Tolnai Népújság, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

SUZUKI PAKS PAKS. Totó út 17. Won. 75519-060,20/96-13-499. fax: 75/519-<»S 5- osféut melletti telephely: Tel: 75/413-938 6- ma». oart3a-to2C-fl'j!gaxelero.hu www.sututiiboi1a.hu SUZUKI IGNIS A LEGÚJABB AUTÓNK! +0% IGNIS HÉT VÉGE MÁJUS 2-4-IG! \29.000Ft/HÓ!/ PRÓBAÚTTAL, SZENZÁCIÓS KEDVEZMÉNYEKKEL, AKCIÓKKAL MEGLEPETÉSEKKEL VÁRJUK! JÉi 100.000 FT ELŐLEG + 10% KEDVEZMÉNY!? VAGY KLÍMA AJÁNDÉKBA!* HASZNÁLT SUZUKIK NAGY VÁLASZTÉKBAN. KEDVEZŐ ÁRON, OLCSÓ KAMATOKKAL GARANCIÁVAL! SUZUKI SZEKSZÁRD SZEKSZÁRD, Selyem u, Sk Tel: 74/415-611, 74/511-989,. 74/525-911 Fa»: 74/528-910 KERESSEN, HÍVJON MINKET, A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOSAN TOLUNK KAPJA! www.suzuktoarta.fiu 'ajánlatunk a készleten lévő Swift és Sedan friödeiiekf R bolA Mindennap szavazhat Lapozzon az 5. oldalra! www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. május 2., péntek Ára 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. XIV. évfolyam, 101. szám Mai számunkból Diákigazgató Ráhangolódtak a majálisra Kedvükre szórakoztak Közösen a finom falatokért . Szomszédolók Szüneteltetik az óvodát Szigorítják, vagy eltörlik a pontokat? Eltérő vélemények az autósok előéleti pontrendszerérői Hírek TOLNA-MÖZS. A mözsi I. Ist­ván iskola udvarán a tolnai tűzoltók segítségével közel húsz méter magas, feldíszített májusfát állítottak.a diákok szerdán. A gyerekek felelevenítették a májusfa állítás eredetét, „lexikálisán”, illetve egy mese keretében is, majd az iskola német nemzetiségi tánc­csoportja „betáncolta” a májusfát. DOMBÓVÁR. A Városi Horgászegyesület egykori elnö­ke - Várnai Gyula - tiszteletére tizennyolcadik alkalommal ren­dez halfogó versenyt szombat reggel nyolc órától a Tüskei-tavon. SZÁLKA. Utcabál várja az ér­deklődőket május 3-án, szom­baton 14 órától Szálkán, a tó strandján. A díjtalan rendezvé­nyen a Horizont együttes bizto­sítja a zenét. SZEKSZÁRD. Az Etka Jóga Egyesület tart nyilvános összejövetelt május 4-én fél tizenegytől a Babits Mihály Művelődési Ház márványter­mében. A program vendége Kártyikné Benke Etka vagyis Etka anyó és Császárné Benk Mária. A Belügyminisztérium (BM) korábban szigorítást tervezett, az Országgyűlés MSZP-frakciója a közelmúltban a közleke­dési előéleti pontrendszer megszüntetésére tett javaslatot. Drága és hatástalan a közlekedési előéleti pont- rendszer, ezért eltörlését javasolja az Országgyű­lés MSZP-frakciója. A javaslat azután született, hogy a BM a rendszer szigorítását tervezte. Az el­ső másfél év adataiból kiderült, hogy a leggyako­ribb szabálysértés, a jelentős sebességtúllépés miatt a büntetett autósok fejenként átlago­san alig több mint egy pontot kaptak, s ke­vesen voltak, akiknek a „pontgyűjtés” szankciókkal járt volna. A kezdetben is so­kak által enyhének tartott pontértékeket a belügyminiszteri javaslat bizonyos sza­bálysértéseknél emelné. A törvény szerint egyaránt egy pontot ér az ittas járműveze­tés és a jelentős sebességtúllépés szabály- sértése, s tizennyolc pont után vonható be a vezetői engedély fél évre. A tervezet egye­bek közt három ponttal fenyegette volna í ittas vezetést, és emelést helyezett kilátásba a se­bességtúllépés és az irányváltoztatás szabályai-, nak megszegése esetén. A rendszer hatékonyságáról rendőrök sincsenek meggyőződve. Illés László, a megyei főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője úgy véli: azért nem érte el eddig célját, mert túl sok pontot kell szerezni ahhoz, hogy követ­kezménye legyen a szabálysértés­nek. Hozzátette: célszerűnek tart­ják kiterjeszteni a szankciót töb­bek között a biztonsági öv mellőzésére.- A maximális pontszám közelébe sem ért senki a megyében, talán országosan sem - mondta ér­deklődésünkre dr. Kustra József, Tolna megyei rendőrfőkapitány. - Úgy vélem, a pontrendszeren kívüli jogi lehetőségek elegendőek a közlekedési 400 A PAKSI KAPITÁNYSÁG BALESETI MUTATÓI 373 2001 200 292 2002 100 140 1! 12 114 33 45 (11 » balesetből) “«1 közlekedés! belesetek személy! sérülések súlyos sérültek halálos áldozatok Sebességhatár túllépése negyedével: Sebességhatár jelentős túllépése: Előzés, elsőbbségadás szabályainak megszegése: Összesen: morál erősítésére. Egy-egy kirívóan súlyos szabály- sértés önmagában is lehetővé teszi a jogosítvány bevonását. Köllő Imre alezredes, Paks rendőrkapitány! sze­rint a közlekedési morál kétségtelenül alacsony színvonalú. Ennek több oka van: a rossz állapotú utak mellett több a nagy teljesítményű gépkocsi, sok a rutintalan vezető. - Azt gondo­lom, fel kellene emelni a szabálysérté­sekért járó pontokat, belátható közel­ségbe kerülne a jogosítvány elvonása, ez erősítené az önkéntes jogkövetést - fogalmazott. _______________r.o.-t.f. 34 78 pont 294 pont 553 pont 4586 pont Nem lesz drágább az áram Elutaztak Paksról az orosz szakemberek Paks Nincs, nem volt és nem is lesz veszélyben a lakosság. A pak­si atomerőműben nyugodt, összehangolt munka folyik, és ahogy mostmagam is tapasz­taltam, nem titkolnak el sem­mit - mondta Csillag István gazdasági miniszter az atom­erőműben tett látogatása után. Csillag István az ünnepen látoga­tott el az atomerőműbe. A történ­tek miatt nem emelkedik az áram ára és nem lesz zavar az energiael­látásban sem, mivel a rendszerirá­nyítóval együtt felmérték, meg­vannak az ehhez szükséges tarta­lékok - jelentette ki újságírók előtt. Az orosz szakértők hazautaztak, miután áttekintették a helyzetet, •hogy elemezzék a tapasztalatai­kat. Május elsejétől új munkaszer­vezetet hoztak létre az atomerő­műben. A helyreállítási projekt el­nevezésű, tíz fős csapat vezetője Eck József, a műszaki igazgatóság létesítési főosztályvezetője lett, tagjai között műszaki, vegyészeti, minőségellenőrzési, nukleáris biz­tonsági, sugárvédelmi, karbantar­tási, üzemviteli szakemberek van­nak. A csoport feladata az üzem­zavar elhárításához szükséges ten­nivalók meghatározása és azok végrehajtásának ellenőrzése. (Cik­künk a 3. oldalon.) rg Surranópályán” a kamionok Nem veszik figyelembe a súlykorlátozást Medina Túlsúlyos teherjárművek borzolják a kedélyeket és te­szik tönkre az utakat Medina környékén. Az önkormány­zat nem tervez drasztikus el­lenlépéseket, legalábbis egy­előre. Medinán tavaly ősszel elkészült az új, erős Sió-híd, de, mint ahogy nemrég a falugyűlésen megfogal­mazódott: lassan nem lesz út, amin meg lehetne közelíteni a hi­dat. Tény, hogy mind a szedresi, mind a szőlőhegyi úton komoly szlalomtudás szükségeltetik az autóvezetők részéről, hogy ki tud­ják kerülni a méretes kátyúkat, egyes helyeken pedig ez nem is le­hetséges, tekintettel az úthibák­at út szinte teljes szélességét érin­tő - kiterjedésére. Szalai László polgármester szerint a katasztrofá­lis útminőség a túlsúlyos teherjár­művek számlájára írható, mivel a Medinára vivő utakat nem 40-50 tonnás terhelésre építették (mér­tek már 76 tonnás járművet is). Igaz, ugyan, hogy például a Sár víz-híd előtt is kint van a 12 tonnás súlykorlátozó tábla, ám ez a kami­onokat a jelek szerint cseppet sem zavarja. A teherjárművek egyéb­ként többnyire a medinai gabona­szárító irányába tartanak, illetve jelentős az átmenő forgalom is. Amikor ugyanis a 6-os úton ten­gelyterhelés ellenőrzés van, a túl­súlyos kamionok gyakran Medina-Harc felé „surrannak el” a bírság elől. A polgármester azt mondja, hogy az önkormányzat első lépcsőben a közúti szervekkel együttműködve szeretné kezelni a problémát. Ha azonban az őszi be­takarítás utánig sem változik ér­demben a helyzet, más megoldási lehetőségek után néznek. -s­Ma: keszőhidegkúti magazin Tolna megye településeit bemu- Lapunk mai száma az önkor- tató sorozatunkban ma Kesző- mányzat támogatásával jutott el hidegkútról olvashatnak lapunk minden keszőhidegkúti háztar- 7. oldalán. tásba. ■ IDŐJÁRÁS Napos 8,28 °C Szombat Vasárnap Hétfő 7,24 °C 10,28 °C 9,29 °C ORVOSMETEOROLÓGIA. Meleg idő lesz sok napsütéssel. A nyárias hőmérséklet meleg­fronttal érkezett, melynek hatá­saként fáradékonyak, álmosak lehetünk. 03 1 Géza-napi felvonulás Bátaszéken Az idén is, akárcsak tavaly, a bátaszéki gimnazisták a Géza-napi felvonulásukat május elsejére időzítették. A középkort időző korhű jelmezekben érkezett meg a ki­rály, a királyné és kísérete a romkertbe. ___________Bátaszék______________ Má r hagyománynak számít, hogy a gimnázium harmadik évfolya­mából választják a diákok a kirá­lyi család szereplőit. Az idén Tornóczki Attila lett a király, Dömény Boglárka a királyné, Szűcs Balázs pedig az érsek. AII. Géza Gimnázium tanulói, Sümegi József igazgató támogató tanácsa­ival az idén 15. alkalommal idéz­ték fel a XII. századot, a névadó király korát. A romkertig vonuló menetet sokan elkísérték, majd kezdődött a műsor, melyben köz­reműködött a Kajsza Kvartett, a Kanizsai Dorottya Általános- és Zeneiskola fúvósai, a Délvidéki Vitézek Történelmi Já­tékegyesülete, a Csóka­kői Várbarátok Egyesüle­tének Kardhordozó Tár­sasága. A rögtönzött színpadon fellépett a Me­csek Táncegyüttes, a Fel­vidék Tánccsoport, a Heimat Német Nemzeti­ségi Tánccsoport, az álta­lános iskola mazsorett csoportja. ,A felvonulás­sal egyidőben, a könyvtár előtti sétányon kirakodó- vásár volt. (A további fotók megte­kinthetők a képgaléri­ánkban: www.tonainep- ujsag . hu) mauthner Főnemesek, lovagok, utc^i zenészek FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY Uniós konferencia Gyönk Hazai Európai Uniós Kiad­ványok címmel konferenciá­val egybekötött vándorkiállí­tást rendeztek Gyönkön, a Tolnai Lajos Gimnázium kultúrtermében. A tájékoztató előadói többek kö­zött Gérnyi Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium in­tegrációs főosztályvezetője, Répássy Balázs a Nemzeti Fej­lesztési Terv és EU Támogatá­sok Hivatalának tanácsosa és Beréti Zsolt, a Tolna Megyei Ke­reskedelmi és Iparkamara titká­ra voltak. Az európai integrációt a fiata­lok szemszögéből Guido Heller - a németországi Isnyből - és dr. Gerald Hühner, a gimnázi­um német vendégtanára mutat­ta be. KEMLER BEA A i

Next

/
Oldalképek
Tartalom