Tolnai Népújság, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-11 / 85. szám

I 2003. ÁPRILIS 11., PÉNTEK __________Ma _________ Napkelte 6.02 — Nyugta 19.28 Holdkelte 12.28 — Nyugta 3.52 LEÓ, SZANISZLÓ napja Leó. Latin eredetű név, jelenté­se: oroszlán. Védőszentje: Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító. Egyéb névnapok: Ariel, Ariella, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Leona, Teó. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Leó, Szent Szaniszló és Glória emlékezete. A zsidó naptárban Niszán hónap 9. napja. Napi igék. Katolikus: Jer 20,10- 13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42. Refor­mátus: Máté 26:37-56. Evangéli­kus: Zsid 10,1.11-18; Mt 26,47- 56. Évfordulók E napon született 1732-ben Wágner Károly törté­netíró, műfordító, jezsuita tanár, 1905-ben József Attila költő. E napon hunyt el 1842-ben Körösi Csorna Sán­dor. Események Debrecen napja. I. Lipót király 1693. április 11-én adományo­zott kiváltságlevelében Debre­cent szabad királyi városi rangra emelte. Ennek emlékére az 1990-es évektől ezen a napon ünnepük Debrecen város nap­ját. A költészet napja Magyaror­szágon. 1905. április 11-én szü­letett József Attila és ennek em­lékére 1964-től minden évben ezen a napon ünnepük Magyar- országon a költészet napját. A Parkinson-kór világnapja. 1997 óta április 11-én tartják vi­lágszerte a Parkinson-betegség világnapját. 2003. ÁPRILIS 11 Helyi rádió­ÉS TELEVÍZIÓ-MŰSOROK Alisca Rádió 91,1 MHz non-stop. Hírszolgálat: 6.00,7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00-13.00 Lapszemle, útinform, születésnaptár, évforduló, naptár, bűnügyi krónika, helyi hírek, állásajánlatok, programajánló, könyvajánló. 9.00 A nap hí­re, a nap vendége. 10.30 Élő kívánságmű­sor. 13.00-21.00 Zenei műsorok, informáci­ók, érdekességek. 15.00 Nap híre. Kamarai percek: információk vállalkozóknak és szol­gáltatóknak. 19.00 Élő kívánságműsor. 21.00-06.00 Non-stop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli informá­ciós magazin. 9.00-12.00 Napközben: ze­nés magazin. 12.00-18.00 Délutáni Turmix. 18.00- 24.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00- 06.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió, Paks 00.00-6.Ö0 Csak zene. 6.00-9.00 Élesztő. 6.30,7.30,8.30 Fortuna hírek. 10.20 Tőzs­de. 10.30 Fortuna hírek. 11.20 Pletykóra. 12.30, 14.30, 16.30 Fortuna hírek. 15.25 Pletykóra plussz. 17.00-19.00 Kívánság- műsor. 19.00 Rajtszám. 20.00 Gazdasági magazin. 20.35 Sportmagazin. 21.00 Le­mezpárbaj. 22.00-00.00 Csak zene. Joker Rádió, Dombóvár 6.00- 10.00 Ébredjen velünkl - aktuális hí­rek, időjárás-jelentés, és sport egy adag mókával. 10.00-15.00 Napközben - közér­dekű információk és játékok sok zenével). 15.00- 2Q.00 Délutáni koktél - színes hírek, játékok, kívánságműsor, slágerlisták. SZEKSZÁRD 1. TV 1705 Celeste (argentin telenovella 3-4, rész). 19.00 Híradó. 19.25 Ismerős? - Schoeck Károly. 20,00 Híradó. 20.25 Köz­gyűlés után. 21.00 Híradó. 21.20 Hidegre teszlek (amerikai film). 23.00 Híradó. RTV SZEKSZÁRD 1700 Hálózat. 18.30 Blues Factory. 20.00 Hálózat. S Z 0 L G Á L T A T Á S _______ Hor oszkóp www.astronet.hu KOS (Ili. 21-IV. 20.1,06-90-230-351. Re­mek döntései sokat segítenek abban, hogy jól haladjon mun­kájával. Hasznos berendezés megvásárlása is nagymértékben megkönnyíti munkáját. Erre ne sajnálja a pénzt. BIKA [IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. A változó körülmények ellenére is ragaszkodjon elképzeléseihez, ugyanis csak így érheti el kitű­zött célját. Anyagilag jól áll, mégsem vesz felesleges dogokat. IKREK [V. 21—VI. 21.1,06-90-230-353. Le­gyen nagylelkű másokkal, de kü­lönösen a családtagjaival szem­ben. Meglátja, hogy ez kamatos­tól megtérül. Szabadidejében menjen el barátaival szórakozni, kikapcsolódni. RÁK (VI. 22-VII. 22.1,06-90-230-354. Mie­lőtt pereskedésbe kezdene, pró­báljon meg egyezségre jutni. így legalább a perköltséget megspó­rolhatja, ha a megaláztatást nem is. Semmi jóra ne számítson, ha ex-házastársa az ellenfél a perben. oroszlán (VII. 23-VIII. 23.1,0690-230355. A Jupiter és a Hold mai kapcsola­ta konfliktust okoz Ön és gyerekei között. Szabadságszeretete és ön- törvényűsége eüenére túl szigorú­nak bizonyul velük szemben. En­gedje őket kicsit szabadon. SZŰZ (Vili. 24—IX. 23.1, 06-96236356. Szerelmi életében szokatlan tar­tósságot tapasztal, és még külö­nösebb, hogy ezt most nem unja meg. Talán a tavasz teszi ezt, de az is lehet, hogy véglegesen meglelte élete párját. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.1,0696236357. Ma a múltjáról gondolkozik és a korábbi döntéseiről. Egy kis ön­elemzés egyáltalán nem felesle­ges. Ma már világosabban látja, miként alakították a személyisé­gét ezek a lépések. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.1,0690-236358. Állandó kétkedését végre opti­mizmussal váltja fel, mert egy pillanatra felcsillan Ön előtt a jö­vő. Látja, hogy az új világ csupa jót tartogat. NYILAS (XI. 23—XII. 21.1, 06-96236359. Kedveli a küzdelmes életet, ám a hét végén mégis a kényelmesebb megoldásokat keresi. Egy össze­jövetelen érdemes embereket is­merhet meg. BAK (XII. 22-1.20,1,06-90-230-360. Pénz­ügyi körülményeit tekintve szo­katlan nehézségek adódnak, me­lyeket nehezen tud kezelni. A túlköltekezés hangulatára is rá­nyomja bélyegét. Próbáljon ki­kapcsolódni. VÍZÖNTŐ II. 21-11. 20.1,06-90-230-361. Legyen határozott, tartsa erős kézben az ügyeit. Újszerű ötlete­it hamarosan megvalósíthatja. Barátaira és kedvesére fordítson több időt, nehogy elhidegülje- nek. HALAK III. 21—111.20.1, 0690-236362. Szeretne módot találni arra, hogy több pénzt keressen, s gon­datlanabb életet biztosítson ma­gának és szűkebb hozzátartozói számára. Egy rövid tavaszi uta­zás remek ötlet a feltöltődésre. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) , péntek - Televízió-műsor TV2 RTL KLUB m1 5.50 Faluvilág 6.00 Magellán 6.35 Jó reg­gelt, Magyarország! Hír­magazin 7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája 8.55 Latin szerelem (58.) 9.45 Villa Acapul­co (3.) 10.4p Teleshop 11.30 Vad angyal (ar­gentin sorozat) 12.20 A delfin napja (amerikai film) 14.20 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 14.50 Providence (ame­rikai sorozat - 11.) 15.45 Betty, a csúnya lány (kolumbiai sorozat - 42.) 16.45 Jakup- csek 1735 Claudia­show 18.30 Tények. Hírműsor 19.05 Aktív 19.40 Big Brother 20.40 Activity 21.20 Doc Hollywood (am. vígjáték, 1991)95' 23.20 Jó estét, Ma­0.05 Helló, itt Brother! 0.35 A kis hamis (am. ak­ciófilm) Fsz.: Kathy Ireland, Jon Enos, Richard C. Sarafian 3.10 Aktív (ism.) 4.00 Vers éjfél után 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Re­cept Klub (ism.) 9.15 Terra Nostra (46.) 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő Vidám show ebédidő­ben Benne: 12.00 Hír­adó Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnep­naptár Vallási műsor 13.10 Pont hu (ism.) 13.40 Játékzóna 14.30 Recept Klub 14.40 Já­tékzóna 14.55 Disney- rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei (1.) 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik mű­szak (15.) 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Apollo-13 (ame­rikai film, 1995) 0.25 Bele-ValóVilág Valóságshow 0.45 Találkozások - es­te 1.00 Las Vegas - A bűnös város (amerikai akciósorozat - 6.) 1.55 Híradó 2.00 Sportklub m2 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti hír­adó 6.30 Hírek 6.31 Kék- fény-hírek 7.00 Híradó. Sport 8.00 Híradó 9.00 NÉVshowR Páratlan vá ratlanságok Andrea- és j Tibor-nap ürügyén - 2/1-2. 10.45 Telenyerő 11.10,Családban marad (150/54.) 12.00 Híradó délben 13.05 Váratlan utazás (36.) 13.55 Kör­zeti magazinok 14.50 Érintő 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Trapéz­ban (105/83.) 17.30 Hír­adó 17.45 Navigátor 18.10 Dallas (am. soro­zat - 36.) 19.00 Prézli Játék 19.30 Híradó este Sporthírek. Időjárás 20.05 Az Angyal (ame­rikai akciófilm, 1997) 22.00 Péntek este 22.35 Az utolsó napok Oscar-díjas amerikai tör­ténelmi dokumentum­film 0.05 Kárpáti krónika Viasat3 13.55 Fraser és a farkas (25.) 14.50 T. J. Hooker (34.) 15.45 Starsky és Hutch (73.) 16.45 Z-akták (12.) 17.10 Fekete, Szépség kalandjai (31.) 17.35 Sabrina, a tinédzser boszorkány (22.) 18.05 Star Trek - Az új nemzedék (130.) 19.05 Egy rém rendes család (241.) 19.30 Szeretünk, Raymond! (18.) 20.00 Rémvadászok (14.) 20.50 Tiltott dolog: Kinjite (am.akciófilm) Filmmúzeum 12.15 Ki van a tojásban? (magyar vígjáték) 13.45 Az ember, aki túl so­kat tudott (angol krimi) 15.15 Tejút (amerikai vígjáték) FF (Feliratos!) 16.45 Titkos ügynök (angol krimi) 18.15 Diafilmmúzeum 18.45 Nagy filmrendezők (3.) King Vidor 19.45 A kisvakond (12.) 20.00 A buszon (12.) 20.30 Aranykor 21.00 Gázolás (magyar film) 22.45 Tárgy-eset (26.) 12.00 Angélica (60/11)12.45 Liszt: VI. magyar tánc 13.05 Tár­catükör 14.00 Kárpáti krónika 14.10 Autó- bontó+ Autósmagazin 14.40 Megveszem ezt a nőt (159-160.) 15.25 NAP-NYUGTA 18.00 Telesport - Borsodi Li­ga labdarúgó-mérkőzés 20.05 Híradó este 20.35 Ablak - Klasszi­kus 21.05 A Hegyi család Székelyudvar­helyen 21.30 Szent Ist­ván Vándorlás (30.) 22.00 Átjáró Próbáld meg otthon! (3/2.) 23.35 Záróra HBO 7.55 Szívörvény 9.40 A múmia visszatér 11.50 Emlékezz a titánokra! 13.45 Isten hozta Holly­woodban! 15.10 Törvé­nyen kívül 16.15 Jó ba­rátok 17.15 Borzasztó emberek 18.50 Mozi! Mozi! Mozi! 19.15 Félrelépősdi (am. vígjá­ték) 21.00 Szívörvény (am. románt, dráma) 22.45 Mars szelleme Magyar ATV 6.30 Más-nap 9.00 Na­pi 120 perc 13.05 Egy­más között 14.10 Pró és kontra 14.35 A Ma­gyar ATV vendége: a TV11 16.40 Naplemen­te 18.25 A téma az ut­cán hever 19.00 ATV- híradó 20.00 Péntek esti klub www.tvrhet.hu PUHA TV 14.10 Mecenzéfi körkép 14.40 Himalája (7.) Tró­pusi völgyek 15.15 A köl­tészet napja Ami elhasadt 15.30 A tudomány kin­csesháza 16.00 Célke­resztben 16.30 Kalendá­rium 18.00 Híradó 18.30 EU Kalendárium 19.00 ! Mesefilm 19.10 A költé­szet napja 19.20 A hete-1 dik (ismeretterjesztő film) Hová tűnt József Attila édesapja? 19.50 Az élet szép (olasz film) 21.45 | Híradó 22.15 A költészet napja 22.25 Mara Kör­mend - Atomerőmű SE || férfi kosárlabda Magyar I Kupa elődöntő SPEKTRUM 17.05 Munkakutyák (2.) 17.35 Amerika - aktí­van (5.) 18.10 Szülők is­kolája (30.) 18.40 Technopolisz (1.) 19.45 Hagyományos afrikai gyógymódok (2.) 20.20 Lélekfrissitő (2.) A mű­vész magánya 20.55 Vulkánvadászok 21.55 Érdekes állatok (1.) 22.30 Bogaras boga­rász (12.) Gyerekjáték N. GEOGRAPHIC 17.30 Krokodilkrómka (6.) 18.00 Vulkánok te 19.00 Munkakutyák (44.) 19.30 Majom­ügyek (5.) 20.00 Taxiv a világ körül (2.) 20.30 Versenyfutás az Idővel | (2.) 21.00 Roncsvadá­szok (2.) 22.00 Gyilkos ösztön (2.) EUROSPORT 13.00 Labdarúgás (ism.) 14.30 Jégteke Világbajnokság (Winnipeg) 16.00 Kerékpározás (ism.) 1700 Kerékpározás Élő 18.30 Európai sporthírek Watts 18.45 Hírek 19.00 Tennis WTA Bajnokság Élő 20.30 LG Super Racing hétvége 21.30 Motorsport Ferrari Magazin SPORT1 13.45 Ralimánia (ism.) 14.45 NHL jégkorong.mérkőzés 17.15 NBA Action 17.45 Kosárlabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő (élő) 20.00 Sakk, tehetség és kurázsi nemzetközi verseny 20.15 Heti helyzet 21.00 Szuperbike 21.30 Bokszrapszódiák, Eubank- Maiinga 11. OLDAL Programok ma Az élő Sziveri János „Különös világ ez. És különös fi­gurák lakják. Különös élet és ha­lál a hajthatatlanok s a hajlítha­tok között. ” Sziveri János író-köl­tő 1989 végén, A rövid élet titka című önéletrajzi összefoglalójá­ban vetette papírra ezeket a soro­kat. A címválasztás bizonyára célzatos: a saját, súlyos betegsé­gével tisztában levő Sziveri pár hónappal később elhunyt. Rö­vid, de mégis teljesnek tűnő, bár zaklatott életet élt a maga 36 évé­vel. Muzslán, egy aprócska, po­ros bánáti faluban született, be­barangolta a Délvidéket, dolgo­zott szerkesztőként, újságíró­ként, dramaturgként, majd Jugoszláviából Magyarországra költözött. Verseskötetei Újvidéken és Budapesten jelentek meg: sajátos, kesernyés- bölcs művészetéből az érdeklődők ma 19 órától Szekszárdon, a Szász sö­rözőben kaphatnak ízelítőt - Túlsó part címmel -, Orbán György tolmá­csolásában. -SZÄ­____________________Mozi____________________ Szekszá rd Panoráma nagyterem: 8 mérföld (feliratos amerikai film fsz: Eminem, Kim Basinger, Brittany Murphey) 15.30,17.30, 20. Kisterem: 28 nappal később (feliratos amerikai horror fsz: Brendan Gleeson, Christopher Ecclestton, Naomi Harris) 17,19. Filmklub: Indimitás 19. Dombóvár. Városi Mozi: Télapu 2. - Veszélyben a karácsony! (magya­rul beszélő amerikai vígjáték, főszereplők: Tim Allen, Elizabeth Mitchell, Eric Lloyd, David Krumholtz) 19.Dunaföldvár: Én, a kém (fel­iratos amerikai akcióvígjáték fsz:Eddie Murphy) 19. Tamási gyerekmozi: Kutyák és macskák (szinkronizált amerikai film) 14. ________________________Kiállítás________________________ Szekszár d Művészetek Háza: Schubert Péter Tótfalusi-díjas tipográfus, grafikusművész kiállítása, megnyitó, közreműködik: Lányi Péter zon­gorán 17. Babits Mihály Művelődési Ház márványterem: Magyar emlék-i helyek Itáliában - fotókiállítás, megnyitja: Halmai Gáborné országgyű­lési képviselő 14. Tamási Könnyű László Városi Könyvtár: emlékest! Lippai Tamás halálának 13. évfordulója alkalmából, Decsi Kiss János és Sas Erzsébet Lippai-emékkönyvének bemutatója 18.30. Kölesd műve­lődési ház: a kölesdi „Őszi fény” Nyugdíjas Klub kézimunkáinak kiállí­tása és tojásfestési bemutatója. 17. Kakasdi német kisebbségi ház: Bíró Sándor kiállítása, megnyitja Illés Ferenc polgármester, közreműködik Elmauer János és Elmauer József 18. Paks művelődési központ: Pilla­natok - Papp Szilvia akvarelljei 10-18. Tamási Galéria: Kis Ildikó és Fusz György keramikusok kiállítása 14-18. Bonyhád Művelődési központ: Pósa Ede kiállítása 10-18. Dombóvár Művelődési Ház: Törzsök István grafikus kiállítása 9-19. ___________________Tavaszi Fesztivál___________________ Szek szárd Civil Ház: eSzHíD kiállítás megnyitása 1730. Borkultúra - borkóstoló 18.30. A Kelet-Ázsiai Harcművészet Együttes bemutatója 20.30. Irodalom és zene - „Tavaszköszöntő” 21. ___________________Költészet Napja___________________ Pa ks Művelődési Központ könyvtár: „... játszani is engedd ...” Bajtai András és Nemes Zoltán Máté bölcsészhallgatók beszélgetése a vers hatalmáról 17. Tamási Könnyű László Városi Könyvtár: József Attila szavalóverseny 9.30. ____________________Gyerekprogram____________________ Dunaföldvár művelődési központ: Megyei gyermekszínjátszó találko­zó 10-14. Bátaszék Petőfi Sándor Művelődési Ház: A bátor sün - a Bu-| dai Bábszínház előadása 10. Iregszemcse Bartók Művelődési Ház: a Göllesz Viktor Iskola jótékonysági gálaműsora 18. Szabadidő Szekszárd Polip Ifjúsági Iroda: belga est Samuel Denis EVS- önkéntessel 16. ■ Rejtvény DÉLBEN ETET ~1 SZOLGÁL­TAT ~1 ÖREG­EMBER ~1 ...FŐVEL; ÖNTUDA­TOSAN r~ SZEM­FÉNY­VESZTŐ BAGOLY­FAJTA ANET HŐSNŐJE JUHÁSZ GYULA VERSE t t t r KLASSZI­KUS ► T CSEVEG­DÉL RÉGI IPA­ROSSZER­VEZET *­t UTÓ EL­LENTÉTE ► REDÖKBE SZED DUNDI TÁVOZÓ­BAN ARATÓ JELZŐJE ► t ÁLMATAG L t KÖZÉPEN ÁZÓ! CSOMÓZ MELLÉFOG ► ROMÁN AUTÖJEL t FÉLHOLT ! ÖTVEN SZÁZA­LÉKA l MORZSOL ► t t TAGOLT, MÁSKÉNT ► A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő hét kedd­jén adják postára. A megoldásokat külön papíron vagy levelezőlapon - akár egy borítékban kérjük beküldeni a szerkesztőség címére. Min­den helyes megfejtés részt vesz a sorsoláson. A megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyílt levelezőlapra vagy borítékra ír­ják jeligeként: „Heti rejtvény”. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom