Tolna Megyei Népújság, 1989. április (39. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-10 / 83. szám

TOLNA MEGYEI A Nap kél 6.04 nyugszik 19.27 órakor A Hold kél 9.11 nyugszik 1.36 órakor ÜGYELETESÜNK: 8 és 14 óra között: LEVELEZÉSI ROVAT 14 és 20 óra között: DECSI KISS JÁNOS Telefonszámunk: 16-211, napközben ezen keresheti az olvasó ügyeletes munkatársunkat, 20 órától reggelig szintén ezen a számon veszi fel pana­szaikat, észrevételeiket az üzenetrögzítőnk. Telexszámunk: 14-251. Napos idő A várható időjárás az országban ma estig: ke­vés felhő, száraz idő, többórás napsütéssel. Az eleinte nyugati, északnyugati szél többnyire mér­sékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérsék­let 18 és 23 fok között alakul. * . ÁPRILIS 10 Hétfő Névnap: Leó, Szaniszló 80 évvel ezelőtt, 1909. április 10-én hunyt el ALGERNON SWINBURNE (ejtsd.: Szvinböm) angol költő és esszéista. Már fiatalkori művei­vel szembefordult a vallás álszenteske­désével, költemé­nyeit a szabadság szeretete és a nem­zeti kisebbségek védelme hatotta át Nyel­vezetének zeneisége, kifejezési újszerű­sége forradalmi jellegűnek tűnt fel az an­gol irodalomban. Jelentős műve a Stuart Máriáról írt drámatrilógia és a Költemé­nyek és balladák című verskötet Érdekes magyar vonatkozása, hogy Kossuth La­joshoz szonettet írt Művei legjelentősebb fordítói Kosztolányi, Babits és Szabó De­zső voltak.- JUGOSZLÁVIÁBAN szombattól emelték a kőolajtermékek árát mintegy 20 százalékkal: A petrolkémiai ipar által kezdeményezett áremeléshez a kormány azért járult hozzá, hogy csökkentse az iparágnak a kőolajimport drágulása miatti veszteségeit. A 86-os oktánszámú benzin ezentúl 4200 dinárba, a 98-as 4500, az ólommentes benzin 4700 dinár­ba kerül. A dízelüzemanyag ára minő­ségtől függően literenként 3600-3700 dinárra emelkedett. Drágább lett a fűtőo­laj és a földgáz ára is.- HARMADIK HELYEZÉST ért el Si­montornya nagyközség a Tolna Megyei Tanács V. B. Idegenforgalmi Bizottsága által meghirdetett „Az idegenforgalmi lé­tesítmények és környezetünk szépítése” Versenyen. A díjjal 40 ezer forint pénzju­talom járt.- A BÉCSI RENDŐRSÉG nagy erővel folytatja a nyomozást annak a nagyszá­mú emberölésnek ügyében, amelyet az osztrák főváros egyik külső negyede, Lainz kórházának egyik osztályán né­hány betegápoló nővér követett el. Pén­teken három nővért vettek őrizetbe azzal az alapos gyanúval, hogy - egy idő óta - „halál angyalaiként” számos idős, súlyos beteg pácienst öltek meg, főként gyógy­szerek túladagolása útján. Mint a bécsi rendőrfőnök szombaton közölte, mind­hárman beismerő vallomást tettek, de ál­dozataik számát illetően kijelentéseikben lényeges ellentmondások vannak. A nyomozás jelenleg a lainzi kórházban történt harminc „gyanús” halálesetre összpontosul, és egy bécsi lap értesülé­se szerint ezek száma esetleg hetvenre növekedhet. 140 éve történt.. 1849. április 10-én Damjanich és Klapka csapatai véres harcban le­rohanták Vácot. Az osztrák védők parancsnoka, Christian Götz tábor­nok is elesett. f 14. HETI I * —lWWMWIH WW^VI'llil'i IWItWi« Korszerűsíti jégkrémválasztékát a törökbálinti Budatej Kft., megkezdte egy Leó nevű habkrém gyártását, amely a hagyományoshoz képest nem olvad el hamar, újdonsága a csokoládés-vaníliás jégkrém és az ötféle ízesítésű, félkilós jégkrémro- lád, ami késsel szeletelhető. ■ Az ecuadori banán­export egymillió tonna fölött várható az idén; a világ negyedik legtöbb banánt termelő országá­éi ból hazánkba is szállítanak valamennyit a nálunk eléggé megdrágult gyümölcsből. ■ Országos ma­dártani kutatótábor zárult e hét végén a Zala me­gyei Vállus kózség közelében. ■ Alekszandr Bur- donszkij, Sztálin unokája úgy véli, hogy bár nagy­apja felelős a nevéhez fűződő, milliók életét kiol­tó tömeggyilkosságokért, az ilyen atrocitások azonban már a diktátor hatalomra jutása előtt el­kezdődtek - erről nyilatkozott a La Stampa c. olasz lapnak adott interjújában a most 47 éves moszkvai színházigazgató. Elmondta azt is, hogy Sztálin saját családját is rettegésben tartotta. ■ Shakespeare Magyarországon címmel nyílt kiállí­tás az Országos Széchényi Könyvtárban a British | Council és a Magyar Shakespeare Bizottság köz­reműködésével; a május 31-ig látható tárlatot a Magyar Színházi Intézet videoprogramja bővíti. ■ • A szójaolaj már évek óta az első helyen áll az étolajok között az NSZK-ban, s biztató a szójatermelőknek, hogy az élelmiszergyártó cégek több más termé­kük alapanyagaként újabban a szóját részesítik előnyben. ■ A Győr-Sopron Megyei Levéltár gondozásában megjelent Püspöki Nagy Péter Pozsonyban élő magyar történész: A Csallóköz neveiről c. tanulmánykötete 2000 példány­ban.« Vakoknak szánt radarbotot szerkesztett két torinói feltaláló; a készülék jelzi az akadályokat, érzékeli a közlekedési lámpák színeit, sőt az autóbuszok számának és egyéb jeleknek a leolvasását is lehetővé teszi használója számá­ra. ■ A pécsi óvárosban - amely magában foglalja a római kori város, Sopia­nae - európai rangú emlékeit is, folyamatos rekonstrukcióval megújulnak I a régi házak, megszépülnek az utcák és a terek. B. L. V ... . E gzotika - kiállítás a SZÜV-ben Rudolf László neve elsősorban a hexasakkal forrott össze, ezt a sportág­ban elért Európa- és világbajnoki elmek is bizonyítják Azt márviszont keve­sebben tudják hogy a SZÜV szekszárdi számítóközpontjának egykori programozója a világjárás egyik hazai képviselője: felsorolni is nehéz lenne azokat a távoli vidékeket, ahol eddig megfordult. S ahogy gyarapodott a lis­tán a felkeresett országok száma, úgy bővült az a trópusi hangulatot idéző gazdag gyűjtemény, melynek egy részével most az érdeklődők is megis­merkedhetnek. A vállalat második emeleti nagytermében Egzotika néven megnyitott kiállítás valóban a bőség zavarával ejti ámulatba a látogatókat: hatalmas trópusi rovarok Új-Guineából és Afrikából, szlnpompás lepkék az Egyenlítő környékéről, kagylók és korallok sokasága a tenger mélyéről, pre­parált állapotukban is élethű krokodilok, kígyók és békák, valamint számos - általunk nem nagyon ismert - egyéb egzotikus élőlény. A különlegessége­ket kedvelők figyelmébe ajánlott, élményszámba menő tárlatot április 16-ig, naponta 8-tól 16 óráig lehet megtekinteni. Fotó: Ötös Réka Borotvaéles cápaállkapcsok Kint vagy Kínában? Budapesten két kínai étterem van. Söröző egy sincs. A sok ezer éves kínai konyhamű­vészet kedvelői tehát örömmel érte­sülhettek lapunk április 8-i számá­ból, hogy Szekszárdon viszont van kínai söröző. Az információ hitelt érdemlőnek tűnik, hiszen szakembernek, Csorba Lászlónak, a Gemenc igazgatójának szájába adtuk a velem folytatott be­szélgetés során, miszerint a Ge- mencnek lenne „kínai sörözője”. Az nincs. ’’Kinti,, sörözője viszont van. Pontosan ott, ahol megjelöltem a létezését. A kis szarvasszobrocska háta mögött. Ott tessék keresni, ne Kínában... ORDAS IVÁN OLVASTAM Ki kit zsákmányol ki? Tanulságos és elgondolkodtató írást közölt a Népszabadság szombati száma az ismert hazai vállalkozóról, a keceli Pintér Józsefről. A többszörös milliomos üzletember határozottan tiltakozott azon feltételezés ellen, hogy kizsákmányolná munkásait. Igazát egy sor példával, szenvedélyesen ér­velve bizonyította. Az érzékenység - legalábbis ebben a vonatkozásban - jelen sorok írója számára tökéletesen érthető: hiszen társadalmi rendsze­rünk - hirdették hosszú ideig az illetékesek - lényegéből következően nem ad teret és lehetőséget az értéktöbblet ellenszolgáltatás nélküli elsa­játítására. Ha tehát erről a témáról valamilyen formában szó esett, illett tő­lünk nyugatra eső országokkal példálózni. • S ha a Balaton mellett találkoztunk a csillogó autócsodákból kiszálló osztrák, nyugatnémet, olasz stb. vendégekkel, vigasztalhatott bennünket az a tudat, hogy íme, megérkeztek a szerencsétlen kizsákmányoltak... Kulcs a lábtörlő alatt A nyitott ajtók vámszedői Az emberi figyelmetlenség, nemtörő­dömség és közömbösség szinte minden esetben megbosszúlja magát. Mindezt többek között azért érdemes - nem elő­ször és valószínűleg nem utoljára - han­goztatni, mivel az utóbbi időben ijesztő módon megszaporodtak Szekszárdon a betörések. A nyitva hagyott ajtók, abla­kok, hanyagul kitámasztott kapuk, a mintegy „közszemlére tett”, elöl hagyott értékek mágnesként vonzzák a bűnelkö­vetőket. Ez alkalommal két olyan esetről számolunk be, melyek ugyan végül is szerencsésen, az eltulajdonított vagyon­tárgyak megkerülésével végződtek, mégis, részben saját hibájukból sok fe­lesleges gondot okoztak a sértetteknek. A Béri Balogh Ádám utcában lakó csa­lád örökség révén 200 ezer forinthoz ju­tott. A pénzt - a jó magyar szokáshoz hí­ven - egy borítékban, a ruhásszekrény­ben tárolták. A család egyik tagja, a 19 éves fiú - valószínűleg örömében - több­ször is átszámolta a pénzt, ami talán még nem is lett volna baj, csakhogy ilyenkor a bankjegyeket népes baráti társaságának is megmutatta. így a 200 ezer forint meg­létéről - egy kis túlzással - csak az nem szerzett tudomást, aki nem akart. Április 5-én a család külföldi utazáson vett részt, s pont ezen a napon a fiú egyik bátaszéki barátja, utóbb a meghallgatottak által kivétel nélkül „mintagyerekként” jellem­zett fiatalkorú ellátogatott a Béri Balogh Ádám utcai lakásba. Az ajtót természete­sen zárva találta. Ám nem esett kétségbe, hiszen a kulcs - az olvasók már bizonyá­ra kitalálták - ott „rejtőzött” a lábtörlő alatt. A jó barát egy pillanatnyi ötlettől ve­zérelve, az „alkalom szüli a tolvajt” mon­dásnak megfelelve magához vette a 200 ezer forintot, bár eredetileg - elmondása szerint - nem ezzel a szándékkal kereste fel a lakást. A rendőrség 48 óra alatt fel­derítette az ügyet, az összeg - most - hiánytalanul megkerült. A második eset már profi bűnözők ne­véhez fűződik. A tettesek egy idős ember kórházi ápolás miatti távollétét, illetve a könnyű bejutás lehetőségét kihasználva április 4-én személygépkocsival álltak a Pollack utcai ház elé. Nem válogattak, több fordulóval elvittek mindent, ami csak a kezük ügyébe került. A szekszárdi rendőrkapitányság egyik helyiségét mondhatni szinültig megtöltötték a lefog­lalt bűnjelek, az élelmiszerek, a ruhane­műk és más használati tárgyak. Az elkö­vetők egyikét, Gilián József szekszárdi lakost még aznap őrizetbe vették, társa, Bernáth Pál jelenleg még szökésben van.- szá ­Rendőrségi felhívás Ismeretlen holttest a sínek mellett A Tamási Rendőrkapitányság vizsgálatot foly­tat egy ismeretlen férfi halála ügyében, akit 1989. április 4-én a Pécs-Budapest között közlekedő 803-as gyorsvonat 15.44-kor a Simontomya és Sáregres közötti vasútszakaszon gázolt el. A tényt, hogy egy szétroncsolt férfiholttest fek­szik a sínek mellett, a 16.10-kor ezen a szakaszon lévő, Dunaújvárosból Simontomyára'induló sze­mélyvonat személyzete jelezte. A bejelentés után a Tamási Rendőrkapitány­ság munkatársai a helyszíni szemle során meg­állapították, hogy a férfi a közeli bokros, fás rész­ről ugrott a vonat elé, ám személyazonosságát megállapító okmányokat nem találtak, s az en­nek érdekében tett eddigi intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. A férfi kb. 30-35éves, 170-175 cm magas, kö­zepes testalkatú, barna szemű, nyakba érő, bar­na, hullámos hajú. A holttesten világoskék színű, oldalt fehér csíkos melegítő, fekete pólóing, zöld zokni és barna félcipő volt. Az említett helyszínre, valószínűsithető, hogy a közelben megtalált fe­kete alapszínű, női Csepel-kerékpárral ment, aminek az ülése piros-fehér színű műbőrből ké­szült, s a sárvédője elöl fehér, hátul ezüst színű volt. A rendőrség kéri, hogy aki a fentiek alapján tud valamit az ismeretlen személyre vonatko­zóan, vagy környezetében április 4-e óta a sze- mélylelrásnak megfelelő férfi nem mutatkozott, esetleg a kerékpárral kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Tamá­si Rendőrkapitányságon, vagy a legközelebbi rendőri szervnél, illetve rendőrnél. ríEPUJSAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna Megyei Bizottságának lapja. - Főszerkesztő: KAMARÁS GYÖRGYNÉ. Főszerkesztő-helyettesek: GYURICZA MIHÁLY és HAZAFI JÓZSEF. Szerkesztőség: Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 7100. Telefon: 16-211. Sportrovat: 11-457. - Kiadja a Tolna Megyei Lapkiadó Vállalat, Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 16-211. Telek: 14-251. Postafiók: 71. - Felelős kiadó: DR. MURZSA ANDRÁS igazgató. - Készült: dms 7000 fényszedő rendszerrel, Saphir 96-os ofszet-rotációs géppel a Szekszárdi Nyomdában, Szekszárd, Széchenyi u. 46. Postacím: 7101 Szekszárd, telefon: 11-422. Felelős vezető: BENIZS SÁNDOR igazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 105,- Ft, negyedévre 315,- Ft, egy évre 1260,- Ft. - Indexszám: 25069. ISSN 0133-0551. - Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Sündisznóhal Trópusi kagylók és csigák minden választékban

Next

/
Oldalképek
Tartalom