Tolnai Népújság, 2009. november (20. évfolyam, 256-208. szám)

2009-11-02 / 256. szám

Tolnai Népújság 2009. NOVEMBER 2., HÉTFŐ XX. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT www.teol.hu keresseaTEOLNuoldalon: A GUTA ÜTI MEG A TISZTI FOORVOST TÉVHITEK KERINGENEK A _____________s—n....................... GORKORCSOLYABA SZ OCIÁLIS BOLTRÓL ► www.teol.hu A SOK HÜLYESÉGTŐL, AMIT HALL IS BAJNOK VOLT ► 7. OLDAL ► 15. OLDAL EGY PERCBEN Az idén is a nagyok diktálnak Mindent beleadtak a biztosítók az idei, utolsó kötelező gépjármű-felelős­ségbiztosítási kampányba - a Netrisk.hu gyorselemzése szerint. Csaknem hatvanféle kedvezményt ve­hetnek igénybe az autósok, emiatt pe­dig a díjakat az idén még nehezebb összehasonlítani. ► 6. oldal Lefejezték a Camorrát Egy nappal test­vére letartóztatá­sa után a csend­őrség vasárnap elfogott egy má­sik nápolyi maf­fiafőnököt, Pas- quale Russót. ► 8. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma megélénkül a délkeleti szél, át­meneti napsütés után nyugatról nö­vekszik a felhő­zet. A hőmérsék­let kora délután +8 fok körül ala­kul. ► 13. OLDAL TARTALOM GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 7-8 SPORT 9­11 SMS 12 REJTVÉNY 13 HIRDETÉSEK 14 BULVÁR 15 TV-MŰSOR 15 HOROSZKÓP 16 Üveget dobtak a rendőrök felé Két rendőr köny- nyebben megsé­rült szombaton a Ferencváros-Di- ósgyőr labdarúgó Soproni Liga-mér­kőzés után történt rendbontásokban. ► 9. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Öntzavarja, ha telefonon akarnak eladni Önnek valamit? Igen 89,48% SZÓVÁ TESSZÜK Egyik pillanatról a másikra elhallgatott a tévé, megállt a mosógép, leállt a lift, de még a vonalas telefon is néma üzemmódba kapcsolt. Mobiltelefonon próbálom a helyzetet kibogozni Hívom az ügyfélszolgálatot Kiválasztom a ré­giót, azon belül a várost, végre egy élő hang. Mondom a gondom, de a köz­pontos belém fojtja a szót, az ügyfélkó­domat kéri. Fejből nem tudom, a szám­lát keresni meg nincs időm, végül meg­adja magát, cím után beazonosít Kér­désemre, hogy miért nincs áram, a vá­lasz: nem tudja. De nem is ez a dolga, válaszolta, csak rögzítette a bejelentése­met Egy óra múlva helyreállt a rend. Úgy tűnik, ha tájékoztatni nem is tud­nak, a problémát azért megoldják, (mi) 9 770865 603012 09256 Súlyos baleset: kihajtott a Volkswagen Polo a Ford elé Meghitten telt az ünnep tisztelet Nemcsak az elhunytakra, egymásra is figyeltünk A meggyújtott mécsesek fénye melegséggel töltötte el a temetőbe látogatók lelkét, még az egyébként hűvös vasárnapon is Érezhetően megnőtt a forga­lom a temetők környékén a hétvégén. Lévén, hogy halottak napján még azok is felkeresik a sírkerteket, akik egyébként- Egyre több azoknak a vállal­kozásoknak a száma, amelyek bármelyik nap bedőlhetnek. Elég egy nem várt nagyössze­gű büntetés - mondta Köpen- czei István, a Tolna Megyei Vál­lalkozásfejlesztési Alapítvány nem szokták. De nemcsak el­hunyt szeretteinkre fordítot­tunk figyelmet, egymást sem zavartuk az emlékezésben. A megyében mindenütt csende­projektmenedzsere. - A válság elején még voltak tartalékaik, de ezt mára felélték. Napi gond az adó, a bérek, és azok járulé­kainak kifizetése. A helyzet jobb lehetne, ha az állam idő­ben utalná a megnyert támoga­sen telt az ünnep. A pislákoló gyertyák fénye viszont még e hét elején is betölti majd a te­metőket, sokan ezekben a na­pokban is kilátogatnak elvesz­tások összegét. Elég furcsa ál­lapot, ha egy céget azért bün­tetnek meg, mert késett egy hetet valamelyik kötelezettsé­gének a befizetésével, miköz­ben az állam hónapokat csúsz­hat megtorlás nélkül a kifize­tett családtagjaikhoz. Tudják ezt jól a rendőrök, temetőfenn­tartók, ezért fokozott figyelmet fordítanak a sírkertekre és kör­nyékére a hét elején is. ■ H. E. téssel - tette hozzá Köpenczei István. Majd leszögezte: Né­metországban a válságkezelé­si program része, hogy nem jár büntetés azért, ha a vállalkozó indokoltan fizet késve. ► 3. OLDAL &os út Egy személy súlyosan megsérült abban a balesetben, amely a 6-os számú főúton a tol­nai-székesfehérvári elágazónál történt szombaton nem sokkal hat óra előtt. Farkas Kinga, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense a TEOLhu-nak el­mondta, egy Volkswagen Polo Tolna irányából Szedres felé tar­tott, ám a sofőr nem jól mérte fel a távolságot és kihajtott a 6-os számú főúton Szekszárd irá­nyából Budapest felé tartó Ford elé. A balesetet okozó járműben egy személy súlyosan megsé­rült, őt a mentők kórházba szál­lították. A baleset idején félpá­lyás útzár volt a főút említett szakaszán. ■ R. G. Kevés a hely, de szerencsére a konfliktus is SZEKSZÁRD Két-háromszázzal több parkolóhely kellene a bel­városban - mondta dr. Kiss Gyula, a Szekszárdi Vagyonke­zelő Kft. ügyvezető igazgatója. Ez esetben szinte mindig akad­na egy-egy szabad hely az ép­pen érkező autós számára. Eh­hez képest rosszul hangzik, hogy a tervek szerint a felújí­tás után megszűnik a gépko­csik várakozási lehetősége a Béla téren. A piactér alatt azon­ban építenek egy 168 férőhe­lyes mélyparkolót. A szekszár­di parkolási rend konfliktusok nélkül működik. Havi 45 ezer jegyet adnak el, a büntetések száma ennek a két százalékát sem éri el. ► 2. oldal Egy bírság és becsukhatják a kaput? napi gondok A cégek a válság miatt mostanra felélték a tartalékaikat MHBHHHBMram Tolnai Népújság A hír velünk jár! Mesterlövőkkel erősítenek neutron November végén állhatnak rajthoz Orlandóban Paks Idén is ott lesz a paksi Neutron Orlandóban a külön­legesen képzett rendőri egysé­gek nemzetközi versenyén. A csapat tagjai keményen edze­nek, mondta el a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Neutron Bevetési Osztályának parancs­noka, Kiss Attila őrnagy. A hét kommandósra nehéz napok várnak Floridában, hiszen vár­hatóan 60-80 csapat áll rajthoz november 30-án. A Neutront pedig már kötelezi a név. Aka­dálypályán rendre dobogón vé­geznek, négyszer meg is nyer­ték. Idén szeretnének más szá­mokban is ott lenni a legjob­bak között, ezért mesterlövők­kel erősítettek. ► 3. oldal November végén utazik a Neutron Képgaléria: a TEOL.hu hírportálon 4 1 %

Next

/
Oldalképek
Tartalom