Tolnai Népújság, 2009. augusztus (20. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-01 / 179. szám

Kézben tartják a forintokat Kétszázmillió forint hitelt vesz fel jegybanki alapkamatra a megyeszék­hely közgyűlése saját cégétől, a vízműtől. Emellett a pénzügyi és a gazdasági bizottság együttes rendkí­vüli ülésén hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat 300 millió forint fo­lyószámlahitelt vegyen fel. ► 2. oldal Lázadnak a társasház ellen Kártérítési igény bejelentését ter­vezi két tolnai la­kos, akiknek köz­vetlen szomszéd­ságában egy hét­lakásos, emeletes társasház épül. ► 3. OLDAL TARTALOMÉ GAZDASÁG 6-7 KÖZELET 8 ÉLETMÓD 9 TV-MŰSOR 10 REJTVÉNY 12-13 SMS 13 HIRDETÉSEK 14 HUMOR 16 HOROSZKÓP 16 IDŐJÁRÁS Ma gyenge délke­leti szél fúj. Nagy­részt napos, szá­raz Idő lesz, futó záporok előfordul­hatnak. A hőmér­séklet délután 34 fok körül alakul. ► 13. OLDAL Felfokozott várakozások Az új idényben először játszik ott­hon a Paksi FC NB I-es együttese: a bajnokság első paksi meccsén a listavezető Nyír­egyházát fogadja. ► 15. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Szedd a lábad, papa! Manapság nem az öklét rázó autós üzeni ezt Szekszár- don, hanem a gyalogátkelőnél zöldre váltás után rögvest villogni kezdő köz­lekedési lámpa. Az idős, bottal is csak nehezen járó emberek ilyenkor belead­nak apait anyait, hogy időben átérje­nek az úttest túloldalára. Közben két­ségbeesett pillantásokat vetnek a zeb­ránál várakozó autósokra. Hasonló sorsra jutnak a babakocsival ralizni kényszerülő, vagy a lassúléptű kisgyer­mekek kezét fogó anyukák. Utóbbiak elvétve azért igen, az idősek soha sem morgolódnak. Most megteszem helyet­tük én. Felesleges a gyorsan villogóra váltó lámpa, mert attól még nem ér át hamarabb a gyalogos, (mk) Sokba kerülhet a parlagfű allergia Augusztusban szórja legjobban a pollenjeit a gyom Egyre gyarapítja mikrotérségi szerepkörét a fejlődő Zomba mssmmmm A TEOLhu olvasóitól Ön szívesen töltené falun a nyári szabadságát? zomba Megfontolt, jól megter­vezett és megszervezett lépé­sekkel fejleszti a képviselő-tes­tület Zombát, hogy XXI. száza­di színvonalon tudjon megfe­lelni mikrotérségi szerepköré­nek. Egy, már második fordu­lóba jutott pályázati program keretében felújítják a zombai iskolaközpontot, és községi cé­lokat is ellátó tornacsarnok épül. A pénzből részesülnek a társult intézmények is. A helyi hagyományok közé tartozik a falunap, s abban a Bogrács­fesztivál. A mai nap gazdag programsorozata kulturális és közöségi élményt, kikapcsoló­dást és felhőtlen szórakozást nyújt a község lakóinak és a vendégeknek. ► u. oldal Igen, mert mindig nyu­galom van, és az em­berek is kedvesek 37.5% Nem, egy városi nyaralást össze sem lehet hasonlítani egy falusival 37.5% A pénztárcám dönt, azt választom, amely kevesebb pénzle kerül 25% Fesztivállal tisztelegnek a kajszi előtt KisvEJKE Nem fogy a lakosság, sőt, a 2005-ös állapothoz ké­pest közel húsz fővel nőtt a lé- lekszám Kisvejkén. A telepü­lés életében meghatározó a gyümölcstermesztés, az erre alapozott értékesítési szövet­kezet igen sikeresen működik. Különösen a kisvejkei kajszi szerzett hírnevet, a finom gyümölcs tiszteletére immár negyedik alkalommal rendez­tek fesztivált a faluban. Mint minden kistelepülésen, itt is a sikeres pályázatoktól függ a fejlesztés. Lapunk mai száma az önkormányzat támogatásá­val jut el minden kisvejkei háztartásba. ► 4. oldal EGY PERCBEN Neiner János, a Talaj- és Növényvédelmi Igazgatóság és Szabó Vendel, a közterület-felügyelet munkatársa ellenőrizték a szekszárdi területeket A parlagfű és a szintén erősen allergén feketeüröm pollenje­inek száma hétről hétre nő a levegőben. Még alacsony kon­centrációban vannak jelen, hiszen csak a virágzás elején járunk. A „főszezon” általában augusztus közepétől szeptem­ber elejéig tart. A pollenkon­centráció növekedése azon­ban több ezer allergiás min­dennapjait keserítheti meg Tolna megyében is. Éppen ezért az illetékes hatóságok komoly - tizenötezertől ötmil­lió forintig terjedő - bírsággal sújthatják azokat, akik terü­letükön nem irtják a parlag­füvet. Szekszárdon csütörtöki ellenőrzésük során két város­széli területen találtak a gyom­növényből jelentősebb meny- nyiséget a szakemberek. ► 5. OLDAL Élénk a kapcsolat a testvérek között akadémia A dombóvári Bodó Imre és a sióagárdi Szabadi Mihály vett részt SZEKSZÁRD Lúgosról, Szek- szárd erdélyi testvértelepülé­séről is érkeztek helytörténé­szek - a Tolna megyei honis­mereti egyesület közvetítésé­vel - a XXXVII. Országos Hon­ismereti Akadémiára. A prog­ramnak ezúttal Szarvas adott otthont. Az előadások a Körö­sök vidékének népeivel, a ta­nyavilággal és a lelkipásztor­tanító, Tessedik Sámuel szelle­mi hagyatékával foglalkoztak. Tolna megyéből, többek között a dombóvári Bodó Imre és a sióagárdi Szabadi Mihály vett részt az ötnapos eseményen. A megyei honismereti egye­sület kapcsolata rendszeres a lugosiakkal. Augusztus 14-én nyolcán utaznak Erdélybe ­Lúgosra, Igazfalvára és Facsád- ra - a már szokásos, most tizen­ötödször megrendezendő talál­kozóra. Augusztus végén pedig nyolc lugosi képzőművész ér­kezik a tolnai megyeszékhelyre kiállítani. ■ W. G. Tolnai Népújsá 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT XX. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ARA: 110 FT, ELŐFIZETVE: 79 FT www.teol.hu MÁTÓL KEVESEBB PÉNZT KAPNAK, bolhádon ismét A RENDŐRSÉG KERESI A KÉT VESZÉLYES FÉRFIT ► www.teol.hu AKIK TÁPPÉNZRE MENNEK ► 7. OLDAL PATTOG A RÖPLABDA, 16. OLDAL A Tolnai Népújság MÉDIATANÁCSADÓT keres. • Feladata: - meglévő ügyfélkör kezelése- új piacok megszervezése- üzletkötési stratégiák megvalósítása Cigarettacsempészt fogtak vámosok Ötmillió forint értékű ukrán zárjegyes dohányáru Az ideális - jó kommunikációs és probléma­pályázó: megoldó készséggel rendelkezik- pozitív gondolkodású, kitartó, .. ambiciózus egyéniség Előny: - szervezői, értékesítési területen szerzett gyakorlat, jogosítvány Amit - korszerű munkakörülmények nyújtónk: . multinacionális cég háttere- versenyképes, teljesítménnyel arányos jövedelem (alap+jutalék) z A fényképes pályázatokat pSicsolattartó" jeligére az alábbi címre kérjük elküldeni. 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3,___________ Tolnai Népújság A hír velünk jár! PÖRBÖLY-SZEKSZÁRD Ötmillió forint értékű ukrán zárjegyes cigarettát találtak szerdán éj­szaka egy férfi kocsijában a vá­mosok. Dr. Bus Szilvia, a Vám- és Pénzügyőrség Dél-dunántú­li Parancsnokságának sajtófe­lelőse elmondta, hogy egy ru­tinellenőrzés során Pörbölynél meg akartak állítani egy sze­mélygépkocsit. A sofőr, látva a vámosokat előbb lassított, majd hirtelen gázadással úgy tört ki, hogy egyik pénzügyőr­nek félre kellett ugrania. A Vám- és Pénzügyőrség a Tolna megyei rendőrségtől kapott se­gítséget, a csempészt ők fogták el Szekszárd határában. Dr. Bus Szilvia elmondta, hogy a Tele volt a kombi csomagtere harmincas évei elején járó fér­fi autójának csomagteréből 10 400 doboz jó minőségű, Uk­rajnából származó cigaretta ke­rült elő. A mintegy ötmillió fo­rintot érő dohányárut és a gép­kocsit lefoglalták. A cigaretta- csempész ellen jövedéki orgaz­daság bűntette miatt nyomo­zást indítottak, melyért a tete­mes, tízmillió forintot meghala­dó jövedéki bírságon túl akár hároméves börtönbüntetést is kaphat. Ezt csak súlyosbítja, hogy a pénzügyőrök testi épsé­gét veszélyeztető menekülése miatt hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyezte­tés bűncselekmények elköveté­séért is felelnie kell. ■ Vida T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom