Tolnai Népújság, 2009. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-02 / 102. szám

Tolnai Népújság 2009. MÁJUS 2., SZOMBAT XX.,ÉVFOLYAM. 102. SZÁM ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 79 FT www.teol.hu f / / / LABDARÚGÁS: A VEGET ELSZÚRTA NYÍREGYHÁZÁN A PAKSI FC ► 15. OLDAL TÍZMILLIÁRDOS ÁFACSALAS MIATT TETT FELJELENTÉST AZ OTP ► 8. OLDAL HIGH SCHOOL MUSICAL SZTÁROK A JÉGEN ► 16. OLDAL HIRDETÉS Munkával a munkahelyekért A munka ünnepén EP-választási kam­pánynyitót tartott az SZDSZ és a job­bik. Külföldön a május 1-jei rendezvé­nyeket több helyen is zavargások és előállítások kísérték. ► 8. oldal Több cseh; ..— szl ovák vendég Stagnál a vendé- gazdaság 6-7 gek száma a ha- közélet 7-8 zai felkapott életmód______9 gy ógyhelyeken, tv-műsor 10 de egyre több hirdetések 12 cseh, szlovák és horoszkóp 13 román vendég ér- rejtvény 13 kezik. ► 6. oldal sport ___14-15 I Nagyforgalmú darabáru­raktárba keresünk olyan munkatársa aki szenvedélynek tekinti a gyors, pontos munkát, aki egyéni teljesítményben és csapatmunkában egyaránt kiváló. Leendő kollégánk elkötelezett munkáját tisztességes 5 jövedelemmel honoráljuk. ÜL Jelentkezéseket „KÉSZSÉGES” jeligével a kiadóba várjuk. |p ar Csak vihar ne lett volna majális Politika nélkül, színes programokkal ünnepelt a megye . "V i IDŐJÁRÁS 4 Ma változóan fel­hős és napos idő­szakok váltják egymást, a hő­mérséklet dél­utánra csak 17 fokig emelkedik. ► 13. OLDAL Gunaras is készül a nyárra A belföldi turiz­mus fellendülését várják a Dombó­vár környéki ven­déglátók. Kedvez­ményekkel csá­bítják a nyara­lókat. ► 2. oldal Az elhízás babakorban kezdődik Sok téves nézet él a gyerek fejlődé­sét meghatározó első évről. Amit nem árt tudni: az édesanya progra­mozza be a babák ízlését és étkezési szokásait. ► 9. oldal FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: TEOL.hu i l i ........... i ■ ■■ ■ i SZ ÓVÁ TESSZÜK Húsvétkor ismét kevesebb képeslapot kézbesített a posta, mint tavaly. S ez így megy évről évre. Egyrészt drága a bélyeg, másrészt terjed a net, az elek­tronikus üzenet. Egy kisvárosi képes­lapárus öt éve még ötszáz lapot adott el ilyentájt, most ötvenet. Ugyanez jellemzi a hétköznapi levélforgalmat is. Drasztikus a visszaesés. Barátomat gyakran fogadja azzal a hetvenéves édesanyja, mikor munka után haza­megy, hogy levele érkezett. Mire ő kikel magából: - Mama, hányszor mondjam még, hogy nincs levél! Nincs idő az irogatásra, megszűnt, vége! Nincs levél, csak csekk, csekk és csekk! Hosszúkás borítékban! (wg) 9 770865 603067 09102 Rumpler Dorka és Bianka gyakran és szívesen kézműveskednek. A majálison kis kosarat készítettek a szekszárdi sportcsarnok előtti téren. Minden tervszerűen ment dél­előtt a szekszárdi városi majá­lison, aztán délután leszakadt az ég. A kürtőskalács és a lufi maradt, mint ahogy a progra­mok egy része is. A színpadi produkciók a sportcsarnok küz­dőterére költöztek, a focisták vi­szont nem áztatták tovább a lab­dát. Fanyalgásra ekkor sem volt ok, egyrészt, mert a szervező Babits Mihály Művelődési Ház, illetve a sportcsarnok munka­társai nem tehettek a viharról, másfelől a hangulat az épületen belül is jó maradt. Jellemző volt ez már délelőtt is, hiszen a prog­ramok házon belül és kívül több helyszínen zajlottak. A csarnok előtt felállított színpadon a vá­ros kulturális csoportjai és isko­lái váltották egymást, a közel­ben a Vöröskereszt önkéntesei műsebeket és mű nyílt törése­ket készítettek, miközben több százan sportoltak, játszottak, mint ahogy tették ezt a megye sok településén. ► 3. oldal HIRDETÉS SZÉKELY BERTALAN KIÁLLÍTÁS A 25 ÉVES MŰVÉSZETEK HÁZÁBAN Szekszárd, 2009. április 4.-június 28. Nyitva tartás: hétfő kivétel naponta 9-19 óráig, szombaton 9-13 óráig Belépődíj: felnőtt:1600 Ft • nyugdíjas: 800 Ft • diák: 600 Ft Információ: www.babitsmuvhaz.hu • 74/511-247,30/582-1509 Az első felvonás megvolt, míg sok diák ma búcsúzik szekszárd Az összes orgona még nem virágzott el csütör­tökre, így az idei ballagás el­ső felvonásán jutott belőlük a középiskolák feldíszítésére. Orgonaillat lengte be tegnap­előtt a Tolna Megyei Önkor­mányzat Szent László Szak­képző Iskola (TISZK) szek­szárdi székhely intézményét is. Leendő asztalosok, villany- szerelők, fodrászok, nőiruha- készítők és karosszérialakato­sok is elbúcsúztak alma mate­rüktől. Juhász Gábor igazgató megjegyezte, mozgalmas éve­ik voltak, hiszen, bár végig egy helyen tanultak, ők az Ady, majd a Szent László egy­séges középiskola, most pedig a TISZK - első végzős szak­munkás évfolyamának - diák­jai is voltak. A ballagok egyik fele már túl van a virágos-könnyes bú­csún. A másik részükre ma várnak ezek a felejthetet­len percek. Hétfőn pedig kez­dődnek az írásbeli érettségi vizsgák. ► 5. OLDAL A Szent László Szakképző Iskola szekszárdi végzősei elballagtak HINl-inluenza: Mexikó bezárt egy hétre, mi eddig megúsztak Annak ellenére, hogy Magyar- országon továbbra sincs új típu­sú influenzával fertőzött beteg, megerősítik az utasok ellenőr}- zését a Ferihegyi repülőtéren - közölte Székely Tamás egész­ségügyi miniszter. Az ideérkező utasokat már az infrakame- rákkal vizsgálják. Közben Mexi­kóban a kormány felszólította az embereket, hogy ne hagyják el lakásaikat, és elrendelték a gaz­daság jelentős részének a szü­neteltetését. ► 7. OLDAL Ügy megváltozik a piactér, hogy ra sem ismerünk Piac és közösségi tér, ifjúsági programok helyszíne, mélyga­rázs autók részére. Mindez nem másutt, mint Szekszárdon, a piactéren és környékén, mely most inkább zártságával és - délutántól - elhagyatottságával hívja fel magára a figyelmet. A Dél-dunántúli Regionális Fej­lesztési Tanács kedvező dönté­sével forrás nyílik a terület re­habilitációjára. A tanács két, a megyét érintő útszakasz neve­sítését is javasolta. ► 5. oldal Tűz volt, víz nincs a paksi kutyamenhelyen paks Csütörtökre virradóba tűz ütött ki a paksi kutyamen­helyen, miközben a telep kút- jából valaki kiszivattyúzta az összes vizet. Leégett egy ken­nel, de egyetlen állat sem sé­rült meg, kettő viszont megri­adt a lángoktól, és megszökött. A kár mintegy 150 ezer forint. Gál Tiborné, a menhelyet üze­meltető Vácikai Cerebrus Ala­pítvány vezetője úgy gondolja, hogy figyelmeztetés volt a gyújtogatás, mert nem nézik jó szemmel a működésüket. Hozzátette, a tettes jó ismerője lehet a telepnek, amelynek kö­zelében nagy mennyiségű al­mot gyújtott meg. Mint la­punkkal közölte, konkrétan tudja, hogy ki okozta a tüzet, és a többi kárt, de mivel tanúja és bizonyítéka nincs, nem akar többet mondani. A telepen 450 kutya van, az eddig is nehéz helyzetüket tetézi, hogy ve­szélybe került a vízellátás. Dr. Kuti István paksi rend­őrkapitány tájékoztatása sze­rint ismeretlen tettes ellen in­dítottak eljárást. ■ V. T. 4 I k A

Next

/
Oldalképek
Tartalom