Tolnai Népújság, 1995. július (6. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-12 / 161. szám

Kajak-kenu Diákolimpia országos döntő Az elmúlt hétvégén a Velen­cei tónál rendezték meg a ka­jak-kenu diákolimpia orszá­gos döntőjét, amelyen 46 egyesület - köztük a Tolnai Kajak-Kenu SC és a paksi Atomerőmű SE - összesen 1964 sportolója vett részt. A tolnai versenyzők eredményei, fiúk: I. korcso­port: MK-1, 500 m: 3. Kovács Krisztián (Tolna I. Számú Ál­talános Iskola). TC-4, 500 m: 1. Erer Antal-Inger Viktor (Mözs)-Takács János-Hemer Attila (Tolna I. Számú Álta­lános Iskola). III. korcsoport: MK-1, 500 m: 1. Gaál Attila, 3. Bódi Gergely (mindkettő Sztárai Mihály Gimnázium). K-2, 500 m: 2. Bódi Gergely- Gaál Attila. V-VI. korcsoport: K-l, 500 m: 1. Szilágyi Fe­renc (Szekszárd Ady Endre Szakközépiskola), 4. Bucher András, 5. Borda János (mindkettő Tolna I. Számú Általános Iskola). K-2, 500 m: 2. Borda János-Bucher András. Lányok, III. korcso­port: MK-1, 500 m: 1. Link Linda (Tolna I. Számú Álta­lános Iskola). A paksi versenyzők eredményei, fiúk: II. korcso­port: TC-4, 2000 m: 4. Rácz Róbert-Sima Zoltán-Gáspár Tamás-Szili János. III. kor­csoport: TC-4, 2000 m: 2. Zsigó Richárd-Doma Gábor- Vass János-Lőrincz Viktor. IV. korcsoport: C-l, 500 m: 2. Nagy Balázs. C-l, 1000 m: 2. Nagy Balázs. VI. korcsoport: K-l, 500 m: 3. Siebel Lajos. K-2, 1000 m: 2. Siebel Lajos- Barok Endre. VII. korcsoport: C-l, 500 m: 2. Metzker And­rás. C-2, 1000 m: 3. Feil Imre-Lőrincz Zsolt. Lányok, I. korcsoport: MK-1, 2000 m: 4. Reményi Veronika. III. korcsoport: MK-1, 2000 m: 2. Harangozó Piroska. A TC-4 500 m-es versenyszámának eredményhirdetésén (balra az aranyérmes tolnai kvartett) Vajda Vilmos szö­vetségi kapitány adta át a dijakat Atlétika A világbajnokság első rekordja a rajtlista lehet A petanque-től a krokettig A svédországi Göteborgban augusztus 4. és 13. között rendezik meg az V. szabadtéri atlétikai világbajnokságot. Az atlantai olimpiát megelőző legrangosabb sportági ese­ménytől természetesen újabb világraszóló eredményeket, rekordokat várnak a szurko­lók és a szakemberek. A Nemzetközi Amatőr At­létikai Szövetség (IAAF) elő­rejelzése szerint július 26-án, a nevezési határidő lejártának napján megszületik az első vb-rekord, noha ezt még nem a pályán érik el az atléták. A legkorábbi göteborgi világ­csúcsot a végleges rajtlista eredményezheti. Az IAAF ugyanis 190 ország több mint 1900 versenyzőjének nevezé­sére számít, s ez megdöntené a két évvel ezelőtti stuttgarti világbajnokság részvételi csúcsát. A nevezési határidőig még két hét van hátra, de 21 ország már elküldte legjobb­jainak névsorát. Az első „sztámevezés” Zambiából ér­kezett: az afrikai ország büsz­kesége, a 400 m-es gátfutás világbajnoka, Sámuel Matete bizonyosan ott lesz a vb-n. Bizonyára nem tévedek nagyot azzal a feltételezésemmel, hogy a napok óta tomboló, „50 fok ámyékban”-típusú kánikulában sokunk fejében fokozatosan uralkodóvá válik a gondolat, amely négy rövid szóval meg­fogalmazható, nevezetesen: „Gyerünk ki a strandra!”. Be­vallom, szerkesztőségi szo­bámban üldögélve kicsit irigy­kedve gondolok azokra a sze­rencsésekre, akiknek szabadság vagy nyári vakáció „ürügyén” naponta többször is lehetősé­gük van egyet csobbanni a paksi strand medencéjében. Az Ürgemezőn található komple­xumjelenlegi bérlői, Várnai Pé­ter és felesége - lévén testne­velő tanárok - a megszokottól eltérően azonban nemcsak für­désre, hanem sportolásra is al­kalmassá tették a strand terüle­tét. Várnai Péter, az úszásokta­tással foglalkozó Búvár Bébi KKT vezetője - miközben kör­bevezet minket a strand terüle­tén - büszkén mutatja be „biro­dalmát”: — Ez a strand a paksi ön- kormányzat kezelésében három éve üzemel, jelenleg a Duna- center Therm működteti, cégem pedig ettől a Kft-től vette bérbe - kezdi. - Egy 50 méteres me­dencénk van, amely 2.5 méter vízmélységű, tehát szigorúan csak úszni tudók használhatják, emellett működik egy kis pan­csoló is a kisebb gyermekek ré­szére. Egy ,jobb” kánikulai na­pon 1500-2000 ember is meg­fordul itt, de természetesen ilyenkor nem jut mindenkinek hely a hűs habok között. Ez a „faramuci” helyzet adta az ötle­tet, hogy a strandhoz tartozó ha­talmas kihasználatlan zöld terü­letet úgy hasznosítsuk, hogy a medencén kívül rekedtek is szórakoztatóan tudják eltölteni szabadidejüket. Petanque: könnyed, szórakoztató és izgalmas játék fotó: ór — Bevallom őszintén, az itt látható pályák közül csak egyik-másik tűnik ismerősnek. — Van két lábtenisz pá­lyánk, amelyek igény szerint - a háló felemelésével - tollas- labdázásra is alkalmasak. Ter­mészetesen stílszerűen helyet kapott egy homokos talajú strandröplabda pálya is, ez a sportág országszerte egyre na­gyobb népszerűségnek örvend. A krokett - nem tévesztendő össze az étellel - angol eredetű játék, leginkább a minigolfhoz tudnám hasonlítani. Ehhez a já­tékhoz is két pálya áll a spor­tolni vágyók rendelkezésére. A franciák nemzeti játéka, a pe­tanque, valamint a bocsa - ame­lyeknek szabályai igen hasonla­tosak egymáshoz - egyre is­mertebbek Magyarországon, ezt bizonyítja, hogy már meg­alakultak a hazai szövetségek is ezekben a „golyó-hajítós és gu- rítós” sportágakban. Ezeken kí­vül hagyományos játékaink is vannak: lengőteke, nagyméretű sakk, malom és go asztal is vendégeink rendelkezésére áll. Akiben pedig „túlcsordul” az energia, az a gumiasztalon „pat­toghat” egy jóízűt. — Ilyen rekkenő hőségben az embernek nem nagyon van kedve mozogni. — Tulajdonképpen ez volt az elsődleges szempont a „meghonosítandó” sportágak kiválasztásában. Egyik játék sem igényel különösebben nagy erőkifejtést, művelésük közben nem lehet elfáradni, így mindenki kellemesen szóra­kozhat. — Úgy tudom, másirányú tervei is vannak a strand hasz­nosításával kapcsolatban. — Szeretnénk egy igazi nyári szabadidőközpontot ki­alakítani, éjszakai fürdőzési le­hetőséggel, egész nap nyitva tartó vendéglátóipari egysé­gekkel és diszkóval. Remélem „ráharapnak” a helyiek, mi pe­dig mindent el fogunk követni, hogy a nyár folyamán hozzánk ellátogató valamennyi vakáci­ózó tartalmasán - pihenéssel és sportolással - tölthesse el sza­badságát. -lódi­X. Hegyhát Kupa nemzetközi sakkverseny A főcsoportban négy forduló után a szombathelyi Kiss áll az élen A jubileumi Hegyhát Kupa fő­csoportjában négy fordulón ju­tott túl a mezőny. A harmadik és negyedik körben nem szüle­tett különösebb meglepetés, a nemzetközi címviselők egy­előre biztosan verik vissza a trónkövetelők támadásait. Kissé váratlan Györkös nem­zetközi mester eddigi halvá­nyabb szereplése, a két voro­nyezsi sakkozó viszont erősített és kettős győzelmeikkel már a közvetlen élboly mögött fog­lalnak helyet. A kedd délelőtti villámver­senyt Kopjonkin nyerte Tasko- vits és Böröcz előtt. Érdekesebb eredmények, 3. forduló: Krizsány-Klamp 1:0, Bergmann-Böröcz 0:1, Györkös-Kostin 0:1, Molnár B.-Kiss A. 0:1, Mutsch- ler-Tóth A. 0:1. 4. forduló: Kiss A.-Krizsány 0.5:0.5, Klamp-Kopjonkin 0:1, Bö- röcz-Tennstedt 1:0, Tasko- vits-Molnár B. 0.5:0.5, Va- dász-Tóth A. 1:0. Az élcsoport állása: 1. Kiss A. (Haladás VSE) 3.5, 2-4. Krizsány (Sárospatak), Böröcz (Bp. Honvéd) és Vadász (Gáz­láng) 3-3 ponttal. Á „B”-csoportban hat for­duló után Tancsa Róbert (Atomerőmű SE) vezet öt pont­tal, őt Tolnai (Tamási) és Vin- nay (ASE) követi 4.5-4.5 pont­tal. A „C”-csoportban Papp Ju­dit (ASE) vezet 5.5 ponttal, míg a „D”-csoportban - ez a gyer­mekek versenye - hét forduló után Árokszállási László (ASE) áll az élen 5.5 ponttal. Rivera. A B-csoport mér­kőzéseivel folytatódott a labdarúgó Amerika Kupa (Copa America) küzdelem­sorozata. A világbajnok brazilok újabb győzelmet arattak, s ezzel biztosították helyüket a negyeddöntőben. A kolumbiaiak egygólos si­kert könyvelhettek el, ami­vel megerősítették második helyüket. Eredmények: Brazí­lia-Peru 2-0 (0-0). Gól­szerzők: Zinho a 77. (1 Les­ből), Edmundo a 82. perc­ben. Kolumbia-Ecuador 1-0 (1-0). Gólszerző: Rin­con a 45. percben. A B-csoport állása a 2. forduló után: 1. Brazília 6, 2. Kolumbia 4, 3. Peru 1, 4. Ecuador 0 ponttal. Az utolsó forduló párosítása: Brazí- lia-Kolumbia, Ecua­dor-Peru. Bogota. Andres Escobar esete után bő egy évvel, hét­főn újabb labdarúgót gyil­koltak meg a kolumbiai Medellinben - jelentette be a helyi rendőrség. Arley An­tonio Rodriguezt, a Depor- tivo Independiente 20 éves játékosát akkor lőtték le, amikor néhány ismeretlen fegyveres megpróbálta el­lopni a motorkerékpárját. A Rodriguez társaságában lévő fiatalember szintén éle­tét veszítette. A rendőrség egyelőre senkit sem tartóz­tatott le. Veghel. Jól szerepeltek a magyar öttusázók a hollan­diai Veghelben rendezett veterán Európa-bajnoksá- gon, ahol hét nemzet 24 ver­senyzője mérte össze tudá­sát. Az egyéniben Kaiser László 5339 ponttal a má­sodik helyen végzett, a Kai­ser László, Pethes János, Szaniszló József összetételű csapat pedig első lett. Belgrád. Miljan Miljanics, a Jugoszláv Labdarúgó Szövetség elnöke élesen bí­rálja az európai szervezet, az UEFA azon döntését, mi­szerint országukat csak a bajnok Crvena Zvezda és a kupadöntős Obilic képvi­selheti a kontinentális ku­pákban. Sportműsor Szerda Sakk: Eszperantista sakko­zók olimpiájának szekszárdi fordulója a Vármegyeháza borozóban 8 órától. Forma-l-es autós gyorsasági világbajnokság A sztár menedzsere: „Nagydíjanként egymillió dollárt kérünk” Teniszsuli Bonyhádon Egy vödör labda és pár ütő Noszály Sándor kiesett Baastadtban Sajnos nem kísérte szerencse a legjobb magyar férfi teniszező, Noszály Sándor bemutatkozá­sát Baastadban, a 328.000 dol­lár összdíjazású svéd nemzet­közi nyílt teniszbajnokságon. A magyar Davis Kupa-válogatott legnagyobb erőssége ugyanis az első fordulóban 7:6, 6:1 ará­nyú vereséget szenvedett az egyébként esélyesebbnek tar­tott spanyol Tomas Carbonell- től. A baastadti torna első fordu­lójának bombameglepetését az eddig sehol sem jegyzett brazil Fernando Meligheni szolgál­tatta, ugyanis - háromjátszmás csatában - 1:6, 6:3, 6:4 arány­ban diadalmaskodott a második helyen kiemelt, jónevű osztrák Gilbert Schaller ellen. A Forma-l-es autós gyorsa­sági világbajnokság pontver­senyében élen álló német Mi­chael Schumacher mene­dzsere, Willi Weber nagysza­bású, igencsak merésznek ne­vezhető terveket szövöget. Amint azt a Bunte című német lapnak adott interjújában el­árulta: nem kisebb cél vezérli, mint kiharcolni, hogy „vé­dence” a Grand Prix-sorozat- ban fellépésenként egymillió dollárt keressen. — Nem kérünk többet, mint amennyit a tavaly, tragi­kus körülmények között el­hunyt brazil pilóta, Ayrton Senna is elért. Ázt szeretnénk, hogy Michael Schumacher annyiszor egymillió dollárt kapjon csapatától, ahány Grand Prix-n rajthoz áll - mondta Willi Weber, majd hozzátette: — A Benetton- Renault a jelenlegi legjobb csapat a Forma-l-es mezőny­ben, tehát nem áll szándé­kunkban a szezon végén fel­bontani a megállapodást. Azt azonban tudomásul kell ven­niük a csapat vezetőinek, hogy a szerződés meghosszabbítá­sakor komoly igényekkel ál­lunk elő, s ha úgy tetszik, az ajánlatok tekintetében nyitot­tak leszünk. Ügyfelem, Schu­macher olyan képességű pi­lóta, aki más csapatot is világ- bajnoki győzelemhez segíthet. Ami azt illeti, a Benetton- Renault sztárversenyzőjének legnagyobb riválisa, a brit Damon Hill még korántsem mondott le arról, hogy a hátra­lévő futamokon megtépázza Schumacher dicsőségét. — A hétvégi Brit Nagydí­jon, hazai pályán mindenkép­pen győznöm kell. A két héttel ezelőtti, franciaországi viada­lon, Magny Cours-ban körön­ként fél másodperccel volt ná­lam jobb Schumacher, s ezt egyszerűen nem engedhetem meg - nyilatkozta a Williams- Renault pilótája. A bonyhádi sporttelepen bein­dult teniszsuli iránt egyre na­gyobb az érdeklődés. A kez­dőkkel, illetve az „újrakezdők­kel” Herczeg István foglalko­zik, s aki nem rendelkezik fel­szereléssel, azt a helyszínen ki­segítik, hiszen több ütő és egy vödör labda várja a vállalkozó kedvűeket. A tanfolyam 14 na­pig tart, jelentkezni a helyszí­nen, a Sport büfében lehet. A nagy meleg miatt általában reggel 6 és 10, majd 16 és 20 óra között tartják a foglalkozá­sokat. Papp Zoltántól, a teniszpá­lyák bérlőjétől megtudtuk, hogy hetente kb. 150-en járnak ki ide egy kis ütögetésre. A fia­talok és a középkorúak egy­aránt szívesen jönnek, hiszen ez a pálya nem túl gyors, így a kezdők is tudják élvezni a játé­kot. A teniszpályákat egyéb­ként tavaly újították fel, rész­ben társadalmi munkában, részben pályázaton nyert ösz- szegből. A jelenlegi bérlő azt tervezi, hogy őszre világítást is szereltet a pályákhoz, ezenkívül egy zuhanyzót, a későbbiekben pedig egy szabványos tekepá­lyát is szeretne építtetni, hiszen mindkettőre nagy igény van. Augusztus 17-20-án városi teniszversenyt készül rendezni a bonyhádi sportklub. Remélhe­tőleg a most „kitanuló” tenisze­zőkre is gondolnak majd a ver­senykiírás összeállításánál, hi­szen ebből a nyári teniszsuliból is kikerülhetnek olyan tehetsé­ges gyerekek, akik megfelelő utánpótlást jelenthetnek a szak­osztálynak. -máré­Nyári szabadidőközpont „bontogatja szárnyait” Pakson

Next

/
Oldalképek
Tartalom