Tolnai Népújság, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-13 / 264. szám

B H 2003. NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK S Z ,0 L G Á L T A T Á S asztrolap Horoszkóp www.astronet.hu ___________Ma__________ Na pkelte 6.46 - Nyugta 16.10 Holdkelte 18.53 — Nyugta 11.06 SZILVIA napja Szilvia. A latin Silvius (jelenté­se: erdei) női párja. Védőszent­je: Szent Szilvia, Nagy Szent Gergely pápa édesanyja, aki utolsó éveit elvonultságban töl­tötte. Virága: a begónia. Egyéb névnapok: Árkád, Bul­csú, Eugén, Jenő, Kilény, Kilián, Miklós, Szaniszló, Szolón. Jenő. Eredetileg a honfoglaló magyar törzsek egyike volt, fennmaradt a helységnevekben, mint példá­ul Budajenő, Diósjenő. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Magyar szentek és boldogok, Szent Szaniszló, Szent Szilvia napja. A református és az evangélikus nap­tárban Szilvia napja. A zsidó nap­tárban Chesván hónap 18. napja. Napi igék. Katolikus: Bölcs 7,22 - 8,1; Zs 118,89-91.130-135.175; Lk 17,20-25. Evangélikus: ÍJn 2,18-26 (27-29). Jób 40,6- 41,3; 42,1-6. Református: II. Sám 23.136. zsoltár. Évfordulók E napon hunyt el 1953-ban Németh Andor (szül.: 1891) író, kritikus és szerkesztő, műfordító. Esemény A magyar szentek és boldogok emléknapja. A magyar szentek és boldogok emléknapja mind- azoké, akiknek ereklyéit a ma­gyar templomokban tisztelik, magyar földön születtek vagy Magyarországhoz kötődnek: a kanonizált szentek és boldogok mellett azokét is, akiknek nincs külön ünnepük, a hétköznapok ismeretlen hősei, szentjei, vérta­núi. SKORPIÓ IX. 24—XI. 22.), 06-90-230-358. Ez a nap az érzelmek kifejezésé­nek a napja, szépérzéke most az átlagosnál is jobb. Meglepő aján­latot tesznek Önnek. Élvezi, hogy mennyi emberből árad szeretet Ön felé. Estére hívjon vendégeket. NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06-90-230-359. November közepén különösen kellemes, érzelmes napok vár­ják. Az élet mosUiagyon szóra­koztató Önnek. Őrizze meg ön­uralmát, még ha a külvilág csá­bításai nagyon erősek is. BAK (XII. 22-1.20.1,06-90-230-360. Ké­szüljön fel egy fontos megbeszé­lésre, tárgyalásra. Használja ki remek kapcsolatteremtő, képessé­gét, állítsa maga mellé azokat a társakat, akikben megbízik. Meg­jelenése és modora elbűvölő. VÍZÖNTŐ II. 2HI. 20.1,06-90-230-361. A jegyében tartózkodó bolygók rit­kán jelentkező nagy lehetősége­ket biztosítanak. Minden erőfe­szítése sikerrel zárul. Érzelmeit engedje szabaddá, ha partneré­vel van. HALAK III. 21-111. 20.), 06-90-230-362. Kitűnő lehetőséget biztosíta­nak a bolygók a testi, lelki erő- feltöltésre. Szakmai sikerre számíthat, ami lendít önbizal­mán. Sőt, izgalmas szerelemre is sor kerül. KOS Ilii. 21-IV. 20.], 06-90-230-351. Ki­számíthatatlan hangulatban van. Egyik percben vidám, boldog, a másikban kimért és komor. Fon­tosnak érzi, hogy partnerei és kedvese most Önhöz alkalmaz­kodjanak. BIKA (IV. 21—V. 20.1, 06-90-230-352. Lehetőségeit most vegye sorra, amikor érzelmei némileg hát­térben vannak. A céltudatossá­ga kerül előtérbe. Amibe most belekezd, az biztos sikerrel jár. IKREK (V. 21—VI. 21.], 06-90-230-353. Találékonysága által szakmai si­kereket ér el. Szerelmi téren is számíthat a bolygók segítségé­re, amit kihasznál. Rivaldafény­be kerül, önbizalma csúcson van. RÁK un. 22—VII. 22.1,06-90-230-354. Külö­nös és meglepő dolog történik ma, aminek megvan a maga nem is annyira rejtett oka: a hold konjunktálja a Szaturnuszt. Ér­deklődése ezoterikus irányt vesz. OROSZLÁN IVII. 23—Vili. 23.), 06-90-230- 355. Egy baráti kapcsolatát beár­nyékolja valami. Hajlamos min­dig mindent csak bírálni, emiatt sokan nem is kedvelik. Ne te­gyen semmit, ami egy barátság szétzilálását okozhatja. SZŰZ (Vili. 24—IX. 23.), 06-90-230-356. Azt szeretné, hogy népszerűbb le­gyen, hogy minél többen adóz­zanak a kedvességének. Vallja be, hódítani akar. Bármennyire is mentegetőzik, Ön valóban szeret flörtölni, „kikezdős” a vi­selkedése. MÉRLEG IIX. 24—X. 23.1, 06-90-230-357. Ideges és türelmetlen. Egyetlen vita után képes (lenne) meggon­dolatlanul otthagyni munkáját, felmondani, ráborítani az asztalt a főnökére. Ha így viselkedik, Ön lesz a vesztes. Miben más? 2. v~ 00 r OVI m ? 00 A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2003. november 13., csütörtök - Televízió-műsor www.tvrhet.hu Helyi rádió- és TELEVÍZIÓ-MŰSOROK SZEKSZÁRD 1. TV 19.00 Híradó. 19.25 Főz a város-Libaparádé. 20.00 Híradó. 20.25 Kerekasztal - dr. Kaszás Rozália. 21.00 Híradó. 20.25 Ellopott elefánt. 23.00 Híradó. Pécsi Rádió 5.55-9.00 Hajnaltól reggelig a Dél-Dunántú- lon. Szerkesztő: Zsoldos László. FM 101,7 MHz, AM 873 KHz. 14.00-18.0Ö Dél-után... Szerkesztő: Nagy Gábor. Dél-Dunántúli Króni­ka 17.30-kor. 18.00-19.00 Esti Krónika, Hát­tér. 19.00-22.00 Új Estidőben! 22.30-tól Kos­suth Rádió - Éjjel. Horvát műsor 873 KHz 9.00-10.30,20.00-20.30. Német műsor 873 KHz 10.30-12.00,19.30-20,00. Szerb műsor 873 KHz 13.00-14.00,20.30-21.30. Alisca Rádió 91,1 MHz non-stop. Hírszolgálat: 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14,00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00-13.00 Lapszemle, útinform, születésnaptár, évforduló, naptár, bűnügyi krónika, helyi hírek, állásajánlatok, | programajánló, könyvajánló. 9.00 A nap híre, [ a nap vendége. 10.30 Élő kívánságműsor, 13.00- 21.00 Zenei műsorok. 15.00 Nap híre. Kamarai percek. 19.00 Élő kívánságműsor. 21.00- 06.00 Non-stop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli informáci­ós magazin. 9.00-12.00 Napközben: zenés | magazin, 12,00-18.00 Délutáni Turmix. 18.00- Esti szórakoztató műsor. 0.00-06.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió, Paks 6.00- 9.00 Élesztő. 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 13.30.16.30 Fortuna hírek 9.00-17.00 Zene programajánlók, helyi hírek, információk, játé­kok. 17.00-19.00 Kívánságműsor. 19,00­20.30 Szomszédoló. 20.30-06.00 Non stop zene. Joker Rádió, Dombóvár 6.00- 10.00 Ébredjen velünk! - aktuális hírek, időjárás-jelentés, és sport egy adag mókával. 10.00- 15.00 Napközben. 15.00-20.00 Dél­utáni koktél - színes hírek, játékok, kívánság- műsor, slágerlisták. TV2 5.50 Faluvilág 6,05 Cinematrix A mozi­magazin (ism.) 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.15 Laza© 9.05 Stahl konyhája 9.15 Tripla vagy semmi Telefonos játék 9.40 María Del Carmen (49.) 10.45 Teleshop 11.40 Kastély- szálló (19.) 12.40 J. W. Coop, a rodeó királya (am. western, 1972) 14.55 Kapcsoltam Tele­fonos vetélkedő 15.25 Charlie - Majom a csa­ládban (63.) 16.30 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 2. - EcoModa (kolumbiai so­rozat) 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Hárman párban Szerelmi kalancftúra 20.00 Két apának men­nyi a fele? 22.15 Folytassa, Claudia! 23.15 Jó estét, Magyaror­szág! 24.00 TotalCar 0.30 Veled is megtörténhet Táncos JoJo 2.20 Aktív (ism.) 3.00 Vers éjfél után RTL KLUB 6.00 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya 6.30 Reggeli 8.38 Találkozások - Reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Recept Klub (ism.) 9.15 Játékzóna 9.25 María (43.) 10.15 Játék­zóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11,30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Antenna Euro- atlanti magazin (ism.) 13.35 Játékzóna 14.25 Recept Klub 14,35 Já­tékzóna 14.50 Disney- rajzfilm: 101 kiskutya 15.15 Csak egy szavad­ba kerül! 15.20 Miami Vi­ce (7.) 16.15 Testpercek Fitnesz Norbival 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Nekünk 80 22.35 Az utca törvénye (10.) önvédelem 23.25 Találkozások - Este 23.35 Híradó 23.40 Sportklub 23.50 Stella Moziklub Mozimagazin 0.25 Hihetetlen, de igaz! mtv 5,35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.00 Ripor­ter kerestetik! Műsorve­zető: Baló György 10.05 Szuperbuli (2/1.) 11.00 Akhák az Arany Három­szögben 12.00 Híradó 13.05 Savannah (27.) Átejtősdi 13.55 Együtt Velünk élő kisebbségek 14.55 Szórakoztató per­cek Les-állás 15.10 Anya­nyelvi szószóló Balázs Géza és Grétsy László anyanyelvi műsora 15.40 Élesben 16.30 Szórakoztató műsor 17.00 A Black Rose vár titka (13/5.) 17.25 Mozi zongorára Masírozok 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika (12/9.) Csá­bító bűnök 2/1. 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.05 Nő fehérben (12/2.) 22.00 Csütörtök este Benne: Híradó 22.35 Heti Menü m2 12.05 Fekete gyöngy (200/78.) 12.50 Ne­kem ne lenne hazám? 13.05 Pernye András emlékére 14.00 Család­ban marad (150/12.) 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Esély Segítőtárs - sérült emberek műso­ra 15.25 NAP-NYUGTA 18.00 Telesport 19.40 Esti mese 20.05 Híradó 20.40 ABLAK - Esztéti­kus -21.05 Tárcatükör a Közgazdasági Egyete­men 22.00 Sámson és Delila (2/2.) 23.30 Zár­óra 0.35 Megveszem ezt a not (160/35-36.) 1.25 ABLAK HBO 8.45 K-PAX - A belső bolygó 10.45 Vad vizek 12.15 Csavard be, mint Beckham! 14.10 A sport- riporter 15.50 A múlt ár­nyékában 17.25 Végze­tes végjáték 19.10 Ame­rikai rapszódia 21.00 Ba­romi őrjárat 22.40 Sír­hant Művek (12.) 23.35 Bocsánatos bűnös 1.00 A Prizzik becsülete 3.10 Amíg világ a világ Magyar ATV 15.05 Sport 16.05 Inte­raktív játék 17.05 Autó­közlekedés 17.35 Interak­tív játék 18.00 Hírpercek 18.05 Kisfilm 18.35 Köz- szolgálati műsor 18.50 Híradó-előzetes 19:00 ATV-híradó 20.00 Egye­nes beszéd 21.00 Hírper­cek 21.05 Ütköző DUNA TV 13.50 Csínom Palkó 15.25 Szól a tárogató 16.00 A Fejedelem taná­csosa (ismeretterjesztő film) 16.25 Az én Euró­pám 16.30 Régiók -Sza- badka/Ungvár 16.55 Öt perc zene 17,00 Kalendá­rium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó 18.30 Kilá­tó - Magazin 18.45 Bűvö­let (72.) 19.40 Mese 20.05 A cseresznye íze 21.40 Bekezdések 21.45 Híradó. Sport 22.10 Kö­zép-európai magazin 22.35 Váltó Gazdasági magazin 23,00 Esti kér­dés 23.45 Film „Atölgy’- röl (román portréfilm) SPEKTRUM 16.25 Az Antarktisz csá­szárai A világ végén 17.30 Ezredvégi építmé­nyek (2.) 18.25 Harci is­kolák Rómától máig (2.) 19.25 A foci története (6.) 20.30 Floyd Spa­nyolországban (5)21.10 Őslakók (2.) A gazdag in­diánok - Az equadori kecsuák 21.50 Híres vo­natok (1.) 23.00 Az ár­nyas fjord delfinjei K. GEOGRAPHIC 17.00 A valóság nyomá­ban Az elnök különgépe 18.00 Hadihajók (3.) 19.00 Munkakutyák (23.) 19.30 Elárvult vadak (4.) 20.00 Kiónok között 21.00 A természet lidér- cei Pokoli szúnyogok 22.00 Határtalan építé­szet (13/2.) Viasat3 14.30 Alfacsapat: Az életmentők (20.) 15.25 Charlie angyalai (24.) 16.25 Star Trek: Voyager (91.) 17.20 Jeannie, a háziszellem (104.) 17.50 Star Trek: Deep Space 9 (97.) 18.45 Szeretünk, Raymond! (16.) 19.15 Férjek gyöngye (31.) 19.45 Egy rém rendes család (141.) 20.15 A harc törvénye (7.) 21.10 A helyszínelők (54.) 22.00 Sírhant Mű­vek (9.) 23.05 Jerry Springer-show Filmmúzeum 13.45 Főiskolás vizsgafilmek 14.15 Titkos ügynök (angol krimi, 1936) 15.45 Privátfilm-múzeum 16.00 Ki­rályi esküvő 17.30 Diafilmmúzeum 17.45 Hollywoodi arcképcsarnok (13.) 18.15 Legenda a vonaton 19.45 A kisvakond 20.00 EU-kalauz 20.30 Aranykor Prokopp Dóra be­szélget András Ferenccel 21.15 Veri az ördög a feleségét _________EUROSPORT_________ 13 .00 Tenisz, Mesterek Kupája, USA Éjjeli felvétel 15.00 Snooker British Open 18.00 Tenisz, Mesterek Kupája 19.00 Tenisz, Mes­terek Kupája 22.00 Sznúker British Open 23.30 Hírek 23.45 Ökölvívás Válogatás 1.45 Hírek 2.00 Tenisz, Mesterek kupája SPORT1 14.15 NBA kosárlabda-mérkőzés, Washington-Philadelphia (ism.) 17.00 Kosárlabda, női Euroliga (ism.) 19.15 Mai helyzet 19.30 NHL Power Week 20.00 Ász-teniszmagazin 20.30 Zuhanyhíradó-labda- rúgó magazin 21.30 NHL jégkorong-mérkőzés, Dallas-Detroit 11. OLDAL Programok ma Boldog születésnapot! Szekszárd, Pa­noráma, 17. Férfimese Osváth András életében először szá­mot vet. Harminc éves: a volt osz­tálytársak kétgyerekes apák, akik a második autó részleteit fizetve élik öltönyös életüket belvárosi irodájuk­ban és kertes családi házukban, ő meg éneket tanít egy iskolában, még mindig anyukája üdvözli reg­gel, gyereket pedig legfeljebb a tan­órákon lát. A film egyetlen napot mutat be, mely alatt hősünkből, akit délelőtt még csak a „két nővel egy­szerre vágy” hajtott, estére felelősségteljes, autóval, várandós feleséggel, öltönyös igazi harmincas férfi lesz. A kommersz és a művészfilm hatá­rán mozgó mozi a 34. Magyar Filmszemlén hét díjat kapott, s a sok ké­tes értékű magyar vígjáték után ezúttal valódi remekművet ajánlhatunk a nagyérdeműnek. ____________________Mozi____________________ Szeks zárd Panoráma nagyterem: Mátrix - forradalmak (fsz: Keanu Reeves, Laurence Fishbume, Mary Alice) 15.30, 17.30, 20. Kisterem: Boldog születésnapot! (sz„ magyar vígjáték, fsz: Ónodi Eszter, Kocsis Gergely, Hernádi Judit) 17. Sporttolvajok (sz„ feliratos, angol-francia akciófilm, fsz: Stephen Dorff, Natasha Henstridge) 19. Bonyhád: Miről álmodik a lány, 19. Dombóvár Művelődési Ház 25 és 1/2 Frame Klub­ja: Az alkimista és a szűz (Kamondi Zoltán rendező fümje). ______________________Színház______________________ Szeks zárd, Német Színház: Urs Widmer: Nepal - a nagyszebeni Radu Sanca Színház vendégjátéka, 19. Szekszárd Babits Mihály Művelődési Ház márványterem: Czinkóczy Viktor bélyegkiállítása a Hollós László-emléknap alkalmá­ból, november 13-21. Művészetek Háza: IV. országos színesnyomat* grafikai kiállítás 9-17. Vállalkozók Háza: Börcsök M. Zsuzsa képei az „R” Galériában, megtekinthető november 20-ig. Illyés Gyula Megyei Könyvtár: A Rajna ltincse - kiállítás Németországról, Ausztriáról. Ady Endre Szakközépiskola folyosógaléria: Nagy Judit tűzzománcképei. Tamási Galéria: Kun Éva keramikus kiállítása, hétfő kivételével napon­ta 14-18. Vályi Péter Szakképző Iskola Kindl Galéria: Fonalak, szavak, vonalak - Decsi Kiss János textilművész kiállítása december 2-ig. Mű­velődési Központ: a pincehelyi képzőművészeti alkotótábor kiállítása a ház nyitvatartási idejében. Bátaszék Petőfi Sándor Művelődési Ház: Tóth Attiláné Szalai Agnes kiállítása november 18-ig. Dombóvár Műve­lődési Ház: Bedő Kornél természetfotói 8-17. Völgység-Hegyhát Taka­rék: Deák Attila festőművész kiállítása 8-15. Német Közösségi Ház: Helmut Retzlaff fellbachi festőművész kiállítása 9-17. Gyönk: Amivel a Hegyhát madarásza találkozhat - C. Várnai György természetfotói, no­vember 29-ig munkanapokon 9-17. Iregszemcse Bartók Béla Művelő­dési Ház: a Tamási Művészkert kiállítása, megtekinthető: november 27- ig, naponta 9-18. Bonyhád Művelődési központ: Biszák László festmé­nyeinek kiállítása 10-17. Városi Könyvtár: Takács Béla festőművész kiál­lítása 10-18. Határtalan Európa - Olaszország 10-18. Simontomya Vár­múzeum: Kovács Péter festményei, grafikái, ülusztrációi 10-16. Tolna, Várostörténeti Múzeum kiállítóterme: „Szigetköz - megsebzett táj” ter­mészetfotó-kiállítás, Mözsi Szabó István festőművész állandó kiállítása; folyosógaléria: Tomecskó Frigyes fényképészmester hagyatéka, Tolnai amatőr festők kiállítása, 14-18. _________________Hagyományőrzés_________________ Dombóv ár Művelődési Ház: német nemzetiségi.est, 17. Ismeretterjesztés Szekszárd Wosinsky Mór Múzeum: A technika forradalma - dr. Kápol- nás Mária előadása A tárgyi kultúra változásai a 19.-20. században c. so­rozatban, 15. Bonyhád Művelődési központ: Honismereti kör - 225 éve született Perczel Sándor. Dr. Kolta László előadása 17. ______________________Múzeum______________________ Szeks zárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum időszaki kiállítás: Garay Já­nos, emlékezete 10-16. Petrits Mézeskalács Múzeum (Munkácsy u. 9.) 12-19. Bonyhád Völgységi Múzeum: néprajzi és várostörténeti kiállítás 10-16. Tűzoltó Múzeum 9-13. Paksi Városi Múzeum: Lussonium, idő­szaki kiállítás a dunakömlődi római katonai erődről november 30-ig, 10-17. Simontomya: Nemesi galériák, kőtár, történeti kiállítás a Vármú­zeumban 10-16. Ozora: Illyés Gyula életmű-kiállítása és Bazsonyi Arany festőművész állandó kiállítása a várban vasárnap és hétfő kivéte- lével naponta 10-16._________ ■ Rej tvény AMELY HELYEN ÖSSZE KITESZ BUZGÓN LÁTOGAT f PUSKÁ­ZIK OSZTRÁK VISSZA­ITTRIUM V T .......▼ V S 1 j JUHÁSZ GYULA VERSE KÉTSZER TÍZ ► OLYAN ► FITYISZ VÉGTAG RÉSZE ► ▼ A VÉRBEN VAN! ► APA, BECÉZVE TEJBŐR LETELEP­SZIK ► ADAKO­ZIK ÉLTES HISTÓ­RIA L ▼ FŰ ►­▼ MÁZOL DESZKA TÁJÉKÁN LEPOTY­TYAN ▼ KANCA 1» ▼ BEKECS ► KACSA ► TÉTEL ► A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő keddjén adják postára. A megoldásokat külön papíron vagy levelezőlapon - akár egy borítékban kérjük beküldeni a szerkesztőség címére. A megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyílt levelezőlapra vagy borítékra írják rá jeligeként: „Heti rejtvény”. ______________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom