Tolnai Népújság, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-07 / 132. szám

6. oldal - Tolnai Népújság GAZDASÁG MŰSOROK 2000. Június 7., szerda 'ül RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2000. június 6.) Borsodchem 9 490 Ft Fotex 321 Ft ű Matáv 2 066 Ft O Mól 4 945 Ft ü OTP 15360 Ft ű Rába 2 340 Ft ű Richter 16 600 Ft ű Zalakerámia 2 680 Ft ű BUX: 9346,18-0,87% eltérés az előző záróértékhez képest BU) 9 finn (INDEX V. 31-VI. 6-10: ! I I ! 1 9400 1 ! 1 ^ ' am ! JT*I4&39^ 9 non 1^9346.2? T 934.18 8600 9015,87 9018,12 ' 1 ' * í « 1 1 T®ra| 1 J » II re § . jé 1 I £ l 5 óo O CX X ^ TŐZSDEI ÉS PIACI ÁRAK 2000.19. hét Termény USD/t Áralakulás Tendencia Búza 107 Erősödő Emelkedő FOB frandaklkttí Kukorica 99-105 Emelkedő Emelkedő FOB Mexikóiöböl Tak.-árpa 105-106 Emelkedő Tartott FOB európai kikötő Napraforgó 415 Gyengülő Tartott Ex tank európai kim Szójadara 205 Emelkedő Tartott 46 % CIF Rotterdam AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (legységre, forintban) Angol font Cseh korona Euró Német márka Osztrák schilling Lengyel zloty Svájci frank Szlovák korona USA-dollár 414,53 7,20 259,29 132,57 18,84 62,62 164,71 6,07 273,80 Elindult a kártalanítás Megfelelő marketingmunkával kell ösztönözni a halfogyasztást A Haltermelők Országos Szövetsége a közel­múltban értékelte a halászat helyzetét. A ciánszennyezés miatt kárt szenvedett halászoknak már postázzák az állami támogatásokat. _______ Budapest A szövetség adatai szerint a tógazdasá­gok az elmúlt évben az 1998. évi meny- nyiségnél tíz százalékkal többet, 19121 tonna halat termeltek, ebből 11947 ton­na volt az étkezési ponty. A tógazdasá­gok területe tavaly 3,8 százalékkal növe­kedett. Az állami és a szövetkezeti tulaj­donban lévő vízterület csökkent, míg a kistermelők és a kft.-k kezelésében lévő­ké 10 százalékkal emelkedett. Tavaly 17,6 százalékkal csökkent az élőhalexport, a leg­nagyobb mértékben (12,9 százalékkal) a ponty­kivitel esett vissza. Rendkívül nyomott volt az ét­kezési ponty ára, ősszel már csak kilogrammon­ként háromszáz forint alatt lehetett értékesíteni a külpiacokon. Örosz Sándor, a Haltermelők Országos Szövet­ségének ügyvezető igazgatója jónak ítélte a bioló­giai alapokat, de mint mondta, a piacgazdaság újabb és újabb kihívások elé állítja a halászokat. A termelés növekvő költ­ségei és a csökkenő bevételek miatt mihamarabb változtatni kell a gazdál­kodás rendjén. Ez azonban Orosz sze­rint azért sem könnyű, mert az Euró­pai Unió édesvízi termelése is stagnál, s a fogyasztói árak ott is csökkennek. A negatív tendencia tehát nem csak itt­hon, hanem a világpiacon is érvénye­sül. A gazdálkodási eredmények azt mutatják, nehéz jó áron eladni a halat mind a bel-, mind a külpiacokon, ezért a haltermelők szövetsége hároméves mar­ketingprogramot indított el. Ennek célja döntően a belföldi piacok megtartása, a hazai pozíciók megerősítése. ________________________iujvárd F igyelik a benzin árát A képviselők egy része állami beavatkozást sürget Budapest A kedvező árfolyamváltozásoknak köszönhető, hogy a Mól Rt. kedden nulla órától 3 forinttal csökkentette a benzin árát. Az árcsökkentés ellenére törvényjavaslat készült az üzemanyagárak maximálására. zete (OPEC) sem tervezi a kiter­melés fokozását. Az utóbbi tényre utal Ali Naimi szaúd-arábiai olajminiszter tegna­pi kijelentése is, amely szerint ha a termékhiány okozza a nyersolaj magas árát, akkor sincs ok a nyersolajexport növelésére. Nai­mi szerint egyébként is bőven van nyersolaj, ellenben a finomítók nem megfelelő minőségű termé­ket állítanak elő, és ez okoz mes­terséges hiányt. E közben az üzemanyagárak maximalizálására vonatkozó tör­vényjavaslatot nyújtott be a parla­mentnek Molnár László kisgazda Hónig Péter, a gazdasági tárca he­lyettes államtitkára szerint a dön­tés nem hozható összefüggésbe a benzin ára körül kialakult politi­kai vitával, és az árfigyelő rend­szer létrehozásával sem. Az árfi­gyelő rendszer várhatóan már a jövő héten megkezdi működését Hónig Péter irányításával. A hazai autósok azonban csak a dollár to­vábbi gyengülésében bízhatnak, ugyanis a kőolaj világpiaci ára a 29 dolláros hordónkénti szinten stabilizálódik, s úgy tűnik, a Kő­olaj-exportáló Országok Szerve­2000. JÚNIUS 7 . , Szerda- Televízió-műsor m1 RTL KLUB TV2 m2 DUNA TV I* 5.42 Hajnali gondola­ti tok, 5.45 Agrárvilág,' j 6.00 Naprakész (infor- j mációs műsor), 8.30 i A bestia (brazil sorozat), 9.00 Csak ma! (szóra- : koztató délelőtti maga­zin), 9.20 Prága város • panoptikuma (sorozat 9.), 10.30 Mindent a sze­relemért (brazil sorozat), 12.00 Híradó délben, 13.00 Hrvatska krónika (horvát nyelvű magazin), j 13.25 Ecránul nostru (román nyelvű magazin), 13.58 Hírek. Időjárás, 14.00 Készült 1933- ban, 14.10 Filmhíradók 1933-ból, 14.25 Rákó- czi-induló (magyar-né- met-osztrák film. Fsz.: Csortos Gyula, Dajka Margit, Kiss Ferenc, Já­vor Pál, Halmay Tibor), 116.00 English 4L), 16.30 Útmutató, 16.55 TS, 18.00 Híradó hatkor 6.00 Top Shop, 6.30 Reggeli (telefon: 382- 8394), 9.00 Recept Klub, 9.10 Barátok közt (magyar sorozat, ismét­lés), 9.40 Esmeralda (sorozat), 10.35 Top Shop, 11.30 Delelő (vi­dám show - ebédidő­ben. Benne: Mire gon­dolok?), 13.00 Hírek, 13.30 Kavalkád, 13.35 Celeste (argentin soro­zat), 14.25 Helene és a fiúk (francia sorozat 57. Fsz.: Helene Rolles), 14.50 A farm, ahol élünk (amerikai sorozat 194.), 15.45 Senora (mexikói sorozat), 16.35 Mire gondolok? (telefonos vil­lámjáték), 16.40 Tiltott szerelem (venezuelai so­rozat. Fsz,: Carolina Te- jera, Juan Carlos Vivas), 17.30 Mire gondolok? 17.35 Fejvadász (ameri­kai sorozat) 5.45 Faluvilág, 6.00 Reggeli kiadás, 6.30 Jó reggelt, Magyarország! (színes hírmagazin), 8.30 A vipera (ism.), 8.55 Vad angyal (ism.), 9.40 Csupa-csupa élet, 10.05 Egy titokzatos hölgy (olasz sorozat), 11.00 Közvetlen ajánlat, 11.15 TV2 Klinika, 11.30 Magyarország holnap, 12.10 Airport, 12.35 Ri­viéra (európai koproduk- ciós sorozat), 13.00 Gaz­dagok és szépek (ameri­kai sorozat), 13.25 Mindörökké Júlia (olasz film), 15.10 MacGyver (sorozat. Fsz.: Richard Dean Anderson), 16.00 Sunset Beach (sorozat), 16.45 Szerelmes álmo­dozók (sorozat), 17.10 Vad angyal (sorozat), 18.00 Camila (sorozat), 18.30 Tények, 19.00 Szerencsekerék 18.50 AlaDhanaok 18.30 Híradó 19.30 Vipera (mexikói 19,00 Koffer (kedvcsi­18.50 Fókusz sorozat) náló kul(t)-túrák 19.20 Üzenet 20.00 Forró nyomon külföldön) 19.25 Barátok közt (megoldások 19.30 Híradó 19.55 Harmadik műszak maaazínia) 20.00 Nem ioaerős (amerikai sorozat) 20.45 Gyilkosság villa­20.30 Önök kérték! 20.45 Szupermozi: nófénvben (krimi) 21.25 Szembesítés A specialista 22bQ5 Jó estét, 22.10 Aktuális (amerikai akció­Maavarorszáa! 22.30 Alaohanaok film) 23.10 A pszichozsaru 23.35 Maavar Szalon 22.45 Este (sorozat) 23.05 Vigília (újzélandi 23.05 Pont hu 24.00 Esküdt ellensé­film.) 23.35 Antenna gek (sorozat) EUROSPORT 8.30 Labdarúgó EB-magazin (ismétlés), 9.30 Öttusa-vk, Darmstadt (felvételről), 10.30 Hegyikerékpár, Olaszország, 11.00 Mare Nostra hosszútávú úszás, Ró­ma, 12.00 Tenisz (negyeddöntők), 19.30 Kart sorozat: Milwaukee, 20.30 Nem­zetközi atlétikai verseny, Kassel, 22.00 Út a labdarúgó EB-ig, 23.00 Tenisz, 24.00 Labdarúgó EB legendák, 1.00 Labdarúgás: álomcsapat 5.42 Hajnali gondolatok, 5.45 Agrárvilág, 6.00 Naprakész, 8.30 Panorá­ma Szaniszló Ferenccel, 9.00 Az MTV archívumá­ból: Hangverseny, 9.55 Az eltűnt írók nyomában, 10.45 Nóták, 11.05 Mennyit ér egy nő? 12.05 Kaliforniai álom (sorozat), 12.45 Nemzeti értékeink, 13.00 Híradó délben, 14.00 Aranyfüst - avagy: Mit üzen a múlt? 15.45 Popzenei válogatás, 16.00 Iskola utca: Szó-köz, 17.30 Sorstársak, 18.00 TS, 19.40 Esti mese, 20.00 Híradó 20.30 Eav pesti angol úr 21.15 Vízi zsaruk (sorozat) ______ 2 2.05 Elképesztő övezet (sorozat) 22.50 Záróra HBO 7.30 Nehézfiúk, 9.10 Éjki­rálynő nappal, 10.45 23, 13.45 Alul semmi, 15.15 A nyomkövető, 16.45 Gyerekek és banditák, 18.25 Szorít az idő, 20.00 Ponyv’arománc, 21.40 Angyalok városa, 23.35 Bűnben égve, 1.25 A múmia legendája, 3.10 Játékosok klubja, 4.45 Amerikai bérgyil­kosnő Magyar ATV 5.50 Nap-kelte, 18.00 Napnyugta, 19.00 Ripor­ter kerestetik! 20.00 Miss Universe, 21.00 Érted!?/lrányjelző, 22.00 ATV-híradó/HQ 2000, 22.45 Autósvílág, 23.30 Színházi látcső A műsor és a kezdési időpont vál­toztatásának jogát minden tévé­adó fenntartja, s ezért lapunk fele­lősséget nem vállal. 4.10 Virradóra, 9.10 Gaz­dakör, 10.10 Táncpercek, 10.15 Banktisztviselők, 12.00 Lapozó, 12.20 Popsa-rock(ísra), 12.50 Forrásvidék, 13.20 (kis) Mamaklub, 13.55 Az AÍ tamira-barlang, 14.50 , Föld körül az Equator vi­torlással, 15.20 Amiről a kövek mesélnek, 15.40 Ami igaz, az igaz, 16.00 Az özönvíz, avagy Atlan­tisz nyomában, 16.50 Szóbazár, 17.35 Mese, 18.00 Napóra, 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! 19.00 Régiók, 19.30 Eu­rópai kaleidoszkóp, 19.45 Irány a túlsó part 20.35 Tudósítás a Föld­ről_________I 2 2.00 Időóra 22.50 A Föld világa 23.40 A Nobel-díj száz éve SPEKTRUM 15.00 Ki lesz ma a fősza­kács? 15.30 Elixir, 16.00 Nagy Sándor nyo- s mában, 17.05 Legen­dás szigetek, 17.30 Ka­landra fel! 17.55 Véres Vietnam, 18,55 Sportle­xikon, 19.35 Női gon-, dók..., 20.05 Világrenge­tő találmányok, 20.35 Tengernyi titok, 21.05 Állatenciklopédia, 21.35 Létformák, 22.05 India urai, 23.00 Úton... 23.30 Déli-tengereken N. GEOGRAPHIC 15.00 Neander-völgyi ős­ember rejtélye, 15.30 Az Inka múmia rejtélye, 16.00 Új a jeges ismeret­lenbe, 17.00 A harcos út­ja, 18.00 Művészi üveg­tárgyak készítése, 18.30 Bimini citromcápái, 19.00 Méhember, 19.30 Még néhány makk képviselő. A honatya szerint a magyar társadalom maximum 200 forintos benzinárat tud megfi­zetni, így Molnár reménykedik abban, hogy a koalíciós képvise­lők is támogatni fogják javaslatát. A törvényjavaslat szerint a 95- ös és a 98-as oktánszámú benzin, illetve a gázolaj ezentúl hatósági áras lenne, azaz a törvény mon­daná ki, hogy mi legyen az üzem­anyagok legmagasabb ára. Mol­nár László nem egyeztette javasla­tát senkivel, de műit elmondta, bí­zik abban, hogy a parlament napi­rendre veszi az indítványt és el is fogadja azt. Molnárnak egyébként más elképzelései is vannak a ben­zinár csökkentésére. A képviselő ma Poll Péter legfőbb ügyésszel találkozik azért, hogy megvitassa vele elképzeléseit. _________istsi F ELVESSZÜK A RITMUSÁT & CIB BANK 7too Szekszárd, Garay tér t. Telefon: (74) 529-340 Érvényes: 2000. maim 15-161 BETÉTI KAMATOK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Lekötési Idd 1 hét 2-3 hét 1-2 hó 3 hó 6 hó 12 hó CIB Bankszámla m kanul, 1M Ft lalatt (%) 6,000 7.500 8.500 8,250 8,000 7.500 2,000 (EBKM) (6,08) (7.60) (8,62) (8,36) (8.11) (7.60) (2.05) MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 90EFt-SMFt 5-10 MFt 10 M Ft Matt Lakottal ktt évaa kamat (%) EBKM évaa kanul (%) EBKM taaa kamat (%) EBKM 1 hó 8,750 (8,87) 8,875 (9,00) 9,000 (9,13) 3 hó 8,500 (8,62) 8,625 (8,74) 8,750 (8,87) 6 hó 8,500 (8,62) 8,625 (8,74) 8,750 (8,87) 12 hó 8,000 (8,11) 8,125 (8,24) 8,250 (8,36) Lejárat előtti visszaváltás esetón a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla alsó kamatsávjával megegyező. CIB Classic Magánszámla CIB XL Átutalási Magánszámla XL/Classic (tata kamatai: tvaa kamat (%) EBKM 0-100 E Ft-ig 3,000 3,08/3,08 100ER-1MR 4,000 4,13/4,12 1 M Ft felett 7,000 7,33/7,29 CIB Takarékszámla (min. 50 E Ft) advos kamatai: évei kamat (%) 0-50 E Ft-ig 3,000 50 E Ft—1 M Ft 7,000 1 MFt felett 9,000 KINCSEM betét kamata magánszemélyek részére (min. évei kamat (%) 3 hónap 8,750 6 hónap 8,750 12 hónap 8,250 Lejárat előtti visszaváltás esetén a bank kamatot nem fizet. KINCSEM 2000 kötvény (min. 10 E Ft) 1 hó 3 hó 6 hó 12 hó 8.750 8.750 8.750 8,250 at(%) EBKM 3,08 7,33 9,52 50 ER) EBKM 8.87 8.87 8,36 EHM" 8.75 8.75 8.75 8,25 * Az EHM kamatai az éves kamattal megegyezöek. masAnszemélyek részébe nyújtott ura« Érvényes: 2000. április 3-tól Folyószámlahitel ÉV*| kamat (%) 20,00 Betétőrző hitel 16,50 Lombardhitel 18,00 Ingatlanfedezet mellett nyújtott - lakáscélú hitel kamat 17,50- egyéb célú hitel kamat 19,50 CIB Otthonteremtő Hitel 1 éves kamatperiódus 12,80 5 éves kamatperiódus 11,20 CIB Személyi kölcsön 25,00 THM: 30,93-36,84%, 3%-os kezelési költség mellett HUF prime rate Évm kamat (%) 13,85 CIB0O64O242242 A BANCA COMMERCIAL!: ITALIANA-CSOPORT TAGJA SERTÉSFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK 22. HÉT I. Országos élősertés-felvásárlási átlagár: 212,33 Ebből: 1. gazdasági társaság átlagár: 215,70 2. szövetkezeti átlagár: 215,61 3. egyéni vállalkozói átlagár: 200,34 II. Húscéhtagok által felvásárolt élősertés-átlaqár: 210,47 Ebből: 1. gazdasági társaság átlagár: 211,78 2. szövetkezeti átlagár: 217,30 3. egyéni vállalkozói átlagár: 196,36 III. Régiónkénti felvásárlási átlagárak: 1. E-Magyarország (Heves, Nógrád, BAZ): 218 2. É-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-NagykurvSzolnok): 208 3. D-Alföld (Békés, Csongrád, Bács-Kiskun): 206 4. Központ (Budapest, Pest megye): 215 5. É-Dunántúl (Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér): 220 6. D-Dunántúl (Tolna, Somogy, Baranya): 212 7. Ny-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala): 216 IV. Orszáqos átlaqár hasított súlyra vonatkoztatva: E: 278,71; U: 267,12; R: 255,98; 0: 241,75 P: 237,07 V. Nemzetközi hasítottfélsertés-átlagár: 2,66 DM Kezdődik az agrártüntetés Budapest Ma veszi kezdetét a kétna­pos figyelmeztető agrárde­monstráció. A gazdák az or­szág 89 pontján 3200 mező- gazdasági géppel vonulnak fel. A szervezők mintegy 5200 részt­vevőre számítanak, ez a létszám azonban várhatóan növekedni fog, mivel több szervezet jelezte csatlakozási szándékát. Szaniszló Sándor, a Mezőgazdasági Szövet­kezők és Termelők Országos Szö­vetségének (MOSZ) alelnöke teg­nap bejelentette: az első napon tíz, a második napon kilenc me­gyében tüntetnek a gazdák. El­mondta: a MOSZ a mezőgazdasá­gi termelés 55 százalékát előállító társas vállalkozásokat szövetke­zeteket, gazdasági társaságokat képviseli. Ezek adják az áruter­melés 70, az agrárexport 80-85 százalékát. A demonstrációval szeretnék felhívni a figyelmet az ágazat sú­lyos gondjaira, a termelők romló jövedelmi viszonyaira, a veszte­séges termelésre, az agrárkor­mányzat szakmailag elfogadha­tatlan intézkedéseinek súlyos kö­vetkezményeire. Az agrármegállapodáshoz utó­lag csatlakozott szervezetek elha­tárolódtak a tüntetéstől, ezért kaptak meghívást legutóbb a földművelésügyi minisztertől a május 19-ei gödi tanácskozásra. Több szakszervezeti szövetség - egyebek között a Magyar Szak- szervezetek Országos Szövetsé­ge, a Vasas Szakszervezeti Szö­vetség és a Vasutasok Szakszerve­zete is - szolidaritását fejezte ki a demonstrálókkal. - ug ­Helyi Programok Bonyhád VTV 18.30 Most figyelj csak! Gyermek animáció. 19.00 Egészségmagazin, 19.30 Bolond április - magyar vígjáték. Dombóvári VTV 9.00 Heti Híradó. 9.30 Le­látó. 9.45 Aktuális. 18.00 Heti Híradó. 18.30 Lelátó. 18.45 Aktuális. 20.00 Bo­lond április - magyar film. Szekszárdi VTV 8.00 Híróra. 18.00 A Pécsi Körzeti Stúdió Híradója. 18,10 Terra X ezoterikus sorozat. 19.00 Híróra. Ben­ne: hírek, sport, időjárás. 20.00 Kerekasztal. 20.30 Testközelben - ép testben ép lélek. 21.00 Híróra. 22.00 Traccsparty. 22.30 Kórlap. 23.00 Híróra. Ausca Rádió 91,1 MHz non-stop. Hír- szolgálat: 6.00,7.00,8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18,00, 20.00, 6.00-13.00 Lap­szemle, útinform, születés­naptár, évforduló, naptár, bűnügyi krónika, helyi hí­rek, állásajánlatok, prog­ramajánló, könyvajánló. 9.00 A nap híre, a nap ven­dége. 10.30 Élő kívánság- műsor. 13.00-21.00 Zenei műsorok, információk, ér­dekességek. 15.00 A nap híre. Kamarai percek: infor­mációk vállalkozóknak és szolgáltatóknak. 19.00 Élő kívánságműsor. 21.00­06.00 Non-stop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli információs maga­zin. 9.00-12.00 Napköz­ben: zenés magazin. 12.00-18.00 Délutáni Tur­mix. 18.00-24.00 Esti szó­rakoztató műsor. 0.00- 06.00 Könnyűzenei össze­állítások. Bajai Rádió 7.00 Jó reggelt kívánok! (Információk, félóránként hírek, lapszemle, állásaján­lat, közlekedési hírek). 730 BBC-hírek. 1J.05 Le­mezbörze. 16.03 Hrvatski Odjeci (horvát nyelvű ma­gazin). 18.00 Hírek. 18.03 Széles vásznon (filmmaga­zin: szerkesztő Gulyás Ga­bi). 19.00 Hírek. 19.03 Kí­vánságműsor a Music Box támogatásával. (Zenés kí­vánságokat kérni a 79/428-048-as telefon­számon lehet.) Fortuna Rádió 00.05. Non-stop zene, 05- 09 Reggeli magazin (fél­óránként hírek, időjárásje­lentés, sport, útinform). 5.15 Névnap, születésnap. 5.50 Rendőrségi hírek. 6.15 Lapszemle. 745 Név­nap, születésnap. 8.30 Év­forduló-naptár. 9.05 Teg­nap történt. 12.00-13.00 Fortunamix. 13.30 BBC-hí rek. 13.45 Tőzsde. 15.45 Sport. 17.00 Kulturális ajánló. 1730 BBC-hírek. 19.00 Lemezkiadó ajánló­műsora. 19.30 Kívánság- műsor. 22.00 Mixek-Mixe, 23.00 BBC-hírek. Joker Rádió 6.00- 10.00 Vekker. Reg­geli információs műsor, ri­portokkal. 7.00-18.00 Min­den egész órában hírek. 11.30 Humor percek. 12.00- 13.00 Szieszta. 14.00- 16.00 Csemegéző. 16.00- 18.00 Mozaik, dél­utáni információs műsor, ri­portokkal. 19.00 Sport. 19.00- 20.00 Zenei maga­zinműsor. Pécsi Rádió 6.00 Kossuth krónika. 6.15 Dél-dunántúli krónika. 6.30 A nagyvilág hírei. 6.45 A térség hírei. 700 Kossuth krónika. 715 Dél­dunántúli krónika. 7.30 A nagyvilág hírei. 7.45 A nap témája. 8.10 Esemény­összefoglaló. 8.20 Ripor­tok. 9.00-10.30 Horvát nyelvű regionális nemzeti­ségi műsor. 10.30-12.00 Német nyelvű regionális műsor. 12.00-13.00 Kos­suth Déli Krónika. 13.05­14.00 Szerb nyelvű zene- délután. 14.00-18.03 Kira­kat. 18.30-22.30 Nemzett ségiekről 30 percben. MOZIMŰSOR Szekszárd, Panoráma: Hurrikán (15.30, 19.00). Kisterem: Ember a holdon (17.00,19.00). Városi Mo­zi, Paks: Anna és a király (20.00).

Next

/
Oldalképek
Tartalom