Tolnai Népújság, 2008. november (19. évfolyam, 256-279. szám)

2008-11-13 / 265. szám

2008. NOVEMBER 13., CSÜTÖRTÖK - TOLNAI NÉPÚJSÁG SZOLGÁLTATÁS RECEPTVERSEN Vegyes tavaszi főzelék A receptet Nagy Nikoletta simontomyai olvasónk küldte. hozzávalók: 30 dekagramm sárgarépa, 30 dekagramm karalábé, 1-1 evőkanál olaj, 40 dekagramm zöldborsó, 5 dekagramm liszt, 2,5 decili­ter tej, petruska (petrezse­lyem), cukor. ELKÉSZÍTÉS: A répát és a ka­ralábét fél centiméteres koc­kákra vágjuk. Olajon külön lábasban megpároljuk. A zöldborsót szintén megpá­roljuk. Mikor mindhárom a zsírjára sült, összevegyítjük, a liszttel meghintjük, és előbb hideg vízzel, majd a tejjel felengedjük. Körülbe­lül 8-10 percig főzzük. Pet­rezselyemmel és ízlés sze­rint cukorral ízesítjük. Továbbra is várjuk olvasóink receptjeit, a receptverseny el­ső három helyezettje értékes ajándékokat nyerhet. Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd Liszt F. tér 3. A pályázók tudomásul ve­szik, hogy az általuk bekül­dött receptet a kiadó az elkö­vetkezendő időben bármelyik termékében megjelentetheti. TELEFONOK SEGÉLYHÍVÓ: 112- MENTŐK: 104- RENDŐRSÉG: 107 TŰZOLTÓK: 105 MÁV INFORMÁCIÓ 74/311-953 VOLÁN INFORMÁCIÓ 74/528-899 BABITS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS GYERMEKEK HÁZA Szekszárd, Szent István tér 10. 74/529-610 PANORÁMA MOZI Szekszárd, Szent István tér 10. 74/529-619 E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZ- SZOLGÁLTATÓ ZRT. Szekszárd, Széchenyi u. 41. Hi­babejelentés: (80) 42-42-42 MAGYAR AUTÓKLUB MŰSZAKI ÁLLOMÁS Szekszárd, Tolnai L. u. 2. 74/315-630 TARR KFT. Kábel TV szolgálta­tás. Szekszárd, Táncsics u. 2. 74/416-000 OKMÁNYIRODA Szekszárd, Bezerédj u. 1. 74/504-100 TRAFFIPAX Időpont Helyszín 9.00- 11.00 Dombóvár, Dózsa u. 11.00- 13.00 Dombóvár, Kórház u. 14.00- 16.00 Dombóvár, ______ Né pköztársaság u. Együtt Sportoltak Közel 300 óvodás és általános iskolás gyermek, szülő és pedagógus vett részt a tegnapi szekszárdi játékos sportnapon, a városi sportcsarnokban. A rendezvény az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület Minden napra testmozgás akciójának része volt. A gyerekek egyszerre mozogtak Szekszárdon, Pécsett és Kaposváron. Tolna megyében a 2. számú óvoda és bölcsőde szervezte meg a programot. Csütörtök MOZI szekszárd Panoráma nagyte­rem: Quantum csendje (an­gol-amerikai akciófilm) 17.30. 20. Art terem: Fél Nelson (amerikai film) 17. 19. ZENÉS JÁTÉK dunaföldvár művelődési köz­pont: Párizs ege alatt az ég. Ze­nés játék Edith Piaf életéről a Bartók kamaraszínház előadá­sában. Az előadás alkotói és szereplői: Csadi Zoltán, Lapis Erika, Gasparik Gábor, Polgár Lilla. Közreműködik: Tótin Katalin (zongora) és Mészáros Melinda (harmonika) 19. KÉZMŰVES PROGRAM DUNAKÖMLŐD Faluház: varjú- báb-készítés 16.45. KIÁLLÍTÁS tamási Kindl Kupolagaléria: Ékes Edit festőművész kiállítá­sának megnyitója 15.30. szek­szárd Babits Mihály Művelő­dési Ház: Farkas Sándor bota­nikus, természetfotós Botanika - Art című fotó-grafika kiállí­tása. Megnyitja: dr. Kalotás Zsolt 16.30. SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA kaposszekcső Kapos Innováci­ós Transzfer Központ: köszöntő: Szabó Loránd, Dombóvár pol­gármestere 9. Előadások 9.10. KÖNYVBEMUTATÓ bonyhád könyvtár: A táj elal­szik. Fiatal Völgységi Költők első antológiája 15. HALLGATÓI NAPOK szekszárd PTE IGYFK: Dj Junior. KONFERENCIA szekszárd PTE IGYFK: Peda­gógusképző Intézeti Tudomá­nyos és Művészet Napok IV. 10. MEGEMLÉKEZÉS szekszárd megyei könyvtár: Szentkuthy Miklós, Kossuth- díjas író tiszteletére rendezett jubileumi rendezvény 16. Péntek MOZI szekszárd Panoráma nagyte­rem: Quantum csendje (an­gol-amerikai akciófilm) 17.30. 20. Art terem: Fél Nelson (amerikai film) 17.19. DUNAFÖLDVÁR: Utazás a Föld középpontja felé (amerikai film) 19. PAKS: A meztelen do­bos (amerikai vígjáték) 19. MÁRTON-NAP szekszárd V. Számú Általá­nos Iskola: Márton-napi lampi- onos felvonulás 17. ŐSBEMUTATÓ szekszárd Német Színház: Kis Pál István: Ezer az egyhez. A szekszárdi I. Béla Gimnázi­um és a Premier Diákszínpad előadása 19. mozdulatművészet paks Paksi Képtár: Káin-Ábel. A Magyar Mozdulatművészeti Társulat előadása 19. KONFERENCIA szedres művelődési ház: A ro­ma integráció lehetőségei a Leader programban és a fej­lesztéspolitikában 11. ELŐADÁS SZEKSZÁRD Béla tér 6.: Görfól Tamás tart vetítést Bakonyi denevérészések címmel. A Magyar Madártani és Termé­szetvédelmi Egyesület megyei csoportjának rendezvénye 14. SZIMPÓZIUM dombóvár: Téglaépítészet-tör- téneti szimpózium 11. HOROSZKÓP skorpió (X.24-XI.22.). Szólítja a kö­telesség, a munka. A gazdasági megszorító csomag rengeteg változást tartogat, de ezek ma még csak pletyka formájában jutnak el Önhöz. nyilas (XI. 23-XII. 21.). Pénzügyi helyzete bizakodásra ad okot. Már most hozzáláthat az év vé­gi ünnepek megszervezéséhez. Amikor majd elindul a tömeg, Ön karosszékből élvezheti a helyzetet. bak (XII. 22-1.20.). Telihold van, s a korábbi erőfeszítései beérnek, a sikert learathatja. Mai napját a dinamika és a bátorság jel­lemzi. Szerelem terén legyen magabiztos. vízöntő (1.21-11.20.). Bátran újíthat Telihold idején, mert elképzelé­seit siker kíséri. Bármilyen kel­letlen munkát is egyeüen len­dülettel lerendez. halak (II. 21-111.20.). Telihold ide­jén az emberek ingerlékenyek Ön körül. Kutatnia, keresnie kell a kiskapukat, hogy ügyeit sorra elintézhesse. Öntől preci­zitást, megbízható teljesítést várnak. kos (lll.21-IV.20.). Szerencsére Ön az a típus, aki előre megérzi a bekövetkező eseményeket, így nem érhetik kellemetlen meg­lepetések még most, Telihold idején sem. bika (IV.21-V.20.). Teliholdkor For­tuna kegyeire számíthat. Egy nehéz, szinte már kilátástalan­nak hitt helyzetet sikeresen megold. Ha magányosnak érzi magát, most könnyen változtat­hat. ikrek (V. 21-VI. 21.). Az Ikrekben kel fel a Telihold, s Önnek iz­galmas napja lesz. Új feladatra van kilátás. Bátran hagyatkoz­hat megérzéseire, ám arra ügyeljen, hogy az első benyo­más alapján döntsön. rák (VI. 22-VII. 22.). Legközelebbi munkatársa a jó szándék elle­nére is kínos helyzetbe hozhat­ja a közvetlen főnöke előtt. Saját magának kell megtalál­nia a kivezető utat. oroszlán (VII.23-VIII.23.). A mun­kahelyén az anyagi ügyek mi­att a munkatársakkal nagyobb cirkusz várható. Óvakodjon a meggondolatlan kezességválla­lástól. szűz (Vili. 24—IX. 23.). Egy ismerősé­ről olyan titkokat tud meg, amit az első pillanatokban hin­ni sem akar. Ebből még haszna is származhat. MÉRLEG (IX.24-X.23.). Telihold ide­jében ellentétes hatásoknak van kitéve. Nehezen találja meg például a mértékletesség és a forró szenvedély közötti harmóniát. SKANDINÁV LOTTÓ GÉPI HÚZÁS: ■ÍJ ÍJ 44» 4íU 4U 3 ^ KÉZI HÚZÁS: í) ÍJ & & & w NYEREMÉNYEK A Skandináv lottó 46. játék­hetén nem volt telitalálaos | szelvény. A 95 darab hattalálatos 1 nyereménye egyenként 180 350 forint. Az ötösö­kért 4570, míg a négyese­kért 860 forintot fizet a Sze- t rencsejáték Zrt. Tolnai Népújság Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft Tolna Megyei Irodája Főszerkesztő: Lengyel János Lapszerkesztők: Árki Attila, Finta Viktor, Mácz Katalin Művészeti szerkesztő: Fazekas András A szerkesztőség és a kiadó címe: 7100 Szekszárd Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 74/511-510, Szerkesztőségi telefax: 74/511-514 Kiadói telefax: 74/511-500 E-mail cím: tolnai.nepujsag@axels.hu A kiadásért felel: Lengyel János Készült ASNYOMDA Kft Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelős vezető: Futó Imre ISSN szám: 0865-9028. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza Az előfizetői példányok kézbesíté­sét az Axel Springer-Magyaror­szág Kft. Tolna Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a LAPKER Rt. regionális árushelye­in keresztül történik. Terjesztési vezető: Szabó Ferenc Telefon: 74/511-538 Előfizetés a kiadónál: telefon: 74/511-503, valamint a te­rületi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, posta- utalványon és átutalással a KHB 10404601-46017376 pénz- forgalmi jelzőszámra. Előfizetés díja: egy hónapra: 1990 Ft, negyed évre 5970 Ft, fél évre 11 940 Ft, egy évre 23 880 Ft. Hirdetésvezető: Miklós Anikó, telefon: 74/511-523. Hirdetésfelvétel: Telefon: 74/511-534 Fax: 74/511-501 E-mail: hird.tolna@axels.hu A MATESZ által auditált. Tájékoztatjuk olvasóinkat hogy a kü­lönböző versenyeken, játékokon, akci­ókon, szavazásokon és rejtvénypályá­zatokon stb. résztvevők által személyesen, írásban, telefonon, SMSóen, interneten, emailben meg­adott személyes adatok nyilvántartá­sunkba kerülnek. Az adatokat meg­adva hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a társaságunk érde­keltségébe tartozó cégek, amelyek az adatok feldolgozását is végzik, (Axel Springer Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft, Zöld Újság Rt, Pe­tőfi Lap- és Könyvkiadó Kft, Népújság Kft, Hungaropress Sajtóterjesztő Kft) előfizetéses megrendelését teljesítsük, akcióira, kiadványaira és egyéb szol­gáltatásaira felhívjuk a figyelmet Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését felhasználásuk korlátozását illetve törlését Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. A Tolnai Népújság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Tolnai Népújságra hivatkozva lehet. A lapban közölt, másoktól átvett adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. HŰVÖS, VÁLTOZÓAN FELHŐS IDŐ Tolna megyében ma és holnap erősen felhős Idő lesz. Számottevő eső nem esik. Gyenge délkeleti szél fúj. Éjszaka ismét párásodik a levegő és ködfoltokra is célszerű számítani. A jellemző hőmérsék­let kora délutánra 12, pénteken 10 fok köré emelkedik, péntek reg­gelre 5 fok köré süllyed. A legvalószínűbb folytatás: hétvegén ádagosan hideg, ködfoltos, déltájban napos időre van kilátás eső nélkül. Hétfőn északról beborul és ott mérsékelt eső is valószínű. Kedden, szerdán jelentős lehűlés mellett nyugodt, száraz idő a legvalószínűbb. Orvosmeteorológiai fronthatás nem várható. Közlekedés-meteorológia: a hajnali óráktól kora reggelig a süni ködfoltok mellett fagyos helyek is előfordulnak. A szokásosnál jó­val nagyobb követési távolságot, illetve alacsonyabb utazósebes­séget kell tartani. Az előrejelzés bizonytalansága: .KICSI”. Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd. További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: a T-Mobile-WAP portálján (httpj/wap.t-zones.hu) [ szombat Vízhőmérséklet Duna 11-13 °C Tisza 8-11 “C Balaton 11 “C Velencei-tó 11°C Fertő 9°C Tisza-té 13 X Pollen Gombák magas Parlagfű alacsony Üröm alacsony 13 MA NAPKELTE 6.46 - NYUGTA 16.10 HOLDKELTE 15.48 - NYUGTA 7.11 TELIHOLD 7.17 SZILVIA napja Szilvia. Latin eredetű, a Silvius férfinév női párja, je­lentése erdőben élő. Védő­szentje: Szent Szilvia, Nagy Szent Gergely pápa édesany­ja, aki utolsó éveit elvonult­ságban töltötte. Virága: a be­gónia. Sylvia Plath amerikai költőnő volt, aki tragikusan rövid életében önmagát meg­figyelve írt szorongásairól. Delibes balettzenét szerzett Sylvia címmel, amelyet több éven keresztül játszottak nagy sikerrel az Operaház színpadán. Hőse a nimfa, aki szerelmes lesz egy földi ha­landóba. Sylvie Vartan fran­cia énekesnő tette világsiker­ré Máté Péter Elmegyek cí­mű dalát, egy bizonyos Ni- colasnak címezve. EGYÉB NÉVNAPOK: Árkád, Bulcsú, Eugén, Jenő, Kilény, Kilián, Miklós, Szaniszló, Szolón. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Ma­gyar szentek és boldogok, Szent Szaniszló, Szent Szilvia emlékezete. A református és az evangélikus naptárban Szilvia napja. A zsidó naptár­ban Chesván hónap 15. napja. napi igék. Katolikus: Filem 7-20; Zs 145; Lk 17,20-25. Re­formátus: Jób 16; lln 2,1-2. Evangélikus: ljn 2,18-26(27- 29); 2Kor 12,19-21. HAJDAN November 13-án 190 éve, 1818- ban született Magyar László Afri- ka-kutató, aki Dunaföldvárott ne­velkedett: ma gimnázium viseli nevét. 165 éve, 1843-ban Lápafő fia, Galgóczy Károly „az összes gazdasági tudományokból szigorlatot tett, és oklevelet nyert”. 160 éve, 1848-ban Gyönkön látta meg a napvilágot Sebestyén Gyula tanár, törté­nész, számos szakmunka szerző­je. 115 éve, 1893-ban Kesző- hidegkút szülötte, Földes (Fuchs) János főerdész Az erdő- s vadál­lomány Homérosz idejében cím­mel írt cikket az Erdészeti Lapok­ba. 100 éve, 1908ban a Közér­dek Sántha Károly A bonyhádi fő­gimnázium felavatására című - egy hónappal korábban elhang­zott - versét közölte. a dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár -126 cm, Paks -2 cm, Dombori 10 cm, Árvízka­pu 397 cm. A Sió Palánknál 177 cm. (ÜGYELETESE INK: LAPSZERKESZTŐ: Finta Viktor újságírók: Szekszárdon Szeri Árpád 74/511-526; Fax: 74/511-514, Pakson Vida Tünde 06/20/398- 4504, Simontornyán Varga László 06/30/418-6616, Tol­nán Steinbach Zsolt 74/440-660, 06/30/650- 3023. TERJESZTÉSSEL KAP­CSOLATOS információ: Sza­bó Ferenc 06/30/650-3004.

Next

/
Oldalképek
Tartalom