Tolnai Népújság, 2013. április (24. évfolyam, 76-100. szám)

2013-04-02 / 76. szám

2013. április 2., kedd • XXIV. évfolyam, 76. szám. Ara: 150 Ft Előfizetve: 103 Ft g KERESSE A TEOL.HU OLDALON! A I ftt/AK PQAPQIK K ÍK7VFRFK EGY jól MEGVÁLASZTOÜ ä MAGATEHETETLEN FÉRFIT LUVHIV, UoMUOlFV LO UOlV LUCA „A| AD cfivcniuí TCC7I TALÁLTAK A TÉREN ► www.teol.hu IS CHIPET KAPHATNAK ► 3. OLDAL KALAP EGYEDIVE TESZI , ► 10. OLDAÍ. A KÜLSŐT . ■ ff mmmm EGY PERCBEN Kockázatos ötletnek tűnik A kórházak működésképtelenné vál­hatnak, ha az orvosok nem dolgozhat­nak vállalkozóként. ► 8. OLDAL IDŐJÁRÁS Délnyugatról vas­tag felhőzet sod­ródik fölénk. Dél­után mérsékelt, éjjel már erős eső esik. A hőmérsék­let kora délután +6 fok körül ala­kul. ► 13. OLDAL Levonták a tanulságot A március közepi ítéletidő arra jó volt, hogy a múlt heti havazás nem okozott fennaka­dást Tamási kör­nyékén. ► 4. OLDAL Álruhában keres angyalokat Vujity Tvrtko elárulta: sokszor ló­dított. Persze nem a riportjaiban és nem a könyveiben. ► 5. oldal Mindkettőnek járt a taps Nem bírt egymás­sal és a felázott talajjal az MVM Paks és a Haladás az NB I-es labda­rúgó-bajnokság­ban. ► 16. OLDAL ÜGYELETI ÚJSÁGÍRÓ: _________74/511-510 TE RJESZTÉS _______06-40/510-510 HI RDETÉS _________74/511-534 E­MAIL: toInai.nepujsag@axeIs.hu PILLANATFELVÉTEL Önnek van javaslata a területfejlesztési tervhez? Igen, ezután teszem meg ■ ■ Igen, már meg Is tettem Lenne, de feleslegesnek tartom megtenni SZÓVÁ TESSZÜK Nem mondhatni, hogy elkényeztetett volna minket az időjárás ezen a hús- véton. Előbb a hóval küzdöttünk, az­tán az esővel, pontosabban az olvadt hóval és az esővízzel, amelyek szép, terebélyes tócsákat alkotnak a járdá­kon és a gyalogátkelő helyek előtt. Be­telefonáló olvasónknak még csak nem is a hepehupás járdák olykor bokáig érő vizet rejtő gödreivel volt baja, ha­nem az autósokkal, akik közül - meg­látása szerint - néhányon kifejezetten élvezték alaposan lefröcskölni a zebrá­nál várakozókat. Nem hiszem, hogy szándékos volt a sáros vizes "zuhany", de azt igen, hogy sok autós abszolút nem törődött a várakozó gyalogosok­kal, csak saját magával, és ugyanúgy vezetett, mint száraz időben, (vm) 9 770865 603029 1 3 0 7 6 Apadás után újra eső jön védekezés A nyúlgátakon volt szükség az emberekre húsvétkor liwKfciiw'jH- ‘ ' TS* I On rendbetette a vízelveze­tő árkot a háza környékén? [ Szavazzon hírportálunkon I ma 16 óráig: I TEOLhu ! A szavazás eredményét hol- ! napi számunkban közöljük. Az eső mellett a baranyai hegyvidék és a somogyi dombság leolvadó hótakarója is a Kapósban gyűlt össze. Képünk Döbrököznél készült Dombóváron még hétfőn is szivattyúzták a belvizet, azokon a helyeken pedig, ahol hétvégén a védműve- ket erősítették a megyei vízfolyások magas szintje miatt, tegnap elég volt a fi­gyelő és jelentő szolgálat. Hanoi Erzsébet tolna megye Közel százhar­minc ember segédkezett a védművek megerősítésén a Kapos mellett fekvő Döbrö- közön és a Hábi-csatornával határos Csikóstőttősön szom­baton és vasárnap. A megyei katasztrófavédelem és a víz­ügy munkatársai mellett ön­kéntes tűzoltók is részt vet­tek a munkában, illetve sok civil a húsvéti előkészülete­ket, az ünneplést félre téve dolgozott a gátakon. A két te­lepülésen ötezer homokzsák­ra volt szükség a hétvégi vé­dekezés során. Csikóstőttő­sön szivattyúzták is a belvi­zet, Döbrököznél pedig nem csak az emelkedő Kapos oko­zott gondot, ugyanis a torko­lattól 200 méterre jobb olda­lon átszakadt a Méhész patak töltése is. A víz a Kapos és a Dombóvár-Szakály vasút kö­zötti mezőgazdasági területet öntötte el. A Tolna Megyei Ka- taszrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint azonban hétfőn elég volt a figyelő és je­lentő szolgálat az érintett sza­kaszokon. Több helyen készültség A vízügyi igazgatóság ál­tal közölt legutóbbi vízállások alapján Tolna megye vízfolyá­sain enyhe apadás figyelhető meg, a Kapos vízszintje stag­nál. Ezzel együtt harmadfo­kú belvíz védelmi készültség van érvényben a megyében a Tolnanémedi-Dombóvár és a Szekszárd-Simontornya, vala­mint másodfokú készültség a Szekszárd-Bátai védelmi sza­kaszon. Napokig szivattyúztak Dombóváron 100 lakóingat­lant veszélyeztetett a belvíz vasárnap, de az idejében elkez­dett vízátemelésnek és a hat munkába állított szivattyúnak köszönhetően valamennyi épü­letet meg tudták védeni a víz­től. Dolgoztak az Erzsébet és a Kandó utcában, a Lehel soron pedig még hétfőn is szükség volt a szivattyúkra. A házakat elérő, utcán hömpölygő vizet a Kapósba emelték át. Citromsárga riasztás van Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján ma délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé vár­ható eső, zápor. Az ország egész területén citromsárga figyelmeztetés van érvény­ben, ismét nagy mennyiségű csapadékra kell számítani. ► 14. OLDAL Az Álba győzött, az Atomerőmű SE bronzérmes lett a Magyar Kupában PAKS Az Álba Fehérvár együt­tese nyerte meg a férfi kosár­labda Magyar Kupa döntő­jét, miután a Pakson rende­zett fináléban legyőzte a cím­védő Szolnoki Olaj KK együt­tesét (74-54). A tavaly ősszel elhunyt tehetségről, Morgen Ferdinándról ebievezett né­gyes döntőben az Atomerőmű SE a harmadik helyet szerezte meg. A paksiak a PVSK-Pan- nonpower csapatát verték ma­gabiztosan (96-58). A döntő legjobb játékosának a fehérvá­riak centerét, Jarrod Jonest vá­lasztották, a házigazda Atom­erőmű SE legjobbja Vojvoda Dávid lett. ►is. OLDAL Közgyűlés elé került a biztonság szekszárd Rugalmasabb munkaidő a közterület-fel­ügyelők számára, megemelt orvosi ügyeleti díjak és az idő- korlátozás feloldása az új ut­cák leendő névadóira vonatko­zóan. Szekszárd közgyűlése a lakosság széles körét érin­tő döntéseket hozott legutóbbi ülésén. Horváth István polgár- mester bejelentette, hogy a vá­ros közbiztonságának továb­bi javítása érdekében módosul a közterület-felügyelők mun­karendje, és ezentúl a nap 24 órájában jelen lesznek a me­gyeszékhelyen, így hétvégen- te és éjszaka is ügyelni fog­nak a város közterületeinek rendjére. ►a. oldal Eső helyett hétfőn a fiúk áztatták a lányokat locsolkodás Nem voltak restek, utántöltöttek, ha valamelyik nőszemély kimaradt bátaszék Csak úszni tudók­nak! Az olvadó hó és a napo­kig hulló csapadék okán so­káig úgy tűnt, ez lesz idei hús­vét hívómondata, aztán az ün­nep másnapjára elállt az eső és már-már barátinak volt nevez­hető a hőmérséklet - mármint azoknak, akik nem lettek még­iscsak csurom vizesek. Az ut­cán vödrökkel és szódás szifo­nokkal vonuló hímnemű egye- dek magas száma azonban ar­ra enged következtetni, hogy csak kevés hölgy úszta meg szárazon a húsvéthétfőt. Azok a lányok egészen biztosan nem, akik részt vettek a Báta- széki Felvidék Néptánc Egye­sület tegnapi rendezvényén. Kezdésként gyerekprogra­mokkal, népi játékokkal, kéz­műves foglalkozásokkal ké­szültek a művelődési házban, ám idővel az intézmény udva­rára gyűltek a táncosok. Ka- rikáztak, énekeltek és vártak, mígnem a vízzel teli vödrökkel felszerelkezett férfiak menthe­tetlenül megérkeztek és locsol­tak. Az egyesületet vezető Kal­már Éva óva intése úgy szólt, hogy a művelődési házba nem kerülhet víz, ám ezt csak ad­dig lehetett betartani, amíg az a vödörben volt. Ugyanis amint betették a lábukat az épületbe a bőrig ázott, csöpögő ruhájú lányok, a figyelmeztetés hiá­bavalónak bizonyult. Szárazon A hervadás kizárt - locsolás a bátaszéki művelődési ház udvarán pedig senki sem maradhatott. Ha nem jutott ki rendesen az első körből, akkor a fiúk nem voltak restek utántölteni és gondoskodni arról, hogy a kö­vetkező húsvétig egyetlen lány se hervadozzon. Küldetésüket olyannyira komolyan vették, hogy az újságírónő sem me­nekülhetett. Az egyesület fér­fi tagjai még azt sem bánták, hogy a felkészületlen firkász- nál nem volt viszonzásul hí- mes tojás, de nagy naivan még csak váltóruha sem. Az egye­sület hölgy tagjai azonban elő­relátóan bekészítették a csere­holmit, lévén estig még a Pánt­lika zenekar muzsikájára mu­latott a társaság. ■ Hanoi E. 4 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom