Tolnai Népújság, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-22 / 44. szám

6 2005. FEBRUAR 22., KEDD HAZAI TÜKÖR Gyakorlatilag föld alá dugták a félszocpolt BÁN KÁROLY ha ritkán is, de megesik, hogy az ember a boldogságtól ordítani tudna. Kézbe veszi az újságot, s azt olvassa benne, tőle nem el­vesznek, hanem adnak neki. Például mint a mostani kormány a félszocpolt, vagyis a gyermekek után járó állami támogatást. Eddig Magyarországon ilyet csak azok kaphattak, akik új la­kást vettek vagy építettek. Akinek használt jutott, leshetett, ilyenről nem is álmodhatott. Erre most megszületett egy fen­séges jogszabály, de csak suba alatt, mert a politikának most a fészekrakás a fontos. a nagy csinnadratta közepette senkinek nem tűnt fel: itt vala­mi nagyszerű dolog történt. Hogy élnek még emberek túl a 35. életévükön is. Tetejébe a csaknem hétszázezer közalkalmazott között is akad néhány százezer, aki érintett, s aki a boldogság­tól szintén ordítani tudna. De mitől lenne boldog, ha édes titok­ként kezelik boldogságának okát? Ez a kormányrendelet annyi­ra a feledésbe merült, hogy még az éber bankok figyelmét is elkerülte. Három hete él szegény jogszabály a föld alatt. Az ál­lam alkot egy szabályt, ami jó a népnek, de a bankoknak né­hány milliárdos nyereség mellett nem futhatja arra, hogy alkal­mazzák. Inkább elhajtják a jónépet. A dolgos munkájukat fel­ügyelő állami szervnél azt rebesgetik, hozzájuk még nem ér­kezett panasz, mi közük ehhez? A bankszövetségnél az illetékes tegnap szabadságon volt. Az egyik pénzintézetnél, ahol a feledékenységükről érdeklődtünk, még gondolkodnak a válaszon. Bírálja a világszövetség a népszavazási törvényt A MAGYAROK VILÁGSZÖVET­SÉGE alkot­mánysértő­nek és alkal- maüannak tartja a nép­szavazásról szóló törvényeket - közölte PATRUBÁNY MIKLÓS. A szervezet „felelőssége teljes tudatában kijelenti”, hogy a ma hatályos törvényekkel Magyarországon demokrati­kus népszavazást nem lehet lebonyolítani - állítja az el­nök. Patrubány kezdeményezi a törvények módosítását, (sb) Szeged belvárosában megtiltanák a koldulást szegeden két szocialista és egy Centrum párti városatya szabálysértéssé minősítené a koldulást a belvárosban. Jelenleg nem tiltja jogszabály az úgynevezett „néma koldu­lást”, bírság kizárólag zakla­tó módon vagy gyermekkel történő koldulás esetén szab­ható ki. Az Alkotmánybíró­ság határozata azonban lehe­tővé teszi, hogy az önkor­mányzatok egyes övezetek­ben szigorúbb szabályozást vezessenek be. (áz) Gyurcsány megbánta sértő kijelentését gyurcsány Ferenc minisz­terelnök a szaúdi minisz­terelnök-helyettesnek írt levelében hangsúlyozta, Magyarország nem azonosít egyetlen országot sem a ter­rorizmussal. Batiz András kormány- szóvivő beszélt er­ről tegnap. Annak kapcsán került szóba a levél, hogy Gyurcsány Ferenc újságírói kérdésre válaszolva Németor­szágban is megerő­sítette: bánja a szaú­di focistákról tett szerencsétlen mon­datot. (áz) Személycserék a Duna Televíziónál cselényi László, a Duna Te­levízió néhány napja kineve­zett elnöke tegnap felmentet­te beosztásából Belénessy Csaba és Borsány-Gyenes András alelnököt, valamint Németh Árpádot, a Híradó főszerkesztőjét. A távozó alel- nökök munkaviszonya is megszűnik. Helyükre alel- nöknek Pörös Gézát és Pomezanski Györgyöt nevez­ték ki, a Híradó új főszer­kesztője Szaniszló Ferenc lett (áz) Állandó rendőri jelenlét a bíróságokon A KIEMELT BŰNÜGYEKET tárgyaló bíró­ságoknál biz­tosítani kelle­ne az állandó rendőri jelen­létet, ezért az Országos Igaz­ságszolgáltatási Tanács jog­szabály-változtatást kezde­ményez - közölte LOMNICI Zoltán, a testület és a Legfel­sőbb Bíróság elnöke. Az utóbbi években a bírósá­gokon megszaporodott a rendkívüli események szá­ma, ennek akarnak véget vetni, (sb) Napirenden a pártállami titkosítás megszüntetése A pártállam titkos iratai­nak nyilvánosságáról szóló fideszes javaslat tárgysoro­zatba vételéről döntött az Országgyűlés alkot­mányügyi bizottsága hétfői ülésén. A tör­vényjavaslatot Kövér László, Demeter Ervin és Répássy Róbert fideszes képviselők nyújtották be, hogy meg­ismerhetővé válhassanak a Ill-as főcsoportfőnöksé­gen kívül keletkezett, 1990 előtti titkos hatok is. (sb) Kövér László és két képviselőtársa nyilvánossá tenne minden titkos iratot Hóval érkeztek a gazdák kenyér Vigyázni kell rá, ezt tanulja meg elsőként a paraszt Mára virradóra a gazdák valamennyi menetoszlopa elérte a budapesti Felvo­nulási teret. Délre négy traktor a Parlamenthez gurul a követelésekkel. A Reggel riportja indulás­kor készült, Bicskén. Izing Antal zája piacáról, hogy a birtokait megszerezzék. Szerintük földjeik eladására akarják őket rákénysze­ríteni. A nagybani piac története jó példa. Ott nagy élet volt. Most kartonokat hord a szél. Kiszorít­ják a termelőt a letört árakkal, az értékes ingatlan pedig megma­rad eladásra. Hajdú-Bihar megyében szon- dáztatták a tüntetőket A rendőr­ség végül felhagyott vele, mert Kiskunlacházán este hatkor még negyven traktor vesztegelt. A Magosz elnökségében nem tud­tak arról, hogy ellenzéki képvise­lők is csatlakoztak volna a mene­tekhez. Batiz András kormány- szóvivő azt közölte, hogy a kor­mánynak nem világos, mit akar­nak a gazdaszervezetek. Két asztalon kenyér, a pörkölt­nek való hús. Takargatjuk a hó elől a kenyeret Arra vigyázni kell. Ez az első, amit a parasztgyerek megtanul. Menetoszloptörvény- Kópházáról száz gép indult el hétkor. Csornán betársult hoz­zájuk egy húsztagú oszlop. 30 kilométeres sebességgel ha­ladnak. Óránként tíz liter gáz­olaj fogy. Szolnokról is elindult 140 gép, Kecskemét felől ugyanannyi. A leglassabb trak­tor áll az élre. A leggyorsabb a sor végén halad. Ez a konvo­jok alaptörvénye. Kinn állnak körben a gazdák a reggeli hóesésben a bicskei Báder fogadónál. A város a gazdatünte­tés nyugati küszöbe. Délutánra ide kell megérkeznie az ösz- szes észak-dunántúli erőgép­nek. A fogadótól vonulnak „föl” Budapestre. A rendőrség szóvivő­je szerint mintegy hatszáz trak­tort várnak az országból. A fogadós napernyőket küldet ki a hó ellen. A bogrács alján zsí­ron pirul a hagyma. Hátunk mö­gött traktorok, nemzeti zászlók a visszapillantóhoz rögzítve. Van mire visszanézni. Ki nem fizetett pályázati pén­zekről beszélgetünk. Az el­bukott terményről. Amelyet a garantált gabonafelvásár­lás által ígért mázsánkénti százegy euró helyett sokkal rosszabb áron kellett eladni. Bicskéhez a paksi közraktár esüt legközelebb. Melyik le­het a legtávolabbi? A gazdák úgy látják, a termelőt azért akarják kiszorítani saját ha­Konrád Istvánná óbarki és Bokodi Sándor mányi gazda Bicskén. Nem kell téli gumi, a traktoré négy évszakos. Bárány Zsiga története SZÁNTÁS IDE­JÉN reggel hatkor beül a három­száz ló­erős Fendt traktorjába. Olyankor estig szánt, amíg el nem fogy a hat hek­toliter üzemanyag. A gazda ereje ugyan­úgy közmondásos, mint első traktorja. Ócskavasból javította fel. 550 hektáron gaz­dálkodik társával. A kezdéstől nyolc évig nem viselt vasalt nadrá­got. Megállás nélkül dolgo­zott. bárány zsiga története nem egyedüli a gazdák között. Már vadászik ránk a betegség A és B vírusa influenza Járványról egyelőre még nem lehet beszélni az országban Az egész országban jelen van az influenzavírus - közölte Melles Márta, az Országos Epidemioló­giai Központ főigazgatója hétfőn az MTI kérdésére. Stépán Balázs Egyelőre csak szórványosan for­dul elő az influenza A és B víru­sa az országban. A járvány kitö­rése azon múlik, hol vannak fo­gékony személyek nagy szám­ban, akik megbetegszenek, s ezt követően pillanatok alatt elter­jed a betegség. November óta figyelőszolgálat működik, a háziorvosok jelentik az ÁNTSZ-nek a megbetegedé­seket. Emellett a háziorvosok mintát is küldenek. Óvodai, isko­lai, kollégiumi közösségekben szintén figyelik az influenzasze­rű megbetegedéseket. Ha bárhol felbukkanna a járvány, azt köte­lező jelenteni - mondta a fő­igazgató. A vírusra különösen fo­gékonyak lehetnek a hatvan év­nél idősebbek és a krónikus be­tegségben szenvedők. Az inf­luenza magas lázzal, rossz álta­lános állapottal, izomgyengeség­gel jár. A hurutos tünetek már a szövődményt jelzik. Melles Márta közölte: novem­ber eleje óta több mint egy- millióan kaptak védőoltást. Fon­tos, hogy a hatvan évnél időseb­bek és a rizikócsoportba tartozók beoltassák magukat A korosab­baknak ajánlják a tüdőgyulladás elleni oltást is, amelyet ötévente kell kapniuk. A megelőzés módjai az orvos vitaminokat ajánl a betegségmegelőzésére. A láz­csillapítóra és a széntablettákra a tünetek kezelésére lehet szük­ség. A természetgyógyászok az influenza megelőzésére és gyó­gyítására elsősorban a fehér- mályVa-gyökér-, az édeskömény-, a bodzavirág-, az izlandizuzmó, a hársfavirág-, a kankalingyó kér-, a zsályalevél-, a kakukkfű-, az ökörfarkkóróteát és az útifű leveleiből készült teát ajánlják Tóth István lánya megyei hátúszóversenyt nyert TÓTH ISTVÁN (54) Ózd szo­cialista ország- gyűlési képvi­selője szeret sportolni, de a legnagyobb sportsikert a közelmúltban mégis kisebbik lánya érte el. A 17 éves Viktória a diákolim­pia megyei hátúszásdöntőjét megnyerte, az országos verse­nyen pedig negyedik helyen végzett. A család örömét csak fokozta egy frissen érkezett jö­vevény, a kis berni pásztorku­tya. Viktória a kutyasétáltatás­sal így már a szárazföldön is erősíthet, (áz) POLITIKUSOK - MAGÁNÜGYEK Korózs Lajos álruhában hajléktalanokat számlált KORÓZS LAJOS (46), az MSZP Heves megyei országgyűlési képviselője, az esélyegyen­lőségi minisz­térium politikai államtitkára néhány hete a budapesti haj­léktalanszámláláskor álruhá­ban járta a várost. Az Áron fe­dőnéven számláló politikus baseballsapkában és dzseki­ben bandukolt az utcán. - Ti­zenöt hajléktalant számoltam meg a négy nap alatt - mond­ta a honatya, akinek segítségét fedőnevére kiállított emléklap­pal köszönték meg. (kg) Qógl Árpád ezen a héten Írországot csodálja GŐGL ÁRPÁDOT székesfehér- * -J&* ** ’ vári ország­ai- ' gyűlési képvi­selőjét íror- mm szágban értük el. A héten a Mádl Ferenc ál­lamfő vezette küldöttség tagja­ként a szigetországgal ismer­kedik. - Nem tudok eléggé ámulni azon, mi lett ebből az egykor szegénységéről elhí- resült országból. Mióta belép­tek az unióba, a maguk javára fordították a lehetőségeket. Va­lami hasonlóra lenne szükség nálunk is - mondta a volt egészségügyi miniszter, (kf) Lengyel Zoltán két hete a halál torkában járt LENGYEL ZOL­TÁN (44), a Fi­desz sárbo­gárdi ország- gyűlési képvi­selője nyak­merevítőben végzi munkáját. Autója két he­te a 63-as számú úton Sárbo- gárd és Cece között durrdefek­tet kapott. - A jobb első kere­kem lyukadt ki. A padka meg­dobta a kocsit, egy pillanat alatt felborultam, és az út menti fának csapódtam. Haj­szálnyira voltam a haláltól, de a gondviselésnek köszönhe­tően megúsztam a balesetet - mesélte a politikus, (kg)

Next

/
Oldalképek
Tartalom