György Sós [...] postafiők 71 Felelős kiadó BENIZS SÁNDOR Készült ofszet rotációs eljárással Saphir [...]
23. 2008-11-13 / 265. szám
[...] Babits Mihály Művelő­dési Ház Farkas Sándor bota­nikus természetfotós Botanika Art című [...] Eugén Jenő Kilény Kilián Miklós Szaniszló Szolón Egyházi ünnepek A katolikus [...] Ma­gyar szentek és boldogok Szent Szaniszló Szent Szilvia emlékezete A református [...]
24. 2010-11-28 / 42. szám
[...] előtti tisztáson A ta­tabányai Szabó Sándor semmit nem bí­zott a véletlenre [...] növelte A dobogó­ra az újpesti Szaniszló és a békéscsabai Gregor jó [...]
25. 2010-10-26 / 249. szám
[...] más meg­mérettetéseken H E Zsupos Sándor balról Fejes Ferencné és fia [...] kevéske olajban Az asszony Zsupos Sándorral a Remény a Leukémiás Gyermekekért [...] gyűjtsünk a gyógyí­tásra mondta Zsupos Sán­dor elnök A daganatot nem sikerült [...] új világrend van ki­alakulóban Mindezt Szaniszló Ferenc új­ságíró tévériporter fejtegette aki [...]
26. 1976-09-21 / 223. szám
[...] László és Patai Éva Klemen Szaniszló és Kővári Má­ria Blumenschein Károly [...] Attila és Pöthe Má­ria Somogyi Sándor és Tombi Erzsébet Mária Aradi [...] és Kiss Anna Wer nitzer Sándor és Tóth Ida Már­ta Kardos Ferenc és Rózsai Ka­talin Fehér Sándor László és Nagy Margit Halálozások [...]
27. 2012-12-23 / 47. szám
[...] Henrietta Vidor Herbert Gertrúd Patrik Sándor Ede József Bánk Józsa Klaudia [...] Dénes Erhard Dusán Zsolt Leó Szaniszló Glória Gyula Ida Tibor Anasztázia [...]
28. 1898-09-25 / 39. szám
[...] Döry Andor Hirsch Ferenc Szluha Sándor Strasser Jónás Heinrikffy Pál Závody [...] ig tart kihallgatást Gróf Széchenyi Sándor v b t t főispán [...] esetre öszite köszönettel adózunk Apponyi Sándor gróf v b t t [...] a legszűkebb keretekben mozgott Füzy Szaniszló tartományi főnök is részt vett [...]
29. 1942-06-10 / 42. szám
[...] tanári kara és teológusai Kühn Szaniszló igazgató és Nagy Vazul h [...] nyilv ren­des tanárok közül Eckhardt Sándor Gall Ferenc Horváth Jenő Ivánka Endre Jávorka Sándor Kniézsa István Lukinich imre Moravcsik [...] Szabó Pál Zoltán és Wolsky Sándor a főiskolai és tudományos intézeti [...]
30. 2003-11-13 / 264. szám
[...] Eugén Jenő Kilény Kilián Miklós Szaniszló Szolón Jenő Eredetileg a honfoglaló [...] Magyar szentek és boldogok Szent Szaniszló Szent Szilvia napja A református [...] ház nyitvatartási idejében Bátaszék Petőfi Sándor Művelődési Ház Tóth Attiláné Szalai [...] kör 225 éve született Perczel Sándor Dr Kolta László előadása 17 [...]
31. 1995-04-11 / 85. szám
[...] Üdvözöljük a névnapjukat ünneplő LEÓ SZANISZLÓ nevű olvasóinkat Leó Latin eredetű [...] A katolikus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vértanú akit II [...] iránt érdeklődőknek Építsetek vasutat Petőfi Sándort megihlette a robogó mozdony s [...]
32. 2002-04-11 / 84. szám
[...] 01 Nyugta 18 02 LEÓ SZANISZLÓ napja Leó Latin eredetű név [...] A katolikus liturgikus naptárban Szent Szaniszló püspök és vér­tanú napja akit [...] királynő 1842 ben Körösi Csorna Sándor szül 1784 nyelvtudós a tibeti [...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándorral 22 20 Az el­nök emberei [...]
33. 1990-04-23 / 17. szám
[...] kettőse Ador­ján Zoltán és Tihanyi Sándor esélyesek­hez méltóan motorozva vágtak vissza [...] Tibor HÖR Zsiráf 2 Tóth Sándor Kunferhértó Ürmös 3 Ifj Szávai [...] Zavaros Kezdő ifjúsá­giak 1 Tóth Sándor Kunfehértó Ür mös 2 Cseh [...] 3 Pánhi Róbert Mohács és Szaniszló Zsolt Debrecen Lampert Zolikám a [...]
34. 2013-04-15 / 87. szám
[...] 2 Szabó P Edző Földi Sán­dor ASE L WILLIAMS 17 9 [...] de hiába kért időt Földi Sándor nem tudták kosárral befejez­ni az [...] csak tette a dolgát földi Sándor Egy nagyon jó csapat ellen [...] Egy díj birkózó világraszóló panorámája Szaniszló Ferenc az ECHO TV műsorvezetőjének [...]
35. 1930-11-08 / 88. szám
[...] Poincaré alakított kormányt November 13 Szaniszló 1635 ben megnyílt a nagyszombati [...] RTAR BAH KAPHATÓ született Sajó Sándor iró 1875 ben Magyarpécskán született [...] a névnapja amely alkalommal Szeghy Sándor a választókerület pártelnöke a következő [...] a következő választ küldötte Szeghy Sándor pártelnökhöz Rend­kívül jól esett meleghangú [...]
36. 1965-12-29 / 306. szám
[...] 17 18 Csütörtök Péntek Gertrud Sándor Ede 17 Vasárnap Rudolf 17 [...] Csütörtök Péntek Szombat Mátyás Géza Sándor 24 25 Csütörtök Péntek Gábor [...] 14 15 Vasárnap Hétfő Kedd Szaniszló Klementina Lipót 13 14 15 [...]
37. 1942-02-11 / 11. szám
[...] Ferenc Kecsey Magda és Marth Sándor voltak A szép műsort Tihanyi [...] rendes évi közgyűlését Ná dost Sándor h egyházi elnök meg­nyitójában rámutatott [...] tagjait örömmel fogadták el Nádosi Sán­dor ügyvezető elnök azon indítvá­nyát hogy [...] és üdvözlő szavai után Kühn Szaniszló nagyprior szólalt fel és kedves [...]
38. 2013-03-17 / 10. szám
[...] András előadásán de dr Bérezi Szaniszló által megismerhették az eurázsiai díszítőművészet [...] 3 4 Wallner Zsolt Petőfi Sándor Gimná­zium Pápa és Pusztai Ferenc [...]
39. 2010-05-20 / 116. szám
[...] centimétert csökkent az ár mondta Szaniszló János független polgármester De a [...] van a Hernád mentén Pintér Sándor kijelölt belügymi­niszter a helyszínen közölte [...]
40. 1983-09-28 / 229. szám
[...] kányási akna­üzemében A vágatban tar­tózkodó Szaniszló Károly 33 éves vájár istenmezejei [...] igazgatóhelyettese elő­adásával kezdődik majd Érdi Sándor a Stúdió 83 főszer­kesztője illetve Orosz Sándor a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Képző [...] 11 422 Felelős vezető BENIZS SÁNDOR Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
41. 1907-05-30 / 22. szám
[...] Budai Gerő Titkárok dr Pataj Sándor Prokópy Imre Trencsény Károly Jegyzők [...] Vilmos dr Falcione Nándor Henneberg Sándor dr Kabos Márton Latinovits Szaniszló Mayer István Mérő Ignác dr [...]
42. 1900-04-15 / 15. szám
[...] vett részt Előléptetés Az igazságügyminiszter Sándor Józsefet a szegzárdi kir törvényszék [...] csurgói járásbírósághoz jegyzővé nevezte ki Sándor József három év óta állandó [...] választattak meg TOLNA VARMEGYE Tímár Szaniszló Egyetértés Nem a legjobb hir [...] Dénes kir közjegyző helyettes Hoffmann Sándor alapítványi urad főerdész nejével Tóth [...]
43. Vasárnapi Tolnai Népújság, 2014-02-02 / 5. szám
[...] a mérkőzés felvezetéseként A műsorvezető Szaniszló Csaba lesz szakértők Bencsics Márk Kovács Sándor és Tőrös Balázs A mérkőzés [...] azután érkezett Sákovics Ahogyan Dávid Sándor barátom a reménytel­jes karvívóból lett [...]
44. 1928-01-28 / 5. szám
[...] I mö RADIOfalmrdtti vállalat FÁBIÁN SÁNDOR elektrotechnikus Szekszárd Hitelbank palota Telelőn [...] számos tagja volt ott Szeghy Sándor kerületi elnök vezetésével A testületek [...] rendi atyák vezetésével P Banda Szaniszló P Bohnert Valérián P Jagiczá [...]
45. 1976-11-19 / 274. szám
[...] Ferenc Osztrogonácz Ákos Endre Klemen Szaniszló Horváth Szabolcs Baji Krisztián Szabó [...] Sebrek Józsefné Ficher Anna Dávid Sándor Spanics József Bonyhád A BONYHÁDI [...] József és Baricz Margit Pintér Sándor és Bog­nár Erzsébet Mészáros József [...] András és Steiner Magdolna Várfalvi Sándor és Vörös Edit Steiner György [...]
46. 1989-04-11 / 84. szám
[...] ÁPRILIS 11 Kedd Névnap Leó Szaniszló A Nap kél 6 04 [...] 251 Ügyeletes újságíró Bonyhádon SZABÓ SÁNDOR a városi tanács épületé­ben 8 [...] 11 422 Felelős vezető BENIZS SÁNDOR igazgató Terjeszti a Magyar Posta [...]
47. 1978-09-24 / 226. szám
[...] eladó Érdeklődni lehet dr Nádor Sándornál Szekszár­don Rákóczi ú 83 sz [...] indít Pak­son Jelentkezni le­het Tóth Sándor fő­foglalkozású gyakor­lati oktatónál Paks Bástya [...] 619 F estményeket ke­resek gyűjtemé­nyembe Szaniszló 5000 Szolnok Vörös csillag u [...]
48. 1943-08-20 / 59. szám
[...] nardin tankerületi főigazgató dr Kühn Szaniszló tanügyi főtaná­csos dr Hajós György [...] Károly Szék szárd 20 Nádasi Sándor Szekszárd j 17 16 Káptalan [...] sebeket ejtett Hirthen Dr Pongrácz Sándor paksi körorvos a helyszínen kötözte [...]
49. 1905-06-17 / 24. szám
[...] hires történetírója emliti bevezetésében Apponyi Sándor gróf ajánlatára a legnagyobb szívességgel [...] majd Lunéville be költöznek ahol Szaniszló a szerencsétlen sorsú lengyel király [...]
50. 1970-12-03 / 283. szám
[...] Susóczki Attila Turáczi Endre Biczó Sándor Schmidt János Bárány Tamás László [...] Dezsőné sz Cser Margit Ke­lemen Szaniszló Óbert Istvánná sz Ragács Katalin [...]
51. 1990-04-11 / 08. szám
[...] 20 21 órakor Névnap Leó Szaniszló l nyugszik 5 03 órakor [...] ilencven éye született Kassán Márai Sándor 1900 1989 író költő esszéis­ta [...] 11 422 Felelős vezető BENIZS SÁNDOR igazgató Terjeszti a Magyar Posta [...]
52. 1905-07-22 / 29. szám
[...] ama hasznos női kézimunkára Lágler Sándor A bicskázások Alig múlik el [...] fáradhatat lan kutatója Apponi i Sándor gróf vezette Esterházy Bálint gróf [...] ki a háború szüneteiben Lunevilleben Szaniszló király udvarában lakott bár hat [...]
53. 1893-02-26 / 9. szám
[...] egy negyed órányira fekvő sgrófApponyi Sándor tulaj­donát képező juh istállót ismeretlen [...] nyomozás folyamatban van Tűz Laky Sándor gerjeni gazda háza e hó [...] nagyon szépen énekelt Balog Árpád Szaniszló gróf tökéletesen könnyelmű testőrtiszt volt [...] is hálás köszöne temet Udvardy Sándor Nyilatkozat Sajnálattal értesültem hogy vannak [...]
54. 2013-08-18 / 28. szám
[...] alapító és Baka István Balogh Sándor Kövér István és Szikszai György [...] sokak érdeklődését felkeltette Március 19 Szaniszló Ferenc műsorvezető a Magyarság küldetése [...]
55. 1992-11-13 / 268. szám
[...] órakor 13 PÉNTEK Névnap Szilvia Szaniszló A Hold kél 18 39 [...] ki e nap él­éről a Szaniszlót Je­lentése a latin szilva szó [...] Béla 48 éves és S Sándor 42 éves kompolti lakosokat mert [...]
56. 1891-08-02 / 31. szám
[...] br Kochmeis ter Frigyes Lesser Szaniszló Singer Zsigmond Hirsch Jakab és [...] intézett volt a pénzügyminiszterhez Wekerle Sándor pénz­ügyminiszter julius 25 én felelt [...] Leo szegzárdi helyettesül dr Scheffer Sándor du naföldvári ügyvédeket nevezte ki [...]
57. 1962-11-15 / 267. szám
[...] a bányászszakszervezet életével múltjával foglalkozik Szaniszló József Nagykőrös tanyavilága címmel az [...] cikkének végén rö­vid nyilatkozatot közöl Sándor Józseftől az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetőjétől Sándor József kijelentette mint a gyűlések [...]
58. 2013-11-29 / 278. szám
[...] porcelán és kerámia mondta Faze­kas Sándor vidékfejlesztési miniszter VG NAV nem [...] szo­ciális és családügyért felelős államtitkár Szaniszló János Szendrő polgármestere Lehel László [...]
59. 1931-08-29 / 68. szám
[...] leleplezési Ünnepély amelyen Lep kovszky Szaniszló lengyel és Beligy bey török [...] felsőireg mutbpusztai gazda­sági munkás Szabó Sándor halas­tavában fürdött Közben a mély [...] felszerel­tem Hosszas utánjárás után Klein Sándor urat volt segédemet ki a [...]
60. 2002-07-27 / 174. szám
[...] Mint a szövetkezet elnöke Szabó Szaniszló mondja fő profiljuk a növénytermesztés [...] Egészségre adó aparhantiak Dr Schmidt Sándor Aparhanton 2000 április 2 án [...] a születések száma Dr Scmidt Sándor és kisfia A zászlóanya Miklóssy [...]
61. 1903-07-09 / 28. szám
[...] Kossuth Ferenc fő munkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmúnkatárs Mezei [...] Jenő Gárdonyi Géza 7 imár Szaniszló Szabolcsba Mihály Endrődi Sándor Mar­tos Ferenc Kürthy Emil Fényes [...]
62. 1898-07-17 / 29. szám
[...] I osztályának főnöke dr Mécs Szaniszló lesz Az aratas vármegyénk egész [...] a nálunk is ismert Babies Sándor viselt dolgairól 1 Nevezett tudvalevőleg [...] kézrekeriteni Az arany gyűrűk Spitzer Sándor dombó­vári lakosnak volt két darab [...]
63. Vasárnapi Tolnai Népújság, 2013-03-17 / 11. szám
[...] ahány­szor a kapuba talált Kocsis Sándor Deák Ferenc és Avar István [...] 49 8 2 1922 1926 Szaniszló II Zoltán 1910 1 0 [...]
64. 1903-07-05 / 27. szám
[...] Írják Kossuth Ferenc főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Tímár Szaniszló Szabolcsba Mihály Endrődi Sándor Mar­tos Ferenc Kürthy Emil Fényes [...]
65. 2015-02-12 / 36. szám
[...] a kórhá­zakban látogatási tilalmat Éber Sándor Továbbra is terjed az influenza [...] Heti Válasznak hogy Gyön­gyösi Mártonnal Szaniszló Adriennel és Szávay Istvánnal együtt [...]
66. 1995-07-12 / 161. szám
[...] a Kai­ser László Pethes János Szaniszló József összetételű csapat pedig első [...] labda és pár ütő Noszály Sándor kiesett Baastadtban Sajnos nem kísérte [...] legjobb magyar férfi teniszező Noszály Sándor bemutatkozá­sát Baastadban a 328 000 [...]
67. 1995-06-21 / 143. szám
[...] nyerte Paks legjobbjának a Bach Sándor Pintér Ferenc duó bi­zonyult Eredmények [...] Sereg Zoltán Madocsa 2 Bach Sándor Pintér Ferenc Paks 3 Vörös [...] 12 6 Ld Papp 8 Szaniszló 6 illetve Széplaki Kalász 4 [...]
68. 1987-02-11 / 35. szám
[...] automata keltetőgép eladó Dombóvár Latinka Sándor u 2 sz 147 Autó [...] Bálint György GYÜMÖLCSÖSKERT Dr Balázs Sándor PARADICSOMTERMESZTÉS Baromfi a kisgazdaságban 2 [...] ÉS GALAMBHÚSTERMELÉS FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK Priszter Szaniszló NÖVÉNYNEVEINK Magyar Latin szógyűjtemény Prohászka [...]
69. 2005-02-22 / 44. szám
[...] ki a Híradó új főszer­kesztője Szaniszló Ferenc lett áz Állandó rendőri [...] ha­Konrád Istvánná óbarki és Bokodi Sándor mányi gazda Bicskén Nem kell [...]
70. 1915-05-02 / 18. szám
[...] Miklós kegyur bemutatása alapján Marton Sándor kis tengelici plébánost Szentlőrincre nevezte [...] szívből üdvözölve vagyok tisztelettel Krausz Szaniszló A hadi kötvények A hadikölcsön [...] Barakovics Fe­rencné Mayer János Horácskó Sándor Salamon Ármin és Schlézinger Ignác [...]
71. 1988-08-23 / 201. szám
[...] kemenceközeiben a targoncával ra­kodó Klemen Szaniszló és váltótár­sa Rácz Gábor valamint [...] nem történik meg automatikusan Deli Sándor az SZMT titkára a lakás­építés [...]
72. 2014-08-24 / 30. szám
[...] a Bartina utcában Április 15 Szaniszló Ferenc televíziós szerkesztő Léleképítőn tartott [...] működését A kitüntetett dr Csötönyi Sándor a Magyar Ökölvívó Szövetség szekszárdi [...]
73. 1976-04-27 / 99. szám
[...] végeredmény mindössze annyi hogy Zaj­tai Sándor elnyeri Hopfen Fánika kezét amin [...] az uralkodásra al­kalmatlan Ágostot Leszczynszkij Szaniszló önjelölt oligarchát pedig trónbitorlónak nyilvánították [...]
74. 1909-01-10 / 2. szám
[...] gróf Apponyi Gyula őrgróf Pallavicini Sándor Stockau gróf Dietrichstein herceg Croy [...] húzódtak hogy teljhatalmú megbízottjukat Piotnovszky Szaniszló kapitányt Kaposvárra és Dombóvárra küldték [...]
75. 2008-03-28 / 73. szám
[...] tehessenek valamit a zaklatottak Szomor Sándor az Országos Rendőr főkapitányság főreferen­a [...] kinevezésekor lemondott tulajdonosi jogai gya­korlásáról Szaniszló Mihály a felsorolt cégeket és [...]
76. 2003-05-07 / 105. szám
[...] tilla Germán Gusztáv Napóle­on Pál Szaniszló Viktor Egyházi ünnepek A katolikus [...] 19 Völgység Hegyhát Takarékszövetkezet Ambrus Sándor grafikáinak tárlata 8 15 József Attila Általános Iskola Csonka Sándor festőművész tárlata 8 18 Dunaföldvár [...] Szakképző Iskola Kindl kupolagaléria Erdélyi Sándor festőművész kiállítása 8 16 Tolna [...]
77. 1984-11-04 / 260. szám
[...] párt és állami küldöttsége Gáspár Sándor az MSZMP Politikai Bizotstágának tagja [...] kapcsolatokról VARSÓ A varsói Szent Szaniszló templom kertjében szomba­ton eltemették a [...]
78. 2012-03-19 / 66. szám
[...] magyarság küldeté­se az új világban Szaniszló Fe­renc újságíró az Echo TV [...] KONYHÁJA Vagdalthús sajttal A receptet Sándor Pálné szek­szárdi olvasónk küldte HOZZÁVALÓK [...]
79. 1999-06-09 / 132. szám
[...] június 4 én Csillebércen Balázs Sándor a tamási polgári védelem pa­rancsnoka [...] termést a jég mondta Szabó Szaniszló a helyi mező gazdasági szövetkezet [...]
80. 2003-05-30 / 125. szám
[...] kuta­tók a település nevét Varallyai Szaniszló pécsi püspök földes­úrtól származtatják aki [...] nevét Forrás Bánáti Zoltán Magyar Sándor Váralja község rövid története A [...]
81. 1905-08-05 / 31. szám
[...] Tárnái Gyula borsodmegyei alispánt Sczerbovszky Szaniszló budapesti tűzoltó főparancsnokot gróf Szapáry [...] Ida férj Klein Ferenczné Búzás Sándor k jegyző mint gyermekei Klein [...]
82. 1889-12-07 / 67. szám
[...] Bartók Lajos Dóczy Lajos Endrődi Sándor Gyulay Pál Jakab Ödön Kiss [...] melyet 1841 január l jével Szaniszló Ferencz indított meg Budapesten fennállásának [...]
83. 1995-01-23 / 19. szám
[...] 1540 ben Ferdinánd király Várallyay Szaniszló szé­kesfehérvári prépostnak ado­mányozza a szekszárdi [...] Buda­pesti Hírlapban megjelent Ap ponyi Sándor gróf könyvtára című írását közölte [...]
84. 1890-07-24 / 36. szám
[...] dr Fodor Géza dr Korányi Sándor dr Nékám Lajos Egy oly [...] járásbíróság j nak néhai Lutz Szaniszló hagyatéki ügyében 3163 p 1890 [...]
85. 2000-12-23 / 300. szám
[...] történelmi opera részletek Fsz Homonyik Sándor Kováts Kriszta Kaszás Attila Tóth Sándor Auksz Éva Gazdag Tibor Pápai [...] Tények 19 30 Gyerekszáj Friderikusz Sándor műsora 20 00 Aladdin olasz [...] 05 Alaphangok 23 10 Panoráma Szaniszló Ferenccel 23 40 Idegenek csókja [...] 14 10 In memóriám Reményik Sán­dor 14 50 Ünnepi stúdió 15 [...]
86. 2011-08-21 / 33. szám
[...] nyél A Lékképítő őszi programja Szaniszló Fe­renc Helyünk itthon és a [...] Simó József volt aki Reményik Sándor éktmű véről költészetéről életéről tartott [...]
87. 1989-04-10 / 83. szám
[...] ÁPRILIS 10 Hétfő Névnap Leó Szaniszló 80 évvel ezelőtt 1909 április [...] 11 422 Felelős vezető BENIZS SÁNDOR igazgató Terjeszti a Magyar Posta [...]
88. 2009-05-07 / 106. szám
[...] cián Domitilla Germán Napo­leon Pál Szaniszló Viktor Egyházi ünnepek A katolikus [...] tébolydában el­hunyt Szekszárd fia Kristofek Sándor több dal szerzője a bécsi [...]
89. 1989-12-22 / 303. szám
[...] 10 A hét költője Petőfi Sándor 8 25 Énekszóval muzsikával 9 [...] folytatása 16 05 Táltoskirály Makkai Sándor regé­nyének rádióváltozata 17 08 Felejthetetlen [...] Kamaramuzsika 16 05 Táltoskirály Makkai Sándor regé­nyének rádióváltozata 17 00 Bergeni [...] operaközvetítés folytatása Közben 17 32 Szaniszló és a végzet asszonya Kálnoky [...]
90. 2011-11-12 / 265. szám
[...] tn konyhája Csokoládékolbász A receptet Sándor Pálné szek­szárdi olvasónk küldte hozzávalók [...] Magyar szentek és boldogok Szent Szaniszló Szent Szilvia emlékezete A reformátusban [...]
91. 1992-11-07 / 263. szám
[...] naptárban Szilvia az evangélikus nap­tárban Szaniszló napja Az ortodox egyházban Aranyszájú [...] tiroli táj Mesteridézó beszélgetés Csoóri Sándorral Magyarságról igazságkeresésről önismeretről párbeszédről Csoóri Sándor Illyés Gyula szellemi társa volt [...]
92. 1894-10-21 / 43. szám
[...] Ká­roly Csörsz báró Turner Ilka Szaniszló gróf Bodnár Gy madarász Szilágyi [...] sz előadatott a Vereshaju Lukácsy Sándor kitűnő népszínműve A czimszerepet Turner [...]
93. 2006-09-21 / 222. szám
[...] meg­újításával kapcsolták össze a nevét Szaniszló Ferenccel a Hír­adó főszerkesztőjével a [...] Az ajtó A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása 16 35 Hatí [...]
94. 1912-03-17 / 11. szám
[...] 0 T Sz előadója Scserbovszki Szaniszló Budapest szfőv hivatásos tűzoltóságá­nak főparancsnoka [...] 1 kor Szegi Sándorné Braun Sándor dr Rubinstein Mátyás 80 fill [...]
95. 1993-05-17 / 113. szám
[...] Csere Stankiewicz 1 Edző Juhász Sándor Szolnok Hosszú 19 Kmé zics [...] Bajnok Kiss Norbert Mohács 2 Szaniszló Debre­ceni VSC 3 Bóka Tatabá­nya [...]
96. 2003-11-18 / 268. szám
[...] 200 250 tonna aszúszem volt SZANISZLÓ BÁLINT Budapest Napokon belül meg [...] hétezer dolgozó sorsát illetően Burány Sándor munkaügyi mi­niszter annyit mondott a [...]
97. 1915-05-30 / 22. szám
[...] osztalék Az igaz­gatótanácsba gróf Hoyos Szaniszló újra be­választatott Halálozások Bajusz János [...] édes atyját gyászolja benne Précsényi Sándor pálfai ref tanító május 2 [...]
98. 2005-03-14 / 61. szám
[...] 20 Őrült Világ 11 50 Szaniszló Ferenc jegyzete 12 00 Híradó [...] Tordy Géza Végvári Tamás Horváth Sándor Koltay János Törőcsik Mari 18 [...] 14 50 Költők márciusa Petőfi Sándor 21 00 Y akták kanadai [...]
99. 1987-02-17 / 40. szám
[...] 9 Petrik 6 Edző Horváth Sándor Mindkét csapat zónavédekezés­sel kezdett a [...] megnyerték a csapatver­senyt Az együttest Szaniszló József Kai­ser László Pálvölgyi Miklós [...]
100. 2001-11-22 / 272. szám
[...] 20 25 Esti Showder Fábry Sándor­ral 22 45 Híradó 23 05 [...] Rácz Aladár 21 30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel 22 00 Híradó 22 [...] Ágnes olajfestményeinek kiállítása a Petőfi Sándor Művelődési Házban november 30 ig [...]

 

  • 1
  • 2