Tolnai Népújság, 1990. április (1. évfolyam, 1-22. szám)

1990-04-23 / 17. szám

1990. április 23. Képújság 5 Sikeres rajt Az olaszországi Fusignanóban nagy­szabású nemzetközi serdülő labdarúgó- torna kezdődött. Az első mérkőzésen a magyar fiatalok (13 évesek) jó játékkal 3:0-ra győztek Ravenna tartományi válo­gatottja ellen. A mérkőzés góljait Kenesei (2) és Mátyás szerezték. Érvényesült a papírforma Az erőviszonyok ismeretében az lett volna a nagyobb meglepetés, ha a szö­vetkezetiek nyernek, s nem veszítenek a vendég frankfurtiak ellen a női kézilabda IHF-kupa elődöntő mérkőzésen. Bp. Spartacus-Vorwärts Frankfurt (keletnémet) 21:23 (10:13). Kőér utca, 200 néző, v.: Flrisztics, Cveticsanin (jugo- szlávok). Bp. Spartacus: Farkas Andrea - Kántor Anikó 3, Erdős Éva 6/4, Angyal Éva 1, Luzsi Andrea 4, Deli Rita 3, Zoltai Éva 4/1. Csere: Ácsbog Mária (kapus), Török Ág­nes, Kerekes Melinda. Az erősen tartalékos Spartacustól már az is elfogadható teljesít­mény, hogy szorossá tette az eredményt, az pedig egyenesen bravúr lett volna, ha az egyik pontot megszerzi. Az ezúttal félgőzzel játszó Vorwärts ezzel már a döntőben érez­heti magát, persze még hátra van az április 29-ikei frankfurti visszavágó. Jók: Urbanke, Fittinger, illetve Ácsbog. Debreceni győzelem Vasárnap Debrecenben a Gázvezeték utcai Volán-stadionban 800 néző előtt rendezték meg az országos salakmoto­ros páros bajnokság második fordulóját. A debreceniek első számú kettőse, Ador­ján Zoltán és Tihanyi Sándor esélyesek­hez méltóan motorozva vágtak vissza a szombaton Miskolcon elszenvedett ve­reségért szegedi vetélytársaiknak, akiket meglepetésre még a Nyíregyházi Volán Dózsa versenyzői, Petrikovics József és Kovács Zoltán is megelőzött. A 2. forduló eredménye: 1. Hajdú Vo­lán 29 pont (Adorján 18, Tihanyi 11), 2. Nyíregyházi Volán Dózsa 25 (Petrikovics 15, Kovács 10), 3. Szegedi Speedway Klub 22 (Kócsó 13, Nagy R. 9). Két fordu­ló után: 1. Szegedi Speedway Klub 52 pont, 2. Hajdú Volán 51, 3. Nyíregyházi Volán Dózsa 46. A magyar bajnokságon első izben in­dult az osztrák Wiener-Neustadt sport­klub két versenyzője is, akik 21 ponttal a 4. helyet szerezték meg, de ez nem szá­mít bele a magyar bajnokságba. A közös német csapatért „A német sportszervezeteknek már most meg kell kezdeniük az előkészületeket az 1992-es téli és nyári olimpiákon szereplő kö­zös csapat felállítására - nyilatkozta Cordula Schubert, az NDK ifjúsági és sportminisztere egy rádióadásban. A miniszter a német egye­sítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a folya­matnak 1991-re be kell fejeződnie, majd hangsúlyozta, „az egyesített Németországnak nem lenne kedvező, ha az olimpiai játékokon két német csapat venne részt”. Díjugrató-bajnokság A regölyi Keppel István sikere Lo es lovasa kitűnő összhangban Formás izomzatú, nagyszerű ugróké­pességű paripák poroszkáltak a tamási lovaspálya parkolójában, s készültek az igazi megméretésre, a díjugratópálya akadályainak legyőzésére. A Dél-ma- gyarországi Területi Lovasbajnokság második napján a bőséges csapadék­nak egyetlen jótékony hatása volt, fellazí­totta a túl kemény talajt, ami kedvezően hatott a lovak ugróteljesítményére. A legtöbb lovat felvonultató Határőr Dózsa csapata a második napon is tarolt, versenyzői bizonyították, hogy az egy hét múlva Kiskunhalason sorra kerülő nem­zetközi verseny előtt igen jó formában vannak. A hazaiak legnagyobb örömére a regölyi Keppel István a könnyű „B” és a középkategóriában is elcsípett egy- egy harmadik helyet. Mivel azonban to­vábbra sem szűnt meg az égi áldás, a délutánra betervezett versenyszámokat el is halasztották, így vasárnap folytató­dott a bajnokság. Összességében hozzávetőlegesen a versenyzők harminc százaléka nem vé­tett verőhibát, igaz, hogy a mostoha kö­rülmények miatt könnyítettek az akadá­lyokon. A területi viadal szakmai szem­pontból főleg a jó képességű fiatal lovak és lovasok feltérképezésére nyújtott le­hetőséget. Ezúttal is feltűnt nyolc-tíz ifjú­sági korú sportoló, akik megcsillantottak valamit tehetségükből. Ugyanakkor az erőpróbán nagyszerű alkalom kínálko­zott a fiatal lóállomány felmérésére is, a legjobban felkészített állatok gumilabda­ként szökelltek az akadályok fölött, bizo­nyítva ezzel, hogy a jövőben nagypályás viadalokon is számolni kell velük. Eredmények: haladó ifjúságiak: 1. Ju­hász Péter (Baracs, Suhanc nevű lová­val), 2. Herczog Zsolt (Kaposvár - Ozo- ra), 3. Nagy Andrea (HÖR - Zsolti). Köny- nyű „B” kategória: 1. Kiss Zoltán (HÖR - Zéta), 2. Kiss Zoltán (HÖR - Zsúr), 3. Keppel István (Regöly - Böbe baba). Kö­zépkategória: 1. Fodor Gábor (HÖR - Zsófi), 2. Bálint László (Enying - Igéző), 3. Keppel István (Regöly - Böbe baba). Ne­héz kategória: 1. Herczog Emil (Kapos­vár - Hippy), 2. Szikszai Lajos (HÖR - Trojka), 3. Fazekas István (HÖR - Uzsák). Kezdő ifjúságiak: 1. Szatmári Tibor (HÖR- Zsiráf), 2. Tóth Sándor (Kunferhértó - Ürmös), 3. Ifj. Szávai Gábor (Enying - Csalogány). Könnyű „A”: 1. Tuska Pál (HŐR - Bajnok), 2. Vaka István (Enying - Niagara), 3. Szikszai Lajos (HŐR - Bor­nemissza). Haladó ifjúságiak: 1. Bánfi Vilmos (HÖR - Abdul), 2. Bánfi Vilmos (HŐR - Uzsák), 3. Juhász Szilvia (HÖR - Zója). Könnyű „B”: 1. Bábel Józef (Apaj- Kopja), 2. Tuska Pál (HÓR - Zátony), 3. Tuska Pál (HŐR - Zavaros). Kezdő ifjúsá­giak: 1. Tóth Sándor (Kunfehértó - Ür-’ mös), 2. Cseh István (Mezőszilas - Jan­ka), 3. Tóth Ágnes (Enying - Marika) és ifj. Szávai Gábor (Enying - Csalogány). Könnyű „A”: 1. Szikszai Lajos*'(HÖR - Bornemissza), 2. Kiss Zoltán (HÓR - Al- táj), 3. Panyi György (Enyig - Petra). Fotó: Kispál M. Az ökölvívó diákolimpiáról jelentjük Két arany- és hat bronzérem Dombóváron maradt Papp László háromszoros olim­piai bajnok, a magyar válogatott szövetségi kapitánya huncut mo­soly kíséretében szorítja meg a ke­zem. „Látod, miközben elröpült fö­löttünk az'utóbbi tíz esztendő, egy nagyszerű kezdeményezés végleg beérett. Már senki sem tamáskodik az iránt, hogy a bunyó létjogosult­ságát megkérdőjelezze a diákolim­piákon. Sportágunk gyökeret eresztett, kiapadhatatlan forrásból táplálkozik és ez nagyszerű érzés.” - mondja. ...És fellobbant a láng Néhány perccel később a zenekar pattogó ritmusú indulójára 15 megye 24 egyesületének ötvenhárom versenyzője sorakozik fel az ünnepélyes megnyitóra a dombóvári Molnár György Általános Is­kola aulájában. Középen a paksi bajnok­csapat ringje, az emeletek karzatai zsú­folásig telve az érdeklődő közönséggel. Himnusz, aztán Nagy László „Tűz” című verse remek interpretálásban. Gergely Richárd fáklyavívő fellobbantja az olim­piai lángot a legfelső traktus kandelábe­rében. Keller Zoltán az olimpiai eskü szö­vegét mondja, tőle Máté László, a városi tanás művelődési osztályának vezetője „veszi át” a mikrofont, hogy a házigazda Dombóvár város polgárai nevében kö­szöntse a X. ökölvívó diákolimpia orszá­gos döntőjének résztvevőit és a Magyar Ökölvívó Szövetség vezetőit.- Büszkék vagyunk arra, hogy 1980- ban a próbaolimpián itt Dombóváron dőlt el, hogy ez a népszerű sportág felke­rült a diákolimpiák műsorára. Három a magyar igazság, hiszen 1980 és 1985 után most is vendégváró szeretettel fo­gadjuk az ország legjobbjainak rangos megméretésére érkezett fiatalokat - mondja többek között. A Kapos tánc- együttes csinos lányai veszik birtokukba a ringet, hogy tapsra ragadtató produk­ciójukkal teljessé tegyék a megnyitó mű­sorát. Kinyíltak a „pofonládák” Újabb induló és a megyék csapatai rö­vid időre kivonulnak az aulából, hogy a bemelegítést követően máris szoritóba szólíthassák az első párt. Az elődöntők 24 mérkőzésének sorát a Kálozdi (Dom­bóvár) - Cseke (ESMTK) összecsapás nyitja. Szorítunk, naná, hogy Kálozdinak, ám a három menet végén elismerjük a pontozói verdiktet: Cseke győzelmét hir­detik. Peregnek a meccsek, egymást kö­vetik a párok, a tét: csak győzelemmel le­het kiharcolni a vasárnapi finálé jogát. „Légsúlyban mérkőznek, a piros sa­rokban Keller (Dombóvár), a kék sarok­ban Rump (Vecsés)” - halljuk Leposa Béla versenybizottsági tag, műsorközlő tájékoztatását. Zeng, zúg a biztatás, majd az öröm a tetőfokra hág, amikor Keller karját emeli magasba a mérkőzésvezető. Igen, pontosan 48 perc telt el azóta, hogy Lampert Gábor tanítványa az eskü szö­vegét „előmondta”, s mi ott a nézőtéren arra gondolunk, hogy ez a mokány, csi- kófrizurás dombóvári legény betartotta Novák Zoltán a dombóváriak kispapír­súlyú bajnoka ígéretét. Szükség is volt az általa okozott öröm perceire, hiszen a klubtársai szá­mára ez a szombati elődöntő nem marad igazán felhőtlen emlék. Kemény csaták­ban ugyan - Bakurecz és Világos vitat­ható pontozói döntés jóvoltából - de le kellett mondaniuk a legveretesebb érem­ről. Novák Zoltán kivételével persze, aki súlycsoportjában Fortuna kegyeiből egyenesen a döntőre koncentrálhatott. Keller és Novák az aranyos Vasárnap délelőtt, újfent telt ház övezi a küzdőteret. Itt már tényleg nem „ma- szatolnak" a srácok, kemény pofonok csattannak, hiszen a győztes számára kézközeibe kerül az országos döntő baj­noki aranyérme, a dobogó legfelső foka. Előbb azonban egy kedves vendég, az 1980-as próbaolimpián bábáskodó dr. Gyenesei István, Somogy megye ta­nácselnöke tolmácsolja a MOB üdvözle­tét. „Felemelő érzés tíz év után újra itt Dombóváron arról szólni, hogy a hajdani próbaverseny milyen sikeres utat járt be. Szívből kívánom, hogy olyan tehetségek kerüljenek ki ebből a mezőnyből, akik a földkerekség felnőtt sportolóinak nagy olimpiáin is tovább öregbítik a magyar ökölvívás sikerét” - halljuk a vendég biz­tató szavait. Aztán a finálé... Dolgozik a városi ká­beltévé, közvetítenének, ám hamar kide­rül: kábelszakadás miatt nem jut el a kép a készülékek előtt ülők otthoni képernyő­jére. Marad hát a videós rögzítés, s ma (hétfőn) este pedig lepörgetik a felvételt, hogy törlesszék adósságukat. Ez a nap is jól kezdődik, mármint No­vák Zolinak, hiszen a dombóváriak kis­papírsúlyú bunyósa ellenfél nélkül nyeri a döntő első aranyérmét. Papírsúly: Cse­ke József (ESMTK) - Székelyhídi László (Nyíregyháza): mindhárom menetben a fővárosi fiú az aktívabb, egyhangú ponto­zással nyer. 3. Kálózdi Attila (Dombóvár) és Bodó Ferenc (Ú. Dózsa). Kislégsúly: Kovács Zoltán (Vecsés) - Nagy János (Kecskemét): az első fütty, amikor kihir­detik Kovács győzelmét, hiszen Nagy meggyőzőbben öklözött. 3. Pánhi Róbert (Mohács) és Szaniszló Zsolt (Debrecen). Lampert: „Zolikám, a harmadik menet­ben is rohamozz!” Légsúly: Keller Zoltán (Dombóvár) - Su- rányi András (Vasas): Keller egészen ru­tinos, remek teljesítménnyel vastapsos győzelmet aratott. 3. Rump Péter (Ve­csés) és Asztalos Péter (Eger). Harmat­súly: Csurai Gusztáv (KSI) - Maczik Ró­bert (Jánoshalma): két meneten át Ma­czik, az utolsóban Csurai nyújtott többet, s a pontozókban ez utóbbi maradt meg „leginkább”. 3. Gergely Richárd (Dombó­vár) és Tánczos Ferenc (Tájfun). Pehely­súly: Balogh Lajos (Kisvárda) - Bora Oli­vér (Nyíregyháza): Bora nem tudta meg­ismételni a szombat délutáni meggyőző teljesítményét, pontozással vesztett. 3. Bakurecz Attila (Dombóvár) és Kovács Arnold (KSI). Könnyűsúly: Szabó Egon (Vasas) - Medve István (KSI): a dombó­vári közönség a Vasas versenyzőjében a sportág egyik nagy ígéretét ismerhette meg. Érett, technikás teljesítménye egy­hangú pontozást eredményezett. 3. Po- tocskaTamás (Dombóvár) és LázárPéter (Szeged). Kisváltósúly: Waltz Gábor (Ú. Dózsa) - Dobos András (Nyíregyháza): másodszor fújjolt a publikum Waltz győ­zelmének kihirdetésekor, hiszen egyér­telmű volt Dobos fölénye. 3. Serfőző Ár­pád (Vasas) és Bozsits András (Kapos­vár). Váltósúly: Rékási Róbert (Jászalsó- szentgyörgy) - Csala Tamás (Szeged): kemény küzdelemben megszolgálta a pontozásos győzelmét Rékási. 3. Varga Viktor (Pécs) és Turmann Viktor (Ú. Dó­zsa). Nagyváltósúly: Németh Zoltán (KSI) - Pintér Péter (Vecsés): a hatalmas pofo­nok meccsén Németh pontozással győ­zött. 3. Világos Norbert (Dombóvár) és Jónás Károly (Balassagyarmat). Közép­súly: Kiss Szilárd (KSI) - Tüza Csaba (Nyíregyháza): Kiss az első menet köze­pén döntő fölénnyel nyert. Nagyközép­súly: Grósz Zoltán (Jászalsószent- györgy) - Kótai Mihály (Nyíregyháza): Kótai hajrája későinek bizonyult, Grósz pontozással nyert. 3. Molnár István (Sop­ron) és Sallai Zoltán (Ú. Dózsa). Félnehé­zsúly: Kozits Attila (Kisvárda) - Hetei Fe­renc (Debrecen): Kozits megismételte szombati bravúrját, az első menetben döntő fölénnyel győzött. 3. Rácz Balázs (Ú. Dózsa). Nehézsúly: Csokor Zoltán (Tatabánya) - Vincze Sándor (Tatabá­nya): a két tatabányai versenyző „házi- döntőjén” Vincze az első menetben fel­adata. 3. Dorkó Péter (Eger). Szuperne­hézsúly: Tóth Tamás (ESMTK) - Deli Ró­bert (KSI): Tóth az első menet közepén megsorozta ellenfelét s máris hirdethet­ték döntő fölényes sikerét. 3. Kalányos Sándor (Dombóvár) és Dozsits György (Kaposvár). Az egyesületek összesített pontverse­nyében: 1. KSI 22, 2. Dombóvár 16, 3. Nyíregyháza 15 ponttal. A legtechniká­sabb versenyzőnek járó különdíjat Sza­bó Egon (Vasas), a legharcosabb ver­senyzőét pedig Maczik Róbert (János­halma) kapta. A legfiatalabb résztvevőt, Novák Zoltánt (Dombóvár) is különdíjjal jutal­mazták. Fekete László Fotó: Gottvald Károly „Megy a bal”...Keller (balról) nagyszerű teljesítménnyel nyert

Next

/
Oldalképek
Tartalom