Szekszárdi Vasárnap, 2014 (24. évfolyam, 1-46. szám)

2014-10-12 / 37. szám

2014. október 12. , SZEKSZÁRDI YAMRMAP 9 A képviselő megy - a Léleképítő marad (Folytatás az előző számból.) Dr. Tóth Csaba Attila egye­lőre befejezte pártpolitikai pályafutását, a Jobbikban sem vállalt szerepet és kép­viselőjelöltként sem indul. A Léleképítőt viszont folytatja.- Ma már kevesen kérdezik meg Szekszárdon, hogy mi is az a Lé­leképítő.- 14 év, 140 alkalom után a mára fogalommá vált progra­mot nagyon sokan szeretik, ke­resik, várják.- Mi minden történt a 14 év alatt - és milyen lesz a folytatás?- Szüleim református lelki- pásztorok és családi indíttatás­ból 1999 nyarán orvosként részt vehettem az évente megrende­zésre kerülő Balatonszárszói Református Értelmiségi Kon­ferencián. A két nap alatt hall­A 14 éve működő Léleképítő előadói voltak többek között: dr. Kopp Mária, dr. Bagdy Emőke, dr. Rókusfalvy Pál, dr. Hegedűs Lóránt, Polcz Alaine, dr. Ransch- burg Jenő, dr. Mészárosné Hege­dűs Zsuzsanna, Török Iván, László Atya - dr. Lipp László, dr. Keller- mayer Miklós, dr. Papp Lajos, Bal- czó András, dr. Balogh János, Kol- tay Mária, dr. Vekerdy Tamás, dr. Csiha Kálmán, dr. Hámori József, dr. Béres József, Gyulay Endre, dr. Andrásfalvy Bertalan, Bíró László, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos, Böjté Csaba, dr. Lépőid Józsefné, Barsi Balázs, dr. Lábady Tamás, Eperjes Károly, Vagantes Trio, Kál­lai Eszter, Makovecz Imre, Fekete hattam többek között dr. Kopp Mária, dr. Bagdy Emőke, Bal- czó András, dr. Rókusfalvy Pál, dr. Balogh János, dr. Hegedűs Lóránt rendkívül színvonalas előadásait. Egyrészt irigyeltem saját magamat: milyen jó, hogy itt lehetek, milyen felemelő ennyi csodálatos gondolkodó tudományát magamba szívni, feltöltekezni lelkileg, szellemi­leg. Másrészt ott feszült ben­nem a sajnálat gyermekeim, családtagjaim, barátaim, jó is­merőseim miatt: de kár, hogy ők nem lehetnek itt. így fogant meg ott és akkor az a gondolat, hogy ha nem tudjuk magunkat „exportálni” rendszeresen ilyen helyekre, akkor importáljuk a szellemi elitet Szekszárdra.- Hogyan sikerült ezt a felbuz­dulásból és lelkesedésből jövő jó szándékot megvalósítani?- Ha akkor mindent hideg fejjel végiggondolok, sosem lett volna a Léleképítőből sem­mi. Balatonszárszón azonnal kapcsolatba léptem minden előadóval, azonnal meghívtam őket Szekszárdra, mintha már létezne a Léleképítő. így már meg is volt az első év program­ja, csak még azt nem tudtam, hogyan fogom megvalósítani.- Hogyan alakult tovább?- Az anyagi forrásoknál is fontosabb az emberi oldal - és sokszor ez a nehezebb -, a poros Gyula, Koltay Gábor, dr. Bőzsöny Ferenc, Pozsgai Zsolt, Jókai Anna, Kecskés együttes, Takaró Mi­hály, Kiss Dénes, Zelei Miklós, Oloffszon Piacid atya, Szabó Gyu­la, Czakó Gábor, Gazsó L. Ferenc, Kondor Katalin, Bordy András, Korbuly Péter, Szilágyi Zoltán, dr. Csókay András, Melocco Miklós, Götz Anna, Rubold Ödön, dr. Ba- kay Kornél, Boér Ferenc, dr. Pus- kely Mária, Kárpátaljai Credo ver­séneklő együttes, Dózsa László, dr. Morvái Kisztina, Balázs Péter, dr. Freund Tamás, Cseh Tamás, Szar­vas József, Bacsmai László, Blaskó János, Blaskó Péter, Blaskó Balázs, Szentesi Zöldi László, Dippold Pál, Kovács Ákos, Berecz András, Lo­kisvárosi mindennapi szörnyű szürkeségbe süppedő közönség megszólítása. Ehhez nagyon sok munka kellett, de megérte. Meg­fogalmaztam egy lényegre törő meghívó levelet, amelyet min­den létező csatornán eljuttattam a szekszárdi emberekhez. Szek­szárdon sokan meghallották ezt a hangot. A kezdeti nehézségek és szervezési bonyodalmak ellenére 2000 márciusában az első előa­dáson a Babits művelődési ház márványterme zsúfolásig meg­telt. 300-nál is többen hallgatták dr. Kopp Máriát a magyarság lel­ki állapotáról. Egy hónap múlva már az 500 fős színházterem is megtelt. Később évente egy alka­lommal különleges mozifilmet, vagy színházi előadást is bemu­tattunk. Szekszárd Aranyköny­vében elsőként emlékezett meg 2001-ben a Léleképítőről, amely azóta is töretlenül közkedvelt.- Változott valami a 14 év alatt?- Lényegét illetően nem, de az átépítések miatt évek óta már a Garay János gimnázium ad ott­hont a Léleképítőnek. Az igazi újdonság két és fél éve kezdődött a Léleképítő életében, amióta az Oktel és a Tarr Kit., valamint Farkas János segítségével inter­neten keresztül élő közvetítést adunk minden előadásról. En­nek köszönhetően már nemcsak Szekszárdon vált fogalommá a Léleképítő, hanem országszerte, vász Irén, Dörner György, Siklósi Beatrix, Matuz Gábor, dr. Raffay Ernő, Sidiropoulos Archimédesz, Bíró András Zsolt, Vesztergám Miklós, Borbás Mária, Fanka Deli, Jáki Teodóz, Pörzse Sándor, Papp Gábor, Szvorák Katalin, Simó Jó­zsef, Rátóti Zoltán Haáz Sándor és a 140 tagú Gyermekfilharmónia együttes Szentegyházáról, Teleki Júlia, Molnár V. József, Bethlen Farkas, Brády Zoltán, Dézsy Zol­tán Vesztergombi Ferenc-Takler Ferenc-Vida Péter év borászai, Kubik Anna, Varga István, Helyey László, dr. Dávid Tamás, dr. Hor­váth István, Murányi László, Bogár László, Kubínyi Tamás, Szaniszló Ferenc, dr. Ángyán József, Kéri valamint határon és tengeren túl is felfigyeltek rá. Rengeteg kö­szönő levelet kapok külföldről, a Szekszárdról elszármazottaktól és olyanoktól is, akik még sohasem jártak Szekszárdon. Magyaror­szág szellemi nagyhatalom! Még rengeteg kiváló, rendkívüli szelle­mi nagysága van. Október 13-án ismét Eperjes Károly lesz a ven­dég, és ebben az évben ellátogat hozzánk várhatóan Dévény Anna és Szaniszló Ferenc. Nagyon sze­retném, ha Fábry Sándor el tudná fogadni a meghívást. November 17-én prof. dr. Bállá Péter, a Ká­roly Gáspár Református Egyetem rektora lesz az előadó és a Biblia újszövetségi részének keletkezé­séről tart vetített képes előadást. Januárban dr. Szerencsés Károly történész, februárban a felesége, Földesi Margit történész lesz a vendég. Márciusban a Szeleczky Zita-centenárium kapcsán a mű­vésznő keresztfia, Jávor Zoltán tart előadást film- és hangbeját­szásokkal illusztrálva. Végül kor­tól, nemtől, vallási meggyőződés­tőt és pártszimpátiától függetlenül minden érdeklődőt tisztelettel hívok és várok a Léleképítőkre személyesen a Garay János Gim­názium dísztermébe, vagy azonos időben a világhálón keresztül: http://www.tolna.net/~farkasj65/ lelekepito/index.htm SZV Edit, dr. Bárdi László, dr. Szakály Sándor, dr. Bunyevácz Zsuzsa, Délvidéki S. Atilla, dr. Kásler Mik­lós stb... Ezen kívül számos kü­lönleges mozifilm és színdarab: pl.: Fekete méz - Lórántffy Zsu­zsanna élete -, TRIANON-film, Halottak napjától Virágvasárna­pig, Petőfi nem alkuszik, Wass Albert színház, Szeretlek Fauszt: Mindszenty bíboros élete, Koltay Gábor: Horthy film, A magyar Pieta - a délvidéki Keresztes Kri- zosztómról, Zuhanó repülés - 1918 őszi rózsák, Dézsy Zoltán: Az ügynökök a paradicsomba mennek, Kié ez az ország? - Dél­vidéki Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház stb...

Next

/
Oldalképek
Tartalom